Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

  1. HODULÁK, Vladan a Zdeněk SYCHRA. The Czech Republic and the euro : Not now, or not ever? In Krisztina Arató, Boglárka Koller, Anita Pelle. The Political Economy of the Eurozone in Central and Eastern Europe : Why In, Why Out? 1st ed. London: Routledge, 2022, s. 216-237. Europa Perspectives on the EU Single Market. ISBN 978-1-032-03467-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4324/9780429261411-13.

  2020

  1. PODVRŠIČ, Ana, Joachim BECKER, Dóra PIROSKA, Tomáš PROFANT a Vladan HODULÁK. Mitigating the Covid-19 effect : Emergency economic policy-making in Central Europe. Brussels: European Trade Union Institute, 2020, 50 s. Working Paper 2020.07. ISSN 1994-4446.

  2019

  1. HODULÁK, Vladan. Czech Republic. Online. In Z. Pogatsa, K. Sum, L. Lungu, V. Hodulak, G. Ganchev, V. Šonje. In or out? : The Politics of Euro Accession for Eastern European Member States. Sofia: Friedrich Ebert Foundation, 2019, s. 41-50. ISBN 978-954-2979-51-7.
  2. KRPEC, Oldřich a Vladan HODULÁK. The Czech economy as an integrated periphery : The case of dependency on Germany. Journal of Post Keynesian Economics. Abingdon: Routledge, Taylor & Francis Group, 2019, roč. 42, č. 1, s. 59-89. ISSN 0160-3477. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/01603477.2018.1431792.
  3. KRPEC, Oldřich a Vladan HODULÁK. War and international trade : Impact of trade disruption on international trade patterns and economic development. Brazilian Journal of Political Economy. 2019, roč. 39, č. 1, s. 152-172. ISSN 0101-3157. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1590/0101-35172019-2854.

  2018

  1. HODULÁK, Vladan. Criteria Beyond Maastricht: The Czech Republic and the Euro. Praha: Friedrich Ebert Stiftung, 2018, 12 s. ISBN 978-80-87748-47-3.
  2. KRPEC, Oldřich a Vladan HODULÁK. Industrial Policy in Relation to Automobile Production after the Founding of Czechoslovakia : A Case of Support for an Emerging Sector. Ekonomický časopis. Bratislava: SAP - Slovak Academic Press, 2018, roč. 66, č. 1, s. 81-104. ISSN 0013-3035.

  2017

  1. KRPEC, Oldřich a Vladan HODULÁK. Political economy of Czech-German relations : some trends and future threats. In 9th International Symposium "Czech Foreign Policy"; Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic. 2017.

  2016

  1. KRPEC, Oldřich a Vladan HODULÁK. Economic relations Czechia - Germany; Limits of economic convergence – diverging economic interests. In 8th International Symposium "Czech Foreign Policy"; Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic. 2016.
  2. DANČÁK, Břetislav, Vít HLOUŠEK, Vojtěch BELLING, Vít BORČANY, Petr FIALA, Adéla KADLECOVÁ, Oldřich KRPEC, Zdeněk KŘÍŽ, Michal SKULÍNEK, Jana URBANOVSKÁ, Petra VEJVODOVÁ, Michal VÍT a Vladan HODULÁK. Towards Partnership. The Third Decade of Czech-German Relations. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 309 s. ISBN 978-80-210-8541-1.

  2015

  1. HODULÁK, Vladan. Evropa v mezinárodním měnovém systému. Online. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 146 s. ISBN 978-80-210-7908-3.
  2. HODULÁK, Vladan a Oldřich KRPEC. Francouzsko - Německé monetární vztahy - pnutí v základech Eurozóny. Politická ekonomie. Vysoká škola ekonomická v Praze, 2015, roč. 63, č. 4, s. 413-435. ISSN 0032-3233.
  3. HODULÁK, Vladan. Globální politická ekonomie: až vylezeš na střechu, přesvědč ostatní, že používat žebříky je nepatřičné. In Horký-Hlucháň, Ondřej a Profant, Tomáš. Mimo Sever a Jih. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2015, s. 60-81. ISBN 978-80-87558-18-8.
  4. KRPEC, Oldřich a Vladan HODULÁK. Military Power and Trade Policy – Roots of Contemporary Geopolitical Economy. In Radhika Desai. Theoretical Engagements in Geopolitical Economy. Bingley (United Kingdom): Emerald, 2015, s. 205-234. Research in Political Economy (30A). ISBN 978-1-78560-295-5. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1108/S0161-72302015000030A015.
  5. PŠEJA, Pavel, Petr SUCHÝ, Oldřich KRPEC a Zdeněk KŘÍŽ. Moc a zájmy v mezinárodním systému. Procesy, aktéři a problémy v mezinárodních vztazích. Brno: CDK, 2015, 368 s. ISBN 978-80-7325-409-4.
  6. KRPEC, Oldřich a Vladan HODULÁK. Moc, zájmy a konflikt v ekonomické dimenzi mezinárodního systému. Brno: CDK, 2015, s. 244-304, 60 s. ISBN 978-80-7325-409-4.
  7. HODULÁK, Vladan a Oldřich KRPEC. Monetary Relations of France and Germany – Impact on Eurozone. In Tvrdoň, Michal a Ingrid Majerová. Proceedings of 12th International Scientific Conference : Economic Policy in the European Union Member Countries. Karviná: Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, 2015, s. 214-224. ISBN 978-80-7510-114-3.
  8. PŠEJA, Pavel a Vladan HODULÁK. "Teorie mezinárodních vztahů". In Pšeja Pavel, Suchý Petr, Krpec Oldřich, Kříž Pavel. Moc a zájmy v mezinárodním systému. Procesy, aktéři a problémy v mezinárodních vztazích. Brno: CDK, 2015, s. 60-99. ISBN 978-80-7325-409-4.

  2014

  1. ČERNOCH, Filip, Vladimír HANDL, Vladan HODULÁK, Oldřich KRPEC, Petr OCELÍK, Michal VÍT, William E. PETERSON a Elsa TULMETS. Germany's new role in the EU: The future of the Berlin-Paris axis in terms of the Czech foreign-politics interests. Online. Brno: Masaryk University, 2014, 119 s. Monographs. ISBN 978-80-210-7025-7.
  2. HODULÁK, Vladan a Oldřich KRPEC. Monetary Relations of France and Germany – Impact on Eurozone. 2014.
  3. KRPEC, Oldřich a Vladan HODULÁK. Trade and Power : Historical Analysis of Trade Policy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 208 s. ISBN 978-80-210-7670-9.
  4. KRPEC, Oldřich a Vladan HODULÁK. TRADE AND POWER - Historical Analysis of Trade Policy. Brno: MUNI Press, 2014, 208 s. Monograph. ISBN 978-80-210-7670-9.

  2013

  1. KRPEC, Oldřich a Vladan HODULÁK. Ekonomické argumenty v české zemědělské obchodní politice. Mezinárodní vztahy. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2013, roč. 48, č. 4, s. 26-45. ISSN 0323-1844.
  2. KRPEC, Oldřich a Vladan HODULÁK. KONKURENCESCHOPNOST NÁRODNÍCH EKONOMIK – KRITICKÁ REFLEXE KONCEPTU. Politická ekonomie. Vysoká škola ekonomická v Praze, 2013, roč. 60, č. 6, s. 752-769. ISSN 0032-3233. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.18267/j.polek.929.
  3. HODULÁK, Vladan a Oldřich KRPEC. Moc v mezinárodním měnovém systému - evoluční přístup. Brno: CDK, 2013, 183 s. Politika a sociální vědy, 17. ISBN 978-80-7325-328-8.
  4. ČERNOCH, Filip, Vladimír HANDL, Vladan HODULÁK, Oldřich KRPEC, Petr OCELÍK, William E. PATERSON, Elza TULMETS a Michal VÍT. Nová role Německa v EU, budoucnost osy Berlín-Paříž a perspektivy vícerychlostní Evropy z hlediska zahraničně-politických zájmů ČR. Neuveden: Neuveden, 2013, 140 s.

  2012

  1. KRPEC, Oldřich a Vladan HODULÁK. Evropa ve světové ekonomice - historická perspektiva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 414 s. Monografie, svazek č.48. ISBN 978-80-210-6146-0.
  2. KRPEC, Oldřich a Vladan HODULÁK. POLITICKÁ EKONOMIE ZAHRANIČNÍ OBCHODNÍ POLITIKY - INSTITUCE, REGULACE, SOCIÁLNÍ A POLITICKÝ KONTEXT. Politická ekonomie. Praha: VŠE, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 20-39. ISSN 0032-3233. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.18267/j.polek.830.
  3. KRPEC, Oldřich a Vladan HODULÁK. Sociálně tržní ekonomika jako relevantní koncepce hospodářské politiky ve 21. století. Ekonomický časopis/Journal of Economics. Bratislava: Ekonomický a Prognostický ústav SAV, 2012, roč. 60/2012, č. 9, s. 881-899. ISSN 0013-3035.

  2011

  1. KRPEC, Oldřich a Vladan HODULÁK. Politická ekonomie mezinárodních vztahů. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2011, 360 s. Monografie, 38. ISBN 978-80-210-5481-3.

  2010

  1. KRPEC, Oldřich a Vladan HODULÁK. Hospodářská politika. In BALÍK, Stanislav, Ondřej CÍSAŘ a Petr FIALA. Veřejné politiky v České republice v letech 1989-2009. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010, s. 168-220, 52 s. Srovnávací politologie, 13. ISBN 978-80-7325-236-6.
  2. KRPEC, Oldřich a Vladan HODULÁK. Integrace ČR a střední Evropy do Společného trhu EU. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2010, roč. 17, č. 4, s. 377-410, 33 s. ISSN 1211-3247.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 24. 4. 2024 22:06