Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. SOJKA, Petr, Aleš HORÁK, Ivan KOPEČEK a Karel PALA. Text, Speech and Dialogue: 23rd International Conference TSD 2020, Brno, Czech Republic, September 8-11, 2020. Edited by Sojka P., Horák A., Kopeček I., Pala K. prvni. Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2020. 542 s. ISBN 978-3-030-58323-1. doi:10.1007/978-3-030-58323-1.
 2. 2019

 3. HLAVÁČKOVÁ, Dana, Aleš HORÁK a Karel PALA. VerbaLex - Comprehensive Dictionary of Czech Verb Valencies. Korpus - gramatika - axiologie. Praha: Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, 2019, roč. 2019, č. 19, s. 75-82. ISSN 1804-137X.
 4. 2018

 5. PALA, Karel. Comments on Czech Morphological Tagset. In Aleš Horák, Pavel Rychlý and Adam Rambousek. Proceedings of the Twelfth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Languages Processing, RASLAN 2018. Brno: Tribun EU, 2018. s. 15-19. ISBN 978-80-263-1517-9.
 6. RAMBOUSEK, Adam, Karel PALA a Aleš HORÁK. Sustainable long-term WordNet development and maintenance: Case study of the Czech WordNet. Cognitive Studies | Études cognitives. Warsaw: University of Silesia in Katowice & The Slavic Foundation, 2018, roč. 2018, č. 18, s. 1-10. ISSN 2080-7147. doi:10.11649/cs.1715.
 7. SOJKA, Petr, Aleš HORÁK, Ivan KOPEČEK a Karel PALA. Text, Speech and Dialogue: 21st International Conference TSD 2018, Brno, Czech Republic, September 11-14, 2018. Edited by Sojka P., Horák A., Kopeček I., Pala K. prvni. Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2018. 529 s. ISBN 978-3-030-00794-2. doi:10.1007/978-3-030-00794-2.
 8. 2017

 9. HaBiT system (software)
  PALA, Karel, Aleš HORÁK, Pavel RYCHLÝ, Vít SUCHOMEL, Vít BAISA, Miloš JAKUBÍČEK, Vojtěch KOVÁŘ, Zuzana NEVĚŘILOVÁ, Adam RAMBOUSEK, Björn GAMBÄCK, Utpal SIKDAR a Lars BUNGUM. HaBiT system. 2017.
 10. RAMBOUSEK, Adam, Karel PALA a Sandra TUKAČOVÁ. Overview and Future of Czech Wordnet. In John P. McCrae, Francis Bond, Paul Buitelaar, Philipp Cimiano, Thierry Declerck 4, Jorge Gracia, Ilan Kernerman, Elena Montiel Ponsoda, Noam Ordan and Maciej Piasecki. LDK Workshops: OntoLex, TIAD and Challenges for Wordnets. Galway, Ireland: CEUR-WS.org, 2017. s. 146-151. ISSN 1613-0073.
 11. HORÁK, Aleš a Karel PALA. The Ordered-triple Theory of Language: Its History and the Current Context. In Aleš Horák, Pavel Rychlý, Adam Rambousek. Proceedings of the Eleventh Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2017. Brno: Tribun EU, 2017. s. 29-36. ISBN 978-80-263-1340-3.
 12. 2016

 13. KARLÍK, Petr, Marek NEKULA, Jana PLESKALOVÁ, Jarmila BACHMANNOVÁ, Jan BALHAR, Aleš BIČAN, Lenka BIČANOVÁ, Jana BÍLKOVÁ, Petr BISKUP, Ondřej BLÁHA, Izabela BLASZCZYK, Václav BLAŽEK, Michaela BOHÁČOVÁ, Ondřej BOJAR, Tomáš BOŘIL, Máša BOŘKOVCOVÁ, Ivana BOZDĚCHOVÁ, Pavel CAHA, Václav CVRČEK, Radek ČECH, Marie ČECHOVÁ, František ČERMÁK, David S DANAHER, František DANEŠ, Jaroslav DAVID, Mojmír DOČEKAL, Jakub DOTLAČIL, Vít DOVALIL, Věra DVOŘÁK, Eva ECKERTOVÁ, Viktor ELŠÍK, Joseph Embley EMONDS, Adolf ERHART, Francois ESVAN, Dan FALTÝNEK, Masako FIDLER, Fidlerová Alena ANDRLOVÁ, Zbyněk FIŠER, Eva FLANDERKOVÁ, Mirjam FRIED, Markus GIGER, Miroslav GREPL, Jan HAJIČ, Eva HAJIČOVÁ, Ernst HANSACK, Björn HANSEN, Radoslav HARMAN, Milan HARVALÍK, Martin HAVLÍK, Eva HAVLOVÁ, Milada HIRSCHOVÁ, Zdeňka HLADKÁ, Jana HOFFMANNOVÁ, Jiří HOMOLÁČ, Milada HOMOLKOVÁ, Jan HRIC, Jaroslav HUBÁČEK, Jan CHLOUPEK, Leonid IOMDIN, Pavel IRCING, Laura A JANDA, Ilona JANYŠKOVÁ, Tomáš JELÍNEK, Milan JELÍNEK, Lucie JÍLKOVÁ, Filip JURČÍČEK, Michal JURKA, Petr KADERKA, ml Petr KARLÍK, Helena KARLÍKOVÁ, Stanislava KLOFEROVÁ, Martina KLOUDOVÁ, Miloslava KNAPPOVÁ, Robert KOLÁR, Ivana KOLÁŘOVÁ, Marie KOPŘIVOVÁ, Jan KOŘENSKÝ, Pavel KOSEK, Peter KOSTA, Michaela KOŠČOVÁ, Jiří KOTEN, Ondřej KOUPIL, Michal KOVÁŘ, Michala KRÁLÍKOVÁ, Marie KRAPPMANN, Jiří KRAUS, Marie KRČMOVÁ, Susan KRESIN, Michal KŘEN, Michal KŘÍSTEK, Pavel KUBANÍK, Miroslav KUBÁT, Tomáš KUBÍK, Vladislav KUBOŇ, Ivona KUČEROVÁ, Natalia LEVSHINA, Alena MACUROVÁ, Ján MAČUTEK, Jaroslaw Artur MALICKI, Petr MAREŠ, Olga MARTINCOVÁ, Jindřich MATOUŠEK, Medová Lucie TARALDSEN, Barbara MERTINS, Roland MEYER, Krzysztof Marek MIGDALSKI, Eva MINÁŘOVÁ, Kamila MRÁZKOVÁ, Iveta MRÁZOVÁ, Richard MÜLLER, Mira NÁBĚLKOVÁ, Olga NAVRÁTILOVÁ, Iva NEBESKÁ, Anna NEDOLUZHKO, Jiří NEKVAPIL, Zuzana NEVĚŘILOVÁ, Stefan Michael NEWERKLA, Mark NEWSON, Pavel NOVÁK, Renata NOVOTNÁ, Norbert Georg NÜBLER, Radek OCELÁK, Karel OLIVA, Ivo OSOLSOBĚ, Klára OSOLSOBĚ, Ludmila PACNEROVÁ, Karel PALA, Zdena PALKOVÁ, Jarmila PANEVOVÁ, Pavel PECINA, Jaroslav PEREGRIN, Anna Maria PERISSUTTI, Ondřej PEŠEK, Vladimír PETKEVIČ, Petr PLECHÁČ, Jan RADIMSKÝ, Paul Richard RASTALL, Alexandr ROSEN, Zdenka RUSÍNOVÁ, Římalová Lucie SAICOVÁ, Tamah SHERMAN, Tobias SCHEER, Boris SKALKA, Radek SKARNITZL, Marián SLOBODA, Olga STEHLÍKOVÁ, Hana STRACHOŇOVÁ, Jana STRAKOVÁ, Roman SUKAČ, Zbyněk SVITÁK, Aleš SVOBODA, Ondřej ŠEFČÍK, Radek ŠIMÍK, Milena ŠIPKOVÁ, Škrabalová Hana GRUET, Dušan ŠLOSAR, Rudolf ŠRÁMEK, Jan ŠTĚPÁN, František ŠTÍCHA, Michaela TABAKOVIČOVÁ, Knut Tarald TARALDSEN, Jiří TRÁVNÍČEK, Vladimír TRPKA, Jana Marie TUŠKOVÁ, Ludmila UHLÍŘOVÁ, Lenka ULIČNÁ, Oldřich ULIČNÝ, Jana VALDROVÁ, Irena VAŇKOVÁ, Ivo VASILJEV, Radoslav VEČERKA, Jarmil VEPŘEK, Ljuba VESELINOVA, Ludmila VESELOVSKÁ, Kateřina VESELOVSKÁ, Jan VOLÍN, Taťána VYKYPĚLOVÁ, Roland Anton WAGNER, James WILSON, Uliana YAZHINOVA, Daniel ZEMAN, Jiří ZEMAN, Šárka ZIKÁNOVÁ, Markéta ZIKOVÁ, Petr ZIMA, Ilse ZIMMERMANN, Zdeněk ŽABOKRTSKÝ, Stanislav ŽAŽA, Gabriel ALTMANN, Jan ANDRES a van der Johan AUWERA. Nový encyklopedický slovník češtiny. První vydání. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. 2150 s. ISBN 978-80-7422-480-5.
 14. SOJKA, Petr, Aleš HORÁK, Ivan KOPEČEK a Karel PALA. Text, Speech and Dialogue: 19th International Conference TSD 2016, Brno, Czech Republic, September 12-16, 2016. Edited by Sojka P., Horák A., Kopeček I., Pala K. prvni. Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2016. 550 s. ISBN 978-3-319-45509-9. doi:10.1007/978-3-319-45510-5.
 15. 2015

 16. OSOLSOBĚ, Klára, Pavel ŠMERK, Karel PALA a Dana HLAVÁČKOVÁ. Deriv— softwarový nástroj pro testování mezí a možností automatické slovotvorné analýzy. In Seminář o digitálních zdrojích a službách ve společenských a humanitních vědách, Praha, 24. 9. 2015. 2015.
 17. OSOLSOBĚ, Klára, Pavel ŠMERK, Karel PALA a Dana HLAVÁČKOVÁ. Deriv— softwarový nástroj pro testování mezí a možností automatické slovotvorné analýzy. In Hlaváčová, Jaroslava. Sborník semináře o digitálních zdrojích a službách ve společenských a humanitních vědách. 1. vyd. Praha: ÚFAL MFF UK, 2015. s. 42-46. ISBN 978-80-904571-9-5.
 18. PALA, Karel a Pavel ŠMERK. Derivancze - Derivational Analyzer of Czech. In P. Král, V.Matoušek. International Conference on Text, Speech, and Dialogue, TSD 2015. Berlin, Heidelberg: Springer Verlag, 2015. s. 515-523. ISBN 978-3-319-24032-9. doi:10.1007/978-3-319-24033-6_58.
 19. PALA, Karel a Zuzana NEVĚŘILOVÁ. Generating Czech Iambic Verse. In Horák, Aleš; Rychlý, Pavel; Rambousek, Adam. Ninth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno: Tribun EU, 2015. s. 125-132. ISBN 978-80-263-0974-1.
 20. CVRČEK, František, Karel PALA a Pavel RYCHLÝ. Changes of Czech Law Demonstrated by Corpus Evidence. Korpus - gramatika - axiologie. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové a Ústav pro jazyk český v Praze, 2015, roč. 2015, č. 12, s. 3-15. ISSN 1804-137X.
 21. HORÁK, Aleš a Karel PALA. Pavel Materna a třísložková teorie jazyka. Studia philosophica. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 62, č. 2, s. 114-119. ISSN 1803-7445.
 22. PALA, Karel a Pavel RYCHLÝ. To the memory of Adam Kilgarriff. In Zygmunt Vetulani, Joseph Mariani. Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics. Poznań: Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2015. s. 22-23. ISBN 978-83-932640-8-7.
 23. 2014

 24. PALA, Karel a Ondřej SVOBODA. An Experiment with Theme–Rheme Identification. In Sojka, P., Horák, A., Kopeček, I., Pala, K. An Experiment with Theme–Rheme Identification. první. Berlin, Heidelberg: Springer Verlag, 2014. s. 275-284. ISBN 978-3-319-10815-5. doi:10.1007/978-3-319-10816-2_34.
 25. CVRČEK, František, Karel PALA a Pavel RYCHLÝ. Behaviour of Collocations in the Language of Legal Subdomains. In Calzolari, N Choukri, K Declerck, T Loftsson, H Maegaard, B Mariani, J Moreno, A Odijk, J Piperidis, S. LREC 2014 - NINTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON LANGUAGE RESOURCES AND EVALUATION. PARIS: EUROPEAN LANGUAGE RESOURCES ASSOC-ELRA, 2014. s. 1-4. ISBN 978-2-9517408-8-4.
 26. PALA, Karel a Pavel RYCHLÝ. Building large corpora and tools for computer lexicography. In Katarína Gajdošová, Adriána Žáková. Rozvoj jazykových technológií a zdrojov na Slovensku a vo svete (10 rokov Slovenského národného korpusu). Bratislava: VEDA 2014, 2014. s. 113-122. ISBN 978-80-224-1391-6.
 27. PALA, Karel, Vít BAISA, Zdeňka SITOVÁ a Jakub VONŠOVSKÝ. Mapping Czech and English Valency Lexicons: Preliminary Report. In Eighth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno: Tribun EU, 2014. s. 139-145. ISSN 2336-4289.
 28. SOJKA, Petr, Aleš HORÁK, Ivan KOPEČEK a Karel PALA. Text, Speech and Dialogue: 17th International Conference TSD 2014, Brno, Czech Republic, September 8-12, 2014. Edited by Sojka P., Horák A., Kopeček I., Pala K. prvni. Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2014. 613 s. ISBN 978-3-319-10816-2. doi:10.1007/978-3-319-10816-2.
 29. 2013

 30. HORÁK, Aleš, Karel PALA a Dana HLAVÁČKOVÁ. Preparing VerbaLex Printed Edition. In Seventh Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2013. Brno: Tribun EU, 2013. s. 3-11. ISBN 978-80-263-0520-0.
 31. PALA, Karel a Ondřej SVOBODA. Semi-automatic Theme-Rheme Identification. In Seventh Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2013. Brno: Tribun EU, 2013. s. 39-48. ISBN 978-80-263-0520-0.
 32. 2012

 33. HORÁK, Aleš, Karel PALA a Jan RYGL. Authorship Identification to Improve Public Security. In Zygmunt Vetulani and Edouard Geoffrois. Proceedings of the LREC 2012 Workshop on Language Resources for Public Security Applications. Neuveden: Neuveden, 2012. s. 42-45. ISBN 978-2-9517408-7-7.
 34. HLAVÁČKOVÁ, Dana a Karel PALA. Behaviour of the Czech Suffix -ák – A Case Study. In Aleš Horák, Pavel Rychlý. Proceedings of Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2012. Brno: Tribun EU, 2012. s. 9-13. ISBN 978-80-263-0313-8.
 35. BLAHUŠ, Marek a Karel PALA. Extending Czech WordNet Using a Bilingual Dictionary. In Christiane Fellbaum, Piek Vossen. 6th International Global Wordnet Conference Proceedings. Matsue, Japan: Toyohashi University of Technology, 2012. s. 50-55. ISBN 978-80-263-0244-5.
 36. CVRČEK, František, Karel PALA a Pavel RYCHLÝ. Legal Electronic Dictionary for Czech. In Calzolari, N Choukri, K Declerck, T Dogan, MU Maegaard, B Mariani, J Odijk, J Piperidis, S. LREC 2012 - EIGHTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON LANGUAGE RESOURCES AND EVALUATION. Istanbul: European Language Resources Association (ELRA), 2012. s. 283-287. ISBN 978-2-9517408-7-7.
 37. SOJKA, Petr, Aleš HORÁK, Karel PALA a Pavel RYCHLÝ. MTW 2012 -- Hybrid Machine Translation, Machine Translation Workshop, Brno, Czech Republic, September 3, 2012. Edited by Sojka P., Horák A., Kopeček I., Pala K. prvni. Brno: Tribun EU a Springer Verlag, 2012. 68 s. ISBN 978-80-263-0266-7.
 38. SOJKA, Petr, Aleš HORÁK, Ivan KOPEČEK a Karel PALA. Text, Speech and Dialogue: 15th International Conference TSD 2012, Brno, Czech Republic, September 3-7, 2012. Edited by Sojka P., Horák A., Kopeček I., Pala K. prvni. Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2012. 697 s. ISBN 978-3-642-32789-6. doi:10.1007/978-3-642-32790-2.
 39. 2011

 40. PALA, Karel a Pavel RYCHLÝ. Do we need very large corpora? první. Praha: Nakladatelství Lidové Noviny, 2011. s. 33-39, 379 s. ISBN 978-80-7422-114-9.
 41. ČERNÁ, Anna, Hana KONEČNÁ, Hana MŽOURKOVÁ, Markéta PRAVDOVÁ, Martin PROŠEK, Kamila SMEJKALOVÁ, Ivana SVOBODOVÁ, Ludmila UHLÍŘOVÁ, Jan CHROMÝ, Dana HLAVÁČKOVÁ, Karel PALA a Pavel ŠMERK. Internetová jazyková příručka. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i, 2011.
 42. 2010

 43. PALA, Karel a Pavel RYCHLÝ. A Case Study in Word Sketches - Czech Verb vidět 'see'. In A Way with Words: Recent Advances in Lexical Theory and Analysis. Uganda: Menha Publishers Ltd., 2010. s. 187-198. ISBN 978-9970-10-101-6.
 44. PALA, Karel, Pavel RYCHLÝ a Pavel ŠMERK. Automatic Identification of Legal Terms in Czech Law Texts. In Semantic Processing of Legal Texts. Berlin: Springer, 2010. s. 83-94. ISBN 978-3-642-12836-3. doi:10.1007/978-3-642-12837-0_5.
 45. PALA, Karel, Tomáš ČAPEK, Barbora ZAJÍČKOVÁ, Dita BARTŮŠKOVÁ, Kateřina KULKOVÁ, Dana HLAVÁČKOVÁ, Petra HOFFMANNOVÁ, Eduard BEJČEK, Pavel STRAŇÁK a Jan HAJIČ. Český WordNet 1.9 PDT. 2010.
 46. ŠMERK, Pavel, Karel PALA a Markéta PRAVDOVÁ. Internetová jazyková příručka. 2010.
 47. MRÁKOVÁ, Eva a Karel PALA. Legal Terms and Word Sketches - A Case Study. In Petr Sojka, Aleš Horák. Proceedings of Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2010. Brno: Tribun EU, 2010. s. 31–39. ISBN 978-80-7399-246-0.
 48. PALA, Karel a Eva MRÁKOVÁ. Legal Terms and Word Sketches: a Case Study. In Sojka P., Horák A. Proceedings of Fourth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Languages Processing, RASLAN 2010. první. Brno: Tribun s.r.o., 2010. s. 31-39. ISBN 978-80-7399-246-0.
 49. PALA, Karel a Pavel ŠMERK. Multiword Expressions in Czech (a case study). In Aleš Bičan, Jan Klaška, Petra Macurová, Jana Zmrzlíková. Karlík a továrna na lingvistiku. Prof. Petru Karlíkovi k šedesátým narozeninám. Brno: Host, 2010. s. 331-344. ISBN 978-80-7294-412-5.
 50. PALA, Karel a Dana HLAVÁČKOVÁ. Reprezentace významu sloves (valence a sémantické role). In Sborník konference Kognice 2010. první. Praha: Kognice, 2010. 7 s.
 51. SOJKA, Petr, Aleš HORÁK, Ivan KOPEČEK a Karel PALA. Text, Speech and Dialogue: 13th International Conference TSD 2010, Brno, Czech Republic, September 6-10, 2010. Edited by Sojka P., Horák A., Kopeček I., Pala K. prvni. Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2010. 593 s. ISBN 978-3-642-15759-2.
 52. MATERNA, Jiří a Karel PALA. Using Ontologies for Semi-automatic Linking VerbaLex with FrameNet. In roceedings of the Seventh conference on International Language Resources and Evaluation (LREC'10). Valletta, Malta: European Language Resources Association (ELRA), 2010. s. 3331 -- 3337, 2000 s. ISBN 2-9517408-6-7.
 53. 2009

 54. JAKUBÍČEK, Miloš, Jan BUŠTA, Dana HLAVÁČKOVÁ a Karel PALA. Classification of Errors in Text. In RASLAN 2009 : Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2009. s. 109-119. ISBN 978-80-210-5048-8.
 55. OSOLSOBĚ, Klára, Dana HLAVÁČKOVÁ, Karel PALA a Pavel ŠMERK. Exploring Derivational Relations in Czech with the Deriv Tool. In NLP, Corpus Linguistics, Corpus Based Grammar Research. Bratislava, Slovakia: Tribun, 2009. s. 152-161. ISBN 978-80-7399-875-2.
 56. PALA, Karel a Aleš HORÁK. Multilingual Features of Complex Valency Frames. In Recent Advances in Intelligent Information Systems. Warsaw, Poland: Academic Publishing House EXIT, 2009. s. 41-49. ISBN 978-83-60434-59-8.
 57. OSOLSOBĚ, Klára, Karel PALA, Pavel ŠMERK a Dana HLAVÁČKOVÁ. Relations between Formal and Derivational Morphology in Czech. In Czech in Formal Grammar. Mnichov: Lincom, 2009. s. 79-87. ISBN 978-3-89586-282-3.
 58. PALA, Karel, Dana HLAVÁČKOVÁ a Maria KHOKHLOVÁ. Semantic Classes of Czech Verbs. In Proceedings of the Conference on Intelligent Information Systems 2009. první. Warszava: IPI PAN Warszava, 2009. s. 207-217, 10 s. ISBN 978-83-60434-59-8.
 59. PALA, Karel a Eva MRÁKOVÁ. Verb Valency Frames in Czech Legal Texts. In Proceedings of the RASLAN 2009 Workshop. Brno: Masaryk University, 2009. 7 s. ISBN 978-80-210-5048-8.
 60. 2008

 61. PALA, Karel, Pavel RYCHLÝ a Pavel ŠMERK. Automatic Identification of Legal Terms in Czech Legal Texts. In Proceedings of the Workshop on Semantic processing of legal texts, LREC 2008. Marrakech, Morocco: European Language Resources Association (ELRA), 2008. s. 11-15. ISBN 2-9517408-4-0.
 62. PALA, Karel a Aleš HORÁK. Can Complex Valency Frames be Universal? In RASLAN 2008. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2008. s. 41-48. ISBN 978-80-210-4741-9.
 63. PALA, Karel, Lukáš SVOBODA a Pavel ŠMERK. Czech MWE Database. In Proceedings of the Sixth International Language Resources and Evaluation Conference (LREC '08). Marrakech, Morocco: European Language Resources Association (ELRA), 2008. s. 1-5. ISBN 2-9517408-4-0.
 64. PALA, Karel. Derivational Relations in Slavonic Languages. In Proceedings of the FASSBL 2008. Zagreb: Croatian Language Technologies Society, 2008. s. 21-28. ISBN 978-953-55375-0-2.
 65. BOSCH, Sonja, Christiane FELLBAUM a Karel PALA. Enhancing WordNets with Morphological Relations: A Case Study from Czech, English and Zulu. In Proceedings of the Fourth Global WordNet Conference. Szeged: University of Szeged, 2008. s. 74-90. ISBN 978-963-482-854-9.
 66. HORÁK, Aleš, Karel PALA a Adam RAMBOUSEK. Handling Multilingual Lexical Resources with Web based tools. In Internet and modern society: Proceedings of the XI All-Russia Joint Conference. Petrohrad, Rusko: Faculty of Philology and Arts of St. Petersburg State University, 2008. s. 96-106. ISBN 978-5-8465-0871-2.
 67. RYCHLÝ, Pavel, Pavel ŠMERK, Karel PALA a Radek SEDLÁČEK. Morphological Analyzer Ajka. 2008.
 68. NĚMČÍK, Václav, Dana HLAVÁČKOVÁ, Aleš HORÁK, Karel PALA a Michal ÚRADNÍK. Processing Czech Verbal Synsets with Relations to English WordNet. In RASLAN 2008. 2. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2008. s. 49-55. ISBN 978-80-210-4741-9.
 69. NĚMČÍK, Václav, Karel PALA a Dana HLAVÁČKOVÁ. Semi-automatic Linking of New Czech Synsets Using Princeton WordNet. In Intelligent Information Systems XVI, Proceedings of the International IIS'08 Conference. Warszawa: Academic Publishing House EXIT, 2008. s. 369-374. ISBN 978-83-60434-44-4.
 70. SOJKA, Petr, Aleš HORÁK, Ivan KOPEČEK a Karel PALA. Text, Speech and Dialogue: 11th International Conference TSD 2008, Brno, Czech Republic, September 8-11th, 2008. Edited by Sojka P., Horák A., Kopeček I., Pala K. prvni. Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2008. 667 s. ISBN 978-3-540-87390-7.
 71. HORÁK, Aleš, Karel PALA a Adam RAMBOUSEK. The Global WordNet Grid Software Design. In Proceedings of the Fourth Global WordNet Conference. Szeged: University of Szeged, 2008. s. 194-199. ISBN 978-963-482-854-9.
 72. HORÁK, Aleš, Karel PALA a Adam RAMBOUSEK. Tools for Managing Multilingual Lexical Resources. In Procedings of the 16th International Conference Intelligent Information Systems. Zakopane, Poland: Polish Academy of Sciences, 2008. s. 451-460. ISBN 978-83-60434-44-4.
 73. 2007

 74. HORÁK, Aleš a Karel PALA. Building a Large Lexicon of Complex Valency Frames. In Proceedings of the FRAME 2007: Building Frame Semantics Resources for Scandinavian and Baltic Languages. Tartu, Estonia: Lund University, Sweden, 2007. s. 31-38. ISBN 978-91-976939-0-5.
 75. HLAVÁČKOVÁ, Dana a Karel PALA. Computer Processing Derivational Relations in Czech. In Computer Treatment of Slavic and East European Languages. Bratislava: Slovak National Corpus, L. Štúr Institute of Linguistics, Slovak Academy of Sciences, 2007. s. 198-208, 318 s. ISBN 978-80-87139-05-9.
 76. PALA, Karel, Aleš HORÁK, Adam RAMBOUSEK, Zygmunt VETULANI, Paweł KONIECZKA, Jacek MARCINIAK, Tomasz OBRĘBSKI, Przemysław RZEPECKI a Justyna WALKOWSKA. DEB Platform tools for effective development of WordNets in application to PolNet. In Proceedings of 3rd Language & Technology Conference. Poznań: Fundacja Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, 2007. s. 514-518. ISBN 978-83-7177-407-2.
 77. PALA, Karel a Dana HLAVÁČKOVÁ. Derivational Relations in Czech WordNet. In Proceedings of the Workshop on Balto-Slavonic Natural Language Processing 2007. 1. vyd. Praha: The Association for Computational Linguistics, 2007. s. 75-81, 6 s. ISBN 978-1-932432-88-6.
 78. PALA, Karel a Dana HLAVÁČKOVÁ. Derivational Relations in Czech WordNet. In Proceedings of the Workshop on Balto-Slavonic Natural Language Processing. 1. vyd. Praha: Universita Karlova, ÚFAL MFF UK, 2007. s. 75-81, 6 s. ISBN 978-1-932432-88-6.
 79. PALA, Karel, Pavel RYCHLÝ a Pavel ŠMERK. Morphological Analysis of Law texts. In Petr Sojka, Aleš Horák. First Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Languages Processing, RASLAN 2007. Brno: Masaryk University, 2007. s. 21-26, 7 s. ISBN 978-80-210-4471-5.
 80. PALA, Karel a Dana HLAVÁČKOVÁ. Slovotvorné vztahy v českém WordNetu. In Gramatika a korpus,. 2007. ISBN 80-86496-35-X.
 81. HORÁK, Aleš, Karel PALA, Pavel MATERNA a Marie DUŽÍ. Verb Valency Semantic Representation for Deep Linguistic Processing. In ACL 2007, Proceedings of the Workshop on Deep Linguistic Processing. 1. vyd. Praha: The Association for Computational Linguistics (ACL), 2007. s. 97-104. ISBN 978-1-932432-86-2.
 82. 2006

 83. HORÁK, Aleš a Karel PALA. DEB Tools for Merging Linguistic Resources. In Proceedings of the Workshop on Layering Linguistic Information, LREC 2006. Italy: ELRA, 2006. s. 55-61, 6 s. ISBN 2-9517408-2-4.
 84. PALA, Karel a Aleš HORÁK. From WEB Pages To Dictionary: A Language-Independent Dictionary Writing System. In Proceeding of the EuraLex Conference 2006. 1. vyd. Italy: Edizioni dell'Orso s.r.l., 2006. s. 199-204. ISBN 88-7694-918-6.
 85. HORÁK, Aleš, Karel PALA, Adam RAMBOUSEK a Pavel RYCHLÝ. New clients for dictionary writing on the DEB platform. In DWS 2006: Proceedings of the Fourth International Workshop on Dictionary Writings Systems. 2006. vyd. Torino, Italy: Lexical Computing Ltd., U.K., 2006. s. 17-23. ISBN 0-620-36890-X.
 86. HORÁK, Aleš, Karel PALA, Adam RAMBOUSEK a Albena RANGELOVA. Nové nástroje pro českou lexikografii - DEB2. In Sborník konference Grammar & Corpora 2005. 2006. vyd. Praha: Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR, 2006. s. 190-196. ISBN 80-86496-32-5.
 87. SOJKA, Petr, Ivan KOPEČEK a Karel PALA. Text, Speech and Dialogue: 9th International Conference TSD 2006, Brno, Czech Republic, September 11-15, 2006. Edited by Sojka P., Kopeček I., Pala K. prvni. Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2006. 721 s. ISBN 3-540-39090-1.
 88. SOJKA, Petr, Ivan KOPEČEK a Karel PALA. TSD - Ninth International Conference on TEXT, SPEECH and DIALOGUE. 2006.
 89. 2005

 90. PALA, Karel, František NOVÁK a František CVRČEK. Access to Law through Information Technologies. In NOVÁK, František a František CVRČEK. Proceedings of the IPSI 2005 Conference. Belgrade: to be printed, 2005. s. 0-0, 15 s. ISBN to be assigned.
 91. PALA, Karel. Balkanet Experience. Bonn: University of Bonn, 2005. 0-0. to be printed.
 92. HORÁK, Aleš, Karel PALA, Adam RAMBOUSEK a Martin POVOLNÝ. DEBVisDic - First Version of New Client-Server Wordnet Browsing and Editing Tool. In Proceedings of the Third International WordNet Conference - GWC 2006. Brno, Czech Republic: Masaryk University, 2005. s. 325-328. ISBN 978-80-210-3915-5.
 93. PALA, Karel a Radek SEDLÁČEK. Enriching WordNet with Derivational Subnets. In SEDLÁČEK, Radek. Proceedings of the 6th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Text Processing CICLING 2005. Berlin Heidelberg New York: Springer Verlag, 2005. s. 305-311. ISBN 3-540-24523-5.
 94. HLAVÁČKOVÁ, Dana a Karel PALA. Slovesné rámce v češtině. In Setkání bohemistů Cikháj 2005. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 37-42. ISBN 80-210-3929-9.
 95. 2004

 96. PALA, Karel a Pavel SMRŽ. Building Czech Wordnet. Romanian Journal of Information Science and Technology. Romanian Academy, 2004, roč. 7, 1-2, s. 79-88. ISSN 1453-8245.
 97. SEDLÁČEK, Radek, Karel PALA a Ondřej GABRHELÍK. Inteligentní programy pro mobily? Telekomunikace. 2004, XLI, č. 5, s. 21-22. ISSN 0040-2591.
 98. HORÁK, Aleš a Karel PALA. Lexicons in TIL and Verb Valency Frames. In Proceedings of the International Conference on Communications in Computing (CIC 2004). Las Vegas, Nevada, USA: CSREA Press, 2004. s. 255-261, 6 s. ISBN 1-932415-36-X.
 99. PALA, Karel a Pavel SMRŽ. Ontologies, Types and Verb Frames. In Proceedings of the IASTED International Conference on Artificial Intelligence and Applications, AIA 2004. Calgary, Alberta, Canada: ACTA Press, 2004. s. 874-877. ISBN 0-88986-404-7.
 100. SOJKA, Petr, Karel PALA, Pavel SMRŽ, Christine FELLBAUM a Piek VOSSEN. Proceedings of the Second International WordNet Conference, GWC 2004, Brno, Czech Republic, January 20-23, 2004. Edited by Sojka P., Pala K., Smrž P., Fellbaum Ch., Vossen P. prvni. Brno: Masaryk University, 2004. 370 s. GWC Proceedings. ISBN 80-210-3302-9.
 101. SOJKA, Petr, Ivan KOPEČEK a Karel PALA. Seventh International Conference on Text, Speech and Dialogue, TSD. 2004.
 102. KOPEČEK, Ivan a Karel PALA. Text, Speech and Dialogue - 7th International Conference. 2004.
 103. SOJKA, Petr, Ivan KOPEČEK a Karel PALA. Text, Speech and Dialogue: 7th International Conference TSD 2004, Brno, Czech Republic, September 8-11, 2004. Edited by Sojka P., Kopecek I., Pala K. prvni. Brno: Springer Verlag, 2004. 667 s. Lecture Notes in Computer Science Volume 3206. ISBN 3-540-23049-1.
 104. SOJKA, Petr, Karel PALA, Pavel SMRŽ, Fellbaum CHRISTIANE a Vossen PIEK. The Second Global Wordnet Conference 2004. 2004.
 105. PALA, Karel a Pavel SMRŽ. Top Ontology as a Tool for Semantic Role Tagging. In Proceedings of the 4th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2004). Lisbon: Centro Cultural de Belem, 2004. s. 1897-1900. ISBN 2-9517408-1-6.
 106. PALA, Karel, Radek SEDLÁČEK a Marek VEBER. Vztah mezi tvarotvornými a slovotvornými vzory v češtině. In Čeština -- univerzália a specifika. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2004. s. 151-162. ISBN 80-7106-659-1.
 107. 2003

 108. PALA, Karel a Eva MRÁKOVÁ. A Procedure for Semiautomatic Building Consistent Dictionary Definitions. In Computational Linguistics and Intelligent Text Processing. Berlin: Springer-Verlag, 2003. s. 295-303. ISBN 3-540-00532-3.
 109. HORÁK, Aleš, Karel PALA a Pavel SMRŽ. Lexical Semantic Networks and Ontologies in XML, Their Viewing and Authoring. In Proceedings of the Workshop on WWW Based Communities For Knowledge Presentation, Sharing, Mining and Protection - PSMP 2003, within CIC 2003 (International Conference on Communications in Computing). Monte Carlo Resort, Las Vegas, Nevada: CSREA Press, 2003. s. 100-105, 5 s. ISBN 1-932415-06-8.
 110. PALA, Karel, Radek SEDLÁČEK a Marek VEBER. Relations between Inflectional and Derivational Patterns. In Proceedings of the Workshop on Morphological Processing of Slavic Languages. 1. vyd. Budapest: ACL, 2003. s. 1-8.
 111. PALA, Karel, Pavel RYCHLÝ a Pavel SMRŽ. Text Corpus with Errors. In Text, Speech and Dialogue: Sixth International Conference, TSD 2003. Berlin: Springer Verlag, 2003. s. 90-97. ISBN 3-540-200-24-X.
 112. 2002

 113. VEBER, Marek, Radek SEDLÁČEK, Karel PALA a Klára OSOLSOBĚ. A Procedure for Word Derivational Processes Concerning Lexicon Extension in Highly Inflected Languages. In Proceedings of the Third International Conference on Language Resources and Evaluation, LREC. Las Palmas de Gran Canaria: ELRA, 2002. s. 1254-1259. ISBN 2-9517408-0-8.
 114. PALA, Karel a Marek VEBER. CED - A Program for Editing Corpora. In Proceedings of Telri Seminar 2002. 1. vyd. Birmingham, 2002. 10 s.
 115. KOPEČEK, Ivan a Karel PALA. Databases of Heterogeneous Segments for Concatenative Speech Synthesis. In Proceedings of the Third International Conference on Language Resources and Evaluation. Las Palmas: European Language Resources Organization, 2002. s. 297-300. Volume 1. ISBN 2-9517408-0-8.
 116. PALA, Karel a Pavel SMRŽ. Glosses in WordNet 1.5 and Their Standardization/Consistency (The Exercise for Balkanet). In Proceedings of the Workshop on Wordnet Structures and Standardization, and how these affect Wordnet Applications and Evaluation, the Third International Conference on Language Resources and Evaluation, LREC 2002. Las Palmas, Gran Canaria, Spain: ELRA, 2002. s. 20-23. ISBN 2-9517408-0-8.
 117. PALA, Karel a Shun Ha Sylvia WONG. Chinese Characters and Top Ontology in EuroWordNet. In Proceedings of the Global WordNet Conference'2002. Mysore: Mysore University, 2002. s. 224-233.
 118. SOJKA, Petr, Ivan KOPEČEK a Karel PALA. Text, Speech and Dialogue: Fifth International Conference TSD 2002, Brno, Czech Republic, September 9-12, 2002. Edited by Sojka P., Kopecek I., Pala K. prvni. Brno: Springer Verlag, 2002. 481 s. Lecture Notes in Computer Science Volume 2448. ISBN 3-540-44129-8.
 119. PAVELEK, Tomáš a Karel PALA. VisDic - A New Tool for WordNet Editing. Mysore, India: Central Institute of Indian Languages, 2002. 4 s. neexistuje.
 120. 2001

 121. KOPEČEK, Ivan, Karel PALA a Markéta STRAŇÁKOVÁ-LOPATKOVÁ. Ambiguity Problems in Human-Computer Interaction. In Universal Access in HCI. London: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 2001. s. 486-489. Volume 3. ISBN 0-8058-3609-8.
 122. SMRŽ, Pavel a Karel PALA. Elektronická podoba SSJČ. 2001.
 123. PALA, Karel a Shun Ha Sylvia WONG. Chinese Radicals and Top Ontology in EuroWordNet. In Proceedings of the Text, Speech and Dialogue Conference'2001. 1. vyd. Berlin: Springer Verlag, 2001. s. 313-322, 9 s. LNAI 2166. ISBN 3-540-42557-8.
 124. PALA, Karel. Počítačové zpracování přirozeného jazyka. vydání 1., el. verze. Brno: FI MU, 2001. 150 s.
 125. KOPEČEK, Ivan a Karel PALA. Syntéza řeči založená na slabičných segmentech. In Čeština - univerzália a specifika. Brno: Masarykova Univerzita, 2001. s. 207-214. ISBN 80-210-2532-8.
 126. PALA, Karel, Frantisek CERMAK, Vladimir PETKEVIC a Jana KLIMOVA. The Design of Czech Lexical Database. In Proceedings of the Corpora'2001 Conference. Lancaster: Lancaster University, 2001. s. 157-163. CD ROM.
 127. 2000

 128. KOPEČEK, Ivan a Karel PALA. Application of Dialogue Systems for Teaching and Learning of Programming Languages. In Proceedings of Conference on Educational Uses of Information and Communication Technologies. Beijing: IFIP, 2000. s. 262. ISBN 3-901882-07-3.
 129. PALA, Karel. Počítačové zpracování přirozeného jazyka. 1. vyd. Brno: FI MU, 2000. 190 s.
 130. KOPEČEK, Ivan a Karel PALA. Speech Processing Based on Large Heterogeneous Segments. In Proceedings SCI 2000. Orlando: IIIS, 2000. s. 306-309. ISBN 980-07-6692-8.
 131. SOJKA, Petr, Ivan KOPEČEK a Karel PALA. Text, Speech and Dialogue: Third International Workshop TSD 2000, Brno, Czech Republic, September 13-16, 2000. Edited by Sojka P., Kopecek I., Pala K. prvni. Brno: Springer Verlag, 2000. 463 s. Lecture Notes in Computer Science Volume 1902. ISBN 3-540-41042-2.
 132. SOJKA, Petr, Ivan KOPEČEK a Karel PALA. Text, Speech and Dialogue: Third International Workshop TSD 2000, Brno, Czech Republic, September 13-16, 2000. Edited by Sojka P., Kopecek I., Pala K. prvni. Brno: Springer Verlag, 2000. 463 s. Lecture Notes in Computer Science Volume 1902. ISBN 3-540-41042-2.
 133. 1999

 134. ŽÁČKOVÁ, Eva a Karel PALA. Corpus-Based Rules for Czech Verb Discontinuous Constituents. Edited by Matoušek V., Mautner P., Ocelíková J., Sojka P. In Text, Speech and Dialogue: Second International Workshop TSD '99, Plzen, Czech Republic, September 13-17, 1999. 1st ed. Berlin: Springer Verlag, 1999. s. 325-328. Lecture Notes in Artificial Intelligence 1692. ISBN 3-540-66494-7.
 135. PALA, Karel a Pavel ŠEVEČEK. Česká lexikální databáze typu WordNet (v rámci projektu EuroWordNet-2). Sborník prací filosofické fakulty brněnské university. Brno: MU Brno, 1999, roč. 1999, A 47, s. 51-64. ISSN 0231-7567.
 136. KOPEČEK, Ivan a Karel PALA. Informační systémy a porozumění přirozenému jazyku. In Sborník mezinárodní konference RUFIS'99. Brno: APS Brno, 1999. s. 71-76. ISBN 80-214-1379-4.
 137. PALA, Karel. Semantic Annotation of (Czech) Corpus Texts. In Proceedings of the Second Workshop on Text, Speech and Dialogue. 1. vyd. Berlin: Springer Verlag, 1999. s. 56-61. Lecture Notes in Artificial Intelligence 1692. ISBN 3-540-66494-7.
 138. 1998

 139. PALA, Karel, Pavel RYCHLÝ a Pavel SMRŽ. Corpus Annotation in Inflectional Languages: Czech. Edited by A Min Tjoa, Roland R. Wagner. In Ninth International Workshop on Database and Expert Systems Applications. Los Alamitos, California: IEEE Computer Society, 1998. s. 149-153. ISBN 0-8186-8353-8.
 140. PALA, Karel, Klára OSOLSOBĚ a Pavel RYCHLÝ. Frekvence vzorú českých sloves (Na materiálu Českého nár.korpusu). Slovo a slovesnost : časopis pro otázky teorie a kultury jazyka. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 1998, roč. 59, č. 3, s. 265-276. ISSN 0037-7031.
 141. PALA, Karel a Klára OSOLSOBĚ. Frekvence vzoru českých substantiv. Sborník prací filosofické fakulty brněnské university. Brno: MU Brno, 1998, roč. 1998, A 46, s. 77-94. ISSN 0231-7567.
 142. OSOLSOBĚ, Klára, Karel PALA a Pavel RYCHLÝ. Frekvence vzorů českých substantiv. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. A, Řada jazykovědná. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1998, roč. 1998, č. 1, s. 77-92. ISSN 0231-7567.
 143. KOPEČEK, Ivan a Karel PALA. Information Technology for Education of Visually Impaired People. ERCIM News. Mayenne: ERCIM, 1998, roč. 1998, č. 33, s. 23. ISSN 0926-4981.
 144. PALA, Karel a Pavel RYCHLÝ. Mutual Information in Czech Corpus Eso. In Proceedings of the First Workshop on Text, Speech and Dialogue'98. 1. vyd. Brno: Masaryk University, Faculty of Informatics, 1998. s. 96-101. 1. ISBN 80-210-1899-2.
 145. KOPEČEK, Ivan a Karel PALA. Prosody Modelling for Syllable-Based Speech Synthesis. In Proceedings of the IASTED International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing. Cancun: IASTED, 1998. s. 134-137. ISBN 0-88986-256-7.
 146. SOJKA, Petr, Václav MATOUŠEK, Karel PALA a Ivan KOPEČEK. Text, Speech, Dialogue : Proceedings of the First Workshop on Text, Speech, Dialogue - TSD 1998, Brno, Czech Republic, September 23-26, 1998. Edited by Petr Sojka, Václav Matoušek, Karel Pala, Ivan Kopeček. Brno: Masaryk University in Brno, 1998. 460 s. ISBN 80-210-1900-X.
 147. 1997

 148. PALA, Karel. A Step to Real Multilinguality. TELRI Newsletter. 1997, roč. 1997, č. 7, s. 17-21.
 149. PALA, Karel, Pavel RYCHLÝ a Pavel SMRŽ. DESAM - Annotated Corpus for Czech. In Proceedings of SOFSEM 97. Heidelberg: Springer Verlag, 1997. s. 523-530. ISBN 3-540-63774-5.
 150. PALA, Karel a Pavel ŠEVEČEK. Valence českých sloves. In Sborník prací FFBU. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997. s. 41-54. ISBN 80-210-1606-x.
 151. 1996

 152. PALA, Karel a Jan VSIANSKY. Slovník českých synonym. Praha: Lidove noviny, 1996. 439 s. ISBN 80-7106-059-3.
 153. 1994

 154. PALA, Karel a Všianský JAN. Slovník českých synonym. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové Noviny, 1994. 439 s. ISBN 80-7106-059-3.
 155. 1993

 156. OSOLSOBĚ, Klára a Karel PALA. Czech Stem Dictionary. Czech stem Dictionary. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Brno, 1993. s. 51-60. ISBN 80-210-0883-0.
 157. 1992

 158. BARTOŠEK, Miroslav, Jana KOHOUTKOVÁ a Karel PALA. Automatizace knihoven na MU v Brně. Duha : informace o knihách a knihovnách z Moravy. Brno: Moravská zemská knihovna, 1992, roč. 3, s. 3-6. ISSN 0862-1985.
 159. OSOLSOBĚ, Klára a Karel PALA. Základy počítačové lingvistiky. 1. vyd. Brno: FF MU, 1992. 70 s. skriptum FF MU. ISBN 80-210-0341-3.
 160. 1991

 161. OSOLSOBĚ, Klára a Karel PALA. Czech Stem Dictionary for IBM PC XT/AT. In Conference on Computer Lexicography. 1. vyd. Balatonfuered: Research Institute for Linguistics Hungarn Academy of Sciences, 1991. s. 163-172.
 162. 1987

 163. PALA, Karel, Klára OSOLSOBĚ a Stanislav FRANC. Česká morfologie a syntax v PROLOGU. In Sborník semináře SOFSEM 1987. 1. vyd. Bratislava: VUSEIAR, 1987. s. 38-42.
 164. 1986

 165. MATERNA, Pavel, Karel PALA a Jiří ZLATUŠKA. Logická analýza přirozeného jazyka. první. Praha: Nakladatelství Academia Praha, 1986. 145 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 30. 11. 2021 11:26