Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. KŘÍŽ, Šimon, Ondřej NAVRÁTIL, Blahoslav ROZBOŘIL a Hynek CHMELAŘ. Artrozcvička dle Ladislava Kesnera. 2021.
 2. ROZBOŘIL, Blahoslav. OSTENSOR RAMOSUS aneb Výchova k neužitečnosti. 2021.
 3. 2020

 4. ROZBOŘIL, Blahoslav a Josef DANĚK. Okraje temnoty. Úkol kresby v neutilitárním vzdělávání. Život. Revue Umělecké besedy. 2020, roč. 12, č. 14, s. 84-93. ISSN 0231-8539.
 5. 2019

 6. ROZBOŘIL, Blahoslav a Josef DANĚK. Neutilitární škola. 1. vyd. Brno: Spolek přátel umění města Brna, 2019. 126 s. ISBN 978-80-210-9508-3.
 7. ROZBOŘIL, Blahoslav a Josef DANĚK. Neutilitární škola. 1. vyd. Brno: koedice Spolek přátel domu umění města Brna / Fakulta umění, Ostravská univerzita / Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9508-3.
 8. ROZBOŘIL, Blahoslav a Josef DANĚK. Non-utilitarian school. 1. vyd. Brno: koedice Spolek přátel domu umění města Brna / Fakulta umění, Ostravská univerzita / Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9509-0.
 9. ROZBOŘIL, Blahoslav a Josef DANĚK. Non-Utilitarian school. Brno: Spolek přátel umění města Brna, 2019. 126 s. ISBN 978-80-210-9509-0.
 10. 2018

 11. KAMENICKÝ, Petr, Jana NEDOMOVÁ, Anna MARTÍNKOVÁ, Dominika ŠIMKOVÁ a Blahoslav ROZBOŘIL. Dominika & Anna. 2018.
 12. ROZBOŘIL, Blahoslav a Josef DANĚK. Hommage to Jan Steklík; autorská performance na kolokviu u příležitosti derniéry výstavy v Domě umění. 2018.
 13. VTÍPIL, Tomáš, Jonáš SVOBODA a Blahoslav ROZBOŘIL. "Live session & live recording" v rámci nedělních akcí S(o)unday mixtapes v kavárně Praha, MG Brno. 2018.
 14. ROZBOŘIL, Blahoslav a Josef DANĚK. Neutilitární pedagogika, ukázka z performance na oslavě narozenin, Ha_Divadlo, Brno. 2018.
 15. ROZBOŘIL, Blahoslav. Non-utilitarian Education or the upbringing of superflous man I. 2018.
 16. ROZBOŘIL, Blahoslav. Non-utilitarian Education or the upbringing of superflous man II. Art Centre. Wexford, Ireland, 2018.
 17. ROZBOŘIL, Blahoslav. Non-utilitarian Education or the upbringing of superflous man III. Dublin, Ireland: Ruppert Guiness Centre & National College of Art and Design, 2018.
 18. ROZBOŘIL, Blahoslav, Josef DANĚK, Zdenek PLACHÝ a Petr MINAŘÍK. Plachý kras. 2018.
 19. ROZBOŘIL, Blahoslav. Sociálně senzitivní formy umění jako zdroj inovace forem výtvarné výchovy. 2018.
 20. ROZBOŘIL, Blahoslav. Úvod k publikaci Tělo-výraz-obraz-koncept. In STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana. Tělo-výraz-obraz-koncept. 1. vydání. Brno, Praha: Muni Press, 2018. s. 7 - 11. Dokořán. ISBN 978-80-210-9126-9.
 21. 2017

 22. FRANCOVÁ, Jana, Blahoslav ROZBOŘIL, Radka NOVÁKOVÁ a Petra OBRŠLIKOVÁ. Sociologický výzkum. 2017.
 23. 2016

 24. ROZBOŘIL, Blahoslav a Josef DANĚK. Něco něčím, Daliborem Chatrným. Hunt Kastner Gallery, Praha, 2016.
 25. ROZBOŘIL, Blahoslav. Sieť viery pravé. In Josef Daněk a kolektiv. Wooden Web. první vydání. Ostrava: UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS, 2016. s. 61-88. Dokořán. ISBN 978-80-7464-875-5.
 26. 2015

 27. ABRAMUSZKINOVÁ PAVLÍKOVÁ, Eva, Blahoslav ROZBOŘIL a Pavel ŽIARAN. Emotional Literacy in Organizations. On the intersection of sociological and psychological phenomena. In Kapounek, Svatopluk. 18TH INTERNATIONAL CONFERENCE ENTERPRISE AND COMPETITIVE ENVIRONMENT. 1. vyd. BRNO: MENDEL UNIV BRNO, 2015. s. 20-26. ISBN 978-80-7509-342-4.
 28. ROZBOŘIL, Blahoslav a Josef DANĚK. Performance v rámci pořadu "All tomorrows parties - Zogatce čest" na scéně HaDivadla, Brno. Brno: HaDivadlo, 2015.
 29. 2014

 30. ROZBOŘIL, Blahoslav a Josef DANĚK. Dimenze teatrality. Nitranská galerie, Nitra, SK, 2014.
 31. 2012

 32. ROZBOŘIL, Blahoslav a Josef DANĚK. Dimenze teatrality. 2012.
 33. URBANOVÁ, Martina, Jana DUNDELOVÁ a Blahoslav ROZBOŘIL. Knowledge society in 21st century. Acta universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis, 60, 2012. Brno, 2012, roč. 2012, LX, No.2, s. 553-558. ISSN 1211-8516.
 34. ROZBOŘIL, Blahoslav a Josef DANĚK. Neutilitární škola. 2012.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 30. 9. 2022 20:49