Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2016

 1. LOUTOCKÝ, Pavel and Kamil MALINKA. Bezpečnost ICT ve vnitřních předpisech a školení zaměstnanců (ICT Security in the Internal Regulations and Training of the Employees). Revue pro právo a technologie. Masarykova univerzita, 2016, vol. 7, No 14, p. 45-64. ISSN 1804-5383.
 2. MALINKA, Kamil and Jakub HARAŠTA. Právní aspekty sledování využití výpočetní techniky zaměstnancem (Legal issues of monitoring employees' use of ICT). Data Security Management. Praha: Tate International, 2016, vol. 2016, No 4, p. 44-49. ISSN 1211-8737.
 3. ŠŤAVOVÁ, Vlasta, Václav MATYÁŠ and Kamil MALINKA. The Challenge of Increasing Safe Response of Antivirus Software Users. In Jan Kofroň, Tomáš Vojnar. Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Švýcarsko: Springer International Publishing,, 2016. p. 133-143. ISBN 978-3-319-29816-0. doi:10.1007/978-3-319-29817-7_12.
 4. 2015

 5. POLČÁK, Radim, Zdeněk ŘÍHA and Kamil MALINKA. Právní aspekty interních instrukcí – část II. (Legal aspects of internal directives - part II.). Data Security Management. Praha: TATE International s.r.o., 2015, XIX., 3., p. 36-38. ISSN 1211-8737.
 6. POLČÁK, Radim, Zdeněk ŘÍHA and Kamil MALINKA. Právní aspekty interních směrnic – část I. (Legal aspects of internal directives - part I.). Data Security Management. Praha: TATE International s.r.o., 2015, XIX., 2., p. 36-39. ISSN 1211-8737.
 7. JANČA, Radim, Kamil MALINKA and Vlasta ŠŤAVOVÁ. Systém pro distribuci dotazníků v počítačových učebnách (The system for questionnaire distribution in computer study rooms). 2015.
 8. 2008

 9. MATYÁŠ, Václav (Vašek) and Jan KRHOVJÁK. Autorizace elektronických transakcí a autentizace dat i uživatelů (User authentication and electronic transaction authorization). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 128 pp. 1. ISBN 978-80-210-4556-9.
 10. 2007

 11. MATYÁŠ, Václav, Jan KRHOVJÁK, Václav LORENC, Marek KUMPOŠT, Zdeněk ŘÍHA, Daniel CVRČEK, Jan STAUDEK, Pavel HENDRYCH, Miroslav JANDA, Vlastimil HOLER, Kamil MALINKA, Petr ŠVENDA and Andriy STETSKO. Autentizace uživatelů a autorizace elektronických transakcí (User authentication and electronic transaction authorization). Praha: TATE International, s.r.o., 2007. 318 pp. Příručka manažera VIII. ISBN 978-80-86813-14-1.
Display details
Displayed: 22/6/2021 09:47