Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

  1. HUDÁKOVÁ, Monika. Exlibris kolem nás. In Exlibris kolem nás. Studentská přednáška a workshop. 2022.
  2. DVOŘÁKOVÁ, Martina, Monika HUDÁKOVÁ, Natálie MŰNDL a Daniela WALLNEROVÁ. Exlibris kolem nás. Studentská přednáška a workshop. 2022.
  3. SRNKOVÁ, Jana, Dalibor HAVEL, Monika HUDÁKOVÁ a Laura MANIAKOVÁ. Středověká písařská dílna. Ústav pomocných věd historických a archivnictví FF MU, 2022.
  4. HNÁTEK, Jan, Monika HUDÁKOVÁ, Eduard LAZORÍK, Laura MANIAKOVÁ, Veronika ONDRÁŠKOVÁ, Jana SRNKOVÁ a Daniela WALLNEROVÁ. Šlikova kancelář. Víkendový workshop s pomocnými vědami historickými. 2022.
  5. HUDÁKOVÁ, Monika. Tištěné knihy ve středověku. In: Středověké klášterní skriptorium. In MjUNI. 2022.
  6. HUDÁKOVÁ, Monika. Zbierka starej tlače v Archíve mesta Brna. In Workshop Brno – Praha. Společná dílna studentů pomocných věd historických, archivnictví a latinské medievistiky. 2022.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 29. 11. 2023 06:44