Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. SVOBODA, Tomáš. Léčiva spojená s perioperační péčí. 1. vydání. Praha: Grada, 2021. s. 58-68. ISBN 978-80-271-1727-7.
 2. HLADÍK, Martin, Břetislav LIPOVÝ, Yvona KALOUDOVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ, I VÍTKOVÁ, Tereza DEISSOVÁ, Tomáš SVOBODA, Zdeněk KALA, Pavel BRYCHTA a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. První případ infekce popálené plochy patogenem Wohlfahrtiimonas chitiniclastica. In XXX. konference mladých mikrobiologů TOMÁŠKOVY DNY 2021. 2021. ISBN 978-80-210-9882-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9882-2021.
 3. JEDLČKOVÁ, Jaroslava a Tomáš SVOBODA. Vybrané zdravotnické sterilní prostředky. 1. vydání. Praha: Grada, 2021. s. 95-115. ISBN 978-80-271-1727-7.
 4. SVOBODA, Tomáš. Zdravotnická přístrojová technika. 1. vydání. Praha: Grada, 2021. s. 116-130. ISBN 978-80-271-1727-7.
 5. 2016

 6. ROBEK, Oldřich, Vladimír ČAN, Tomáš SVOBODA, Beáta HEMMELOVÁ, Zdeněk KALA a Radoslav HRIVNÁK. Transanaální endoskopická mikrochirurgie (TEM) − Naše zkušenosti. 2016, roč. 95, č. 1, s. 33-39, 6 s.
 7. ROBEK, Oldřich, Vladimír ČAN, Tomáš SVOBODA, Beáta HEMMELOVÁ, Zdeněk KALA a Radoslav HRIVNÁK. Transanální endoskopická mikrochirurgie (TEM) - naše zkušenosti. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2016, roč. 95, č. 1, s. 33-39. ISSN 0035-9351.
 8. 2015

 9. SVOBODA, Tomáš, Tomáš GROLICH a Zdeněk KALA. Laparotomie - typy laparotomií, uzávěr laparotomie, výběr šicího materiálu - video prezentace. In Pravostranná hemikolektomie. Laparotomický či laparoskopický přístup? 2015.
 10. KALA, Zdeněk a Tomáš SVOBODA. Otevřená pravostranná hemikolektomie "standardní" vesrus CML s CVL , mediální versus laterální přístup - technika, video prezentace. In Pravostranná hemikolektomie. Laparotomický či laparoskopický přístup? 2015.
 11. SVOBODA, Tomáš, Jan LAKOSIL a Ladislav ČERMÁK. Velká kniha o malých bunkrech. Československé lehké opevnění 1936-1938. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2015. 335 s. ISBN 978-80-204-2422-8.
 12. 2013

 13. DOLEŽELOVÁ, Hana, Petr POSPÍŠIL, Pavel ŠLAMPA, Irena ČOUPKOVÁ, Jan GARČIČ, Pavel FADRUS, Tomáš SVOBODA, Iveta SELINGEROVÁ a Ivanka HOROVÁ. Stereotaktická radioterapie a radiochirurgie primárních tumorů mozku. Onkologie. Solen s.r.o., 2013, roč. 7, č. 6, s. 281-285. ISSN 1802-4475.
 14. 2012

 15. JEDLIČKOVÁ, Jaroslava, Jana FLAJŠINGROVÁ, Marie KOLÁŘOVÁ, Erna MIČUDOVÁ, Tomáš SVOBODA a Jitka ZEMANOVÁ. Ošetřovatelská perioperační péče. VYDÁNÍ PRVNÍ,. Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Vinařská 6, 603 00 Brno,, 2012. 268 s. ISBN 978-80-7013-543-3.
 16. PROCHÁZKA, Vladimír, Zdeněk KALA, Tomáš SVOBODA, Michal MAŠEK a Tomáš ANDRAŠINA. Pozdě rozpoznané ruptury bránice - soubor kazuistik. Rozhledy v chirurgii. Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, roč. 91, č. 2, s. 110-114. ISSN 0035-9351.
 17. VYBÍHAL, Václav, Tomáš SVOBODA, Vladimír PROCHÁZKA, Petr BENDA, George HANOUN, Martin SMRČKA, Zdeněk KALA, Eva BUDINSKÁ a Šárka BOHATÁ. Srovnání laparotomické a laparoskopické techniky při implantaci peritoneální části shuntu v terapii hydrocefalu. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, roč. 91, č. 6, s. 305-310. ISSN 0035-9351.
 18. 2011

 19. PROCHÁZKA, Vladimír, Zdeněk KALA, Filip MAREK a Tomáš SVOBODA. Laparoskopická cholecystektomie a operace v bráničním hiátu pomocí 5 mm a 3 mm instrumentária. In Sborník abstrakt: 5. kongres chirugie jater, žlučových cest a pankreatu. 2011. ISBN 978-80-7177-039-8.
 20. 2008

 21. PROCHÁZKA, Vladimír, Jitka PROKEŠOVÁ, Tomáš SVOBODA a Zdeněk KALA. Předoperační vyšetření a indikace k antirefluxní chirurgii u GERD. Medicína pro praxi. Olomouc: Solen, 2008, roč. 5, č. 2, s. 75-77. ISSN 1214-8687.
 22. 2007

 23. LINHARTOVÁ, Marcela, Tomáš SVOBODA a Karel STARÝ. Miniinvazivní techniky a jejich indikace v operativě štítnice a příštitných tělísek. In XXX.Endokrinologické dny sborník. 2007. ISBN 978-80-86225-32-6.
 24. 2004

 25. SVOBODA, Tomáš. Retrorektální cystický tumor - kazuistiky. Rozhledy v chirurgii. Praha, 2004, roč. 83, č. 10, s. 523-526. ISSN 0035-9351.
 26. 2003

 27. KALA, Zdeněk, Vlastimil VÁLEK, Petr KYSELA, Ivo HANKE, Petr BENDA, Tomáš SVOBODA a Vladimír PROCHÁZKA. Laparoscopic hepatic resections using heat coagulation necrosis - 3-years experience. Acta Chirurgica Belgica. Belgie: Royal belgian society for surgery, 2003, suppl 103, č. 5, s. 47-48, 1 s. ISSN 001-5458.
 28. Refluxní choroba jícnu - diagnostika a chirurgická léčba. 2003. vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 2003. 132 s. 1. ISBN 80-247-0431-5.
 29. 2002

 30. SVOBODA, Tomáš, Petr DUBOVÝ, Zdeněk KALA a Libor PÁČ. Anatomie vegetativního nervového systému. In Chirurgie periferního neurovegetativního systému. Praha: Grada, 2002. s. 1-14. 1. vydání. ISBN 80-247-0317-3.
 31. SVOBODA, Tomáš, Zdeněk KALA a Petr DUBOVÝ. Fyziologie vegetativního nervového systému. In Chirurgie periferního neurovegetativního systému. Praha: Grada, 2002. s. 20-24. 1. vydání. ISBN 80-247-0317-3.
 32. KALA, Zdeněk, Petr BENDA, Ivo HANKE, Vlastimil VÁLEK a Tomáš SVOBODA. Laparoscopic Resection of Surface Metastases in Liver - Description of the Technique. Athens-Stuttgart: H.G.E. Update Medical Publishing S.A. Athens-Stuttgart, 2002, roč. 47, č. 31, s. 889-890. ISSN 0172-6390.
 33. 2000

 34. VOMELA, Jindřich, Zdeněk KALA, Tomáš SVOBODA, Teodor HORVÁTH a Ivo HANKE. Role torakochirurga v traumatologii. In Traumatologické dny Pardubice 2000. Pardubice: Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS J.E. Purkyně, 2000. 18 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 5. 2023 22:55