Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

 1. ŘÍHOVÁ, Barbora, Radka ČERNÁ a Regina DEMLOVÁ. THE REAL-WORLD COST AND EFFECTIVENESS OF EVEROLIMUS IN METASTATIC BREAST CANCER IN THE CZECH REPUBLIC. In ISPOR Europe 2018. 2018. ISSN 1098-3015. doi:10.1016/j.jval.2018.09.109.
 2. 2017

 3. HRADECKÁ, Irena, Barbora ŘÍHOVÁ a Regina DEMLOVÁ. ANALÝZA NÁKLADŮ NA LÉČBU CETUXIMABEM A PANITUMUMABEM V 1. LINII LÉČBY MCRC. 2017.
 4. HRADECKÁ, Irena, Barbora ŘÍHOVÁ a Regina DEMLOVÁ. The Cost Study of Cetuximab and Panitumumab in The First-Line Treatment of Mcrc in The Czech Republic. 2017. ISSN 1098-3015.
 5. 2016

 6. ŘÍHOVÁ, Barbora, Jana RUDÁ a Regina DEMLOVÁ. Základy farmakoekonomiky. : Portál Lékařské fakulty Masarykovy univerzity., 2016. ISSN 1801-6103.
 7. 2014

 8. HRADECKÁ, Irena, Barbora ŘÍHOVÁ, R. HOROVÁ a Regina DEMLOVÁ. Analýza nákladů na 1. linii léčby metastatického kolorektálního karcinomu při podání režimů s bevacizumabem – data z reálné klinické praxe v České republice. Klinická onkologie, Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2014, roč. 27, č. 4, s. 255-260. ISSN 0862-495X.
 9. 2013

 10. HRADECKÁ, Irena, Barbora ŘÍHOVÁ, Renata HOROVÁ a Regina DEMLOVÁ. Analýza nákladů na léčbu mCRC kombinací bevacizumabu s chemoterapií v reálné klinické praxi v ČR. In MUDr. Regina Demlová, PhD.. Pharmaround 2013 sbroník abstraktů příspěvků konference. Brno: muni press, 2013. s. 42-43, 2 s. ISBN 978-80-210-6449-2.
 11. ŘÍHOVÁ, Barbora, Jiří PAŘENICA, Jiří JARKOVSKÝ, Roman MIKLÍK, Alexandra ŠULCOVÁ, Simona LITTNEROVÁ, Marián FELŠŐCI, Petr KALA a Jindřich ŠPINAR. Cardiology department hospitalization costs in patients with acute heart failure vary according to the etiology of the acute heart failure: Data from the AHEAD Core registry 2005–2009. Cor et Vasa, Wrocław: Elsevier Urban & Partner Sp. z o. o., 2013, roč. 55, č. 1, s. e7-e14. ISSN 0010-8650. doi:10.1016/j.crvasa.2012.10.004.
 12. STUDNIČKA, Jan, Barbora ŘÍHOVÁ, Eva RENCOVÁ, Pavel ROZSÍVAL, Zora DUBSKÁ, Oldřich CHRAPEK, Petr KOLÁŘ, Vít KANDRNAL, Regina DEMLOVÁ, Šárka PITROVÁ a Jiří ŘEHÁK. Cost and effectiveness of therapy for wet age-related macular degeneration in routine clinical practice. Ophthalmologica, BERN: KARGER, 2013, roč. 230, č. 1, s. 34-42. ISSN 0030-3755. doi:10.1159/000350802.
 13. JUŘICA, Jan, Barbora ŘÍHOVÁ, Jana NOVÁKOVÁ, Miroslav TURJAP, Ondřej ZENDULKA, Jana PISTOVČÁKOVÁ, Eva MCCASKEY HADAŠOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Základy speciální receptury léčivých přípravků. 2013. vyd. Brno: Portál Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, 2013. 54 s. ISSN 1801-6103.
 14. 2012

 15. HRADECKÁ, Irena, Barbora ŘÍHOVÁ, Renata HOROVÁ a Regina DEMLOVÁ. The cost study of treating mCRC with bevacizumab plus chemotherapy in the real clinical practice in the Czech Republic. 2012.
 16. 2011

 17. DEMLOVÁ, Regina, Barbora ŘÍHOVÁ, Jiří DEML a Radka MAHOVSKÁ. Limity využití dat klinických studií pro analýzy nákladové efektivity. Postgraduální medicína, 2011, roč. 13, č. 8, s. 831-835. ISSN 1212-4184.
 18. KANDRNAL, Vít, Barbora ŘÍHOVÁ, Radek LAKOMÝ, Regina DEMLOVÁ, Ondřej MÁJEK a Ladislav DUŠEK. Metodika CEA na příkladu temozolomidu a intratékálně aplikovaného karmustinu u pacientů s glioblastoma multiforme. Postgraduální medicína, 2011, roč. 13, č. 8, s. 850-853. ISSN 1212-4184.
 19. ŘÍHOVÁ, Barbora. Metodologie farmakoekonomických studií včetně CEA analýz. Postgraduální medicína, 2011, roč. 13, č. 8, s. 820-824. ISSN 1212-4184.
 20. ŘÍHOVÁ, Barbora, Jiří PAŘENICA, Roman MIKLÍK, Marián FELŠŐCI, Kateřina HOŘÁKOVÁ, Alexandra ŠULCOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ a Jindřich ŠPINAR. Náklady na rehospitalizaci pacientů s akutním srdečním selháním. Vnitřní lékařství, 2011, roč. 57, č. 10, s. 803–807. ISSN 0042-773X.
 21. DOLEŽAL, Tomáš, Barbora ŘÍHOVÁ, Regina DEMLOVÁ a Ladislav DUŠEK. Principy farmakoekonomického hodnocení – světové trendy a česká realita. Postgraduální medicína, 2011, roč. 13, č. 8, s. 825-827. ISSN 1212-4184.
 22. 2010

 23. ONDRÁČKOVÁ, Barbora, Regina DEMLOVÁ a Jiří KOMÍNEK. Analýza nákladů na cílenou biologickou léčbu pacientů s metastatickým karcinomem ledviny. Klinická onkologie, Brno: Ambit Media, 2010, roč. 23, č. 6, s. 439-445. ISSN 0862-495X.
 24. ONDRÁČKOVÁ, Barbora, Jiří PAŘENICA, Marián FELŠŐCI, Roman MIKLÍK, Kateřina HOŘÁKOVÁ, Jindřich ŠPINAR a Alexandra ŠULCOVÁ. Cost comparison study in acute coronary syndromes and acute heart failure patients. 2010. ISSN 1098-3015.
 25. ONDRÁČKOVÁ, Barbora, Jiří PAŘENICA, Roman MIKLÍK, Marián FELŠŐCI, Alexandra ŠULCOVÁ, Petr NĚMEC, Daniela TOMČÍKOVÁ, Petr KALA a Jindřich ŠPINAR. Farmakoekonomická analýza nákladů kardiochirurgické léčby pacientů hospitalizovaných pro akutní srdeční selhání. Cor et Vasa, Praha: MEDICAL TRIBUNE CZ, 2010, roč. 52, 11-12, s. 684-689. ISSN 0010-8650.
 26. ONDRÁČKOVÁ, Barbora, Marián FELŠŐCI, Jiří PAŘENICA, Jindřich ŠPINAR, Alexandra ŠULCOVÁ a Daniela TOMČÍKOVÁ. In-patient management and costs of acute coronary syndromes in Faculty Hospital: Comparison of STEMI and non-STEMI. 2010. ISSN 1098-3015.
 27. ONDRÁČKOVÁ, Barbora a Regina DEMLOVÁ. Sorafenib and sunitinib in metastatic renal cell carcinoma: Cost-effectiveness analysis in reimbursement proceedings vs. data from clinical practice. 2010. ISSN 1098-3015.
 28. NOVÁKOVÁ, Jana, Barbora ONDRÁČKOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Základy receptury léčivých přípravků pro praktická cvičení z farmakologie - obor Zubní lékařství. Brno: Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů: Portál Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, 2010. 96 s. ISSN 1801-6103.
 29. 2009

 30. ONDRÁČKOVÁ, Barbora, Roman MIKLÍK, Jiří PAŘENICA, Jindřich ŠPINAR, Alexandra ŠULCOVÁ a Daniela TOMČÍKOVÁ. Cost of coronary artery bypass graft (CABG) in acute heart failure patients in the Czech Republic. Value in Health, Lawrenceville, NJ USA: Blackwell Publishing, 2009, vol. 12, č. 7, s. A336. ISSN 1098-3015. ISSN 1098-3015.
 31. ONDRÁČKOVÁ, Barbora, Roman MIKLÍK, Jiří PAŘENICA, Jindřich ŠPINAR, Marián FELŠŐCI, Alexandra ŠULCOVÁ a Daniela TOMČÍKOVÁ. Farmakoekonomická analýza výdajů na hospitalizaci pacientů s akutním srdečním selháním v České republice. In 59. Farmakologické dni. 2009. ISBN 978-80-223-2708-4.
 32. ONDRÁČKOVÁ, Barbora, Roman MIKLÍK, Jiří PAŘENICA, Jindřich ŠPINAR, Michal ŠTÍCHA a Alexandra ŠULCOVÁ. In hospital costs of acute heart failure patients in the Czech Republic. Central European Journal of Medicine, Warsaw (Poland): Versita, 2009, roč. 2009, č. 4, s. 483-489. ISSN 1895-1058.
 33. ONDRÁČKOVÁ, Barbora. Přímé medicínské náklady u pacientů s akutním srdečním selháním. In 53. Studentská vědecká konference. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 50-51. ISBN 978-80-210-4856-0.
 34. ŠPINAR, Jindřich a Barbora ONDRÁČKOVÁ. Telmisartan v sekundární prevenci. Remedia, Praha: Remedia s.r.o., 2009, roč. 19, č. 2, s. 122-127. ISSN 0862-8947.
 35. ONDRÁČKOVÁ, Barbora, Regina DEMLOVÁ a Jiří KOMÍNEK. The economic evaluation of sunitinib and sorafenib in mRCC patients in the Czech Republic. Value in Health, Lawrenceville, NJ USA: Blackwell Publishing, 2009, vol. 12, č. 7, s. A266. ISSN 1098-3015. ISSN 1098-3015.
 36. 2008

 37. ONDRÁČKOVÁ, Barbora, Roman MIKLÍK, Jiří PAŘENICA, Jindřich ŠPINAR, Tomáš PAVLÍK a Daniela TOMČÍKOVÁ. Clinical characteristics, medication and costs in acute heart failure patients in the Czech Republic. Value in Health, Lawrenceville, NJ USA: Blackwell Publishing, 2008, Vol.11, No.6, s. A402. ISSN 1098-3015.
 38. ONDRÁČKOVÁ, Barbora. Kolik stojí a jak je hrazena léčba akutního srdečního selhání. In XVI. výroční sjezd České kardiologické společnosti. 2008.
 39. 2007

 40. ONDRÁČKOVÁ, Barbora, Roman MIKLÍK, Jiří PAŘENICA, Jindřich ŠPINAR a Michal ŠTÍCHA. Costs and length of stay in patients hospitalized for acute heart failure. Value in Health, Lawrenceville, NJ USA: Blackwell Publishing, 2007, Vol. 10, No. 6, s. A418. ISSN 1098-3015.
 41. ONDRÁČKOVÁ, Barbora, Roman MIKLÍK, Jiří PAŘENICA, Jindřich ŠPINAR a Tomáš PAVLÍK. In Hospital Costs and Length-of-Stay in Patients with Acute Heart Failure. In 15th Alpe-Adria Cardiology Meeting. 2007.
 42. ONDRÁČKOVÁ, Barbora, Roman MIKLÍK, Jiří PAŘENICA, Jindřich ŠPINAR a Tomáš PAVLÍK. Náklady a délka hospitalizace u pacientů s akutním srdečním selháním. Farmakoekonomika, Praha: Farmakon Press, spol. s r.o., 2007, roč. 2, č. 2, s. 50-55. ISSN 1801-6367.
 43. 2006

 44. ŠPINAR, Jindřich a Barbora ONDRÁČKOVÁ. Eplerenon. Remedia, Praha: Nakladatelství a vydavatetlství Remedia, s.r.o., 2006. 455-462. 16. ročník, 5/2006. ISSN 0862-8947.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 4. 2019 04:19