Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. MERTELOVÁ, Petra. Deliktní nezpůsobilost poškozeného a náhoda. Právní rozhledy. Praha: C.H. Beck, 2024, Neuveden, č. 6, s. 187-192. ISSN 1210-6410.
   URL
   Název anglicky: Tortious Incapacity of the Injured Party and Coincidence
   RIV: Článek v odborném periodiku. čeština. Česká republika.
   Mertelová, Petra (203 Česká republika, garant, domácí)
   Klíčová slova anglicky: Contributory negligence; Tortious Incapacity of the Injured Party; Coincidence
   Recenzováno: ano

   Změnila: Mgr. Petra Mertelová, učo 455495. Změněno: 2. 4. 2024 15:00.

  2023

  1. MERTELOVÁ, Petra. Assumption of Risk of Becoming a Victim – Stillborn Legal Transplant. In Rijeka Doctoral Conference. 2023.
   angličtina.
   Druh účasti: aktivní účast

   Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 26. 6. 2024 10:10.
  2. HOLUBÁŘ, Adam a Petra PETŘÍKOVÁ. Nepoctivý úmysl - držba spíše nepravá, nikoli nepoctivá. In Dobrovolná Eva, David Havlík a Michal Králík (eds.). Pocta Jiřímu Spáčilovi. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2023, s. 137-144. Beckova edice právo. ISBN 978-80-7400-920-4.
   Katalog MU
   Název česky: Nepoctivý úmysl - držba spíše nepravá, nikoli nepoctivá
   Název anglicky: Unfair intention - non-genuine possession rather than possession in a bad faith
   RIV/00216224:14220/23:00130770 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. čeština. Česká republika.
   Holubář, Adam (203 Česká republika, domácí) -- Petříková, Petra (203 Česká republika, domácí)
   Klíčová slova anglicky: Possession in a bad faith; Unfair possession; Non-genuine possession
   Recenzováno: ano

   Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 25. 10. 2023 09:19.
  3. MERTELOVÁ, Petra. Přijetí nebezpečí oběti – nepovedený právní transplantát. In Stretnutie katedier občianskeho práva. 2023.
   Název anglicky: Assumption of Risk of Becoming a Victim – Stillborn Legal Transplant

   Změnila: Mgr. Petra Mertelová, učo 455495. Změněno: 2. 4. 2024 15:02.

  2022

  1. RONOVSKÁ, Kateřina, Vlastimil PIHERA, Adam HOLUBÁŘ, Petra PETŘÍKOVÁ a Natálie KARBAŠOVÁ. Cross-border aspects of Trust (like) instruments in Continental Europe. 2022.
   Název česky: Přeshraniční aspekty trust (like) struktur v kontinentální Evropě
   Název anglicky: Cross-border aspects of Trust (like) instruments in Continental Europe
   angličtina.
   Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 7. 6. 2024 09:09.
  2. RONOVSKÁ, Kateřina, Vlastimil PIHERA, Adam HOLUBÁŘ, Petra PETŘÍKOVÁ a Natálie KARBAŠOVÁ. Discussion on legal aspects of European trust (like) structures. 2022.
   Název česky: Diskuse o právních aspektech evropských trust (like) struktur
   Název anglicky: Discussion on legal aspects of European trust (like) structures
   angličtina. Česká republika.
   Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 7. 6. 2024 09:09.
  3. PETŘÍKOVÁ, Petra. Imputability of an Auxiliaries´ Conduct to the Damaged Party. In Rijeka Doctoral Conference. 2022.
   Název česky: Přičitatelnost jednání pomocníků poškozenému

   Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 7. 6. 2024 15:41.
  4. HOLAS, Jan, Adam HOLUBÁŘ a Petra PETŘÍKOVÁ. Nemožnost započtení doby držby předchůdce, který splnil podmínky vydržení. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2022, Neuveden, č. 11, s. 43-48. ISSN 1210-6348.
   Open access časopisu
   Název česky: Nemožnost započtení doby držby předchůdce, který splnil podmínky vydržení
   Název anglicky: Impossibility to include the period of possession of a predecessor who fulfilled the conditions of prescription
   RIV/00216224:14220/22:00127014 Článek v odborném periodiku. čeština. Česká republika.
   Holas, Jan (203 Česká republika, domácí) -- Holubář, Adam (203 Česká republika, domácí) -- Petříková, Petra (203 Česká republika, domácí)
   Klíčová slova anglicky: possession; acquisitive prescription
   Recenzováno: ano

   Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 28. 2. 2023 12:56.
  5. PETŘÍKOVÁ, Petra. Subsidiární povaha bezdůvodného obohacení ve vztahu ke smluvnímu právu. Soudní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2022, roč. 28, č. 9, s. 287-288. ISSN 1211-4405.
   Název anglicky: Subsidiary Nature of Unjust Enrichment in Relation to Contract Law
   čeština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: Unjust Enrichment; Contract Law
   Recenzováno: ano

   Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 28. 2. 2023 14:37.
Zobrazeno: 19. 7. 2024 17:23