Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. KUNOVSKÝ, Lumír, Zdeněk KALA, Radek KROUPA, Tomáš GROLICH, Jiří DOLINA, Milan DASTYCH, Jitka VACULOVÁ, Jakub VLAŽNÝ, Petr MORAVČÍK, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petr JABANDŽIEV a Vladimír PROCHÁZKA. Confocal laser endomicroscopy in the diagnostics of esophageal diseases: a pilot study. Vnitřní lékařství. Praha: Ambit Media a.s., 2020, roč. 66, č. 5, s. 26-32. ISSN 0042-773X.
 2. PROCHÁZKA, Vladimír, Jan HLAVSA, Lumír KUNOVSKÝ, Martina FARKAŠOVÁ, Martin POTRUSIL, Tomáš ANDRAŠINA, Alexandra LITAVCOVÁ, Jan MAZANEC, Jiří DOLINA, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Michal EID, Petra KOVALČÍKOVÁ, Tomáš PAVLÍK a Zdeněk KALA. Correlation of survival length after pancreaticoduodenectomy for pancreatic head adenocarcinoma depending on tumor characteristics detected by means of computed tomography and resection margins status. Neoplasma. Bratislava: Slovenská akademie vied, 2020, roč. 67, č. 6, s. 1319-1328. ISSN 0028-2685. doi:10.4149/neo_2020_190923N955.
 3. KUNOVSKÝ, Lumír, Karolina POREDSKÁ, Filip MAREK, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Jiří DOLINA, Vladimír ZBOŘIL, Radek KROUPA, Jitka VACULOVÁ, Tomáš PAVLÍK, Jakub VLAŽNÝ, Petr JABANDŽIEV, Dominika IVANECKÁ a Ladislav MITÁŠ. Endoscopic recurrence after ileocaecal resection for Crohn's disease relating to microscopic inflammation at resection margins. In ESGE Days 2020. 2020. doi:10.1055/s-0040-1704693.
 4. KROUPA, Radek, Ivana KATINOVÁ, Tomáš PAVLÍK, Lumír KUNOVSKÝ, Vladimír PROCHÁZKA, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Barbora PACKOVÁ, Zdeněk KALA a Jiří DOLINA. Incidence trends of esophageal cancer in the Czech Republic by histological subtype and stage and prescription rate of acid suppressing drugs. Cancer epidemiology. London: Elsevier, 2020, roč. 69. ISSN 1877-7821. doi:10.1016/j.canep.2020.101853.
 5. PROCHÁZKA, Vladimír, Tomáš GROLICH, Martina FARKAŠOVÁ, Vladimír ČAN, Roman SVATOŇ, M. SVOBODA, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Michal EID, Lukáš FROLA, Šárka BOHATÁ a Zdeněk KALA. Naše zkušenosti s transanální totální mezorektální excizí (TaTME) u tumorů středního a distálního rekta. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2020, roč. 99, č. 3, s. 124-130. ISSN 0035-9351. doi:10.33699/PIS.2020.99.3.124–130.
 6. PROCHÁZKA, Vladimír, Tomáš GROLICH, Martina FARKAŠOVÁ, Vladimír ČAN, Roman SVATOŇ, Martin SVOBODA, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Michal EID, Lukáš FROLA, Šárka BOHATÁ a Zdeněk KALA. Naše zkušenosti s transanální totální mezorektální excizí (TaTME) u tumorů středního a distálního rekta. Rozhledy v chirurgii. 2020, roč. 99, č. 3, s. 124-130. ISSN 0035-9351. doi:10.33699/PIS.2020.99.3.124-130.
 7. PACKOVÁ, Barbora, Lumír KUNOVSKÝ, Michal EID, Radek KROUPA, Milan DASTYCH, Michal ŠENKYŘÍK, Tomáš GROLICH, Jakub HUSTÝ, Petr JABANDŽIEV, Václav KUBEŠ, Vladimír PROCHÁZKA a Jiří DOLINA. Small bowel adenocarcinoma diagnosed by video capsule endoscopy in a patient with celiac disease: a case report and review of literature. Vnitřní lékařství. Ambit Media a.s., 2020, roč. 66, č. 7, s. 39-42. ISSN 0042-773X.
 8. POREDSKÁ, Karolina, Lumír KUNOVSKÝ, Filip MAREK, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Jiří DOLINA, Vladimír ZBOŘIL, Petra KOVALČÍKOVÁ, Tomáš PAVLÍK, Petr JABANDŽIEV, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Jakub VLAŽNÝ a Ladislav MITÁŠ. The Influence of Microscopic Inflammation at Resection Margins on Early Postoperative Endoscopic Recurrence After Ileocaecal Resection for Crohn's Disease. Journal of Crohn's and Colitis. Oxford: OXFORD UNIV PRESS, 2020, roč. 14, č. 3, s. 361-368. ISSN 1873-9946. doi:10.1093/ecco-jcc/jjz153.
 9. BOJKOVÁ, Martina, Petr DÍTĚ, Lumír KUNOVSKÝ, Martin BLAHO, Bohuslav KIANIČKA, Ivo NOVOTNÝ, Magdalena UVÍROVÁ, Jana DVOŘÁČKOVÁ, Jiří DOLINA, Marie PŘECECHTĚLOVÁ, Hana KOLOVRATNÍKOVÁ, Vladimír PROCHÁZKA, Pavel JANEČEK, Oldřich MOTYKA a Arnošt MARTÍNEK. The role of metabolic syndrome in the induction of chronic pancreatitis after a first attack of acute pancreatitis - multicenter trial. Vnitř. Lék. (Vnitr Lek). Brno: Medica Publishing and Consulting, 2020, roč. 66, č. 8, s. 12-16. ISSN 0042-773X.
 10. PROCHÁZKA, Vladimír. Tumory jícnu - chirurgické postupy, rozsah operace. In Vzdělávací kontinuum. Jícen, brániční hiátus, ezofagogastrická junkce. 2020.
 11. PROCHÁZKA, Vladimír, Tomáš GROLICH, Martina FARKAŠOVÁ, Vladimír ČAN, Roman SVATOŇ a Zdeněk KALA. Varianty provedení anastomózy po transanální totální mezroektální excizi. In Koloproktologie, vybrané kapitoly IV. 1. vyd. Praha, 2020. s. 158-167. ISBN 978-80-204-5750-9.
 12. PROCHÁZKA, Vladimír a Vladimír ČAN. Videa : operační výkony: Fundoplikace, Objemná hiátová hernie, Hellerova operace, Ezofagektomie, Totální gastrektomie laparoskopicky. In Vzdělávací kontinuum. Jícen, brániční hiátus, ezofagogastrická junkce. 2020.
 13. BARTUŠEK, Daniel, Vlastimil VÁLEK, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Tomáš ANDRAŠINA, Pavel JANEČEK a Lumír KUNOVSKÝ. Zobrazovací metody u neúrazových náhlých příhod břišních. Gastroenterologie a hepatologie. Praha: Ambit Media a.s., 2020, roč. 74, č. 6, s. 520-532. ISSN 1804-7874. doi:10.48095/ccgh2020520.
 14. 2019

 15. KUNOVSKÝ, Lumír, Zdeněk KALA, Martin POTRUSIL, Ivo NOVOTNÝ, Václav KUBEŠ a Vladimír PROCHÁZKA. A Central European family with gastric adenocarcinoma and proximal polyposis of the stomach. GASTROINTESTINAL ENDOSCOPY. NEW YORK: MOSBY-ELSEVIER, 2019, roč. 90, č. 3, s. 523-525, 5 s. ISSN 0016-5107. doi:10.1016/j.gie.2019.05.001.
 16. PROCHÁZKA, Vladimír, Roman SVATOŇ, Filip MAREK, Vladimír ČAN, Lumír KUNOVSKÝ, Daniel BARTUŠEK, Jaroslav IVIČIČ a Zdeněk KALA. Akutní hiátové hernie. Rozhledy v chirurgii. 2019, roč. 98, č. 5, s. 207-213, 6 s. ISSN 0035-9351. doi:10,33699/PIS.2019.98.5.207-213.
 17. PROCHÁZKA, Vladimír, Filip MAREK, Lumír KUNOVSKÝ, Vladimír ČAN, Jiří DOLINA, Radek KROUPA, Milan DASTYCH, Jitka VACULOVÁ, Daniel BARTUŠEK, Jaroslav IVIČIČ a Zdeněk KALA. Akutní komplikace hiátových hernií. Gastroenterologie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2019, roč. 73, č. 32, s. 220-227. ISSN 1804-7874. doi:10.14735/amgh2019220.
 18. GABŁO, Natalia Anna, Vladimír PROCHÁZKA, Z. HLAVSA, I. KISS, J. SROVNAL, Zdeněk KALA a Ondřej SLABÝ. Analýza mikroRNA v krevní plazmě s cílem identifi kovat pacienty s duktálním adenokarcinomem pankreatu mající benefi t z chirurgické resekce. Klinická onkologie. Ambit Media a.s., 2019, roč. 32, č. 2019, s. 174-176. ISSN 0862-495X.
 19. GABŁO, Natalia Anna, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk KALA, Ondřej SLABÝ a I. KISS. Cell-free microRNAs as Non-invasive Diagnostic and Prognostic Biomarkers in Pancreatic Cancer. CURRENT GENOMICS. SHARJAH: BENTHAM SCIENCE PUBL LTD, 2019, roč. 20, č. 8, s. 569-580. ISSN 1389-2029. doi:10.2174/1389202921666191217095017.
 20. PROCHÁZKA, Vladimír, Filip MAREK, Lumír KUNOVSKÝ, Roman SVATOŇ, Martina FARKAŠOVÁ, Martin POTRUSIL, Petr MORAVČÍK a Zdeněk KALA. C-reactive protein as predictor of anastomotic complications after minimally invasive oesophagectomy. Journal of minimal access surgery. Mumbai: Wolters Kluwer Medknow Publications, 2019, roč. 15, č. 1, s. 46-50. ISSN 0972-9941. doi:10.4103/jmas.JMAS_254_17.
 21. GROLICH, Tomáš, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Martina FARKAŠOVÁ, Táňa MACHÁČKOVÁ, Ondřej SLABÝ, Lukáš FIALA a Matěj ŠKROVINA. Deep sequencing of circulating and tissue microRNAs in rectal cancer patients undergoing neoadjuvant chemoradiotherapy in correlation with tumour regression grade. In 14th Scientific and Annual Meeting of the European Society of Coloproctology, Austria Centre, 25–27 September 2019. 2019. doi:10.1111/codi.14775.
 22. FARKAŠOVÁ, Martina, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Tomáš GROLICH, Táňa MACHÁČKOVÁ, Ondřej SLABÝ, Lukáš FIALA a Matěj ŠKROVINA. Deep sequencing of circulating microRNAs in rectal cancer patients after neoadjuvant chemo-radiotherapy in correlation with final nodal status and T-stage. In Abstracts of the 14th Scientific and Annual Meeting of the European Society of Coloproctology, Austria Centre, 25–27 September 2019. 2019. doi:10.1111/codi.14775.
 23. KALA, Zdeněk, Jan HLAVSA, Vladimír PROCHÁZKA, Petr MORAVČÍK a Lumír KUNOVSKÝ. Duktální adenokarcinom pankreatu v klinické praxi – kazuistiky. In XXVIII. Jarní setkání HPB sekce České chirurgické společnosti ČLS JEP a 15. Postgraduální kurz Společnosti gastrointestinální onkologie ČLS JEP. 2019. ISSN 0035-9351.
 24. HEMMELOVÁ, Beáta, Igor PENKA, S MIROSLAV a Vladimír PROCHÁZKA. Extramural vascular invasion (EMVI) and the level of HOTAIR long non-coding RNA are strong negative prognostic factors for patients with rectal cancer in all clinical stages of the disease. In 14th Scientific and anuual meeting of the European Society of Coloproctology. 2019. ISSN 1462-8910.
 25. SVATOŇ, Roman, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Michal EID, Tomáš ANDRAŠINA, Karolina POREDSKÁ, Jana STRENKOVÁ, Radka CHALOUPKOVÁ a Lumír KUNOVSKÝ. Gastrointestinální stromální tumory rekta - hodnocení dat národního registru s ohledem na využití v klinické praxi. Klinická onkologie. Praha: Ambit Media, 2019, roč. 32, č. 2, s. 117-123. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko2019117.
 26. PEŇÁZOVÁ, Petra, Tomáš ANDRAŠINA, Ivo NOVOTNÝ, Jan TRNA, Beáta HEMMELOVÁ, Lumír KUNOVSKÝ, Vladimír PROCHÁZKA a Zdeněk KALA. IgG4 sklerozující cholangitida - zánět imitující nádor hlavy pankreatu a cholangiokarcinom. Klinická onkologie. Praha: Ambit Media, 2019, roč. 32, č. 2, s. 143-151. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko2019143.
 27. ČAN, Vladimír, Filip MAREK, Zdeněk KALA, Karolina POREDSKÁ, Radek KROUPA, Eliška TVRDÍKOVÁ, Tomáš ANDRAŠINA, Vladimír PROCHÁZKA a Lumír KUNOVSKÝ. Ileocaecal Crohn's disease and familial adenomatous polyposis in one patient - a case report. Gastroenterologie a hepatologie. Praha: Ambit Media, 2019, roč. 73, č. 1, s. 46-51. ISSN 1804-7874.
 28. ČAN, Vladimír, Zdeněk KALA a Vladimír PROCHÁZKA. Jak nám pomohlo PET MRI - kazuistiky. In Pracovní multidisciplinární setkání na téma kolorektální karcinom. 2019.
 29. GROLICH, Tomáš, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Andrea ZETELOVÁ a Lukáš FROLA. Koncept CME u pravostranné hemikolektomie. In V. Děčínské chirurgické dny. 2019. ISBN 978-80-907370-4-4.
 30. PROCHÁZKA, Vladimír, Zdeněk KALA, Tomáš GROLICH a Lenka OSTŘÍŽKOVÁ. Kvalita TME - nezávislý prognostický faktor chirurgické léčby karcinomu rekta, je přínosem technika TaTME? In XLIII. Brněnské onkologické dny. 2019. ISSN 0862-495X.
 31. FARKAŠOVÁ, Martina, Lumír KUNOVSKÝ, Vladimír PROCHÁZKA, Petr HUSA, J BLAŽEK, Karolina POREDSKÁ, Jan MAZANEC, A. VOJVODOVÁ, Tomáš ANDRAŠINA a Zdeněk KALA. Laparoscopic liver resection for alveolar echinococcosis. Čes. a slov. Gastroent. a Hepatol. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2019, roč. 73, č. 2, s. 126-131. ISSN 1213-323X.
 32. KUNOVSKÝ, Lumír, Radek KROUPA, Zdeněk KALA, Martin POTRUSIL, Milan DASTYCH, Jiří DOLINA, Karolina POREDSKÁ, Barbora PACKOVÁ, Ivo NOVOTNÝ, Jakub HUSTÝ, Václav KUBEŠ, Michal EID a Vladimír PROCHÁZKA. Laparoskopická totální gastrektomie u pacientů se syndromem GAPPS. In Budějovice gastroenterologické. 5. setkání mladých gasroenterologů a Konference Gastroenterologické sekce sester ČAS. 2019.
 33. KALA, Zdeněk, Vladimír PROCHÁZKA a Lenka OSTŘÍŽKOVÁ. Management anastomotických komplikací v chirurgii rekta ve vztahu k adjuvantní léčbě. In Pracovní multidisciplinární setkání na téma kolorektální karcinom. 2019.
 34. VYCHYTILOVÁ, Petra, Alena SVOBODOVÁ KOVAŘÍKOVÁ, Tomáš GROLICH, Vladimír PROCHÁZKA, Kateřina SLABÁ, Táňa MACHÁČKOVÁ, Jana HALÁMKOVÁ, Marek SVOBODA, Zdeněk KALA, Igor KISS a Ondřej SLABÝ. MicroRNA Biogenesis Pathway Genes Are Deregulated in Colorectal Cancer. International Journal of Molecular Sciences. Basel: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2019, roč. 20, č. 18, s. 1-13. ISSN 1422-0067. doi:10.3390/ijms20184460.
 35. SVATOŇ, Roman, Vladimír PROCHÁZKA a Markéta HANSLIANOVÁ. Mikrobiální kolonizace žlučových cest u pacientů s tumorem hlavy pankreatu a distálního choledochu>. In XLIII. Brněnské onkologické dny. 2019. ISSN 0862-495X.
 36. BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra, Zdeněk KALA, Jan LOCHMAN, Lumír KUNOVSKÝ, Jiří DOLINA, Tomáš GROLICH, Radek KROUPA, Vladimír PROCHÁZKA, Ondřej SLABÝ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Mikrobiom jícnu, žaludku a duodena u pacientů s gastroezofageální refluxní chorobou - pilotní studie. In XXIII. Biologické dny 2019 - Moderní trendy biomedicínského výzkumu. 2019. ISBN 978-80-270-6488-5.
 37. KUNOVSKÝ, Lumír, Zdeněk KALA, Hana MAŠKOVÁ, Milan DASTYCH, Jiří DOLINA, Ivo NOVOTNÝ, Tomáš ANDRAŠINA, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Michal EID, Petr MORAVČÍK a Vladimír PROCHÁZKA. Možnosti léčby ampulárního adenokarcinomu. In Budějovice gastroenterologické. 5. setkání mladých gasroenterologů a Konference Gastroenterologické sekce sester ČAS. 2019.
 38. PROCHÁZKA, Vladimír, Zdeněk CHVÁTAL a Vladimír ČAN. Novinky v analgetizaci operovaných - TAP. In Pracovní multidisciplinární setkání na téma kolorektální karcinom. 2019.
 39. PROCHÁZKA, Vladimír a Zdeněk KALA. Postavení protektivní stomie v chirurgické léčbě karcinomu rekta. Kdy protektivní stomie. Kdy provést destomizaci. In Pracovní multidisciplinární setkání na téma kolorektální karcinom. 2019.
 40. HLAVSA, Jan, Vladimír PROCHÁZKA, Tomáš ANDRAŠINA, Tomáš PAVLÍK, Igor PENKA a Zdeněk KALA. Radiofrequency ablation in pancreatic cancer. Rozhledy v chirurgii. Česká chirurgická společnost ČLS JEP, 2019, roč. 98, č. 11, s. 441-449. ISSN 0035-9351. doi:10.33699/PIS.2019.98.11.441-449.
 41. KUNOVSKÝ, Lumír, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk KALA, Jan HLAVSA, Jiří DOLINA, Hana MAŠKOVÁ, Michal ŠENKYŘÍK, Tomáš ANDRAŠINA, Alexandra LITAVCOVÁ, Jan MAZANEC, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Michal EID, Petra KOVALČÍKOVÁ, Tomáš PAVLÍK a Petr DÍTĚ. Survival Length after Pancreaticoduodenectomy for Adenocarcinoma in Correlation with Preoperative CT Characteristics and Tumour Resections Margin Assesment. In 51st Annual meeting of the European Pancreatic Club. 2019. doi:10.1016/j.pan.2019.05.087.
 42. POREDSKÁ, Karolina, Lumír KUNOVSKÝ, Vladimír PROCHÁZKA, Jiří DOLINA, Miroslava CHOVANCOVÁ, Jakub VLAŽNÝ, Tomáš ANDRAŠINA, Michal EID, Petr JABANDŽIEV, Petr KYSELA a Zdeněk KALA. Triple malignancy (NET, GIST and pheochromocytoma) as a first manifestation of neurofibromatosis type-1 in an adult patient. Diagnostic Pathology. London: BioMed Central, 2019, roč. 14, č. 77, s. 1-4. ISSN 1746-1596. doi:10.1186/s13000-019-0848-7.
 43. MAREK, Filip, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk KALA a Tomáš GROLICH. Varianty anastomóz po TaTME. In V. Děčínské chirurgické dny. 2019. ISBN 978-80-907370-4-4.
 44. KYSELA, Petr, Vladimír ČAN, Vladimír PROCHÁZKA a Lenka OSTŘÍŽKOVÁ. Vliv věku na strategii léčby jaterních metastáz kolorektálního karcinomu. In XLIII. Brněnské onkologické dny. 2019. ISSN 0862-495X.
 45. PROCHÁZKA, Vladimír, Martin SVOBODA, Roman SVATOŇ, Tomáš GROLICH, Martina FARKAŠOVÁ a Zdeněk KALA. Využití preperitoneálně zavedeného katétru ke kontinuální lokální pooperační analgezii v laparoskopické kolorektální chirurgii. Rozhledy v chirurgii. 2019, roč. 98, č. 9, s. 356-361. ISSN 0035-9351.
 46. MACHÁČKOVÁ, Táňa, Tomáš GROLICH, L. FIALA, Vladimír PROCHÁZKA, M. ŠKROVINA, Zdeněk KALA a Ondřej SLABÝ. Využití sekvenování nové generace v analýze cirkulujících mikroRNA jako prediktivních bio markerů u pacientů s lokálně pokročilým karcinomem rekta. Klinická onkologie. Ambit Media a.s., 2019, roč. 32, č. 2019, s. 157-159. ISSN 0862-495X.
 47. 2018

 48. DEISSOVÁ, Tereza, Jiří DOLINA, Filip MAREK, Lumír KUNOVSKÝ, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk KALA, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. Analýza polymorfizmů ve vybraných genech u českých pacientů s gastroezofageální refluxní chorobou. In 15. vzdělávací a diskuzní gastroenterologické dny, Karlovy Vary. 2018. ISSN 1804-7874.
 49. MORAVČÍK, Petr, Jan HLAVSA, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA a Martin POTRUSIL. Autologní fibrinové lepidlo Vivostat obohacené destičkami v chirurgii pankreatu. In 42. Brněnské onkologické dny. 2018. ISSN 0862-495X.
 50. PROCHÁZKA, Vladimír, Filip MAREK, Lumír KUNOVSKÝ, Roman SVATOŇ, Tomáš GROLICH, Petr MORAVČÍK, Martina FARKAŠOVÁ a Zdeněk KALA. Comparison of cervical anastomotic leak and stenosis after oesophagectomy for carcinoma according to the interval of the stomach ischaemic conditioning. ANNALS OF THE ROYAL COLLEGE OF SURGEONS OF ENGLAND. LONDON: ROYAL COLL SURGEONS ENGLAND, 2018, roč. 100, č. 7, s. 509-514. ISSN 0035-8843. doi:10.1308/rcsann.2018.0066.
 51. PROCHÁZKA, Vladimír, Zdeněk KALA, Lumír KUNOVSKÝ, Tomáš GROLICH a Petr KYSELA. Chirurgická léčba jaterních hemangiomů. In 8. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu. 2018. ISBN 978-80-7177-941-4.
 52. POTRUSIL, Martin, Jan HLAVSA, Petr MORAVČÍK, Vladimír PROCHÁZKA a Zdeněk KALA. IRE a elektrochemoterapie u lokálně pokročilého karcinomu pankreatu - současný stav. In XVIII. Pankreatologický den. 2018.
 53. PROCHÁZKA, Vladimír, Zdeněk KALA, Tomáš GROLICH, Lukáš FROLA, Filip MAREK, Andrea ZETELOVÁ a Vladimír ČAN. Kompletní mezokolická excize. In Jiří Hoch, František Antoš et al. Koloproktologie. První vydání. Praha: Mladá fronta, 2018. s. 74-81. Edice Postgraduální vzdělávání. ISBN 978-80-204-4625-1.
 54. KUNOVSKÝ, Lumír, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Milan DASTYCH, Ivo NOVOTNÝ, Jan TRNA, Jan MAZANEC, Tomáš ANDRAŠINA, Michal EID, Martin POTRUSIL a Petr MORAVČÍK. Laparoscopic pancreaticoduodenectomy for ampullary adenocarcinoma - a case report. Gastroenterologie a Hepatologie. Praha: Ambit Media, 2018, roč. 72, č. 5, s. 401-407. ISSN 1804-7874. doi:10.14735/amgh2018401.
 55. POTRUSIL, Martin, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Adam KŘENEK, Lenka FORETOVÁ, Marek SVOBODA a Lumír KUNOVSKÝ. Laparoskopická totální gastrektomie u pacientů se syndromem GAPPS. In 42. Brněnské onkologické dny. 2018. ISSN 0862-495X.
 56. HLAVSA, Jan, Petr MORAVČÍK, Martin POTRUSIL, Alica PAVELEKOVÁ, Vladimír PROCHÁZKA a Zdeněk KALA. Levostranné resekce pankreatu - série kazuistik. In XXVII. Petřivalského Rapantovy dny, Olomouc. 2018.
 57. PAVELEKOVÁ, Alica, Petr MORAVČÍK, Jan HLAVSA, Martin POTRUSIL, Vladimír PROCHÁZKA a Zdeněk KALA. Metastázy nádorů do pankreatu. In XVIII. Pankreatologický den. 2018.
 58. KALA, Zdeněk, Tomáš GROLICH, Vladimír PROCHÁZKA a Andrea ZETELOVÁ. Možnosti provedení anastomózy po laparoskopické pravostranné hemikolektomii. In XXVII. Petřivalského Rapantovy dny, Olomouc. 2018.
 59. KUNOVSKÝ, Lumír, Zdeněk KALA, Roman SVATOŇ, Petr MORAVČÍK, Jan MAZANEC, Jakub HUSTÝ a Vladimír PROCHÁZKA. Mucinous cystic neoplasm of the liver or intraductal papillary mucinous neoplasm of the bile duct? A case report and a review of literature. Annals of hepatology. Mexico City: Ediciones Medicina y Cultura, 2018, roč. 17, č. 3, s. 519-524. ISSN 1665-2681. doi:10.5604/01.3001.0011.7397.
 60. KUNOVSKÝ, Lumír, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Roman SVATOŇ, Petr MORAVČÍK, Jan MAZANEC, Jakub HUSTÝ, Tomáš ANDRAŠINA, Jan ŠLAPÁK a Jiří DOLINA. Mucinous cystis neoplasm of the liver and intraductal papillary neoplasm of the bile duct. In 8. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu. 2018. ISBN 978-80-7177-941-4.
 61. PRUDIUS, Vadim, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Adam PEŠTÁL, Petr VLČEK, Ivan ČAPOV, Lenka VEVERKOVÁ a Michal REŠKA. Neovascularization after ischemic conditioning of the stomach and the influence of follow-up neoadjuvant chemotherapy thereon. VIDEOSURGERY AND OTHER MINIINVASIVE TECHNIQUES. POZNAN: TERMEDIA PUBLISHING HOUSE LTD, 2018, roč. 13, č. 3, s. 299-305. ISSN 1895-4588. doi:10.5114/wiitm.2018.75907.
 62. KUNOVSKÝ, Lumír, Karel STARÝ, Jiří DOLINA, Milan DASTYCH, Zdeněk KALA, Martin POTRUSIL, Michal EID, Tomáš ANDRAŠINA, Miroslava CHOVANCOVÁ, Petr MORAVČÍK a Vladimír PROCHÁZKA. NET Vaterské papily jako součást Recklinghausenovy choroby. In 41. Endokrinologické dni s medzinárodnou účasťou. 2018. ISSN 1335-8359.
 63. KUNOVSKÝ, Lumír, Zdeněk KALA, Martin POTRUSIL, Michal EID, Tomáš ANDRAŠINA, Miroslava CHOVANCOVÁ, Jiří DOLINA, Petr MORAVČÍK a Vladimír PROCHÁZKA. NET Vaterské papily jako součást Recklinghausenovy choroby - kazuistika. In 42. Brněnské onkologické dny. 2018. ISSN 0862-495X.
 64. MORAVČÍK, Petr, Jan HLAVSA, Martin POTRUSIL, Vladimír PROCHÁZKA a Zdeněk KALA. Pankreato - gastro anastomóza - naše zkušenosti. In XVIII. Pankreatologický den. 2018.
 65. MORAVČÍK, Petr, Jan HLAVSA, Zdeněk KALA, Lumír KUNOVSKÝ, Vladimír PROCHÁZKA, Alžběta KODÝTKOVÁ a Martin POTRUSIL. Platelet rich fibrin sealant Vivostat in pancreatic surgery. In 50th jubilee meeting of the European Pancreatic Club. 2018. ISSN 1424-3903.
 66. MORAVČÍK, Petr, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Jan HLAVSA a Vladimír ČAN. Pokročilé laparoskopické resekce - totální pankreatektomie, Whipple, RAMPS, Kimurova operace. In 8. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu. 2018. ISBN 978-80-7177-941-4.
 67. KARÁSEK, Petr, Natalia Anna GABŁO, Jan HLAVSA, Igor KISS, Petra VYCHYTILOVÁ, Markéta HERMANOVÁ, Zdeněk KALA, Ondřej SLABÝ a Vladimír PROCHÁZKA. Pre-operative Plasma miR-21-5p Is a Sensitive Biomarker and Independent Prognostic Factor in Patients with Pancreatic Ductal Adenocarcinoma Undergoing Surgical Resection. CANCER GENOMICS & PROTEOMICS. ATHENS: INT INST ANTICANCER RESEARCH, 2018, roč. 15, č. 4, s. 321-327. ISSN 1109-6535. doi:10.21873/cgp.20090.
 68. HLAVSA, Jan, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Petr MORAVČÍK, Martin POTRUSIL, Jan MAZANEC, Tomáš PAVLÍK, Tomáš ANDRAŠINA a Ivo NOVOTNÝ. Radikalita pankreatoduodenektomie u karcinomu pankreatu. In 8. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu. 2018. ISBN 978-80-7177-941-4.
 69. POTRUSIL, Martin, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA a Vlastimil VÁLEK. RALLPS-varianta etapové operace, kazuistiky. In 8. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu. 2018. ISBN 978-80-7177-941-4.
 70. KALA, Zdeněk, Vladimír PROCHÁZKA, Jan HLAVSA a Petr MORAVČÍK. RAMPS. In 8. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu. 2018. ISBN 978-80-7177-941-4.
 71. PROCHÁZKA, Vladimír, Zdeněk KALA, Jaroslav IVIČIČ, Petr MORAVČÍK a Igor PENKA. Rozsah lymfadenektomie u minimálně invazivní ezofagektomie pro malignity jícnu. In 42. Brněnské onkologické dny. 2018. ISSN 0862-495X.
 72. KUNOVSKÝ, Lumír, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Martin POTRUSIL, Milan DASTYCH, Ivo NOVOTNÝ, Tomáš ANDRAŠINA, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Michal EID a Petr MORAVČÍK. Surgical treatment of ampullary adenocarcinoma – single center experience and a review of literature. Klinická onkologie. Praha: Ambit Media, 2018, roč. 31, č. 1, s. 46-52. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko201846.
 73. PROCHÁZKA, Vladimír, Zdeněk KALA a Tomáš GROLICH. Varianty anastomózy po TaTME. In XXVII. Petřivalského Rapantovy dny, Olomouc. 2018.
 74. PROCHÁZKA, Vladimír, Tomáš GROLICH, Vladimír ČAN, Filip MAREK, Daniel BARTUŠEK, Jaroslav IVIČIČ a Zdeněk KALA. Výsledky minimálně invazivní ezofagektomie pro karcinom jícnu provedené po ischemickém conditioningu žaludku. Rozhledy v chirurgii. Praha, 2018, roč. 97, č. 7, s. 335-341. ISSN 1803-6597.
 75. MORAVČÍK, Petr, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Jan HLAVSA a Martin POTRUSIL. Výsledky pankreatogastroanastomózy po HPDE. In XXVII. Petřivalského Rapantovy dny, Olomouc. 2018.
 76. 2017

 77. HEMMELOVÁ, Beáta, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Igor PENKA a Oldřich ROBEK. Funkční výsledky po radikální léčbě karcinomu rekta. Lars syndrom. In XLI. brněnské onkologické dny. 2017. ISSN 0862-495X.
 78. SVATOŇ, Roman, Zdeněk KALA, Petr KYSELA, Vladimír PROCHÁZKA, Vlastimil VÁLEK, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Jana STRENKOVÁ a Renata CHLOUPKOVÁ. Gastrointestinální stromální tumory rekta. In XLI. brněnské onkologické dny. 2017. ISSN 0862-495X.
 79. PROCHÁZKA, Vladimír, Tomáš GROLICH a Zdeněk KALA. Klinické výsledky laparoskopického a radiologického ischemického conditioningu žaludku před resekcí pro nádory jícnu. In XLI. brněnské onkologické dny. 2017. ISSN 0862-495X.
 80. MAREK, Filip, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ a Vladimír ZBOŘIL. Kolorektální karcinom u pacientů s IBD. In XLI. brněnské onkologické dny. 2017. ISSN 0862-495X.
 81. GROLICH, Tomáš, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Lukáš FROLA a Vladimír ČAN. Kompletní mezokolická excize (CME). In 4. národní kongres o kolorektálním karcinomu/12. postgraduální kurz SGO. 2017. ISBN 978-80-906662-6-9.
 82. KALA, Zdeněk, Vladimír ČAN, Vladimír PROCHÁZKA, Tomáš GROLICH, Filip MAREK a Andrea ZETELOVÁ. Komplikace v chirurgii kolorektálního karcinomu. In 4. národní kongres o kolorektálním karcinomu/12. postgraduální kurz SGO. 2017. ISBN 978-80-906662-6-9.
 83. GROLICH, Tomáš, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Martina FARKAŠOVÁ a Lenka OSTŘÍŽKOVÁ. Krátkodobé onkochirurgické výsledky po resekci rekta metodou TATME. In XLI. brněnské onkologické dny. 2017. ISSN 0862-495X.
 84. HLAVSA, Jan, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk KALA a Vladimír ČAN. Laparoscopic left distal pancreatectomy and laparoscopic RAMPS for ductal carcinoma. In 3. výročí otevření Centra miniinvazivní chirurgie. 2017.
 85. PROCHÁZKA, Vladimír a Zdeněk KALA. Levostranná laparoskopická pankreatektomie a splenopankreatektomie u pankreatických neuroendokrinních tumorů (PNET). In XLI. brněnské onkologické dny. 2017. ISSN 0862-495X.
 86. KALA, Zdeněk, Vladimír PROCHÁZKA, Tomáš GROLICH, Vladimír ČAN, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Vlastimil VÁLEK a Pavel ŠLAMPA. Moderní trendy v chirurgii kolorektálního karcinomu aneb co by měl onkolog vědět o práci chirurga. Onkologie. Olomouc: Solen s.r.o., 2017, roč. 11, č. 2, s. 54-60. ISSN 1802-4475.
 87. KUNOVSKÝ, Lumír, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Martin POTRUSIL, Milan DASTYCH, Ivo NOVOTNÝ, Tomáš ANDRAŠINA, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Michal EID a Petr MORAVČÍK. Možnosti chirurgické léčby ampulárního adenokarcinomu. In 6. kongres České gastroenterologické společnosti. 2017. ISSN 1804-7874.
 88. KUNOVSKÝ, Lumír, Filip MAREK, Zdeněk KALA, Jiří DOLINA, Petr MORAVČÍK, Vladimír ČAN a Vladimír PROCHÁZKA. Možnosti miniinvazivní chirurgie u pacientů s Crohnovu nemocí a ulcerózní kolitidou. Gastroenterologie a hepatologie. Praha: Ambit Media, 2017, roč. 71, č. 1, s. 29-35. ISSN 1804-7874. doi:10.14735/amgh201729.
 89. FARKAŠOVÁ, Martina, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA a Vladimír ČAN. Neobvyklé lokalizace metastáz kolorektálního karcinomu a jejich miniinvazivní chirurgické řešení - videokazuistiky. In XLI. brněnské onkologické dny. 2017. ISSN 0862-495X.
 90. MORAVČÍK, Petr, Jan HLAVSA, Igor PENKA, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk KALA a Tomáš ANDRAŠINA. Pancreas annulare a žlábková pankreatitida v diferenciální diagnostice tumoru duodena a pankreatu. In XXVI. jarní setkání Loket 2017. 11. postgraduální kurz společnosti pro gasstrointestinální onkologii. 2017.
 91. GROLICH, Tomáš, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Andrea ZETELOVÁ a Lukáš FROLA. Pravostranná hemikolektomie s kompletní mezokolickou excizí. In XLI. brněnské onkologické dny. 2017. ISSN 0862-495X.
 92. HLAVSA, Jan, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Igor PENKA, Petr MORAVČÍK, Martin POTRUSIL, Tomáš ANDRAŠINA, Jan MAZANEC a Lenka OSTŘÍŽKOVÁ. Radikalita resekčního výkonu pro karcinom pankreatu. In XLI. brněnské onkologické dny. 2017. ISSN 0862-495X.
 93. GROLICH, Tomáš, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Andrea ZETELOVÁ a Lukáš FROLA. Right hemicolectomy with complete meso-colic excision. In 12th Scientific and Annual Meeting of the European Society of Coloproctology. 2017. ISSN 1462-8910.
 94. FARKAŠOVÁ, Martina, Radoslav HRIVNÁK, Vladimír PROCHÁZKA a Lenka OSTŘÍŽKOVÁ. Specifika léčby karcinomu konečníku u geriatrického pacienta. In Letovice Care. 2017.
 95. FARKAŠOVÁ, Martina, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk KALA a Tomáš GROLICH. Transanal total mesorectal excision for rectal carcinoma: our first experience and short-term results. In 12th Scientific and Annual Meeting of the European Society of Coloproctology. 2017. ISSN 1462-8910.
 96. KUNOVSKÝ, Lumír, Zdeněk KALA, Roman SVATOŇ, Milan DASTYCH, Radek KROUPA, Jiří DOLINA, Vladimír ČAN a Vladimír PROCHÁZKA. Transanální minimalne invazivní resekce rekta s totalni mezorektalni excizí po endoskopické mukóznf resekci. Gastroenterologie a hepatologie. Praha: Ambit Media, 2017, roč. 71, č. 3, s. 208-214. ISSN 1804-7874. doi:10.14735/amgh2017208.
 97. PRUDIUS, Vadym, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Dana PRUDIUS a Zdeněk KALA. Vascular anatomy of the stomach related to resection procedures strategy. Surgical and Radiologic Anatomy. Paris: Springer France, 2017, roč. 39, č. 4, s. 433-440. ISSN 0930-1038. doi:10.1007/s00276-016-1746-2.
 98. MUSILOVÁ, Kateřina, Ján DEVÁN, Lenka ZLÁMALÍKOVÁ, Leoš KŘEN, Hana MÔCIKOVÁ, Vladimír PROCHÁZKA, Jiří MAYER, Marek TRNĚNÝ, Andrea JANÍKOVÁ a Marek MRÁZ. Význam deregulace mikroRNA v molekulární patogenezi a histologické transformaci folikulárního lymfomu. In XLI. Brněnské onkologické dny. 2017.
 99. PROCHÁZKA, Vladimír. Základy laparoskopické chirurgie, popis jednotlivých výkonů, výhody, komplikace. 2017.
 100. PROCHÁZKA, Vladimír. Základy laparoskopické chirurgie, popis jednotlivých výkonů, výhody, komplikace. In Kurz Novinky z chirurgie. 2017.
 101. 2016

 102. PROCHÁZKA, Vladimír. Diferenciální diagnostika solidních lézí pankreatu. In Jan Trna, Zdeněk Kala. Klinická pankreatologie. První vydání. Praha: Mladá fronta, 2016. s. 239-248. Aeskulap. ISBN 978-80-204-3902-4.
 103. PROCHÁZKA, Vladimír, Filip MAREK a Vladimír ČAN. Fáze laparoskopické levostranné hemikolektomie. Video. In Levostranná hemikolektomie, odborné vzdělávací sympózium. 2016.
 104. PROCHÁZKA, Vladimír. Chirurgická léčba chronické pankreatitidy. In Jan Trna, Zdeněk Kala. Klinická pankreatologie. První vydání. Praha: Mladá fronta, 2016. s. 161-174. Aeskulap. ISBN 978-80-204-3902-4.
 105. PROCHÁZKA, Vladimír. Indikace k resekci levého tračníku-typy resekčních výkonů, indikace dle histologie. In Levostranná hemikolektomie, odborné vzdělávací sympózium. 2016.
 106. PROCHÁZKA, Vladimír, Andrea ZETELOVÁ, Tomáš GROLICH, Lukáš FROLA a Zdeněk KALA. Kompletní mezokolická excise u pravostranné hemikolektomie. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2016, roč. 95, č. 10, s. 359-364. ISSN 0035-9351.
 107. PROCHÁZKA, Vladimír, Zdeněk KALA, Andrea ZETELOVÁ a Lukáš FROLA. Kompletní mezokolická excize u nádorů tračníku. In XL. Brněnské onkologické dny, Brno. 2016.
 108. PROCHÁZKA, Vladimír. laproskopická x otevřená levostranná hemikolektomie. Typy anastomóz a stomií - video námi doporučené anastomózy. In Levostranná hemikolektomie, odborné vzdělávací sympózium. 2016.
 109. HLAVSA, Jan, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Jan MAZANEC a Igor PENKA. Lokální redikalita resekčního výkonu karcinomu pankreatu z pohledu leedského protokolu. In XL. Brněnské onkologické dny. 2016.
 110. PENKA, Igor, Zdeněk KALA, Jan HLAVSA, Vladimír PROCHÁZKA, Filip MAREK, Tomáš ANDRAŠINA a Lenka OSTŘÍŽKOVÁ. Možnosti chirurgické léčby nádorů pankreatu. In XL. Brněnské onkologické dny Brno. 2016.
 111. HLAVSA, Jan, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Jan MAZANEC a Igor PENKA. Radikalita resekce karcinomu pankreatu z pohledu Leedského protokolu. In XXVI. Petřivalského-Rapantovy dny - Sborník abstrakt. 2016. ISBN 978-80-260-9730-3.
 112. HLAVSA, Jan, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Jan MAZANEC a Igor PENKA. Radikalita resekce karcinomu pankreatu z pohledu Leedského protokolu. In XXVI. Petřivalského-Rapantovy dny Olomouc. 2016.
 113. SVATOŇ, Roman, Jan HLAVSA, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Katarína GAŠPAROVÁ, Michal CRHA, Alois NEČAS, Petr RAUŠER, Tomáš ANDRAŠINA, Vlastimil VÁLEK a Iva SVOBODOVÁ. Selective effect of irreversible electroporation on parenchyma of the pancreas and its vascular structures - an in vivo experiment on a porcine model. Acta veterinaria Brno. Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2016, roč. 85, č. 2, s. "133"-"+", 12 s. ISSN 0001-7213. doi:10.2754/avb201685020133.
 114. VYCHYTILOVÁ, Petra, Lenka RADOVÁ, Milana ŠACHLOVÁ, Zdeňka KOSAŘOVÁ, Kateřina SLABÁ, Pavel FABIAN, Tomáš GROLICH, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk KALA, Marek SVOBODA, Igor KISS, Rostislav VYZULA a Ondřej SLABÝ. Serum-Based MicroRNA Signatures in Early Diagnosis and Prognosis Prediction of Colon Cancer. Carcinogenesis. Oxford: Oxford University Press, 2016, roč. 37, č. 10, s. 941-950. ISSN 0143-3334. doi:10.1093/carcin/bgw078.
 115. MAREK, Filip, Zdeněk KALA a Vladimír PROCHÁZKA. Výsledky laparoskopické ezofagokardiomyotomie s antirefluxní manžetou u achalázie jícnu. In XXVI. Petřivalského-Rapantovy dny. Sborník abstrakt. 2016. ISBN 978-80-260-9730-3.
 116. MAREK, Filip, Zdeněk KALA a Vladimír PROCHÁZKA. Výsledky laproskopické ezofagokardiomyotomie s antirefluxní manžetou u achalázie jícnu. In XXVI. Petřivalského - Rapantovy dny Olomouc. 2016.
 117. PROCHÁZKA, Vladimír, Zdeněk KALA, Tomáš GROLICH a Zdeněk PAVLOVSKÝ. Výsledky miniinvazivních resekcí pro adenokarcinom jícnu. In XL. Brněnské onkologické dny. 2016.
 118. GROLICH, Tomáš, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA a Jitka KYCLOVÁ. Výsledky transanální totální mezorektální excize. In XL. Brněnské onkologické dny, Brno. 2016.
 119. GROLICH, Tomáš, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA a Vladimír ČAN. Využití AIRSEAL insuflátoru při transanální operaci konečníku. In XXVI. Petřivalského-Rapantovy dny. Sborník abstrakt. 2016. ISBN 978-80-260-9730-3.
 120. GROLICH, Tomáš, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA a Vladimír ČAN. Využití AIRSEAL insuflátoru při transanální operaci konečníku. In XXVI. Petřivalského-Rapantovy dny Olomouc. 2016.
 121. KASALICKÝ, M., A. BAŘINKA, M. ČIERNY, M. FRIED, A. GRYGA, P. HOLÉCZY, M. HRUBÝ, K. MALČÁNKOVÁ, D. MICHALSKÝ, Vladimír PROCHÁZKA, I. SATINSKÝ, I. ŠIMONÍK, M. VRANÝ a P. ZONČA. 10 let sleeve gastrectomy - tubulizace žaludku v České republice z hlediska operačního výkonu. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2016, roč. 95, č. 12, s. 426-431. ISSN 0035-9351.
 122. 2015

 123. GAŠPAROVÁ, Katarína, Vladimír PROCHÁZKA, Jan HLAVSA a Zdeněk KALA. Jednotlivé typy stehových materiálů a tendence jejich "prořezání! pankreatickou tkání - ex vivo experiment na porcinním modelu. In XVI. Pankreatologický den. 2015.
 124. HLAVSA, Jan, Vladimír PROCHÁZKA, Katarína GAŠPAROVÁ, Tomáš ANDRAŠINA, Tomáš PAVLÍK, Igor PENKA, Ivo NOVOTNÝ, Jan MAZANEC a Zdeněk KALA. Kritéria pro výběr pacientů s duktálním karcinomem pankreatu, kteří nejvíce profitují z chirugické léčby - literární review. In XVI. Pankreatologický den. 2015.
 125. GROLICH, Tomáš, Zdeněk KALA a Vladimír PROCHÁZKA. Laparoskopicky asistovaná levostranná hemikolektomie - strukturovaný videoklip. In XV. Bedrnův den, Hradec Králové. 2015.
 126. GROLICH, Tomáš, Zdeněk KALA a Vladimír PROCHÁZKA. Laparoskopicky asistovaná pravostranná hemikolektomie - strukturovaný videoklip. In XV. Bedrnův den, Hradec Králové. 2015.
 127. KALA, Zdeněk, Vladimír PROCHÁZKA, Tomáš GROLICH, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Pavel ŠLAMPA, Šárka BOHATÁ a Vlastimil VÁLEK. Lokálně pokročilý karcinom rekta-podíl chirurga na multidisciplinární léčbě. In Onkologie v praxi. 2015.
 128. SVATOŇ, Roman, Jan HLAVSA, Vladimír PROCHÁZKA, Ivo NOVOTNÝ, Tomáš ANDRAŠINA, Jan MAZANEC, Igor PENKA, Jaroslav IVIČIČ a Zdeněk KALA. Management cystických nádorů pankreatu- fukuoka konsensus. In XVI. Pankreatologický den. 2015.
 129. STARÝ, Karel, Hana MUNTEANU, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Milan DASTYCH, Marcela LINHARTOVÁ a Jan HLAVSA. MEN 1 v kazuistikách. In XXXVIII. Endokrinologické dny s mezinárodní účastí. 2015. ISBN 978-80-7492-220-6.
 130. VYCHYTILOVÁ, Petra, Igor KISS, Soňa KLUSOVÁ, Jan HLAVSA, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk KALA, Jan MAZANEC, Jitka HAUSNEROVÁ, Leoš KŘEN, Markéta HERMANOVÁ, Jiří LENZ, Petr KARÁSEK, Rostislav VYZULA a Ondřej SLABÝ. MiR-21, miR-34a, miR-198 and miR-217 as diagnostic and prognostic biomarkers for chronic pancreatitis and pancreatic ductal adenocarcinoma. Diagnostic Pathology. LONDON: BIOMED CENTRAL LTD, 2015, roč. 10, April, s. nestránkováno, 5 s. ISSN 1746-1596. doi:10.1186/s13000-015-0272-6.
 131. PENKA, Igor, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Jan HLAVSA, Filip MAREK a Tomáš ANDRAŠINA. Možnosti chirurgické léčby nádorů pankreatu. In XVII. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. 2015.
 132. KYSELA, Petr, Zdeněk KALA, Igor PENKA a Vladimír PROCHÁZKA. Multimodální léčba jaterních metastáz kolorektálního karcinomu. In XX. Rožnovské gastroenterologické dny 2015. 2015.
 133. PRUDIUS, Vadym, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk KALA a Dana PRUDIUS. Neovaskularizace žaludku po ischemickém conditioningu. In XV. Bedrnův den, Hradec Králové. 2015.
 134. GROLICH, Tomáš, Michal CRHA, Jan HLAVSA, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk KALA, Martina FARKAŠOVÁ, Katarína GAŠPAROVÁ a Tomáš ANDRAŠINA. Preventivní stentáž biliární rekonstrukce v experimentu. In IX. Podlahovy chirurgické dny a IX. Interaktivní kongres hojení ran. 2015.
 135. GROLICH, Tomáš, Zdeněk KALA a Vladimír PROCHÁZKA. TAMIS: roční zkušenosti. In XX. Rožnovské gastroenterologické dny 2015. 2015.
 136. PROCHÁZKA, Vladimír a Zdeněk KALA. Technika laparoskopické pravostranné hemikolektomie-komentované video ukázky. In Pravostranná hemikolektomie. Laparotomický či laparoskopický přístup? 2015.
 137. PROCHÁZKA, Vladimír, Zdeněk KALA, M. ŠKROVINA, T. GROLICH a K. KLOS. Transanální totální mezorektální excize pro karcinom distálního rekta - první výsledky. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2015, roč. 94, č. 2, s. 64-68. ISSN 0035-9351.
 138. GROLICH, Tomáš, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Jitka KYCLOVÁ, Lukáš FROLA, Filip MAREK a Beáta HEMMELOVÁ. Transanální totální mezorektální excize-rok poté. In XXXIX. brněnské onkologické dny. 2015. ISSN 0862-495X.
 139. KALA, Zdeněk, Vladimír PROCHÁZKA a Christian HOLNA. Typy anastomóz, manuální versus staplerová, typy šicího materiálu, typy staplerů, ukázky staplerů - video + praktický nácvik. In Pravostranná hemikolektomie. Laparotomický či laparoskopický přístup? 2015.
 140. HLAVSA, Jan, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Katarína GAŠPAROVÁ, Tomáš PAVLÍK, Jan MAZANEC, Jitka HAUSNEROVÁ, Igor PENKA, I ZAJAK, F ČEČKA, R GÜRLICH, I VISOKAI, M LOVEČEK a Tomáš ANDRAŠINA. Vliv gradu na přežití pacientů s karcinomem pankreatu - je současná TNM klasifikace adekvátní? In XXXIX. brněnské onkologické dny. 2015. ISSN 0862-495X.
 141. 2014

 142. SVATOŇ, Roman, Zdeněk KALA, Tomáš GROLICH, Vladimír PROCHÁZKA, Petr KYSELA a Igor PENKA. Adenocarcinom žlučníku jako náhodný nález po cholecystectomii. In XXV. Petřivalského-Rapantovy dny. 2014.
 143. PRUDIUS, Vadym, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk KALA, Dana WEBEROVÁ a Zdeněk PAVLOVSKÝ. Cévní zásobení konduitu žaludku, teorie konstrukce náhrady jícnem. In XXV. Petřivalského-Rapantovy dny. 2014.
 144. STIBŮREK, Oldřich, Jan TRNA, Michal ŠENKYŘÍK, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk KALA a Aleš HEP. Časování chirurgické a endoskopické terapie akutní biliární pankreatitidy v podmínkách terciární nemocnice v České republice. Vnitřní lékařství. Brno: Facta Medica, 2014, roč. 60, 5-6, s. 417-422. ISSN 0042-773X.
 145. KYSELA, Petr, Zdeněk KALA, Igor PENKA, Vladimír PROCHÁZKA a Radoslav HRIVNÁK. Dlouhodobé výsledky resekcí jater pro metastázy kolorektálního karcinomu. In XXV. Petřivalského-Rapantovy dny. 2014.
 146. SVATOŇ, Roman, Zdeněk KALA, Tomáš GROLICH, Vladimír PROCHÁZKA, Petr KYSELA a Igor PENKA. Incidentální adenokarcinom žlučníku. In XXXVIII. Brněnské onkologické dny. 2014.
 147. SVATOŇ, Roman, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Igor PENKA, Jan HLAVSA, Jaroslav IVIČIČ, Roman GÁL, Vlastimil VÁLEK a Jaroslav BOUDNÝ. Management krvácivých komplikací po resekcích slinivky břišní. In Pelhřimovský chirurgický den. 2014.
 148. KALA, Zdeněk, Vladimír PROCHÁZKA, Vadym PRUDIUS a Tomáš GROLICH. Miniinvazivní ezofagektomie. In Naše chyby a omyly. Pracovní den Sekce mladých chirurgů ČCHS. 2014.
 149. KALA, Zdeněk, Roman SVATOŇ, Igor PENKA, Vladimír PROCHÁZKA, Vlastimil VÁLEK a Ivo NOVOTNÝ. Poranění žlučových cest. In polytrauma a komplikace v chirurgické péči. VI. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství. 2014.
 150. PROCHÁZKA, Vladimír, Zdeněk KALA a Jan HLAVSA. Smysl a selekce pacientů u extenzivních výkonů v hepatopankreatobiliární oblasti. In XXV. Petřivalského-Rapantovy dny. 2014.
 151. ČAN, Vladimír, Jan HLAVSA, Zdeněk KALA a Vladimír PROCHÁZKA. Solidní pseudopapilární tumor pankreatu. In XVI. pankreatologický den Brno, 2014. 2014.
 152. HLAVSA, Jan, Vladimír PROCHÁZKA, Jan MAZANEC, Jitka HAUSNEROVÁ, Tomáš PAVLÍK, Tomáš ANDRAŠINA, Ivo NOVOTNÝ, Igor PENKA a Zdeněk KALA. Standardizace patologického vyšetření resekátu pankreatu. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2014, roč. 93, č. 3, s. 132-138. ISSN 0035-9351.
 153. GAŠPAROVÁ, Katarína, Jan HLAVSA, Vladimír PROCHÁZKA a Zdeněk KALA. Stenóza distálního choledochu - diagnostický problém, kazuistika. In Naše chyby a omyly VIII. Pracovní den Sekce mladých chirurgů ČCHS. 2014.
 154. PROCHÁZKA, Vladimír, Zdeněk KALA a Tomáš GROLICH. Transanální a laparoskopická totální mesorektální excize - nová technika radikální léčby tumorů rekta. In XXV. Petřivalského-Rapantovy dny. 2014.
 155. KALA, Zdeněk, M. ŠKROVINA, Vladimír PROCHÁZKA, Tomáš GROLICH a K. KLOS. Transanální totální mezorektální excize pro karcinom rekta - jen módní trend? Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2014, roč. 93, č. 12, s. 564-567. ISSN 0035-9351.
 156. GROLICH, Tomáš, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk KALA a Igor PENKA. Výhoda a nevýhoda u neoadjuvance. Náš management u nádorů distálního jícnu. In XXV. Petřivalského-Rapantovy dny. 2014.
 157. HLAVSA, Jan, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Igor PENKA, Tomáš ANDRAŠINA, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Tomáš PAVLÍK a Jan MAZANEC. Výsledky onkochirurgie pankreatu-vlastní zkušenosti. In XXV. Petřivalského-Rapantovy dny. 2014.
 158. 2013

 159. SVATOŇ, Roman, Zdeněk KALA, Petr KYSELA, Vladimír PROCHÁZKA a Katarína MÚČKOVÁ. Expanzivně se chovající pseudocyta pankreatu. In 40. česko-slovenský chirurgický kongres s mezinárodní účastí. 6. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu. 2013.
 160. HLAVSA, Jan, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Karel STARÝ, Jan MAZANEC, Ivo NOVOTNÝ a Tomáš ANDRAŠINA. Chirurgická léčba neuroendokrinních nádorů pankreatu-vlastní zkušenosti a léčebné alternativy. In Pelhřimovský chirurgický den. 2013.
 161. SVATOŇ, Roman, Alžběta KODÝTKOVÁ, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Igor PENKA a Jan HLAVSA. Krvácení po operacích pankreatu. In XIV. Brněnský pankreatologický den. 2013.
 162. PRUDIUS, Vadym, Dana WEBEROVÁ, Vladimír PROCHÁZKA a Jana HRUBANOVÁ. Náhlá příhoda břišní u geriatrické pacientky. In XV. Brněnský geriatrický den, Brno. 2013.
 163. PROCHÁZKA, Vladimír, Jan HLAVSA, Zdeněk KALA, Igor PENKA, Jan MAZANEC, Ivo NOVOTNÝ a Tomáš ANDRAŠINA. Radikalita pankreatoduodenektomie pro karcinom pankreatu. In Pelhřimovský chirurgický den. 2013.
 164. 2012

 165. MAREK, Filip, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Jiří DOLINA a Radek KROUPA. Achalázie jícnu - využití laparoskopického miniinstrumentária. In VII. mezinárodní kongres miniinvazivní a robotické chirurgie. 2012. ISBN 978-80-7471-007-0.
 166. MUNTEANU, Hana, Karel STARÝ, Josef FEIT, Vladimír PROCHÁZKA, Drahomíra CHASÁKOVÁ a Pavla VOJTĚCHOVÁ. Feochromocytom v praxi – kazuistika. Kazuistiky v diabetologii. Praha: GEUM Praha, s.r.o., 2012, roč. 10, č. 2, s. 40-43. ISSN 1214-231X.
 167. SVATOŇ, Roman, Tomáš SKŘIČKA, Igor PENKA, Zdeněk KALA a Vladimír PROCHÁZKA. Gastric resection in elderly patients with gastric cancer. In 17th Academy of Studenica, Vrnjacka Banja, Serbia. 2012.
 168. HLAVSA, Jan, Vladimír PROCHÁZKA, Michal CRHA, Iva SVOBODOVÁ, Tomáš ANDRAŠINA, Petr RAUŠER, Lucie URBANOVÁ, Tomáš PAVLÍK, Jana LORENZOVÁ, Alois NEČAS a Zdeněk KALA. Healing dynamics of porcine pancreatic parenchyma after radiofrequency ablation - in vivo experimental pilot study. ACTA VETERINARIA BRNO. Brno: VETERINARNI A FARMACEUTICKA UNIVERZITA BRNO, 2012, roč. 81, č. 4, s. 427-431. ISSN 0001-7213. doi:10.2754/avb201281040427.
 169. HLAVSA, Jan, Vladimír PROCHÁZKA a Zdeněk KALA. Historie chirurgie pankreatu. In Hepato-pankreato-biliární chirurgie. 1. vyd. Praha: Maxdorf s.r.o., 2012. s. 318-326. doi:.
 170. SVATOŇ, Roman, Jan HLAVSA, Zdeněk KALA a Vladimír PROCHÁZKA. Chirurgická léčba jaterních metastáz kolorektálního karcinomu. In Chirurgické sympozium - Kolorektální karcinom a NPB, Čejkovice. 2012.
 171. PROCHÁZKA, Vladimír, Jan HLAVSA, Tomáš ANDRAŠINA, Karel STARÝ, Katarína MÚČKOVÁ, Zdeněk KALA a Vlastimil VÁLEK. Laparoscopic Radiofrequency Ablation of Functioning Pancreatic Insulinoma. Surgical Laparoscopy, Endoscopy & Percutaneous Techniques. 2012, roč. 22, č. 5, s. E312-E315, 4 s. ISSN 1530-4515. doi:10.1097/SLE.0b013e318264b607.
 172. PROCHÁZKA, Vladimír, Zdeněk KALA, Miroslav JÍRA, Karel STARÝ, Šárka BOHATÁ a Igor PENKA. Laparoskopická adrenalektomie - indikace a selekcní kritéria. Rozhledy v chirurgii : měsíčník Československé chirurgické společnosti. Praha: Česká chirurgická společnost ČSL JEP, 2012, roč. 91, č. 4, s. 230-234. ISSN 0035-9351.
 173. KALA, Zdeněk, Vladimír PROCHÁZKA a Libor ČERVINEK. Laparoskopická splenektomie. Endoskopie. Praha: Nadace Sakura Bohemica, 2012, roč. 21, č. 1, s. 5-7. ISSN 1211-1074.
 174. PROCHÁZKA, Vladimír, Zdeněk KALA a Tomáš GROLICH. Minimálně invazivní ezofagektomie, chirurgická technika a výsledky. In VII. mezinárodní kongres miniinvazivní a robotické chirurgie. 2012. ISBN 978-80-7471-007-0.
 175. PROCHÁZKA, Vladimír a Zdeněk KALA. Minimálně invazivní operace jícnu. Využití miniinstrumentária AdTec mini. Braunoviny. Praha, 2012, č. 5, s. 10-11. ISSN 1801-0342.
 176. PROCHÁZKA, Vladimír, Zdeněk KALA, Tomáš SVOBODA, Michal MAŠEK a Tomáš ANDRAŠINA. Pozdě rozpoznané ruptury bránice - soubor kazuistik. Rozhledy v chirurgii. Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, roč. 91, č. 2, s. 110-114. ISSN 0035-9351.
 177. STARÝ, Karel, Hana MUNTEANU, Zdeněk KALA, Jan HLAVSA, Vladimír PROCHÁZKA, Jirka MAČÁK a Rostislav STŘÍBRNÝ. Radiofrekvenční ablace inzulinomu - popis případu. In V. hradecký postgraduální kurz v endokrinologii. 2012. ISBN 978-80-7262-906-0.
 178. STARÝ, Karel, Vladimír PROCHÁZKA, Jan HLAVSA, Ivo NOVOTNÝ, Igor ČERNÝ a Karel HUŠEK. Radiofrekvenční ablace inzulinomu, popis případu. Somatuline Bulletin. Praha: Ipsen Pharma, 2012, roč. 2012, č. 2, s. 4-5.
 179. VYBÍHAL, Václav, Tomáš SVOBODA, Vladimír PROCHÁZKA, Petr BENDA, George HANOUN, Martin SMRČKA, Zdeněk KALA, Eva BUDINSKÁ a Šárka BOHATÁ. Srovnání laparotomické a laparoskopické techniky při implantaci peritoneální části shuntu v terapii hydrocefalu. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, roč. 91, č. 6, s. 305-310. ISSN 0035-9351.
 180. SVATOŇ, Roman, Igor PENKA, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA a Jaroslav IVIČIČ. Výsledky resekčních výkonů na žaludku u geriatrických pacientů s malignitou. In Letovice Care. 2012.
 181. KYSELA, Petr, Zdeněk KALA, Igor PENKA, Vladimír PROCHÁZKA a Jan HLAVSA. Využití laparoskopie u etapových resekcí jater. In VII. mezinárodní kongres miniinvazivní a robotické chirurgie. 2012. ISBN 978-80-7471-007-0.
 182. 2011

 183. GROLICH, Tomáš, Vladimír PROCHÁZKA a Radoslav HRIVNÁK. Ambulantní kontrola či hospitalizace při suspekci na NPB. In Pracovní den sekce mladých chirurgů. 2011.
 184. SVATOŇ, Roman, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk KALA a Vlastimil VÁLEK. Cystadenokarcinom žlučníku - přínos vyšetření onkomarkerů z punktátu. In XI. Brněnský pankreatologický den. 2011.
 185. KALA, Zdeněk, Petr KYSELA, Igor PENKA, Vladimír PROCHÁZKA, Vlastimil VÁLEK, Tomáš ANDRAŠINA, Igor KISS a Lenka OSTŘÍŽKOVÁ. Hepatocelulární karcinom – možnosti radikální léčby. Farmakoterapie. Praha: FARMAKON PRESS, 2011, roč. 7, speciální, s. 11-19. ISSN 1801-1209.
 186. KALA, Zdeněk, Jan HLAVSA, Vladimír PROCHÁZKA, Petr KYSELA, Igor PENKA a Oldřich ROBEK. Chirurgická léčba Crohnovy choroby. In 32. český a slovenský gastroenterologický kongres. 2011. ISSN 1804-7874.
 187. PROCHÁZKA, Vladimír, Beáta HEMMELOVÁ, Jan HLAVSA, Zdeněk KALA a Ivo NOVOTNÝ. Infekční pooperační komplikace po operacích pankreatu u pacientů s předoperační drenáží žlučových cest. In Sborník abstrakt: 5.kongres chirurgie jater, žlučových cest a panreatu. 2011. ISBN 978-80-7177-039-8.
 188. HEMMELOVÁ, Beáta, Vladimír PROCHÁZKA, Markéta HANSLIANOVÁ, Ivo NOVOTNÝ a Tomáš ANDRAŠINA. Infekční pooperační komplikace ppacientů s předoperační drenáží žlučových cest. In XI. Brněnský pankreatologický den. 2011.
 189. HLAVSA, Jan a Vladimír PROCHÁZKA. Konstrukce anastomóz dvanáctníku a žlučových cest, protekce anastomózy. 2011.
 190. MAREK, Filip, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk KALA, Jiří DOLINA a Tomáš PAVLÍK. Kvalita života po laparoskopické fundoplikaci v závislosti na předoperační symptomatologii. Rozhledy v chirurgii. 2011, roč. 90, č. 3, s. 166-171. ISSN 0035-9351.
 191. PROCHÁZKA, Vladimír, Zdeněk KALA, Filip MAREK a Tomáš SVOBODA. Laparoskopická cholecystektomie a operace v bráničním hiátu pomocí 5 mm a 3 mm instrumentária. In Sborník abstrakt: 5. kongres chirugie jater, žlučových cest a pankreatu. 2011. ISBN 978-80-7177-039-8.
 192. PROCHÁZKA, Vladimír. Naše zkušenosti s laparoskopickými operacemi pomocí 3,5 mm instrumentária. In XVIII. pažské chirurgické dny. 2011.
 193. ŠEVČÍKOVÁ, Arona a Vladimír PROCHÁZKA. Nechirurgický pohled na problematiku chronické pankreatitidy. In Hepato-pankreato-biliární chirurgie. 1. vyd. Praha: Maxdorf s.r.o., 2011. s. 404-414. ISBN 978-80-7345-269-8.
 194. PROCHÁZKA, Vladimír, Zdeněk KALA a Jan HLAVSA. Operační léčba chronické pankreatitidy. In Hepato-pankreato-biliární chirurgie. 1. vyd. Praha: Maxdorf s.r.o., 2011. s. 414-426, 23 s. ISBN 978-80-7345-269-8.
 195. GROLICH, Tomáš, Zdeněk KALA, Oldřich ROBEK, Igor PENKA, Vladimír PROCHÁZKA, Otakar BEDNAŘÍK a Lenka OSTŘÍŽKOVÁ. Postup u pacientů pro neoadjuvantní CHRT s výraznou pasážovací poruchou u karcinomu rekta. In XVIII. Jihočeské onkologické dny. Sborník přednášek. 2011. ISBN 978-80-260-0192-8.
 196. HLAVSA, Jan, Zdeněk KALA, Michal MIKULICA, Vladimír PROCHÁZKA a Martin MAN. Radiofrekvenční ablace maligních nádorů pankreatu a antalgické výkony. In Hepato-pankreato-biliární chirurgie. 1. vyd. Praha: Maxdorf s.r.o., 2011. s. 514-520. ISBN 978-80-7345-269-8.
 197. HLAVSA, Jan, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk KALA, Martin MAN, Tomáš ANDRAŠINA, Marta ČÍHALOVÁ, Vlastimil VÁLEK, Michal CRHA, Iva SVOBODOVÁ a Lucie URBANOVÁ. Radiofrekvenční ablace neuroendokrinního nádoru pankreatu. Klinická onkologie. 2011, roč. 24, č. 3, s. 209-215. ISSN 0862-495X.
 198. CRHA, Michal, Jan HLAVSA, Vladimír PROCHÁZKA, Tomáš ANDRAŠINA, Iva SVOBODOVÁ, Lucie URBANOVÁ, Tomáš PAVLÍK, Petr RAUŠER, Jana LORENZOVA, Zdeněk KALA a Alois NEČAS. Radiofrequency ablation of pancreas and optimal cooling of peripancreatic tissue in an ex-vivo porcine model. Acta veterinaria Brno. Brno: VETERINARNI A FARMACEUTICKA UNIVERZITA BRNO, 2011, roč. 80, č. 4, s. 407-413. ISSN 0001-7213. doi:10.2754/avb201180040407.
 199. SVATOŇ, Roman, Jan HLAVSA, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk KALA, Tomáš ANDRAŠINA, Miroslav CRHA, Martin MAN, Iva SVOBODOVÁ, Vlastimil VÁLEK, L URBANOVÁ, Marta ČÍHALOVÁ a Katarína MÚČKOVÁ. Radiofrequency ablation of pancreatic tumors. In 43th Annual Meeting of the European Pancreatic Club (EPC). 2011.
 200. PROCHÁZKA, Vladimír, Zdeněk KALA a Jan HLAVSA. Resekční výkony pro karcinom pankreatu. In Hepato-pankreato-biliární chirurgie. 1. vyd. Praha: Maxdorf s.r.o., 2011. s. 460-496. ISBN 978-80-7345-269-8.
 201. PROCHÁZKA, Vladimír, Filip MAREK, Vlastimil VÁLEK, Markéta HERMANOVÁ a Zdeněk KALA. Spontaneous duodenal intramural haematoma imitating pancreatic pseudocyst. Acta Chirurgica Belgica. Belgie: Royal Belgian Society for Surgery, 2011, roč. 111, č. 4, s. 238-242. ISSN 0001-5458.
 202. GROLICH, Tomáš, Zdeněk KALA, Igor PENKA, Vladimír PROCHÁZKA, Oldřich ROBEK, Otakar BEDNAŘÍK a Lenka OSTŘÍŽKOVÁ. Využití laparoskopické ileostomia a sigmoideostomie u výrazně stenozujících symptomatických tumorů rekta před neoadjuvantní léčbou. In XIII. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. Sborník přednášek. 2011.
 203. GROLICH, Tomáš, Zdeněk KALA, Igor PENKA, Vladimír PROCHÁZKA a Oldřich ROBEK. Využití laparoskopické ileostomia a sigmoideostomie u výtazně stenozujících symptomatických tumorů rekta před neoadjuvantní léčbou. In VI. mezinárodní kongres miniinvazivní a robotické chirurgie. 2011.
 204. GROLICH, Tomáš, Zdeněk KALA, Igor PENKA, Vladimír PROCHÁZKA, Oldřich ROBEK, Otakar BEDNAŘÍK a Lenka OSTŘÍŽKOVÁ. Využití laparoskopické ileostomie a sigmoideostomie u výrazně stenozujících symptomatickcýh tumorů rekta před neoadjuvantní léčbou. In XIII. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. 2011.
 205. PROCHÁZKA, Vladimír, Zdeněk KALA, Jan HLAVSA, Igor PENKA a Beáta HEMMELOVÁ. Význam peroperačního kryobioptického vyšetření u tumorů pankreatu. In Sborník abstrakt: 5. kongres chirurgie jater, žlučových cest a panreatu. 2011. ISBN 978-80-7177-039-8.
 206. PROCHÁZKA, Vladimír. Význam peroperačního kryobioptického vyšetření u tumorů pankreatu. 2011.
 207. PROCHÁZKA, Vladimír a Tomáš GROLICH. Základní operační techniky laparoskopické a klasické v humánní medicíně. 2011.
 208. PROCHÁZKA, Vladimír a Tomáš GROLICH. Základní operační techniky laparoskopické a klasické v humánní medicíně. 2011.
 209. MAREK, Filip, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk KALA, Jiří DOLINA a Zbyněk BORTLÍČEK. Změna kvality života po antirefluxní oeraci v závislosti na typu operačního výkonu. Miniinvazívna chirurgia a endoskopia. Bratislava: Marko BB, 2011, roč. 14, č. 3, s. 10-14. ISSN 1336-6572.
 210. 2010

 211. PETRÁŠOVÁ, Hana, Jakub FOUKAL, Stefania ROMANO, Zdeňka RÁČILOVÁ, Vladimír PROCHÁZKA a Vlastimil VÁLEK. Attention to the duodenum. In European Congress of Radiology. 2010. doi:10.1594/ecr2010/C-1574.
 212. PROCHÁZKA, Vladimír, Zdeněk KALA, Jan HLAVSA, Igor PENKA, Petr KYSELA a Jaroslav IVIČIČ. Diagnosticko terapeutické problémy cystických lézí pankreatu. In XII. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. 2010.
 213. LINHARTOVÁ, Marcela, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Karel STARÝ, Ivo NOVOTNÝ, Igor ČERNÝ a Zdeněk PAVLOVSKÝ. Diagnostika MEN s vysužitím stanovení chromograninu A, kazuistika. In Edukační sborník XXXIV. Brněnské onkologické dny. 2010. ISBN 978-80-86793-15-3.
 214. PROCHÁZKA, Vladimír, Filip MAREK, Zdeněk KALA a Jiří DOLINA. Intraoperative oesophageal manometry with new calibration tube during the laparoscopic antireflux surgery. 2010. ISSN 1682-8631.
 215. KISS, Igor, Jiří TOMÁŠEK, Oldřich ROBEK, Hana DOLEŽALOVÁ, Vladimír PROCHÁZKA, Vlastimil VÁLEK, Zdeněk KALA, Pavel ŠLAMPA, Martin MAN, Ludmila HYNKOVÁ a Markéta HERMANOVÁ. Karcinom tlustého střeva, konečníku a anu. In Klinická a radiačná onkológia. 1. vyd. Martin: Osveta, 2010. s. 938-951. ISBN 978-80-8063-302-8.
 216. KISS, Igor, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk KALA, Jiří PÁNEK, Vlastimil VÁLEK, Štěpán TUČEK, Beáta HEMMELOVÁ, Pavel ŠLAMPA, Jaroslav SEDMÍK, Jiří TOMÁŠEK, Jan HLAVSA a Markéta HERMANOVÁ. Karcinomy jater a žlučových cest. In Klinická a radiačná onkológia. 1. vydání. Martin: Osveta, 2010. s. 955-967, 12 s. ISBN 978-80-8063-302-8.
 217. PENKA, Igor, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Beáta HEMMELOVÁ, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Tomáš ANDRAŠINA, Ivo KŘIKAVA a Marta ČÍHALOVÁ. Limity rozsahu chirurgické resekce karcinomů jícnu a kardie. In XXXIV. Brněnské onkologické dny. 2010. ISBN 978-80-86793-15-3.
 218. KROUPA, Radek, Jiří DOLINA, Zdeněk KALA, Milan DASTYCH, Vladimír PROCHÁZKA a Aleš HEP. Long term natural history of gastroesophageal reflux disease in daily practice. In 18 th United European Gastroenterology Week, Barcelona, Spain. 2010. ISSN 0017-5749.
 219. HLAVSA, Jan, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk KALA, Igor PENKA, Petr KYSELA a Roman SVATOŇ. Metody radiofrekvenční ablace u tumorů pankreatu. In XII. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. 2010.
 220. KYSELA, Petr, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Jaroslav IVIČIČ a Igor PENKA. Možnosti chirurgické léčby cholangiogenního karcinomu. In XII. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. 2010.
 221. KALA, Zdeněk, Igor KISS, Jana ŘEPKOVÁ, Igor PENKA, Petr KYSELA, Vladimír PROCHÁZKA a Beáta HEMMELOVÁ. Multidisciplinární přístup v léčbě jaterních metastáz kolorektálního karcinomu. In XII. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. 2010.
 222. KISS, Igor, Vladimír PROCHÁZKA, Pavel ŠLAMPA, Jiří PÁNEK, Zdeněk KALA, Markéta HERMANOVÁ a Vlastimil VÁLEK. Nádory jícnu. In Klinická a radiačná onkológia. 1. vydání. Martin: Osveta, 2010. s. 928-932. ISBN 978-80-8063-302-8.
 223. MAN, Martin, Igor KISS, Zdeněk KALA, Pavel ŠLAMPA, Vladimír PROCHÁZKA a Jiří TOMÁŠEK. Nádory slinivky břišní. In Klinická a radiačná onkológia. 1. vydání. Martin: Osveta, 2010. s. 968-972. ISBN 978-80-8063-302-8.
 224. MAREK, Filip, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk KALA, Radek KROUPA a Jiří DOLINA. Negative prognostic factors for postoperative dysphagia and quality of life after antireflux surgery. 2010. ISSN 1682-8631.
 225. KALA, Zdeněk, Jan HLAVSA, Vladimír PROCHÁZKA, Petr KYSELA, Filip MAREK a Roman SVATOŇ. Neuroendokrinní nádory pankratu-pohled chirurgia. Onkologie. Olomouc: Solen, s r.o., 2010, roč. 4, č. 6, s. 344-348. ISSN 1802-4475.
 226. KALA, Zdeněk, Vladimír PROCHÁZKA, Karel STARÝ, Igor PENKA, Petr KYSELA, Ivo NOVOTNÝ a Vlastimil VÁLEK. Neuroendokrinní nádory pankreatu. In XXIII. Petřivalského-Rapantův den. 2010. ISBN 978-80-87327-34-0.
 227. KALA, Zdeněk, Vladimír PROCHÁZKA, Ilona DRÁPELOVÁ, Beáta HEMMELOVÁ, Jan HLAVSA, Jaroslava JEDLIČKOVÁ, Igor PENKA, Oldřich ROBEK a Petr VLČEK. Perioperační péče o pacienta v digestivní chirurgii. 1. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2010. 237 s. ISBN 978-80-7013-519-8.
 228. KYSELA, Petr, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA a Igor PENKA. Postavení neoadjuvantní chemoterapie u jaterních metastáz kolorektálního karcinomu. In XXIII. Petřivalského-Rapantův den. 2010. ISBN 978-80-87327-34-0.
 229. KROUPA, Radek, Jiří DOLINA, Vladimír PROCHÁZKA, Jitka PROKEŠOVÁ, Zdeněk KALA, Filip MAREK a Aleš HEP. Prevalence of subtypes of achalasia on high resolution manometry and their prognostic value may differ regionally. In 18 th United European Gastroenterology Week, Barcelona, Spain. 2010. ISSN 0017-5749.
 230. PROCHÁZKA, Vladimír, Tomáš SVOBODA, Ondřej SOUČEK a Zdeněk KALA. Segmentální absence muscularis propria stěny tračníku - vzácná příčina perforace tračníku v těhotenství. Rozhledy v Chirurgii. Praha: Česká Lékařská Společnost JEP, 2010, roč. 89, č. 11, s. 685-687. ISSN 0035-9351.
 231. PENKA, Igor, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Petr KYSELA, Jan HLAVSA a Ladislav MITÁŠ. Současné možnosti operačních technik chirurgie jater. In XII. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. 2010.
 232. MAREK, Filip, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk KALA, Jiří DOLINA a Zbyněk BORTLÍČEK. Změna kvality života po antirefluxní operaci v závislosti na typu operačního výkonu. Miniinvazívna chirurgia a endoskopia chirurgia súčasnosti. Banská Bystrica, 2010, roč. 14, č. 3, s. 10-14. ISSN 1336-6572.
 233. 2009

 234. KYSELA, Petr, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Filip MAREK, Jiří DOLINA a Radek KROUPA. A new device to monitor the intraoperative lower oesophageal sphincter pressure during the laparoscopic antireflux surgery-the feasibility study. Endoscopy. 2009, roč. 41, Suppl 1, s. A281, 2 s. ISSN 0013-726X.
 235. KYSELA, Petr, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Filip MAREK, Jiří DOLINA a Radek KROUPA. A new device to monitor the intraoperative lower oesophageal sphincter pressure during the laparoscopic antireflux surgery-the feasibility study. Gut. 2009, roč. 58, Soppl II, s. A281, 2 s. ISSN 0017-5749.
 236. KALA, Zdeněk, Pavel WEBER, Filip MAREK, Vladimír PROCHÁZKA, Hana MELUZÍNOVÁ, Jiří DOLINA, Radek KROUPA a Aleš HEP. Achalasia-Which method of treatment to choose for senior patients? Z Gerontol Geriat. 2009, roč. 42, č. 5, s. 408-411. ISSN 0948-6704.
 237. ČERMÁK, Aleš, Natália MAREČKOVÁ, Dalibor PACÍK, Vladimír LENKO, Zdeněk KALA a Vladimír PROCHÁZKA. Anatomické resekce ledviny versus resekce s využitím elektrického bipolárního RFA systému (Habib). Urológia. 2009, XV, 2009, č. 1, s. 10.
 238. HLAVSA, Jan, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Martin MAN a Tomáš ANDRAŠINA. Duktální adenokarcinom. In Nádory podjaterní oblasti. Diagnostika a léčba. 1. vyd. Praha: Grada Publishing,a.s., 2009. s. 170-182. ISBN 978-80-247-2867-4.
 239. PROCHÁZKA, Vladimír, Tomáš SVOBODA, Radek KROUPA a Zdeněk KALA. Laparoskopické operace velkých hiátových kýl u geriatrických pacientů. Miniinvazívna chirurgia a endoskopia. Bratislava, 2009, roč. 13, č. 3, s. 4-8. ISSN 1336-6572.
 240. DOLINA, Jiří, Zdeněk KALA, Jitka PROKEŠOVÁ, Radek KROUPA, Vladimír PROCHÁZKA a Aleš HEP. Nové možnosti v diagnostice refluxní nemoci jícnu. Česká a Slovenská gastroenterologie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2009, roč. 63, č. 4, s. 186-190, 4 s. ISSN 1213-323X.
 241. SVOBODA, Tomáš, Jan HLAVSA, Vladimír PROCHÁZKA a Zdeněk KALA. Prevence a léčba peroperačních a poperačních komplikací chirurgické léčby adenokarcinomu kaudy pankreatu. In Využití přípravku TachoSil v neurochirurgii, hrudní a břišní chirurgii. 1. vyd. Praha: Medical Tribune CZ, 2009. s. 163-165. ISBN 978-80-87135-13-6.
 242. HLAVSA, Jan, Jaroslav IVIČIČ, Vladimír PROCHÁZKA, Martin MAN, Michal MIKULICA a Tomáš ANDRAŠINA. Prevence pankreatické píštěle po radiofrekvenční ablaci karcinomu pankreatu. 1. vyd. Praha: Medical Tribune, 2009. s. 137-139. ISBN 978-80-87135-13-6.
 243. HLAVSA, Jan, Jaroslav IVIČIČ, Vladimír PROCHÁZKA, Martin MAN, Michal MIKULICA a Tomáš ANDRAŠINA. Prevence pankreatické píštěle po radiofrekvenční ablaci karcinomu pankreatu. In Využití přípravku TachoSil v neurochirurgii, hrudní a břišní chirurgii. 1. vyd. Praha: Medical Tribune,cz, 2009. s. 137-139. Vybrané kazuistiky. ISBN 978-80-87135-13-6.
 244. PROCHÁZKA, Vladimír, Zdeněk KALA a Jan HLAVSA. Primární adenokarcinom duodena. In Nádory podjaterní oblasti. Diagnostika a léčba. 1. vyd. Praha: Grada Publishing,a.s., 2009. s. 278-282. ISBN 978-80-247-2867-4.
 245. HLAVSA, Jan, Zdeněk KALA, Michal MIKULICA, Vladimír PROCHÁZKA, Martin MAN, Vlastimil VÁLEK a Tomáš ANDRAŠINA. Radiofrekvenční ablace nádorů pankreatu. In Nádory podjaterní oblasti. Diagnostika a léčba. 1. vyd. Praha: Grada Publishing,a.s., 2009. s. 183-186. ISBN 978-80-247-2867-4.
 246. PROCHÁZKA, Vladimír, Zdeněk KALA a Jan HLAVSA. Zánětlivé pseudotumory duodena. In Nádory podjaterní oblasti. Diagnostika a léčba. 1. vyd. Praha: Grada Publishing,a.s., 2009. s. 282-287. ISBN 978-80-247-2867-4.
 247. 2008

 248. PROCHÁZKA, Vladimír, Zdeněk KALA, Martin MAN, Igor PENKA, Roman GÁL, Barbora GARAJOVÁ a Iveta ZIMOVÁ. Akutní komplikace pseudocyst pankreatu. In VIII. Brněnský pankreatologický den. 2008.
 249. WEBER, Pavel, Hana KUBEŠOVÁ, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk KALA, Petr DÍTĚ a Petronela AMBROŠOVÁ. Akutní stavy u chorob jater, žlučníku a žlučových cest ve stáří. Česká geriatrická revue. 2008, roč. 3, č. 6, s. 156-160. ISSN 1214-0732.
 250. PROCHÁZKA, Vladimír, Filip MAREK, Radek KROUPA a Zdeněk KALA. Bad Response to Medical Therapy and Atypical Symptoms are Negative Prognostic Factors for Postoperative Dysphagia After Antireflux Surgery. Journal of clinical Gastroenterology. 2008, roč. 42, č. 4, s. 19-22. ISSN 0192-0790.
 251. KALA, Zdeněk, Filip MAREK, Vladimír PROCHÁZKA, Jiří DOLINA a Radek KROUPA. Efficacy of antireflux cuff after laparoscopic Heller myotomy in the treatment of achalasia. Gut. 2008, roč. 57, Suppl 2, s. 238-239. ISSN 0017-5749.
 252. DOLINA, Jiří, Zdeněk KALA, Jitka PROKEŠOVÁ, Vladimír PROCHÁZKA, Filip MAREK, Radek KROUPA, Aleš HEP a Zuzana MATYÁŠOVÁ. High-resolution jícnová manometrie: první zkušenosti s novou vyšetřovací metodou. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. 2008, roč. 62, Suppl 3, s. 10-11. ISSN 1213-323X.
 253. MAREK, Filip, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Tomáš SVOBODA, Jiří DOLINA a Radek KROUPA. Kvalita života pacientů po laparoskopických kardiomyotomiích se současnou antirefluxní manžetou. Společné suplementum časipisů Hojení ran a Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL. Praha: GEUM, 2008, č. 2, s. 27-28. ISSN 1802-6400.
 254. PROCHÁZKA, Vladimír. Limitace a technika laparoskopických adrenalektomií. Společné suplementum časopisů Hojení ran a Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL. Praha: GEUM, 2008, č. 2, s. 29-30. ISSN 1802-6400.
 255. WEBER, Pavel, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk KALA, Petr DÍTĚ, Hana KUBEŠOVÁ a Petronela AMBROŠOVÁ. Mezenterická ichemie a mezenterická žilní trombóza v geriatrické medicíně. Ćeská geriatrická revue. 2008, roč. 3, č. 6, s. 161-164. ISSN 1214-0732.
 256. HLAVSA, Jan, Martin MAN, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Roman SVATOŇ, Vlastimil VÁLEK, Ingrid VÁŠOVÁ, Ivo NOVOTNÝ, Karel STARÝ, Igor KISS a Jiří PRÁŠEK. Nádory pankreatu. Medicína pro praxi. 2008, roč. 10, č. 5, s. 388-392. ISSN 1214-8687.
 257. PROCHÁZKA, Vladimír, Filip MAREK, Radek KROUPA, Jiří DOLINA a Zdeněk KALA. Negative prognostic factors for portoperative dysphagia after antireflux surgery. Hepato-gastroenterology. 2008, roč. 55, Suppl 1, s. 207-208. ISSN 0172-6390.
 258. PROCHÁZKA, Vladimír, Jitka PROKEŠOVÁ, Tomáš SVOBODA a Zdeněk KALA. Předoperační vyšetření a indikace k antirefluxní chirurgii u GERD. Medicína pro praxi. Olomouc: Solen, 2008, roč. 5, č. 2, s. 75-77. ISSN 1214-8687.
 259. DOLINA, Jiří, Zdeněk KALA, Aleš HEP, Jitka PROKEŠOVÁ, Vladimír PROCHÁZKA, Radek KROUPA a Filip MAREK. Přínos 24hodinové multikanálové intraluminální impedance a ph.metrie jícnu v diagnostice RCHJ. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. 2008, roč. 62, Suppl 3, s. 9-10. ISSN 1213-323X.
 260. HLAVSA, Jan, Zdeněk KALA, Vlastimil VÁLEK, Vladimír PROCHÁZKA a Martin MAN. Radiofrekvenční ablace lokálně neresekabilních nádorů pankreatu. In VIII. Brněnský panreatologický den. 2008.
 261. HLAVSA, Jan, Zdeněk KALA, Vlastimil VÁLEK, Michal MIKULICA, Martin MAN, Vladimír PROCHÁZKA a Igor KISS. Radiofrekvenční ablace tumorů pankreatu. Rozhledy v chirurgii. 2008, roč. 87, č. 9, s. 462-466. ISSN 0035-9351.
 262. MAREK, Filip, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Jiří DOLINA a Radek KROUPA. Results of Surgical Laparoscopic Treatment of Achalasia in the Czech Republic. Journal of clinical gastroenterology. Norwalk, 2008, roč. 42, č. 4, s. 25-26. ISSN 0192-0790.
 263. KALA, Zdeněk, Petr KYSELA, Igor PENKA a Vladimír PROCHÁZKA. Současné postavení otevřené chirurgie u hepatobiliárních malignit. In XXII. Petřivalského-Rapantův den Olomouc. 2008.
 264. KALA, Zdeněk, Pavel WEBER, Vladimír PROCHÁZKA, Jiří DOLINA, Petr KYSELA a Filip MAREK. Tailored antireflux surgery. The Journal of Nutrition, Health and Aging. 2008, roč. 12, č. 9, s. 678-680. ISSN 1279-7707.
 265. SVATOŇ, Roman, Martin MAN, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Jan HLAVSA a Igor PENKA. Výsledky resekční léčby pankreatu u starších a geriatrických pacientů. Rozhledy v chirurgii. Praha, 2008, roč. 87, č. 10, s. 521-526. ISSN 0035-9351.
 266. 2007

 267. KALA, Zdeněk, Jan HLAVSA, Vladimír PROCHÁZKA a Martin MAN. Cystické incidentalomy pankreatu. Bulletin Hepato-pankreato-biliární chirurgie. Praha: Česká spol. hepato-pankreat-biliar.-chir, 2007, roč. 15, 2-3, s. 65-68. ISSN 1210-6755.
 268. PROCHÁZKA, Vladimír, Zdeněk KALA, Radek KROUPA a Filip MAREK. Dysfagie po laparoskopických fundoplikacích. In Miniinvazivní chirurgie u benigních diagnóz. Sborník přednášek. Ostrava: Ostravská univerzita, 2007. s. 12. ISBN 978-80-7368-332-0.
 269. PROCHÁZKA, Vladimír, Karel STARÝ a Zdeněk KALA. Indikace k laparoskopické adrenalektomii. In Sborník abstrakt. 1. vyd. Hradec Králové: Nucleus, 2007. s. 22-23.
 270. GARAJOVÁ, Barbora, Ivo HANKE a Vladimír PROCHÁZKA. Naše zkušenosti s léčbou pooperační bolesti u Crohnovy nemoci. Rozhledy v chirurgii. Praha: ČLS JEP, 2007, roč. 86, č. 5, s. 233-235. ISSN 0035-9351.
 271. MAN, Martin, Jan HLAVSA, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Markéta HERMANOVÁ a Vlastimil VÁLEK. Neuroendokrinní nádory pankreatu. In Sborník XXX. endokrinologických dní s mezinárodní účastí. Hradec Králové: Nucleus, 2007. s. 89.
 272. KALA, Zdeněk, Vladimír PROCHÁZKA, Markéta HERMANOVÁ a Petr KYSELA. Partial Laparoscopic Resection of Inflamed Mediastinal Esophageal Duplication Cyst. Surgical Laparoscopy, Endoscopy & Percutaneous Techniques. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, Inc., 2007, roč. 17, č. 4, s. 311-2, 2 s. ISSN 1530-4515.
 273. KALA, Zdeněk, Vladimír PROCHÁZKA, Markéta HERMANOVÁ a Petr KYSELA. Partial Laparoscopic Resection of Inflamed Mediastinal Esophageal Duplication Cyst. Surgical Laparoscopy and Endoscopy Percutaneous techniques. Hagerstown: Williams Wilkins, 2007, roč. 17, č. 4, s. 311-312. ISSN 1530-4515.
 274. MAREK, Filip, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Jiří DOLINA a Radek KROUPA. Results of Surgical Laparoscopic Treatment od Achalasia. In Sborník XXX. endokrinologické dny. Ostrava: Ostravská univerzita, 2007. s. 44.
 275. HLAVSA, Jan, Zdeněk KALA, Martin MAN a Vladimír PROCHÁZKA. Role endoskopické ultrasonografie v předoperačním stagingu karcinomu pankreatu. Bulletin Hepato-pankreato-biliární chirurgie. Praha: Česká spol. hepato-pankreat-biliar.-chir, 2007, roč. 15, 2-3, s. 59-62. ISSN 1210-6755.
 276. 2006

 277. KALA, Zdeněk, Vladimír PROCHÁZKA, Jan HLAVSA, Martin MAN a Ivo NOVOTNÝ. Ampulomy. Problematika diagnostiky a léčby. Bulletin hepato-pankreato-biliární chirurgie. Praha: Česká společnost HPB chirurgie, 2006, roč. 14, č. 3, s. 131-133. ISSN 1210-6755.
 278. PROCHÁZKA, Vladimír. Intraoperative esophageal manometry during laparoscopic antireflux surgery. In KALA, Zdeněk, Petr KYSELA a Jiří DOLINA. Journal of Clinical Gastroenterology. New Haven: Yale University School of Medicine, 2006. s. 206. ISSN 0192-0790.
 279. KALA, Zdeněk, Jiří DOLINA, Petr KYSELA, Markéta HERMANOVÁ, Vladimír PROCHÁZKA, Radek KROUPA, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Aleš HEP. Intraoperative manometry of the lower esophageal sphincter pressure during laparoscopic antireflux surgery with a mechanical calibration--early results. Hepato-Gastroenterology. Athens-Stuttgart: H.G.E. Update Medical Publishing S.A. Athens-Stuttgart, 2006, roč. 53, č. 71, s. 710-14, 5 s. ISSN 0172-6390.
 280. KALA, Zdeněk, Vladimír PROCHÁZKA, Filip MAREK, Jiří DOLINA, Aleš HEP a KROUPA. Laparoskopická Hellerova operace. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2006, roč. 85, č. 7, s. 357-360. ISSN 0035-9351.
 281. PROCHÁZKA, Vladimír, Zdeněk KALA a Martin MAN. Resekce pankreatu v terénu předchozích operací žlučových cest a pankreatu. Bulletin hepato-pankreato.biliární chirurgie. Praha: Česká společnost HPB chirurgie, 2006, roč. 14, č. 3, s. 126-128. ISSN 1210-6755.
 282. HANKE, Ivo, Barbora GARAJOVÁ, Milan KORSA, Vladimír PROCHÁZKA a Antonín KALA. Vužití kontinuálních eliminačních metod na chirurgické JIP. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2006, roč. 85, č. 11, s. 570-572. ISSN 0035-9351.
 283. 2005

 284. KALA, Zdeněk, Jiří DOLINA, Petr KYSELA, Vladimír PROCHÁZKA, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Radek KROUPA. Intraoperační manometrie dolního jícnového svěrače u kalibrované laparoskopické antirefluxní chirurgie - předběžné výsledky. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. 2005, roč. 59, č. 2, s. 70-77. ISSN 1213-323X.
 285. PROCHÁZKA, Vladimír. Laparoskopické řešení infikované ezofageální cysty. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2005, roč. 84, č. 11, s. 526-528. ISSN 0035-9351.
 286. PROCHÁZKA, Vladimír, Zdeněk KALA, Radek KROUPA, Petr KYSELA, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Jiří DOLINA. Může být peroperační manometrie jícnu využita v predikci dysfagie po antirefluxním výkonu? Rozhledy v chirurgii. 2005, roč. 84, č. 1, s. 7-12. ISSN 0035-9351.
 287. PROCHÁZKA, Vladimír, Zdeněk KALA, Radek KROUPA, Petr KYSELA, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Jiří DOLINA. Může být peroperační manometrie jícnu využita v predikci dysfagie po antirefluxním výkonu? In Rozhledy v chirurgii. 1. vyd. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2005. s. 7-12. 84. ISBN 0035-9351.
 288. KALA, Zdeněk, Petr KYSELA a Vladimír PROCHÁZKA. Pneumatose kystique de lintestin: á propos de deux observations. Le journal de Coelio-chirurguie. Valence, France: S.R.E.C Diffusion, 2005, č. 55, s. 47-50. ISSN 1167-8224.
 289. PROCHÁZKA, Vladimír, Čeněk NEUMANN a Magda KUNOVSKÁ. Resekce hlavy pankreatu a duodena pro Crohnovu chorobu duodena. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost JEP Praha, 2005, roč. 84, č. 12, s. 592-594. ISSN 0035-9351.
 290. 2004

 291. PROCHÁZKA, Vladimír, Zdeněk KALA, Jiří DOLINA a Radek KROUPA. Could a peroperative oesophageal manometry infulence the technique of antireflux surgery somehow? In 6.česko-polsko-slovenské mezinárodní sympozium miniinvazivní chirurgie. Sborník abstrakt. 1. vyd. Ostrava: Ostravská unoverzita, 2004. s. 37. ISBN 80-7042-992-5.
 292. PROCHÁZKA, Vladimír, Zdeněk KALA, Radek KROUPA a Petr KYSELA. Peroperační manometrie jícnu a možnosti predikce dysfagie v antirefluxní chirurgii. In MediFórum. Sborník abstrakt. 1. vyd. Brno: Kongresové centrum Brno, a.s., 2004. s. 21. ISBN 80-86607-13-5.
 293. PROCHÁZKA, Vladimír, Zdeněk KALA a Petr KYSELA. Tailored antireflux surgery-which fundoplication is the best? Journal of clinical gastroenterology. Norwalk, 2004, roč. 38, č. 2, s. 184. ISSN 0192-0790.
 294. 2003

 295. KALA, Zdeněk, Vlastimil VÁLEK, Igor KISS, Petr KYSELA, Vladimír PROCHÁZKA a Petr HROBAŘ. Cholangiokarcinom intrahepatických a extrahepatických žlučových cest. In Současné možnosti v diagnostice a léčbě primárních a sekundárních nádorů jater. 1. vyd. Plzeň: Euroverlag s.r.o., 2003. s. 20. ISBN 80-7177-794-3.
 296. KALA, Zdeněk, Vlastimil VÁLEK, Petr KYSELA, Ivo HANKE, Petr BENDA, Tomáš SVOBODA a Vladimír PROCHÁZKA. Laparoscopic hepatic resections using heat coagulation necrosis - 3-years experience. Acta Chirurgica Belgica. Belgie: Royal belgian society for surgery, 2003, suppl 103, č. 5, s. 47-48, 1 s. ISSN 001-5458.
 297. KALA, Zdeněk, Roman GÁL, Vladimír PROCHÁZKA, Petr KYSELA, Alena BULIKOVÁ, Ivoš TRUBÁK a I. ZIMOVÁ. Minimalizace krevních ztrát u velkých jaterních resekcí. In Současné možnosti v diagnostice a léčbě primárních a sekundárních nádorů jater - Abstrakta. 1. vyd. Plze%n: Euroverlag s.r.o., 2003. s. 19. ISBN 80-7177-794-3.
 298. KALA, Zdeněk, Igor KISS, Vlastimil VÁLEK, Jaroslav BOUDNÝ, Vladimír PROCHÁZKA a Petr KYSELA. Multidisciplinární přístup k jaterním malignitám ve FN Brno - model onkologické indikační komise. In Současné možnosti v diagnostice a léčbě primárních a sekundárních nádorů jater - Abstrakta. 1. vyd. Plzeň: Euroverlag s.r.o,, 2003. s. 18. ISBN 80-7177-794-3.
 299. KALA, Zdeněk, Vladimír PROCHÁZKA, Petr KYSELA a Ivo HANKE. Poznámky k chirurgii tenkého střeva. In VÁLEK, Vlastimil. Tenké střevo - radiologická diagnostika patologických stavů. 1. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Vinařská 6, 656 02 Brno, 2003. s. 32-34. postgraduální vzdělávání. ISBN 80-7013-383-X.
 300. Refluxní choroba jícnu - diagnostika a chirurgická léčba. 2003. vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 2003. 132 s. 1. ISBN 80-247-0431-5.
 301. VÁLEK, Vlastimil, Vladimír ZBOŘIL, Aleš HEP, Vladimír PROCHÁZKA, Petr KYSELA, Jiří PRÁŠEK, Jarmila KLUSÁKOVÁ, Zdenk KALA a Ivo HANKE. Tenké střevo - radiologická diagnostika patologických stavů. první vydání. Brno, NCONZO: Národní centrum ošetovatelství a nelékaských obor, 2003. 288 s. samostatná mongrafie. ISBN 80-7013-383-X.
 302. 2001

 303. HUSOVÁ, Libuše, Jan LATA, Michal ŠENKYŘÍK, Vladimír PROCHÁZKA, Jaroslav BOUDNÝ, Zdeněk PAVLOVSKÝ a Petr HUSA. Akutní krvácení z horní části trávicí trubice - naše zkušenosti. Vnitřní lékařství. Česká republika: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2001, roč. 47, č. 6, s. 354-360. ISSN 0042-773X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 19. 1. 2021 07:27