Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2016

  1. KRATOCHVÍLOVÁ, Kateřina, Lukáš MORÁŇ, Cristina FONT CALVARONS, Ivana BALTASOVÁ, Aleš HAMPL a Petr VAŇHARA. ER Stress Modulates Senescence and EMT in Ovarian Surface Epithelium. In 12th International Congress of Cell Biology, Programme & Abstract Book. 2016.
   URL
   Název anglicky: ER Stress Modulates Senescence and EMT in Ovarian Surface Epithelium

   Klíčová slova anglicky: endoplasmic reticulum stress, ER stress, UPR, senescence, ovarian surface epithelium, epithelial-to-mesenchymal transition, EMT
   Druh účasti: aktivní účast
   Mezinárodní význam: ano

   Změnila: Mgr. Kateřina Vašíčková, Ph.D., učo 356999. Změněno: 29. 7. 2016 10:35.

  2009

  1. HERMANOVÁ, Markéta, Petr KARÁSEK, Rudolf NENUTIL, Michal KÝR, Jiří TOMÁŠEK, Ivana BALTASOVÁ a Petr DÍTĚ. Clinicopathological correlations of cyclooxygenase-2, MDM2, and p53 expressions in surgically resectable pancreatic invasive ductal adenocarcinoma. In Pancreatology 2009; 98: S485 - 41st European Pancreatic Club Meeting . Basel, Švýcarsko: Karger, 2009. s. 495-485, 1 s. ISSN 1424-3903.
   Název česky: Klinicko-patologické korelace exprese cyklooxygenázy-2, MDM2 a p53 v chirurgicky resekovatelných invazivních duktálních adenokaricnomech pankreatu

   Druh sborníku: předkonferenční sborník

   Změnila: prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D., učo 1598. Změněno: 11. 1. 2010 11:28.
  2. HERMANOVÁ, Markéta, Petr KARÁSEK, Rudolf NENUTIL, Michal KÝR, Jiří TOMÁŠEK, Ivana BALTASOVÁ a Petr DÍTĚ. Clinicopathological correlations of cyclooxygenase-2, MDM2, and p53 expressions in surgically resectable pancreatic invasive ductal adenocarcinoma. Pancreas. USA: Lippincott Williams Wilkins, 2009, roč. 38, č. 5, s. 565-571. ISSN 0885-3177.
   Název česky: Klinicko-patologické korelace exprese cyklooxygenázy-2, MDM2 a p53 v chirurgicky resekovatelném pankreatickém duktálním adenokarcinomu.
   Ostatní lékařské obory. angličtina. Spojené státy.
   Klíčová slova anglicky: pancreatic cancer; p53; COX-2; MDM2; prognostic factor; grade
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnila: prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D., učo 1598. Změněno: 11. 5. 2012 09:56.
Zobrazeno: 7. 12. 2023 01:29