Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

  1. VYBÍRAL, Petr, Darina MÍSAŘOVÁ a Leni LVOVSKÁ. Sada lekcí 3D tisku 2 - Terén na mapě, Hrací kostka, Objemy a povrchy těles, Brailova kostka. 2022.

  2020

  1. ŘEHOŘOVÁ, Jitka, Zdeněk HODIS a Petr VYBÍRAL. Realizace interiérového designu na 2.stupni ZŠ v rámci polytechnických výukových programů. 2020.

  2018

  1. FRIEDMANN, Zdeněk, Martin DOSEDLA, Zdeněk HODIS, Václav HODIS, Jiří HRBÁČEK, Karel PICKA, Petr VYBÍRAL, Jiří STRACH a Gabriela ŠTĚPÁNOVÁ. Trendy a aspekty ve výuce techniky a informatiky pro potřeby mateřských a základních škol. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 160 s. Odborné a technické vzdělávání, svazek 2. ISBN 978-80-210-9014-9.
  2. FRIEDMANN, Zdeněk, Martin DOSEDLA, Zdeněk HODIS, Václav HODIS, Jiří HRBÁČEK, Karel PICKA, Petr VYBÍRAL, Jiří STRACH a Gabriela ŠTĚPÁNOVÁ. Trendy a aspekty ve výuce techniky a informatiky pro potřeby mateřských a základních škol. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-9014-9.

  2017

  1. HODIS, Zdeněk, Jiří HRBÁČEK, Martin DOSEDLA a Petr VYBÍRAL. Výuka technického kreslení na ZŠ s využitím učebních pomůcek. In Kamila Hasilová, Pavla Macháčková a Karolína Holubová. XXXIV. International Colloquium on the Management of Educational Process: proceedings of abstracts and electronic versions of reviewed contributions on CD-ROM. Brno: Univerzita obrany, 2017. s. nestránkováno, 8 s. ISBN 978-80-7231-419-5.

  2016

  1. HODIS, Zdeněk, Jiří HRBÁČEK, Martin DOSEDLA a Petr VYBÍRAL. Konstrukční stavebnice v praktických činnostech a ve fyzice na ZŠ. Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2016, roč. 9, 1/2016, s. 90-96. ISSN 1805-8949. doi:10.5507/tvv.2016.012.
  2. HRBÁČEK, Jiří, Zdeněk HODIS a Petr VYBÍRAL. Noc vědců v technickém muzeu Brno. Masarykova univerzita, 2016.
  3. HODIS, Zdeněk, Martin DOSEDLA, Jiří HRBÁČEK a Petr VYBÍRAL. Podpora technického vzdělávání na základních školách v České republice. In Magda Kotková - doc. dr. René Drtina, Ph.D. - Ing. Jan Chromý, Ph.D. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů MVVTP 2016. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016. s. 48-52. ISBN 978-80-7435-641-4.

  2015

  1. DOSEDLA, Martin, Petr VYBÍRAL a Zdeněk HODIS. Informační věda ve vzdělávání učitelů. In Erasmus+ teaching mobility Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. 2015.
  2. KUČERA, Martin a Petr VYBÍRAL. New technologies in education. In Erasmus+ teaching mobility Private Pädagogische Hochschule Linz. 2015.
  3. DOSEDLA, Martin, Petr VYBÍRAL a Zdeněk HODIS. New technologies in education. In Erasmus+ teaching mobility Univesity of Patras, Greece. 2015.
  4. HODIS, Zdeněk, Petr VYBÍRAL, Jiří HRBÁČEK a Sylva VINKLOVÁ. Učební pomůcky ve výuce technické grafiky. Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2015, roč. 8, 1/2015, s. 125-131. ISSN 1805-8949.

  2014

  1. HRBÁČEK, Jiří, Petr VYBÍRAL a Martin KUČERA. Dotkni se vědy - workshop - Cestuji časem: od mamutů po roboty. Masarykova univerzita, 2014.
  2. VRUBEL, Martin, Karel PANČOCHA, Renée GRENAROVÁ, Robin HORÁK, Nora JÁGEROVÁ, Soňa KLEMPOVÁ, Marta KOZDAS, Pavlína GRÁC LIVŇANSKÁ, Ivana MÁROVÁ, Jarmila MATOCHOVÁ, Jana PAVELKOVÁ, Petra SEGEŤOVÁ, Zuzana ŠIRMEROVÁ, Marie VÍTKOVÁ a Petr VYBÍRAL. Inkluzivní vzdělávání v přehledových studiích. první. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 167 s. ISBN 978-80-210-7541-2.
  3. VRUBEL, Martin, Karel PANČOCHA, Renée GRENAROVÁ, Robin HORÁK, Nora JÁGEROVÁ, Soňa KLEMPOVÁ, Marta KOZDAS, Pavlína GRÁC LIVŇANSKÁ, Ivana MÁROVÁ, Jarmila MATOCHOVÁ, Jana PAVELKOVÁ, Petra SEGEŤOVÁ, Zuzana ŠIRMEROVÁ, Marie VÍTKOVÁ a Petr VYBÍRAL. Inkluzivní vzdělávání v přehledových studiích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 167 s. ISBN 978-80-210-7541-2.
  4. VYBÍRAL, Petr a Zdeněk HODIS. Vybrané aspekty seniorů při práci s ICT. In Miroslav Chráska, Milan Klement, Čestmír Serafín, Martin Havelka. Trendy ve vzdělávání informační technologie a technické vzdělávání „TVV 2014“ mezinárodní vědecko-odborná konference. 2014. vyd. Olomouc: agentura gevak s.r.o., 2014. s. 427-430. ISBN 978-80-86768-89-2.
  5. HODIS, Zdeněk, Petr VYBÍRAL, Jiří HRBÁČEK, Martin KUČERA a Sylva VINKLOVÁ. Výuka technické grafiky s využitím výpočetní techniky na ZŠ. In Miroslav Chráska, Milan Klement, Čestmír Serafín, Martin Havelka. Trendy ve vzdělávání informační technologie a technické vzdělávání „TVV 2014“ mezinárodní vědecko-odborná konference. 2014. vyd. Olomouc: agentura gevak s.r.o., 2014. s. 188-191. ISBN 978-80-86768-89-2.

  2013

  1. HODIS, Zdeněk, Jiří HRBÁČEK, Petr VYBÍRAL a Martin DOSEDLA. Konstrukční stavebnice v technickém vzdělávání. In Miroslav Chráska, Milan Klement, Čestmír Serafín, Martin Havelka. Trendy ve vzdělávání informační technologie a technické vzdělávání „TVV 2013“ mezinárodní vědecko-odborná konference. Olomouc: agentura gevak s.r.o., 2013. s. 80-83. ISBN 978-80-86768-52-6.

  2012

  1. HODIS, Zdeněk a Petr VYBÍRAL. Bezpečnost práce při práci s technickými materiály. JTIE - Journal of Technology and Information Education. 2012, roč. 2012/4, č. 2, s. 67-69. ISSN 1803-537X.
  2. HODIS, Zdeněk a Petr VYBÍRAL. Bezpečnost práce při práci s technickými materiály. In Celoživotné vzdelávanie v oblasti BOZP. Nitra: GARMOND Nitra, 2012. s. 75-79. ISBN 978-80-558-0072-1.

  2010

  1. VYBÍRAL, Petr. Aplikace projektové výuky jako metody aktivní práce studentů při tvorbě drátěných hlavolamů v předmětu praktika-kovy. In Nové technologie ve výuce 2010. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 4 s. ISBN 978-80-210-5333-5.

  2009

  1. VYBÍRAL, Petr. Metoda bezprašného pískování v předmětu materiály a technologie. In Mezinárodní konference: Nové technologie ve výuce 2009. Brno: MU Brno, 2009. 4 s. ISBN 978-80-210-5092-1.
  2. VYBÍRAL, Petr. Workshop jako forma výuky v předmětu aplikace techniky na 1. stupni ZŠ v práci s kovy. In Mezinárodní konference: Nové technologie ve výuce 2008. Brno: MSD Brno, 2009. 5 s. ISBN 978-80-7392-091-3.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 11. 2023 18:16