Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2020

 1. GACHALLOVÁ, Natália and Marie OKÁČOVÁ. Verba movent, exempla trahunt: Context-Based Learning in Medical Latin. In Language Centres at a Crossroads: Open Directions for New Generations of Learners. 2020.
 2. 2019

 3. OKÁČOVÁ, Marie. Innocent Author vs. Obscene Reader: The Echoes of Ovid´s Tristia 2 in Ausonius´ Apologetic Catalogue of Literary Predecessors. Eirene. Praha: Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR, 2019, vol. 55, 1-2, p. 23-43. ISSN 0046-1628.
 4. OKÁČOVÁ, Marie. Ovidiovská poetika ve vergiliovském stylu: Ozvěny Ovidiových Proměn v pozdněantických mytologických centonech z Vergilia (Ovidian Poetics in the Virgilian Style: Echoes of Ovid´s Metamorphoses in Late Antique Mythological Centos from Virgil). Auriga. Zprávy Jednoty klasických filologů. 2019, vol. 61, No 1, p. 11-26. ISSN 1211-3379.
 5. BAŽIL, Martin, Marie OKÁČOVÁ, Ivan PRCHLÍK and Petr KITZLER. Roma aurea MMXIX: Structures of Historical Narrative. 2019.
 6. OKÁČOVÁ, Marie. Teaching Medical Latin for international students: challenges and solutions. In Second Cracow Language Teaching Staff Training Week. 2019.
 7. 2018

 8. OKÁČOVÁ, Marie. Distant mores a carmine nostri: The Apologetic Use of a Catalogue of Literary Predecessors in Ovid and Ausonius. In Roma aeterna MMXVIII: The Afterlife of Ovid in the Culture of Central Europe. 2018.
 9. OKÁČOVÁ, Marie. Michael Squire – Johannes Wienand (eds.), Morphogrammata / The Lettered Art of Optatian: Figuring Cultural Transformations in the Age of Constantine. Paderborn, Wilhelm Fink (Morphomata, 33) 2017, 548 pp. ISBN 978-3-7705-6127-8. Eirene. Studia Graeca et Latina. Praha: Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR, 2018, vol. 54, 1-2, p. 288-293. ISSN 0046-1628.
 10. BAŽIL, Martin, Marie OKÁČOVÁ and Ivan PRCHLÍK. Roma aeterna MMXVIII: The Afterlife of Ovid in the Culture of Central Europe. 2018.
 11. OKÁČOVÁ, Marie. Textus centonarius. Les centons virgiliens de l’Antiquité: approche textuelle et littéraire (Praha, 27.–29. 4. 2017) (Textus centonarius: The Virgilian centos of antiquity: a textual and literary approach (Prague, 27–29 April 2017)). Auriga. Zprávy Jednoty klasických filologů. 2018, vol. 60, No 1, p. 106-109. ISSN 1211-3379.
 12. GACHALLOVÁ, Natália, Marie OKÁČOVÁ, Tereza ŠEVČÍKOVÁ and Libor ŠVANDA. Výuka latiny na CJV LF: teorie v praxi a praxe v teorii (Teaching medical Latin: theory in practice, practice in theory). In Týden Centra jazykového vzdělávání, Brno, 23.1.2018. 2018.
 13. 2017

 14. OKÁČOVÁ, Marie. De alieno nostrum: Aluzivní strategie v mytologických centonech z Vergilia (De alieno nostrum: Allusive Strategies of the Mythological Centos from Virgil). In Jarní přednáškový cyklus Jednoty klasických filologů. Praha. 2017.
 15. OKÁČOVÁ, Marie. Ozvěny Ovidiových Proměn v narativní technice pozdně antických mytologických centonů z Vergilia (Echoes of Ovid´s Metamorphoses in the Narrative Technique of Late Antique Mythological Centos from Virgil). In Roma aurea MMXVII: Ovidiovské kontexty a inspirace. Praha. 2017.
 16. OKÁČOVÁ, Marie. The Virgilian Cento Progne et Philomela (Anth. Lat. 13 R): Towards a Solution of a Mythological Riddle. In Textus centonarius. Les centons virgiliens de l’Antiquité: approche textuelle et littéraire. Praha. 2017.
 17. OKÁČOVÁ, Marie. Ut pictura poesis: Vizuální poezie (pozdní) antiky (Ut pictura poesis: Visual Poetry of (Late) Antiquity). In 25. ročník Letní školy klasických studií. Brno. 2017.
 18. 2016

 19. OKÁČOVÁ, Marie. Centones Vergiliani : Klasická poezie "pod kaleidoskopem" (Centones Vergiliani : Classical Poetry "in the Kaleidoscope"). Vydání první. Praha: Koniasch Latin Press, 2016. 318 pp. Laborinthus, sv. 4. ISBN 978-80-87773-38-3.
 20. OKÁČOVÁ, Marie. Sigrid Schottenius Cullhed, Proba the Prophet: The Christian Virgilian Cento of Faltonia Betitia Proba. Leiden – Boston, Brill (Mnemosyne Supplements, 378) 2015, 262 pp. ISBN 978-90-04-26472-4. Eirene. Studia Graeca et Latina. Praha: Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR, 2016, vol. 52, 1-2, p. 532-537. ISSN 0046-1628.
 21. 2015

 22. OKÁČOVÁ, Marie. Gaius Valerius Flaccus (2015). Argonautica. Z latinského originálu přeložila, předmluvou, rejstříkem a bibliografií opatřila Irena Radová (408 stran, Antická knihovna, sv. 84). Praha: Arista, Baset. In Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2015. p. 212-213. ISSN 1803-7402.
 23. 2012

 24. OKÁČOVÁ, Marie. Cento: a poetics of derivation. In International Conference Cyberspace. 2012.
 25. 2011

 26. OKÁČOVÁ, Marie. Centones Vergiliani: intertextuální analýza pozdně antických centonárních epyllií s mytologickou tematikou (Centones Vergiliani: an intertextual analysis of late antique cento epyllia on mythological themes). In Moderní teorie v klasické filologii a filologii starých jazyků. 2011.
 27. 2010

 28. OKÁČOVÁ, Marie. Mythological epyllia written in the form of Virgilian centos: a model case of intertextuality. Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2010, 15/2010, No 2, p. 139-154. ISSN 1803-7402.
 29. OKÁČOVÁ, Marie. Mythological epyllia written in the form of Virgilian centos: a model case of intertextuality. In International Conference on Classical and Byzantine Literature: Literary Crossroads. 2010.
 30. OKÁČOVÁ, Marie. (rec.) Elena Marečková-Štolcová et al. Latinitas medica. Lexikon nejen lékařských sentencí, citátů a rčení. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 909 s. ((rev.) Elena Marečková-Štolcová et al. Latinitas medica. Lexikon nejen lékařských sentencí, citátů a rčení. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 909 s.). Praha: Jednota klasických filologů, 2010.
 31. 2009

 32. OKÁČOVÁ, Marie. Ut imago poesis: a pastiche of Virgil and Ovid in the cento Narcissus. Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 14/2009, 1-2, p. 177-189. ISSN 1803-7402.
 33. 2008

 34. OKÁČOVÁ, Marie. Centones: Recycled Art or the Embodiment of Absolute Intertextuality? In Radová Irena (ed.). Laetae segetes iterum. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 225-236. ISBN 978-80-210-4775-4.
 35. 2007

 36. OKÁČOVÁ, Marie. Centones: Recycled Art or the Embodiment of Absolute Intertextuality? In Laetae segetes iterum. 2007.
 37. OKÁČOVÁ, Marie. Publilius Optatianus Porfyrius: Characteristic Features of Late Ancient Figurative Poetics. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada klasická N, Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2007, LVI, N12, p. 57-71. ISSN 1211-6335.
 38. OKÁČOVÁ, Marie. (rec.) Radová, Irena. Dobrodružství Argonautů : Řecko versus Řím. Praha: Koniasch Latin Press, 2004. 160 s. ((rev.) Radová, Irena. Dobrodružství Argonautů : Řecko versus Řím. Praha: Koniasch Latin Press, 2004. 160 s.). Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu. Bratislava: Ústav slovenskej literatúry SAV, 2007, LIV, No 4, p. 325-26, 2 pp. ISSN 0037-6973.
 39. 2006

 40. OKÁČOVÁ, Marie. The Aural-Visual "Symbiosis" in the Poetry of Publilius Optatianus Porfyrius (Towards the Disentanglement of the Mystery of Late Ancient Expansive Grid-Verse). In Nechutová, Jana — Radová, Irena (eds.). Laetae segetes. Griechische und lateinische Studien an der Masaryk Universität und Universität Wien. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 41-50. ISBN 80-210-4069-6.
 41. 2005

 42. OKÁČOVÁ, Marie. The Aural-Visual 'Symbiosis' in the Poetry of Publilius Optatianus Porfyrius (Towards the Disentanglement of the Mystery of Late Ancient Expansive Grid-Verse). In Laetae segetes. 2005.
Display details
Displayed: 28/7/2021 13:58