Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. VÁCHA, Jakub. Workshop: fluorescence minerálů. In 69. Fluorescenční noc. 2024.

  2023

  1. VÁCHA, Jakub, Štěpán KÁŇA, Lukáš JURENKA, Juraj FRANCŮ a Martin KLEMPA. Carbon storage in dolomite reservoir: rock-fluid-CO2 interactions. In CO Geonet Open Forum 2023 Venice. 2023.
  2. VÁCHA, Jakub a Dalibor VŠIANSKÝ. Langit z Mýtinky u Horní Halže v Krušných horách (Česká republika). Geoscience Research Reports. Czech Geological Survey, roč. 56, č. 2, s. 77-81. ISSN 0514-8057. doi:10.3140/zpravy.geol.2023.09. 2023.
  3. VÁCHA, Jakub a Vojtěch DOLEJŠEK. Nález mimořádně velkého spinelu z Křemžské kotliny. Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy. roč. 63, s. 114-115, 2023.
  4. VÁCHA, Jakub a Radek ŠKODA. PARAGENETICKÉ VZTAHY, CHEMICKÁ VARIABILITA A RAMANOVA SPEKTROSKOPIE HARRISONITU. In Mineralogická konferencia Vyšná Boca 2023. ISBN 978-80-570-4900-5. 2023.

  2022

  1. VÁCHA, Jakub a Radek ŠKODA. Harrisonit z fosfátových nodulí Českého masivu. In Studentská geologická konference 2022. ISBN 978-80-280-0061-5. 2022.
  2. VÁCHA, Jakub a Radek ŠKODA. HARRISONITE, A RARE SILICATE-PHOSPHATE FROM GRANITIC PEGMATITES OF THE BOHEMIAN MASSIF. Acta Mus. Moraviae, Sci. geol. Moravské zemské muzeum, roč. 107, č. 1, s. 21-32. ISSN 1211-8796. 2022.
  3. VÁCHA, Jakub. (Meta)torbernit z beryl-columbitového pegmatitu u Šejb v Novohradských horách. Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích - Přírodní vědy. České Budějovice: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, roč. 62, č. 1, s. 119-121. ISSN 0139-8172. 2022.
  4. VÁCHA, Jakub a Zuzana BARTOŠOVÁ. Selenidová mineralizace z lokalit Škrdlovice, Světnov a Veselíčko. In Paleozoikum 2022. 2022.
  5. VÁCHA, Jakub a Milan NOVÁK. Tsilaisit z Černé v Pošumaví. Minerál. České Budějovice: Jihočeský mineralogický klub z.s., roč. 30, č. 3, s. 230-462. ISSN 1213-0710. 2022.

  2020

  1. VÁCHA, Jakub a Tomáš URZEDOVSKÝ. Hollandit ze Srubce u Českých Budějovic. Minerál. České Budějovice: Jihočeský mineralogický klub o.s, roč. 28, č. 2, s. 162-164. ISSN 1213-0710. 2020.
  2. VÁCHA, Jakub, Jakub MYSLIVEČEK, Vladimír RAPPRICH a Ondřej POUR. Minerály REE zjištěné v roztockém intruzivním komplexu, České středohoří. In Studentská geologická konference 2020. ISBN 978-80-210-9682-0. 2020.
  3. MYSLIVEČEK, Jakub, Jakub VÁCHA, Vladimír RAPPRICH, Ondřej POUR a Martin RACEK. Minerály vybraných kritických prvků (REE, Zr, Nb) zjištěné v roztockém intruzivním komplexu, České středohoří. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011. Česká geologická služba, roč. 53, č. 2, s. 161 - 169. ISSN 0514-8057. doi:10.3140/zpravy.geol.2020.18. 2020.
  4. VÁCHA, Jakub a Šimon ZEMAN. Pomáhá těžba nerostných surovin v ochraně přírody? In Fluorescenční noc. 2020.

  2019

  1. VÁCHA, Jakub. Geologické fenomény ve vybraných pískovnách Jihočeského kraje. České Budějovice: Calla. 20 s. 2019.
  2. VÁCHA, Jakub. Pegmatit Černá I: mineralogie a evoluce chemismu turmalínu. In Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti. ISBN 978-80-87487-24-2. 2019.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 4. 2024 00:39