Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2015

 1. CHOVANEC, Zdeněk, Tomáš PASEKA, Petr VLČEK, Lenka VEVERKOVÁ a Ivan ČAPOV. I. simulační centrum virtuální chirurgie. In Chirurgické sympozium Nemocnice TGM Hodonín, Hotel Zámek Čejkovice. 2015.
 2. 2014

 3. POKRIVČÁK, Tomáš, Zdeněk CHOVANEC, Tomáš PASEKA, Jan BUČEK a Václav JEDLIČKA. Chirurgie. Praha, Strašnice: Triton, 2014. ročník první. ISBN 978-80-7387-702-6.
 4. PASEKA, Tomáš. Naše zkušenosti se simulační jednotkou Simbionix. In I. Podlahovy chirurgické dny. 2014.
 5. PASEKA, Tomáš. Pracovní skupina děkana pro simulace v medicíně. Pracovní skupina děkana pro simulace v medicíně, 2014.
 6. PASEKA, Tomáš, Jan CAGAŠ, Ivan ČAPOV a Petr VLČEK. Sentinelová uzlina a karcinom kolorekta - budoucnost či slepá ulička? In Dny všeobecné a ambulantní chirurgie 2014. 2014.
 7. PASEKA, Tomáš a Ivan ČAPOV. Simulátory virtuální chirurgie - drahá hračka nebo nezbytná nutnost? 2014.
 8. 2012

 9. PASEKA, Tomáš, Petr VLČEK a Zdeněk CHOVANEC. Pseudoaneurysma větve pravé jaterní tepny fistulující do pahýlu ductus cysticus jako pozdní komplikace laparoskopické cholecystektomie - raritní kasuistika. 8.06.2012. 2012.
 10. PASEKA, Tomáš, Petr VLČEK, Bohuslav VOJTÍŠEK a Bohuslav KIANIČKA. Pseudoaneuryzma jaterní tepny fistulující do žlučových cest jako příčina opakovaných melén. Časopis lékařů českých. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2012, roč. 2012, č. 151, s. 472-475. ISSN 0008-7335.
 11. 2011

 12. PASEKA, Tomáš, Michal REŠKA, Víta ŽAMPACHOVÁ, Jan CAGAŠ a Zdeněk CHOVANEC. Karcinom apendixu – příklad potměšilosti patologie červovitého přívěsku. In VI. MEZINÁRODNÍ KONGRES MINIINVAZIVNÍ A ROBOTICKÉ CHIRURGIE. 2011.
 13. CAGAŠ, Jan, Petr VLČEK, Jiří KORBIČKA, Štěpán CHALUPNÍK, Jana KUDĚLKOVÁ a Tomáš PASEKA. Raritní místní reakce po implantaci nervového stimulátoru - kazuistika. In I. chirurgická klinika FN U sv. Anny v Brně. Endoskopie Supplementum A , ročník 20. Brno: Solen, 2011. s. 7-28. ISBN 978-80-87327-72-2.
 14. 2010

 15. KAŠPAR, Michal, Tomáš PASEKA, Jiří VOKURKA, Lenka VEVERKOVÁ a Vojtěch CHRENKO. Axilkoskopie - alternativa v disekci axilárních lymfatických uzlin při karcinomu mammy. Rozhledy v chirurgii. Praha: ČLS J.E. Purkyně, Praha, Sokolslá 31, 12, 2010, roč. 89 /2010, č. 2, s. 118 -123. ISSN 0035-9351.
 16. PASEKA, Tomáš, Václav JEDLIČKA a Jan ŽÁK. Biliární ileus – diagnostická i terapeutická výzva. Časopis lékařů českých. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2010, roč. 149/2010, s. 340-343. ISSN 0008-7335.
 17. CHOVANEC, Zdeněk, Martin VESELÝ, Jan ČIERNIK a Tomáš PASEKA. Gastrointestinální stromální tumory (GIST) na I.CHK FNUSA v Brně. 2010.
 18. PASEKA, Tomáš, Zdeněk CHOVANEC a Jan CAGAŠ. Nové trendy v laparoskopické chirurgii - bariatrie. In XIV. S POSTGRADUÁLNÍ TÉMATIKOU CO NOVÉHO V MÉM OBORU. 2010.
 19. CHOVANEC, Zdeněk, Lenka VEVERKOVÁ, Miroslav VOTAVA, Martin VESELÝ, Jan ČIERNIK, Jan CAGAŠ a Tomáš PASEKA. Odběr vzorků z rány na kultivační vyšetření, stěr x otisk - výsledky po zpracování 100 vzorků. In Hojení ran 4, 2010, Supl. 1, s.19. 1. vyd. Nádražní 66, 513 01 Semily: GEUM, s.r.o.,, 2010. s. 19 - 19, 58 s. ISBN 978-80-86256-81-8.
 20. 2009

 21. PASEKA, Tomáš, Václav JEDLIČKA a Jan ŽÁK. Bilirání ileus - diagnostická a terapeutická výzva. In III. Mezinárodní kongres robotické a miniinvazivní chirurgie. 2009.
 22. PASEKA, Tomáš. Mirizziho syndrom s cholecystoduodenální píštělí - vzácná komplikace cholecystolitiázy. Časopis lékařů českých. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2009, roč. 2009, č. 4, s. 164-167. ISSN 0008-7335.
 23. PASEKA, Tomáš, Lenka VEVERKOVÁ, Petr DIVIŠ, Jan CAGAŠ a Jan ČIERNIK. Mirizziho syndrom s cholecystoduodenální píštělí – vzácná komplikace cholecystolitiázy. Čas. Lék. čes.,, 2009. 148, pp. 164-167.
 24. 2008

 25. VOKURKA, Jiří, Juraj OLEJNÍK, Václav JEDLIČKA, Martin VESELÝ, Jan ČIERNIK a Tomáš PASEKA. Acute mesenteric ischemia. Hepatogastroenterology. 2008, roč. 85, č. 55, s. 1349-1352. ISSN 0172-6390.
 26. VOKURKA, Jiří, Jitka VOKURKOVÁ, Michal KAŠPAR a Tomáš PASEKA. Endoscopic axillary surgery in breas cancer patients. In The 14th Czech-Japan Surgical Symposium. 2008.
 27. PASEKA, Tomáš, Jan ŽÁK a Michal KAŠPAR. Možnosti miniinvazivní chirurgie v léčbě karcinomu prsu. In Konference mladých lékařů. 2008.
 28. PASEKA, Tomáš, Jan ŽÁK a Michal KAŠPAR. Možnosti miniinvazivních technik v chirurgické léčbě karcinomu prsu, naše první zkušenosti. In VIII. Dny mladých chirurgů, Čárského dny. 2008.
 29. 2007

 30. VOKURKA, Jiří, Martin VESELÝ, Jan ČIERNIK a Tomáš PASEKA. Intenzita pooperační bolesti u chirurgických nemocných. 2007.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 7. 5. 2021 11:47