Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2012

 1. LUDÍK, Tomáš a Karel KISZA. INFORMAČNÁ PODPORA PROCESOV KRÍZOVÉHO ŠTÁBU. In Sborník z mezinárodní konference BEZPEČNOSTNÍ MANAGEMENT A SPOLEČNOST. Brno: Univerzita obrany, 2012. s. 286-293. ISBN 978-80-7231-871-1.
 2. LUDÍK, Tomáš, Josef NAVRÁTIL a Karel KISZA. System Development for Simulation and Evaluation Emergencies. Ekonomika a management, Brno: Univerzita obrany, 2012, roč. 2012, č. 3, s. 46-54. ISSN 1802-3975.
 3. 2011

 4. KISZA, Karel a Jiří HŘEBÍČEK. SISE Semantics Interpretation Concept. In Jiří Hřebíček, Gerald Schimak, Ralf Denzer. 9th IFIP WG 5.11 International Symposium on Environmental Software Systems: Frameworks of eEnvironment, ISESS 2011. Heidelberg: Springer, 2011. s. 70-76, 7 s. ISBN 978-3-642-22284-9. doi:10.1007/978-3-642-22285-6_8.
 5. 2009

 6. KISZA, Karel a Jiří HŘEBÍČEK. Pilotní systém projektu FEED. In 6. letní škola aplikované informatiky. Indikátory účinnosti EMS podle odvětví. první. Brno: nakladatelství Littera, 2009. s. 53-57, 5 s. ISBN 978-80-85763-53-9.
 7. 2008

 8. HŘEBÍČEK, Jiří, Karel KISZA a Matěj ŠTEFANÍK. Analysis of branch indicators of EMS with respect to NACE. In Proceedings from conference. Sustainable accounting and reporting on micro-economical and macro-economical level. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 73-78, 6 s. ISBN 978-80-7395-081-1.
 9. HŘEBÍČEK, Jiří, Karel KISZA a Matěj ŠTEFANÍK. Analýza odvětvových indikátorů EMS dle NACE. In Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni. Brno: Univerzita Pardubice, 2008. s. 73-78, 8 s. ISBN 978-80-7395-080-4.
 10. HŘEBÍČEK, Jiří a Karel KISZA. Conceptual Model of Single Information Space for Environment in Europe. In Proceedings of the iEMSs Fourth Biennial Meeting: International Congress on Environmental Modelling and Software (iEMSs 2008). Barcelona, Catalonia: International Environmental Modelling and Software Society (iEMSs), 2008. s. 735-742, 8 s. ISBN 978-84-7653-074-0.
 11. HŘEBÍČEK, Jiří, Yannis CHARALABIDIS, Karel KISZA, Euripidis LOUKIS, Rob PETERS, Matěj ŠTEFANÍK a Michal HEJČ. Federated eParticipation Systems on Environmental Issues and its role Industrial Ecology. In EnviroInfo 2008. 22. International Conference on Informatics fo Environmental Protection. Environmental Informatics and Industry Ecology. Aachen, Germany: Shaker Verlag, 2008. s. 93-100, 8 s. ISBN 978-3-8322-7313-2.
 12. HŘEBÍČEK, Jiří, Karel KISZA, Matěj ŠTEFANÍK a Michal HEJČ. Projekt FEED (Federated eParticipation Systems for Cross-Societal Deliberation on Environmental and Energy Issues). In 5. letní škola aplikované informatiky. Indikátory účinnosti EMS podle odvětví. první. Brno: Masarykova Universita, 2008. s. 33-39, 7 s. ISBN 978-80-210-4774-7.
 13. HŘEBÍČEK, Jiří, Karel KISZA a Matěj ŠTEFANÍK. Web portals of indicator in the Czech Republic and abroad. Comparison of their quality and accessibility. In Proceedings from conference. Sustainable accounting and reporting on micro-economical and macro-economical level. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 64-72, 8 s. ISBN 978-80-7395-081-1.
 14. HŘEBÍČEK, Jiří, Karel KISZA a Matěj ŠTEFANÍK. Webové portály indikátorů v ČR a ve světě. Srovnání jejich přístupnosti a kvality. In Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 64-72, 8 s. ISBN 978-80-7395-080-4.
 15. 2007

 16. KISZA, Karel, Matěj ŠTEFANÍK a Jaroslav RÁČEK. Computation Library Arrow. In Sustainability accounting and reporting at micro-economic and macro-ecomomic levels. Pardubice: University of Pardubice, 2007. s. 67-70, 4 s. ISBN 978-80-7194-971-8.
 17. HŘEBÍČEK, Jiří, Jaroslav RÁČEK, Karel KISZA a Matěj ŠTEFANÍK. Environmental Information Space II. In Proceedings of the 3rd Internationl Summer School on Computational Biology. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2007. s. 158-170, 13 s. ISBN 978-80-210-4370-1.
 18. KISZA, Karel a Jaroslav RÁČEK. Informační systém hodnocení ekologického stavu povrchových vod. In Tvorba softwaru 2007. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. s. 45-50, 6 s. ISBN 978-80-248-1427-8.
 19. RÁČEK, Jaroslav, Karel KISZA, Jan HODOVSKÝ a Petr BRABEC. Information System for Processing of Taxonomy Diversity Data. In Proceedings of the 3rd Internationl Summer School on Computational Biology. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2007. s. 195-200, 6 s. ISBN 978-80-210-4370-1.
 20. KISZA, Karel, Matěj ŠTEFANÍK a Jaroslav RÁČEK. Výpočetní knihovna Arrow. In Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 84-87, 4 s. ISBN 978-80-7194-970-1.
 21. 2006

 22. KISZA, Karel a Matěj ŠTEFANÍK. Computation Library ARROW. In Proceedings of the 2nd International Summer School on Computational Biology. Brno: Masaryk University, 2006. s. 160-165. ISBN 80-7355-070-9.
 23. ŠTEFANÍK, Matěj a Karel KISZA. Komunikační rámec pro výměnu environmentálních informací. In 3. letní škola aplikované informatiky. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 106-115, 10 s. ISBN 80-210-4146-3.
 24. KISZA, Karel a Matěj ŠTEFANÍK. Výpočetní knihovna pro systém hodnocení ekologického stavu povrchových vod. In 3. letní škola aplikované informatiky. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 39-42, 4 s. ISBN 80-210-4146-3.
 25. 2004

 26. KISZA, Karel. Grafické znázornění souběžnosti trestných činů. Brno, 2004. 24 s. + 1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 1. 4. 2020 12:29