Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. GACHALLOVÁ, Natália a Marie OKÁČOVÁ. Verba movent, exempla trahunt: Context-Based Learning in Medical Latin. In Language Centres at a Crossroads: Open Directions for New Generations of Learners. 2020.
  Název česky: Verba movent, exempla trahunt: kontextové učení v kurzech lékařské latiny
  angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: context-based learning; lingua franca; language for specific purposes; medical Latin
  Druh účasti: aktivní účast
  Mezinárodní význam: ano

  Změnila: PaedDr. Marta Holasová, Ph.D., učo 38218. Změněno: 28. 4. 2021 15:24.
 2. 2019

 3. OKÁČOVÁ, Marie. Innocent Author vs. Obscene Reader: The Echoes of Ovid´s Tristia 2 in Ausonius´ Apologetic Catalogue of Literary Predecessors. Eirene. Praha: Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR, 2019, roč. 55, 1-2, s. 23-43. ISSN 0046-1628.
  URL
  Název česky: Nevinný autor vs. obscénní čtenář: Ozvěny druhé knihy Ovidiových Žalozpěvů v Ausoniově apologetickém katalogu literáních předchůdců
  RIV/00216224:14640/19:00113027 Článek v odborném periodiku. angličtina. Česká republika.
  Okáčová, Marie (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: apology; catalogue; Ausonius; Ovid; author; reader; intertextuality
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: PaedDr. Marta Holasová, Ph.D., učo 38218. Změněno: 12. 5. 2020 21:55.
 4. OKÁČOVÁ, Marie. Ovidiovská poetika ve vergiliovském stylu: Ozvěny Ovidiových Proměn v pozdněantických mytologických centonech z Vergilia. Auriga. Zprávy Jednoty klasických filologů. 2019, roč. 61, č. 1, s. 11-26. ISSN 1211-3379.
  URL
  Název anglicky: Ovidian Poetics in the Virgilian Style: Echoes of Ovid´s Metamorphoses in Late Antique Mythological Centos from Virgil
  RIV/00216224:14640/19:00109283 Článek v odborném periodiku. čeština. Česká republika.
  Okáčová, Marie (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: cento; Virgil; Ovid; epyllion; cyclic narrative; intertextuality
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Marie Okáčová, Ph.D., učo 52294. Změněno: 25. 4. 2020 22:13.
 5. BAŽIL, Martin, Marie OKÁČOVÁ, Ivan PRCHLÍK a Petr KITZLER. Roma aurea MMXIX: Structures of Historical Narrative. 2019.
  Název česky: Roma aurea MMXIX: Struktury historického narativu
  RIV/00216224:14640/19:00111169 Uspořádání workshopu. angličtina. Česká republika.
  Bažil, Martin (203 Česká republika, garant) -- Okáčová, Marie (203 Česká republika, domácí) -- Prchlík, Ivan (203 Česká republika) -- Kitzler, Petr (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: ancient historiography; Livius; structure; historical narrative
  Mezinárodní význam: ano

  Změnila: Mgr. Marie Okáčová, Ph.D., učo 52294. Změněno: 6. 11. 2019 23:07.
 6. OKÁČOVÁ, Marie. Teaching Medical Latin for international students: challenges and solutions. In Second Cracow Language Teaching Staff Training Week. 2019.
  Název česky: Výuka lékařské latiny pro mezinárodní studenty: výzvy a řešení
  RIV/00216224:14640/19:00110110 Prezentace na konferencích. angličtina. Polsko.
  Okáčová, Marie (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: medical Latin; lingua franca; language for specific purposes
  Mezinárodní význam: ano

  Změnila: Mgr. Marie Okáčová, Ph.D., učo 52294. Změněno: 8. 7. 2019 22:22.
 7. 2018

 8. OKÁČOVÁ, Marie. Distant mores a carmine nostri: The Apologetic Use of a Catalogue of Literary Predecessors in Ovid and Ausonius. In Roma aeterna MMXVIII: The Afterlife of Ovid in the Culture of Central Europe. 2018.
  Název česky: Distant mores a carmine nostri: Apologetický katalog literárních předchůdců u Ovidia a Ausonia
  RIV/00216224:14640/18:00104515 Prezentace na konferencích. angličtina. Česká republika.
  Okáčová, Marie (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Ovid; Ausonius; cento; literary catalogue; apology; literary fictionality; author; reader; interpretation; late antiquity
  Druh účasti: aktivní účast
  Mezinárodní význam: ano

  Změnila: PaedDr. Marta Holasová, Ph.D., učo 38218. Změněno: 17. 4. 2019 14:10.
 9. OKÁČOVÁ, Marie. Michael Squire – Johannes Wienand (eds.), Morphogrammata / The Lettered Art of Optatian: Figuring Cultural Transformations in the Age of Constantine. Paderborn, Wilhelm Fink (Morphomata, 33) 2017, 548 pp. ISBN 978-3-7705-6127-8. Eirene. Studia Graeca et Latina. Praha: Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR, 2018, roč. 54, 1-2, s. 288-293. ISSN 0046-1628.
  URL
  Název česky: Michael Squire – Johannes Wienand (eds.), Morphogrammata / The Lettered Art of Optatian: Figuring Cultural Transformations in the Age of Constantine. Paderborn, Wilhelm Fink (Morphomata, 33) 2017, 548 pp. ISBN 978-3-7705-6127-8
  RIV/00216224:14640/18:00106305 Recenze. angličtina. Česká republika.
  Okáčová, Marie (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: visual poetry; Publilius Optatianus Porfyrius; transformation; Constantinian era
  Mezinárodní význam: ano

  Změnila: Mgr. Marie Okáčová, Ph.D., učo 52294. Změněno: 25. 4. 2020 22:11.
 10. BAŽIL, Martin, Marie OKÁČOVÁ a Ivan PRCHLÍK. Roma aeterna MMXVIII: The Afterlife of Ovid in the Culture of Central Europe. 2018.
  Název česky: Roma aeterna MMXVIII: Ovidiův druhý život v kultuře střední Evropy
  RIV/00216224:14640/18:00104532 Uspořádání workshopu. angličtina. Česká republika.
  Bažil, Martin (203 Česká republika, garant) -- Okáčová, Marie (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Ovid; reception; Central Europe; literature; visual arts
  Mezinárodní význam: ano

  Změnila: PaedDr. Marta Holasová, Ph.D., učo 38218. Změněno: 17. 4. 2019 14:11.
 11. OKÁČOVÁ, Marie. Textus centonarius. Les centons virgiliens de l’Antiquité: approche textuelle et littéraire (Praha, 27.–29. 4. 2017). Auriga. Zprávy Jednoty klasických filologů. 2018, roč. 60, č. 1, s. 106-109. ISSN 1211-3379.
  URL
  Název česky: Textus centonarius. Antické centony z Vergilia: textový a literární přístup (Praha, 27.–29. 4. 2017)
  Název anglicky: Textus centonarius: The Virgilian centos of antiquity: a textual and literary approach (Prague, 27–29 April 2017)
  RIV/00216224:14640/18:00102336 Recenze. čeština. Česká republika.
  Okáčová, Marie (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: cento; Virgil
  Mezinárodní význam: ano

  Změnila: Mgr. Marie Okáčová, Ph.D., učo 52294. Změněno: 25. 4. 2020 22:15.
 12. GACHALLOVÁ, Natália, Marie OKÁČOVÁ, Tereza ŠEVČÍKOVÁ a Libor ŠVANDA. Výuka latiny na CJV LF: teorie v praxi a praxe v teorii. In Týden Centra jazykového vzdělávání, Brno, 23.1.2018. 2018.
  Program
  Název anglicky: Teaching medical Latin: theory in practice, practice in theory
  RIV/00216224:14640/18:00102425 Prezentace na konferencích. čeština. Česká republika.
  Gachallová, Natália (203 Česká republika, garant, domácí) -- Okáčová, Marie (203 Česká republika, domácí) -- Ševčíková, Tereza (203 Česká republika, domácí) -- Švanda, Libor (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Medical Terminology; Latin; LSP
  Druh účasti: aktivní účast

  Změnila: PaedDr. Marta Holasová, Ph.D., učo 38218. Změněno: 23. 4. 2019 17:15.
 13. 2017

 14. OKÁČOVÁ, Marie. De alieno nostrum: Aluzivní strategie v mytologických centonech z Vergilia. In Jarní přednáškový cyklus Jednoty klasických filologů. Praha. 2017.
  Název anglicky: De alieno nostrum: Allusive Strategies of the Mythological Centos from Virgil
  RIV/00216224:14640/17:00097434 Vyžádané přednášky. Písemnictví, masmedia, audiovize. čeština. Česká republika.
  Okáčová, Marie (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: cento; Virgil; epyllion; ancient mythology; intertextuality; allusion
  Druh účasti: vyžádaná přednáška

  Změnila: Mgr. Marie Okáčová, Ph.D., učo 52294. Změněno: 25. 4. 2018 21:17.
 15. OKÁČOVÁ, Marie. Ozvěny Ovidiových Proměn v narativní technice pozdně antických mytologických centonů z Vergilia. In Roma aurea MMXVII: Ovidiovské kontexty a inspirace. Praha. 2017.
  Název anglicky: Echoes of Ovid´s Metamorphoses in the Narrative Technique of Late Antique Mythological Centos from Virgil
  RIV/00216224:14640/17:00098583 Vyžádané přednášky. Písemnictví, masmedia, audiovize. čeština. Česká republika.
  Okáčová, Marie (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: cento; Virgil; Ovid; cyclic narrative; allusion
  Druh účasti: vyžádaná přednáška

  Změnila: Mgr. Marie Okáčová, Ph.D., učo 52294. Změněno: 13. 3. 2019 20:46.
 16. OKÁČOVÁ, Marie. The Virgilian Cento Progne et Philomela (Anth. Lat. 13 R): Towards a Solution of a Mythological Riddle. In Textus centonarius. Les centons virgiliens de l’Antiquité: approche textuelle et littéraire. Praha. 2017.
  Název česky: Cento Progne et Philomela z Vergilia (Anth. Lat. 13 R): Pokus o rozluštění mytologické hádanky
  RIV/00216224:14640/17:00097435 Vyžádané přednášky. Písemnictví, masmedia, audiovize. angličtina. Česká republika.
  Okáčová, Marie (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: cento; Procne; Philomela; Virgil; ancient mythology; allusion; Ovid
  Druh účasti: vyžádaná přednáška
  Mezinárodní význam: ano

  Změnila: Mgr. Marie Okáčová, Ph.D., učo 52294. Změněno: 12. 8. 2018 08:54.
 17. OKÁČOVÁ, Marie. Ut pictura poesis: Vizuální poezie (pozdní) antiky. In 25. ročník Letní školy klasických studií. Brno. 2017.
  Název anglicky: Ut pictura poesis: Visual Poetry of (Late) Antiquity
  RIV/00216224:14640/17:00097436 Vyžádané přednášky. Písemnictví, masmedia, audiovize. čeština. Česká republika.
  Okáčová, Marie (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: visual poetry; technopaegnia; carmina figurata; outline poems; intextual poetry; carmina cancellata; metrical experiments; Optatianus
  Druh účasti: vyžádaná přednáška

  Změnila: Mgr. Marie Okáčová, Ph.D., učo 52294. Změněno: 25. 4. 2018 21:20.
 18. 2016

 19. OKÁČOVÁ, Marie. Centones Vergiliani : Klasická poezie "pod kaleidoskopem". Vydání první. Praha: Koniasch Latin Press, 2016. 318 s. Laborinthus, sv. 4. ISBN 978-80-87773-38-3.
  Název anglicky: Centones Vergiliani : Classical Poetry "in the Kaleidoscope"
  RIV/00216224:14210/16:00091610 Odborná kniha. Písemnictví, masmedia, audiovize. čeština. Česká republika.
  Okáčová, Marie (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: cento; Virgil; late antique poetry; intertextuality; reception
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Marie Okáčová, Ph.D., učo 52294. Změněno: 25. 4. 2020 22:19.
 20. OKÁČOVÁ, Marie. Sigrid Schottenius Cullhed, Proba the Prophet: The Christian Virgilian Cento of Faltonia Betitia Proba. Leiden – Boston, Brill (Mnemosyne Supplements, 378) 2015, 262 pp. ISBN 978-90-04-26472-4. Eirene. Studia Graeca et Latina. Praha: Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR, 2016, roč. 52, 1-2, s. 532-537. ISSN 0046-1628.
  URL
  Název česky: Sigrid Schottenius Cullhed, Proba the Prophet: The Christian Virgilian Cento of Faltonia Betitia Proba. Leiden – Boston, Brill (Mnemosyne Supplements, 378) 2015, 262 pp. ISBN 978-90-04-26472-4
  RIV/00216224:14210/16:00097432 Recenze. Písemnictví, masmedia, audiovize. angličtina. Česká republika.
  Okáčová, Marie (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Faltonia Betitia Proba; cento; biblical epos; Virgil
  Mezinárodní význam: ano

  Změnila: Mgr. Marie Okáčová, Ph.D., učo 52294. Změněno: 25. 4. 2020 22:18.
 21. 2015

 22. OKÁČOVÁ, Marie. Gaius Valerius Flaccus (2015). Argonautica. Z latinského originálu přeložila, předmluvou, rejstříkem a bibliografií opatřila Irena Radová (408 stran, Antická knihovna, sv. 84). Praha: Arista, Baset. In Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 212-213. ISSN 1803-7402.
  Digitální knihovna FF MU
  Název anglicky: Gaius Valerius Flaccus (2015). Argonautica. Z latinského originálu přeložila, předmluvou, rejstříkem a bibliografií opatřila Irena Radová (408 stran, Antická knihovna, sv. 84). Praha: Arista, Baset
  RIV/00216224:14210/15:00085749 Popularizační texty a aktivity. Písemnictví, masmedia, audiovize. čeština. Česká republika.
  Okáčová, Marie (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Valerius Flaccus; Argonautica; translation

  Změnila: Mgr. Marie Okáčová, Ph.D., učo 52294. Změněno: 25. 4. 2020 22:21.
 23. 2012

 24. OKÁČOVÁ, Marie. Cento: a poetics of derivation. In International Conference Cyberspace. 2012.
  Název česky: Cento: poetika odvozenosti
  RIV/00216224:14210/12:00062182 Vyžádané přednášky. Písemnictví, masmedia, audiovize. angličtina. Česká republika.
  Okáčová, Marie (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: cento; poetics; originality; secondariness; literary canon; intertextuality
  Druh účasti: vyžádaná přednáška
  Mezinárodní význam: ano

  Změnila: Mgr. Marie Okáčová, Ph.D., učo 52294. Změněno: 24. 10. 2016 22:11.
 25. RADOVÁ, Irena a Marie OKÁČOVÁ. Laetae segetes III. 2012.
  Název česky: Laetae segetes III
  RIV/00216224:14210/12:00062216 Uspořádání konference. Písemnictví, masmedia, audiovize. angličtina. Česká republika.
  Radová, Irena (203 Česká republika, garant, domácí) -- Okáčová, Marie (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: classical languages; ancient literature; philosophy; byzantine and Modern Greek studies; ancient history; medieval and Neo-Latin studies
  Mezinárodní význam: ano

  Změnila: Mgr. Marie Okáčová, Ph.D., učo 52294. Změněno: 24. 10. 2016 22:11.
 26. 2011

 27. OKÁČOVÁ, Marie. Centones Vergiliani: intertextuální analýza pozdně antických centonárních epyllií s mytologickou tematikou. In Moderní teorie v klasické filologii a filologii starých jazyků. 2011.
  Název anglicky: Centones Vergiliani: an intertextual analysis of late antique cento epyllia on mythological themes
  RIV/00216224:14210/11:00054680 Prezentace na konferencích. Písemnictví, masmedia, audiovize. čeština. Česká republika.
  Okáčová, Marie (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: centones Vergiliani; reception of Virgil; ancient mythology; intertextuality; quotation; allusion
  Druh účasti: aktivní účast

  Změnila: Mgr. Marie Okáčová, Ph.D., učo 52294. Změněno: 24. 10. 2016 22:11.
 28. 2010

 29. OKÁČOVÁ, Marie. Mythological epyllia written in the form of Virgilian centos: a model case of intertextuality. Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 15/2010, č. 2, s. 139-154. ISSN 1803-7402.
  Název česky: Centonární epyllia s mytologickou tematikou: modelový případ intertextuality
  RIV/00216224:14210/10:00053278 Článek v odborném periodiku. Písemnictví, masmedia, audiovize. angličtina. Česká republika.
  Okáčová, Marie (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: centones Vergiliani; reception of Virgil; intertextuality; ancient mythology
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Marie Okáčová, Ph.D., učo 52294. Změněno: 24. 10. 2016 22:10.
 30. OKÁČOVÁ, Marie. Mythological epyllia written in the form of Virgilian centos: a model case of intertextuality. In International Conference on Classical and Byzantine Literature: Literary Crossroads. 2010.
  Název česky: Centonární epyllia s mytologickou tematikou: modelový případ intertextuality
  RIV/00216224:14210/10:00051687 Prezentace na konferencích. Písemnictví, masmedia, audiovize. angličtina. Česká republika.
  Okáčová, Marie (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: centones Vergiliani; reception of Virgil; intertextuality; ancient mythology
  Druh účasti: aktivní účast
  Mezinárodní význam: ano

  Změnila: Mgr. Marie Okáčová, Ph.D., učo 52294. Změněno: 24. 10. 2016 22:10.
 31. OKÁČOVÁ, Marie. (rec.) Elena Marečková-Štolcová et al. Latinitas medica. Lexikon nejen lékařských sentencí, citátů a rčení. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 909 s. Praha: Jednota klasických filologů, 2010.
  Název anglicky: (rev.) Elena Marečková-Štolcová et al. Latinitas medica. Lexikon nejen lékařských sentencí, citátů a rčení. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 909 s.
  RIV/00216224:14210/10:00051619 Přehledové a vzdělávací texty. Písemnictví, masmedia, audiovize. čeština. Česká republika.
  Okáčová, Marie (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: medical Latin; maxims

  Změnila: Mgr. Marie Okáčová, Ph.D., učo 52294. Změněno: 24. 10. 2016 22:10.
 32. 2009

 33. OKÁČOVÁ, Marie. Ut imago poesis: a pastiche of Virgil and Ovid in the cento Narcissus. Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 14/2009, 1-2, s. 177-189. ISSN 1803-7402.
  Název česky: Ut imago poesis: směsice Vergilia a Ovidia v centonu Narcissus
  RIV/00216224:14210/09:00037237 Článek v odborném periodiku. Písemnictví, masmedia, audiovize. angličtina. Česká republika.
  Okáčová, Marie (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Virgilian centos; Narcissus; intertextuality; deconstruction; mirror stage
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Marie Okáčová, Ph.D., učo 52294. Změněno: 7. 12. 2012 20:01.
 34. 2008

 35. OKÁČOVÁ, Marie. Centones: Recycled Art or the Embodiment of Absolute Intertextuality? In Radová Irena (ed.). Laetae segetes iterum. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 225-236. ISBN 978-80-210-4775-4.
  Název česky: Centony: recyklované umění či ztělesnění absolutní intertextuality?
  RIV/00216224:14210/08:00027926 Stať ve sborníku. Písemnictví, masmedia, audiovize. angličtina. Česká republika.
  Okáčová, Marie (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: ancient cento; intertextuality
  Mezinárodní význam: ano

  Změnila: Mgr. Marie Okáčová, Ph.D., učo 52294. Změněno: 7. 12. 2012 20:06.
 36. LOUDOVÁ, Kateřina, Vanda DOSTÁLOVÁ a Marie OKÁČOVÁ. Early European Languages in the Eyes of Modern Linguistics. 2008.
  Název česky: Staré evropské jazyky očima moderní lingvistiky
  RIV/00216224:14210/08:00026528 Uspořádání konference. Jazykověda. angličtina. Česká republika.
  Loudová, Kateřina (203 Česká republika, garant, domácí) -- Dostálová, Vanda (203 Česká republika, domácí) -- Okáčová, Marie (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Greek and Latin studies; Romance Studies; Germanic Studies; Slavonic Studies
  Mezinárodní význam: ano

  Změnila: Mgr. Marie Okáčová, Ph.D., učo 52294. Změněno: 7. 12. 2012 21:44.
 37. 2007

 38. OKÁČOVÁ, Marie. Centones: Recycled Art or the Embodiment of Absolute Intertextuality? In Laetae segetes iterum. 2007.
  Název česky: Centony: recyklované umění či ztělesnění absolutní intertextuality?
  RIV/00216224:14210/07:00028080 Prezentace na konferencích. Písemnictví, masmedia, audiovize. angličtina. Česká republika.
  Okáčová, Marie (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: ancient cento; intertextuality
  Druh účasti: aktivní účast
  Mezinárodní význam: ano

  Změnila: Mgr. Marie Okáčová, Ph.D., učo 52294. Změněno: 7. 12. 2012 20:07.
 39. OKÁČOVÁ, Marie. Publilius Optatianus Porfyrius: Characteristic Features of Late Ancient Figurative Poetics. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada klasická N, Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2007, LVI, N12, s. 57-71. ISSN 1211-6335.
  Název česky: Publilius Optatianus Porfyrius: charakteristické rysy pozdně antické figurální poetiky
  RIV/00216224:14210/07:00023003 Článek v odborném periodiku. Písemnictví, masmedia, audiovize. angličtina. Česká republika.
  Okáčová, Marie (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Optatianus; late ancient poetry; technopaegnion; carmina figurata; structuralism
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Marie Okáčová, Ph.D., učo 52294. Změněno: 8. 12. 2012 08:46.
 40. OKÁČOVÁ, Marie. (rec.) Radová, Irena. Dobrodružství Argonautů : Řecko versus Řím. Praha: Koniasch Latin Press, 2004. 160 s. Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu. Bratislava: Ústav slovenskej literatúry SAV, 2007, LIV, č. 4, s. 325-26, 2 s. ISSN 0037-6973.
  Název anglicky: (rev.) Radová, Irena. Dobrodružství Argonautů : Řecko versus Řím. Praha: Koniasch Latin Press, 2004. 160 s.
  RIV/00216224:14210/07:00025658 Článek v odborném periodiku. Písemnictví, masmedia, audiovize. čeština. Slovensko.
  Okáčová, Marie (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: classical literature; Argonautica

  Změnila: Mgr. Marie Okáčová, Ph.D., učo 52294. Změněno: 7. 12. 2012 21:35.
 41. 2006

 42. OKÁČOVÁ, Marie. The Aural-Visual "Symbiosis" in the Poetry of Publilius Optatianus Porfyrius (Towards the Disentanglement of the Mystery of Late Ancient Expansive Grid-Verse). In Nechutová, Jana — Radová, Irena (eds.). Laetae segetes. Griechische und lateinische Studien an der Masaryk Universität und Universität Wien. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 41-50. ISBN 80-210-4069-6.
  Název česky: Audio-vizuální symbióza v díle Publilia Optatiana Porfyria (Na cestě k rozuzlení záhady pozdně antické expanzivní mřížkové poezie)
  RIV/00216224:14210/06:00018764 Stať ve sborníku. Písemnictví, masmedia, audiovize. angličtina. Česká republika.
  Okáčová, Marie (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Optatianus; late ancient poetry; carmina figurata
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano

  Změnila: Mgr. Marie Okáčová, Ph.D., učo 52294. Změněno: 8. 12. 2012 08:43.
 43. 2005

 44. OKÁČOVÁ, Marie. The Aural-Visual 'Symbiosis' in the Poetry of Publilius Optatianus Porfyrius (Towards the Disentanglement of the Mystery of Late Ancient Expansive Grid-Verse). In Laetae segetes. 2005.
  Název česky: Audio-vizuální symbióza v díle Publilia Optatiana Porfyria (Na cestě k rozuzlení záhady pozdně antické expanzivní mřížkové poezie)
  RIV/00216224:14210/05:00028082 Prezentace na konferencích. Písemnictví, masmedia, audiovize. angličtina. Česká republika.
  Okáčová, Marie (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Optatianus; late ancient poetry; carmina figurata
  Druh účasti: aktivní účast
  Mezinárodní význam: ano

  Změnila: Mgr. Marie Okáčová, Ph.D., učo 52294. Změněno: 8. 12. 2012 08:44.
Zobrazeno: 28. 7. 2021 13:44