Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. TRNĚNÝ, Oldřich, David VLK, Eliška MACKOVÁ, Michaela MATOUŠKOVÁ, Jana ŘEPKOVÁ, Jan NEDĚLNÍK, Jan HOFBAUER, Karel VEJRAŽKA, Hana JAKEŠOVÁ, Jan JANSA, Lubomír PIÁLEK a Daniela KNOTOVÁ. Allelic variants for candidate nitrogen fixation genes revealed by sequencing in red clover (Trifolium pratense L.). International Journal of Molecular Sciences, 2019, roč. 20, č. 21, s. 1-26. ISSN 1422-0067. doi:10.3390/ijms20215470.
 2. MACKOVÁ, Eliška, Jana ŘEPKOVÁ a Terezie MANDÁKOVÁ. Study of karyotype structure and evolution in the genus Trifolium (Fabaceae). In XX. Setkání biochemiků a molekulárních biologů. 2019. ISBN 978-80-210-9420-8.
 3. TRNĚNÝ, Oldřich, David VLK, Eliška MACKOVÁ, Jana ŘEPKOVÁ, Jan NEDĚLNÍK, Hana JAKEŠOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Ján BOROŇ. Study of variability of genes involved in nitrogen fixation in red cloved (Trifolium pratense L.). In XX. setkání biochemiků a molekulárních biologů. 2019. ISBN 978-80-210-9420-8.
 4. 2018

 5. VLK, David, Eliška MACKOVÁ, Jana ŘEPKOVÁ, Oldřich TRNĚNÝ, Jan NEDĚLNÍK, Hana JAKEŠOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Ján BOROŇ. Identification and targeted sequencing of red clover (Trifolium pratense L.) genes responsible for nodulation process and nitrogen fixation. In XIX. setkání biochemiků a molekulárních biologů. 2018. ISBN 978-80-210-9069-9.
 6. DLUHOŠOVÁ, Jana, Jan IŠTVÁNEK, Jan NEDĚLNÍK a Jana ŘEPKOVÁ. Red clover (Trifolium pratense) and zigzag clover (T. medium) – a picture of genomic similarities and differences. Frontiers in Plant Science, Lausanne: FRONTIERS MEDIA SA, 2018, roč. 2018, č. 9, s. 1-14. ISSN 1664-462X. doi:10.3389/fpls.2018.00724.
 7. MACKOVÁ, Eliška, David VLK, Jana ŘEPKOVÁ, Oldřich TRNĚNÝ, Jan NEDĚLNÍK, Hana JAKEŠOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Ján BOROŇ. Study and validation of candidate red clover (Trifolium pratense L.) genes for leghaemoglobin, a key plant protein involved in the fixation of atmospheric nitrogen. In XIX. setkání biochemiků a molekulárních biologů. 2018. ISBN 978-80-210-9069-9.
 8. 2017

 9. VLK, David a Jana ŘEPKOVÁ. Application of Next-Generation Sequencing in Plant Breeding. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding, Praha: Czech Academy of Agricultural Sciences, 2017, roč. 53, č. 3, s. 89-96. ISSN 1212-1975. doi:10.17221/192/2016-CJGPB.
 10. IŠTVÁNEK, Jan, Jana DLUHOŠOVÁ, Petr DLUHOŠ, Lenka PÁTKOVÁ, Jan NEDĚLNÍK a Jana ŘEPKOVÁ. Gene classification and mining of molecular markers useful in red clover (Trifolium pratense) breeding. Frontiers in Plant Science, Lausanne, SWITZERLAND: FRONTIERS MEDIA SA, 2017, roč. 8, March, s. nestránkováno. ISSN 1664-462X. doi:10.3389/fpls.2017.00367.
 11. MACKOVÁ, Eliška, David VLK, Jana ŘEPKOVÁ, Oldřich TRNĚNÝ, Jan NEDĚLNÍK, Hana JAKEŠOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Ján BOROŇ. Study of red clover (Trifolium pratense L.) genes regulating nitrogen fixation and nodulation process. In XVIII. Setkání biochemiků a molekulárních biologů. 2017. ISBN 978-80-210-8765-1.
 12. VLK, David, Jana ŘEPKOVÁ, Jan NEDĚLNÍK, Hana JAKEŠOVÁ, Věra SCHULZOVÁ a Jana HAJŠLOVÁ. Study of red clover (Trifolium pratense L.) genes specific for phytoalexin synthesis. In XVIII. setkání biochemiků a molekulárních biologů. 2017. ISBN 978-80-210-8765-1.
 13. 2016

 14. DLUHOŠOVÁ, Jana, Jana ŘEPKOVÁ, Hana JAKEŠOVÁ a Jan NEDĚLNÍK. Impact of Interspecific Hybridization of T. pratense x T. medium and Backcrossing on Genetic Variability of Progeny. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding, Praha: Czech Academy of Agricultural Sciences, 2016, roč. 52, č. 4, s. 125-131. ISSN 1212-1975. doi:10.17221/115/2016-CJGPB.
 15. ŘEPKOVÁ, Jana, Jan IŠTVÁNEK, Jan NEDĚLNÍK a Hana JAKEŠOVÁ. Testovací sada specifických markerů v souboru znaků jetele pro hodnocení hybridního charakteru Trifolium pratense x T. medium pro šlechtitelské účely. 2016. Patent. Číslo: 305736. Vydavatel: Úřad průmyslového vlastnictví. Místo vydání: Praha. Název vlastníka: Masarykova univerzita, přírodovědecká fakulta, Brno, CZ; Zemědělský výzkum, spol. s r.o., Troubsko, CZ; Ing. Hana Jakešová, CSc., Hladké Životice, CZ. Datum registrace: 22. 10. 2014. Datum přijetí: 13. 1. 2016.
 16. ŘEPKOVÁ, Jana, Jana DLUHOŠOVÁ, Jan NEDĚLNÍK a Hana JAKEŠOVÁ. Vývoj genově specifických DNA markerů pro skríning rostlin ve šlechtění jetele lučního. Úroda, Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 2016, roč. 2016, č. 12, s. 181-184. ISSN 0139-6013.
 17. 2015

 18. JAKEŠOVÁ, Hana, Jana ŘEPKOVÁ, Jan NEDĚLNÍK, David HAMPEL, Jana DLUHOŠOVÁ, Martina SOLDÁNOVÁ a Martina OŠŤÁDALOVÁ. Selecting plants with increased total polyphenol oxidases in the genus Trifolium. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding, Praha: Czech Academy of Agricultural Sciences, 2015, roč. 51, č. 4, s. 155-161. ISSN 1212-1975. doi:10.17221/107/2015-CJGPB.
 19. ŠTEFKOVÁ, Marie, Jana DLUHOŠOVÁ, Jan IŠTVÁNEK a Jana ŘEPKOVÁ. Studium genů jetele (Trifolium spp.) podílejících se na biosyntéze fytoestrogenů. Úroda, Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 2015, roč. 2015, č. 12, s. 175-178. ISSN 0139-6013.
 20. ŘEPKOVÁ, Jana a Jan IŠTVÁNEK. Šlechtění rostlin v éře genomiky. Úroda, Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 2015, roč. 2015, č. 12, s. 11-18. ISSN 0139-6013.
 21. ŘEPKOVÁ, Jana, Jan IŠTVÁNEK, Jan NEDĚLNÍK a Hana JAKEŠOVÁ. Testovací sada mikrosatelitních markerů v souboru znaků jetele lučního. 2015.
 22. 2014

 23. ŘEPKOVÁ, Jana, Jan IŠTVÁNEK, Jana DLUHOŠOVÁ, Jan NEDĚLNÍK a Hana JAKEŠOVÁ. Detekce genově specifických mikrosatelitních markerů jetele lučního. 2014.
 24. IŠTVÁNEK, Jan, Michal JAROŠ, Aleš KŘENEK a Jana ŘEPKOVÁ. Genome assembly and annotation for red clover (Trifolium pratense; Fabaceae). American Journal of Botany, St Louis: Botanical Soc Amer Inc, 2014, roč. 101, č. 2, s. 327-337. ISSN 0002-9122. doi:10.3732/ajb.1300340.
 25. JAKEŠOVÁ, Hana, David HAMPEL, Jana ŘEPKOVÁ a Jan NEDĚLNÍK. Hodnocení krmivářských charakteristik odrůdy Pramedi – mezidruhového hybrida Trifolium pratense x Trifolium medium. Úroda, Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 2014, roč. 2014, č. 12, s. 183-186. ISSN 0139-6013.
 26. ŘEPKOVÁ, Jana, Hana JAKEŠOVÁ a Jan NEDĚLNÍK. Kmeny šlechtitelského materiálu JEH1F získané z mezidruhového křížence Trifolium pratense x Trifolium medium. 2014.
 27. ŘEPKOVÁ, Jana a Jan NEDĚLNÍK. Modern methods for genetic improvement of Trifolium pratense. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding, Praha: Czech Academy of Agricultural Sciences, 2014, roč. 50, č. 2, s. 92-99. ISSN 1212-1975. doi:10.17221/139/2013-CJGPB.
 28. ŘEPKOVÁ, Jana, Jan IŠTVÁNEK, Jan NEDĚLNÍK, Hana JAKEŠOVÁ a Jana DLUHOŠOVÁ. Next-generation sequencing and genome characterization of red clover and its wild relative zig-zag clover. In NIAB Innovation Farm, United Kingdom. International Conference on ENHANCED GENEPOOL UTILIZATION - Capturing wild relative and landrace diversity for crop improvement, Cambridge, United Kingdom, 16-20 June 2014. Book of Abstracts. United Kingdom: Bioversity International, Rome, Italy, 2014. s. 91-92, 2 s. ISBN 978-92-9043-995-0.
 29. ŘEPKOVÁ, Jana, Jan NEDĚLNÍK, Veronika KRTKOVÁ, Věra SCHULZOVÁ, Hana NOVOTNÁ, Jana HAJŠLOVÁ a Hana JAKEŠOVÁ. Phytoestrogen content in clover (Trifolium spp.) and in grass stands depening on treatment and storage. In Gomer Press Ltd.. EGF at 50: The Future of European Grasslands. 2014. vyd. Wales: European Grassland Federation, 2014. s. 495-498, 4 s. ISBN 978-0-9926940-1-2.
 30. DLUHOŠOVÁ, Jana a Jana ŘEPKOVÁ. Srovnávací analýza repetitivních sekvencí Trifolium pratense a Trifolium medium sekvenováním nové generace. In Genetická konference GSGM 2014. 2014.
 31. DLUHOŠOVÁ, Jana, Lenka PÁTKOVÁ, Jan IŠTVÁNEK, Martina SOLDÁNOVÁ a Jana ŘEPKOVÁ. Využití diverzity mikrosatelitních lokusů získaných sekvenováním další generace u jetele. In Michaela Wimerová; Jan Komárek. XVI. Setkání biochemiků a molekulárních biologů. První. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 58-59. ISBN 978-80-210-7340-1.
 32. 2013

 33. ŘEPKOVÁ, Jana. Genetika rostlin. 1 vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 189 s. ISBN 978-80-210-6408-9.
 34. ŘEPKOVÁ, Jana. Genetika rostlin. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. Elportál. ISBN 978-80-210-6408-9.
 35. ŘEPKOVÁ, Jana, Jan NEDĚLNÍK, Hana JAKEŠOVÁ, Jan IŠTVÁNEK a Jana SIMANDLOVÁ. Interspecific hybrids Trifolium pratense x Trifolium medium as the source of new diverzity. 2013.
 36. SOLDÁNOVÁ, Martina, Jan IŠTVÁNEK, Jana ŘEPKOVÁ a Antonín DREISETL. Newly discovered genes for resistance to powdery mildew in the subtelomeric region of the short arm of barley chromosome 7H. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding, Česká republika: CZECH ACADEMY AGRICULTURAL SCIENCES, TESNOV 17, PRAGUE, 2013, roč. 49, č. 3, s. 95-102. ISSN 1212-1975.
 37. 2012

 38. IŠTVÁNEK, Jan, Jana ŘEPKOVÁ, Jan NEDĚLNÍK a Hana JAKEŠOVÁ. De novo assembly of Trifolium pratense genome. In Biotechnology in Legume Breeding. Šumperk: Agritec Plant research, 2012. s. 1-62, 62 s. ISBN 978-80-87360-12-5.
 39. ŘEPKOVÁ, Jana a Martina SOLDÁNOVÁ. Genetický marker RGH1aE1 pro rezistenci k původci padlí travního u ječmene. 2012.
 40. ŘEPKOVÁ, Jana a Martina SOLDÁNOVÁ. Genetický marker RGH1aE2a pro rezistenci k původci padlí travního u ječmene. 2012.
 41. ŘEPKOVÁ, Jana a Martina SOLDÁNOVÁ. Genetický marker RGH1aE2I2 pro rezistenci k původci padlí travního u ječmene. 2012.
 42. ŘEPKOVÁ, Jana a Martina SOLDÁNOVÁ. Genetický marker RGH1aI1a pro rezistenci k původci padlí travního u ječmene. 2012.
 43. ŘEPKOVÁ, Jana, Jana SIMANDLOVÁ, Hana JAKEŠOVÁ, Jan NEDĚLNÍK, Martina SOLDÁNOVÁ, Jana HAJŠLOVÁ a Věra SCHULZOVÁ. Vztah rodičovských genomů u mezidruhových hybridů Trifolium pratense x Trifolium medium. Úroda, Vědecká příloha, Praha, 2012, roč. 2012, č. 12, s. 27-30. ISSN 0139-6013.
 44. 2011

 45. ŘEPKOVÁ, Jana, Jan NEDĚLNÍK, Hana JAKEŠOVÁ, David HAMPEL a Jan HOFBAUER. Mezidruhoví hybridi Trifolium pratense x Trifolium medium jako zdroj nové diverzity. Úroda, Česká republika, 2011, roč. 2011, č. 1, s. 21-24. ISSN 0139-6013.
 46. SOLDÁNOVÁ, Martina a Jana ŘEPKOVÁ. Studium polymorfizmů genu RGH1a spojeného s rezistencí k padlí travnímu u planých ječmenů. In Genetická konference GSGM. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 64-65, 2 s. ISBN 978-80-210-5569-8.
 47. JAKEŠOVÁ, Hana, Jana ŘEPKOVÁ, David HAMPEL, Lydie ČECHOVÁ a Jan HOFBAUER. Variation of morphological and agronomic traits in hybrids of Trifolium pratense x T. medium and a comparison with the parental species. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding, Praha: Česká akademie zemědělských věd, 2011, roč. 47, č. 1, s. 28-36. ISSN 1212-1975.
 48. 2010

 49. ŘEPKOVÁ, Jana a Antonín DREISEITL. Candidate markers for powdery mildew resistance genes from wild barley PI284752. Euphytica, Nizozemí: Springer, 2010, roč. 175, č. 3, s. 283-292. ISSN 0014-2336.
 50. TETUROVÁ, Kateřina, Jana ŘEPKOVÁ, Pavel LÍZAL a Antonín DREISEITL. Mapping of powdery mildew resistance genes in a newly determined accession of Hordeum vulgare ssp. spontaneum. Annals of Applied Biology, Nizozemí: Wiley-Blackwell, 2010, roč. 156, č. 2, s. 157-165. ISSN 0003-4746.
 51. KALA, Zdeněk, Igor KISS, Jana ŘEPKOVÁ, Igor PENKA, Petr KYSELA, Vladimír PROCHÁZKA a Beáta HEMMELOVÁ. Multidisciplinární přístup v léčbě jaterních metastáz kolorektálního karcinomu. In XII. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. 2010.
 52. ŘEPKOVÁ, Jana. Potential of chloroplast genome in plant breeding. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding, Praha: Czech Academy of Agricultural Sciences, 2010, roč. 46, č. 3, s. 103-113. ISSN 1212-1975. doi:10.17221/79/2010-CJGPB.
 53. SOLDÁNOVÁ, Martina, Jana ŘEPKOVÁ a Pavel LÍZAL. Vývoj nových DNA markerů pro geny odolnosti k padlí travnímu u ječmene. In XIV. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 77-77, 1 s. ISBN 978-80-210-5164-5.
 54. 2009

 55. ŘEPKOVÁ, Jana. Aplikace molekulárních metod ve šlechtění rostlin. Úroda, Vědecká příloha, Praha, 2009, roč. 2009, č. 12, s. 1-10. ISSN 0139-6013.
 56. ŘEPKOVÁ, Jana, Kateřina TETUROVÁ, Antonín DREISEITL a Martina SOLDÁNOVÁ. Characterization and chromosomal location of powdery mildew resistance genes from wild barley PI282605. Journal of Plant Diseases and Protection, Stuttgart: Eugen Ulmer KG, Stuttgart, 2009, roč. 116, č. 6, s. 257-259. ISSN 1861-3829.
 57. SOLDÁNOVÁ, Martina, Jana ŘEPKOVÁ, Pavel LÍZAL a Antonín DREISEITL. Identifikace genů rezistence k padlí travnímu u planého ječmene Hordeum vulgare ssp. spontaneum PI391126. In XIII. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. Brno: 978-80-210-4830-0, 2009. s. 91-92, 111 s. ISBN 978-80-210-4830-0.
 58. ŘEPKOVÁ, Jana, Antonín DREISEITL a Pavel LÍZAL. New CAPS Marker for Selection of a Barley Powdery Mildew Resistance Gene in the Mla Locus. Cereal Research Communications, Maďarsko: Akademiai Kiado, 2009, roč. 37, č. 1, s. 93-99. ISSN 0133-3720.
 59. ŘEPKOVÁ, Jana a Jan HOFBAUER. Seed pod shattering in the genus Lotus and its overcoming. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding, Česká republika: Czech Academy of Agrisultural Sciences, 2009, roč. 45, č. 2, s. 39-44. ISSN 1212-1975.
 60. 2008

 61. TETUROVÁ, Kateřina, Jana ŘEPKOVÁ, Pavel LÍZAL a Antonín DREISEITL. Genetická a molekulární analýza Hordeum vulgare ssp. spontaneum - zdroje genů odolnosti k padlí travnímu. In XII. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů – Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 105-106. ISBN 978-80-210-4526-2.
 62. ŘEPKOVÁ, Jana, Antonín DREISEITL a Pavel LÍZAL. Identification of resistance genes against powdery mildew in wild barley PI284752 by DNA markers. In Proceedings Modern Variety Breeding for Present and Future Needs. Valencia, Spain: Universidad Politécnica de Valencia, 2008. s. 462-463. ISBN 978-84-8363-302-1.
 63. ŘEPKOVÁ, Jana, Barbara JUNGMANNOVÁ, Martina SOLDÁNOVÁ a Jan HOFBAUER. Metodika pro zjištění postzygotických bariér křižitelnosti u rodu Trifolium a získání mezidruhových hybridů. 2008.
 64. JAKEŠOVA, Hana, Lydie ČECHOVÁ, Jana ŘEPKOVÁ a Jan HOFBAUER. Morphological and cytological variability in interspecific hybrids Trifolium pratense x T. medium. In Proceedings Modern Variety Breeding for Present and Future Needs. Valencia, Spain: Universidad Politécnica de Valencia, 2008. s. 138-139. ISBN 978-84-8363-302-1.
 65. LÍZAL, Pavel a Jana ŘEPKOVÁ. Praktikum z obecné genetiky - řešené příklady. Elportál, Brno: Masarykova univerzita, 2008. ISSN 1802-128X.
 66. POKORNÝ, Radovan, Hana JAKEŠOVÁ, Martina POLÁKOVÁ, Hana MORAVCOVÁ a Jana ŘEPKOVÁ. Rezistence mezidruhových hybridů Trifolium spp. k viru žluté mozaiky fazolu. Úroda, Vědecká příloha, Praha: Profi Press s.r.o., 2008, roč. 2008, č. 12, s. 305-308. ISSN 0139-6013.
 67. 2007

 68. ŘEPKOVÁ, Jana. Arabidopsis thaliana a současný výzkum rostlinného genomu. Živa, ČR: Academia, SSČ AV ČR, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 5-7. ISSN 0044-4812.
 69. DREISEITL, Antonín, Jana ŘEPKOVÁ a Pavel LÍZAL. Genetic analysis of thirteen accessions of Hordeum vulgare ssp. spontaneum resistant to powdery mildew. Cereal Research Communications, Maďarsko: Akademiai Kiado, 2007, roč. 35, č. 3, s. 1449-1458. ISSN 0133-3720.
 70. ŘEPKOVÁ, Jana, Pavel LÍZAL, Kateřina TETUROVÁ a Antonín DREISEITL. Identification of new powdery mildew resistance genes in Hordeum vulgare. In Plant biotechnology: impact on high quality plant production. Nitra: Institute of plant genetics and biotechnology SAS, Slovak Republic, 2007. s. 152-153. ISBN 978-80-89088-51-5.
 71. CETKOVSKÁ, Kateřina, Pavel LÍZAL, Jana ŘEPKOVÁ a Jiřina RELICHOVÁ. Molecular analysis of Frigida (Fri) gene in late-flowering genotypes of Arabidopsis thaliana. In ŘEPKOVÁ, Jana. Plant biotechnology: impact on high quality plant reproduction. Stará Lesná: Institute of plant genetics and biotechnology, Slovak Republic, 2007. s. 85-86. ISBN 978-80-89088-51-5.
 72. JUNGMANNOVÁ, Barbara a Jana ŘEPKOVÁ. Study of prezygotic and postzygotic barriers of crossability in the genus Lotus. In Breeding and seed production for conventional and organic agriculture. Perugia, Italy: University of Perugia, 2007. s. 341-343, 3 s. ISBN 978-88-87652-12-3.
 73. TETUROVÁ, Kateřina, Jana ŘEPKOVÁ, Pavel LÍZAL a Antonín DREISEITL. VYUŽITÍ DNA MARKERŮ PŘI IDENTIFIKACI NOVÝCH GENŮ ODOLNOSTI K PADLÍ TRAVNÍMU (BLUMERIA GRAMINIS F. SP. HORDEI) U JEČMENE. In XI. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů - Sborník příspěvků. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 87-88, 2 s. ISBN 978-80-210-4234-6.
 74. 2006

 75. KOLOUCHOVÁ, Tereza, Jana ŘEPKOVÁ, Pavel LÍZAL a Jiřina RELICHOVÁ. DETEKCE GENU PROSTŘEDNICTVÍM MUTACE LYCOPODIOFORMIS u Arabidopsis thaliana. In X. pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. 2006. ISBN 80-210-3942-6.
 76. ŘEPKOVÁ, Jana, Barbara JUNGMANNOVÁ a Hana JAKEŠOVÁ. Identification of barriers to interspecific crosses in the genus Trifolium. Euphytica, Nizozemí: Springer, 2006, roč. 150, č. 1, s. 39-48. ISSN 0014-2336.
 77. TETUROVÁ, Kateřina, Jana ŘEPKOVÁ, Pavel LÍZAL a Antonín DREISEITL. Identification of powdery mildew resistance genes in a new accession of Hordeum vulgare ssp. spontaneum using DNA markers. In Cereal science and technology for feeding ten billion people: genomics era and beyond. 2006. vyd. Lleida, Spain: University of Lleida, Spain, 2006. s. 179.
 78. ŘEPKOVÁ, Jana, Antonín DREISEITL, Pavel LÍZAL, Zdeňka KYJOVSKÁ, Kateřina TETUROVÁ, Radka PSOTKOVÁ a Ahmed JAHOOR. Identification of resistance genes against powdery mildew in four accessions of Hordeum vulgare ssp. spontaneum. Euphytica, Nizozemí: Springer, 2006, roč. 150, č. 1, s. 23-30. ISSN 0014-2336.
 79. KOCÁBEK, Tomáš, Jana ŘEPKOVÁ, Markéta DUDOVÁ, Klára HOYEROVÁ a Lukáš VRBA. Isolation and characterization of a novel semi-lethal Arabidopsis thaliana mutant of gene for pentatricopeptide (PPR) repeat-containing protein. Genetica, Nizozemí: Springer Netherlands, 2006, roč. 128, 1-3, s. 395-407. ISSN 0016-6707.
 80. ŘEPKOVÁ, Jana a Antonín DREISEITL. MAPPING AND IDENTIFICATION OF RESISTANCE GENES AGAINST POWDERY MILDEW IN NEW ACCESSIONS OF HORDEUM VULGARE ssp. SPONTANEUM AND PROSPECTS OF OUR FUTURE WORK. In Biotechnology 2006, 15.-16.2. České Budějovice. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 2006. s. 36-38, 3 s. ISBN 80-85645-53-X.
 81. KYJOVSKÁ, Zdeňka, Jana ŘEPKOVÁ, Tereza KOLOUCHOVÁ, Ondřej ŠTĚPÁNEK a Jiřina RELICHOVÁ. Mutageneze a mapování jako nástroj při identifikaci genů Arabidopsis thaliana. In Biotechnology 2006, 15.-16.2. České Budějovice. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 2006. s. 456-458, 3 s. ISBN 80-85645-53-X.
 82. JUNGMANNOVÁ, Barbara a Jana ŘEPKOVÁ. Study of prezygotic and postzygotic barriers of crossability in the genus Lotus. In Abstract Book XXVI EUCARPIA Fodder Crops and Amenity Grasses Section and XVI Medicago spp. Group, Breeding and seed production for conventional and organic agriculture. 1. vyd. Perugia, Italy: University of Perugia, 2006. s. 4.23, 1 s.
 83. 2005

 84. TETUROVÁ, Kateřina, Jana ŘEPKOVÁ, Radka PSOTKOVÁ, Pavel LÍZAL a Antonín DREISEITL. Genetic and molecular analysis of new sources of resistance to powdery mildew in barley (Hordeum vulgare ssp. spontaneum). In Book of Abstracts, 6th International Symposium in the Series Recent Advances in Plant Biotechnology, 12.-16.9.2005. České Budějovice: Institute of Plant Molecular Biology ASCR, 2005. s. 98. ISBN 80-86778-16-9.
 85. KYJOVSKÁ, Zdeňka, Markéta DUDOVÁ, Tereza KOLOUCHOVÁ, Ondřej ŠTĚPÁNEK, Pavel LÍZAL, Jana ŘEPKOVÁ a Jiřina RELICHOVÁ. Genetic mapping and DNA markers for gene identification in Arabidopsis thaliana. In Book of Abstracts, 6th International Symposium in the Series Recent Advances in Plant Biotechnology, 12.-16.9.2005. České Budějovice: Institute of Plant Molecular Biology ASCR, 2005. s. 47. ISBN 80-86778-16-9.
 86. JUNGMANNOVÁ, Barbara a Jana ŘEPKOVÁ. Identification of interspecific barriers in the genus Lotus. In Acta Biologica Cracoviensia, series Botanica, 47 suppl. 1. Polsko: Polish Academy of Sciences, 2005. s. 59. ISSN 0001-5296.
 87. PEŠKA, Vratislav, Pavel LÍZAL, Jana ŘEPKOVÁ a Jiřina RELICHOVÁ. Identifikace modifikátorových genů pozdního kvetení u Arabidopsis thaliana. In IX. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 66. ISBN 80-210-3321-5.
 88. KOCÁBEK, Tomáš, Jana ŘEPKOVÁ, L. VRBA a K. HOYEROVÁ. Isolation and characterization of a novel semi-lethal Arabidopsis thaliana mutant of gene for pentatricopeptide (PPR) repeat-containing protein. In Book of Abstracts, 6th International Symposium in the Series Recent Advances in Plant Biotechnology, 12.-16.9.2005. České Budějovice: Institute of Plant Molecular Biology ASCR, 2005. s. 46. ISBN 80-86778-16-9.
 89. TETUROVÁ, Kateřina, Jana ŘEPKOVÁ, Pavel LÍZAL a Antonín DREISEITL. LOKALIZACE NOVÉHO GENU ODOLNOSTI K PADLÍ TRAVNÍMU U HORDEUM VULGARE ssp. SPONTANEUM POMOCÍ DNA MARKERŮ. In Zborník z 12. odborného seminára "Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárských rastlín", Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany, 23.-24. november 2005. Piešťany, Slovenská republika: Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany, 2005. s. 42-45, 4 s. ISBN 80-88790-43-3.
 90. LÍZAL, Pavel, Martina DADEJOVÁ, Kateřina CETKOVSKÁ, Jana ŘEPKOVÁ a Jiřina RELICHOVÁ. Molecular analysis of FRI (FRIGIDA) gene in early and late-flowering ecotypes and late-flowering mutants in Arabidopsis thaliana. In From laboratory to business. České Budějovice: Institute of Plant Molecular Biology ASCR, 2005. s. 51. ISBN 80-86778-16-9.
 91. ŘEPKOVÁ, Jana, Sylva HLAVÁČOVÁ, Pavel LÍZAL, Zdeňka KYJOVSKÁ a Jiřina RELICHOVÁ. Molecular mapping of some Arabidopsis thaliana genes determining leaf shape and chlorophyll defects. Biologia, Bratislava, Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 2005, roč. 60, č. 4, s. 443-449. ISSN 1335-6372.
 92. JUNGMANNOVÁ, Barbara a Jana ŘEPKOVÁ. Obtaining DNA markers for diversity evaluation in Trifolium pratense cultivars. In Book of Abstracts, 6th International Symposium in the Series Recent Advances in Plant Biotechnology, 12.-16.9.2005. České Budějovice: Institute of Plant Molecular Biology ASCR, 2005. s. 42. ISBN 80-86778-16-9.
 93. JAKEŠOVÁ, Hana, Barbara JUNGMANNOVÁ a Jana ŘEPKOVÁ. Využití průtokové cytometrie pro identifikaci mezidruhových hybridů rodu Trifolium. In Zborník z 12. odborného seminára "Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárských rastlín", Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany, 23.-24. november 2005. Piešťany, Slovenská republika: Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany, 2005. s. 95-96, 2 s. ISBN 80-88790-43-3.
 94. 2004

 95. KYJOVSKÁ, Zdeňka, Jana ŘEPKOVÁ a Markéta DUDOVÁ. Genetic and molecular analysis of T-DNA mutations in Arabidopsis thaliana. In Sborník příspěvků VIII. pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. 2004. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 29-29, 1 s.
 96. ŘEPKOVÁ, Jana, Markéta DUDOVÁ a Tomáš KOCÁBEK. Identification and characterisation of three genes determining embryogenesis by means of T-DNA mutagenesis in Arabidopsis thaliana. In Abstract Book of the 15th International Conference on Arabidopsis Research, July 11-14, Berlin, Germany. Berlin, Germany: Max Planck Institute of Molecular Plant Physiology, 2004. s. T01-037, 1 s.
 97. ŘEPKOVÁ, Jana, Zdeňka KYJOVSKÁ, Pavel LÍZAL, Antonín DREISEITL a Ahmed JAHOOR. Identification and mapping of resistance genes to powdery mildew in barley. In Czech Journal of Genetics and Plant Breeding. 2004. vyd. Praha: Czech academy of agricultural science, 2004. s. 51-51, 1 s. ISSN 1212-1975.
 98. ŘEPKOVÁ, Jana, Barbara JUNGMANNOVÁ a Hana JAKEŠOVÁ. Identification of interspecific barriers in the genus Trifolium. In Book of Abstract of the 17th EUCARPIA General Congress, Tulln, 8-11 September 2004. 2004. vyd. Vienna, Austria: BOKU, 2004. s. 164-164, 1 s. ISBN 3-900962-56-1.
 99. DUDOVÁ, Markéta, Zdeňka KYJOVSKÁ, Jana ŘEPKOVÁ a Tomáš KOCÁBEK. Identifikace a charakterizace genů determinujících embryogenezi prostřednictvím T-DNA mutací Arabidopsis thaliana. In Sborník příspěvků VIII. pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. 2004. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 45-45, 1 s.
 100. BEDŘICHOVÁ, Jana a Jana ŘEPKOVÁ. Příprava vhodných sond pro identifikaci T-DNA mutantů Arabidopsis thaliana metodou Southernova přenosu. In Sborník příspěvků VIII. pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů, Brno, únor 2004,. 2004. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 43-43, 1 s.
 101. 2003

 102. DREISEITL, Antonín, Jana REPKOVA, Zdeňka KYJOVSKÁ, Pavel LÍZAL a Ahmed JAHOOR. First steps towards development of DNA markers for detection of new barley powdery mildew resistance genes. In Book of abstracts, Arnel R. Hallauer International Symposium on Plant Breeding, Mexico City, Mexico, 17-22 August. Mexico City, Mexico: Arnel R. Hallauer International Symposium on Plant Breeding, 2003. s. 86-87, 2 s.
 103. ŘEPKOVÁ, Jana, Barbara JUNGMANNOVÁ a Hana JAKEŠOVÁ. Interspecific hybridisation prospects in the genus Trifolium. In Czech Journal of Genetics and Plant Breeding. Praha: Czech Academy of Agricultural Sciences, 2003. s. 318-320, 3 s. ISSN 1212-1975.
 104. KYJOVSKÁ, Zdeňka, Jana ŘEPKOVÁ a Jiřina RELICHOVÁ. New embryo lethals in Arabidopsis thaliana: basic genetic and morphological study. Genetica, Holandsko: Kluwer Academic Publishers, 2003, roč. 119, č. 3, s. 317-325. ISSN 0016-6707.
 105. DREISEITL, Antonín, Jana ŘEPKOVÁ, Zdeňka KYJOVSKÁ, Pavel LÍZAL a Ahmed JAHOOR. První kroky na cestě k vývoji DNA markerů pro detekci nových genů odolnosti ječmene k padlí travnímu. In Zborník z 10. odborného seminára "Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárských rastlín", Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany, 26.-27. november. Piešťany, Slovenská republika: Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany, 2003. s. 1.
 106. 2002

 107. NEDĚLNÍK, Jan a Jana ŘEPKOVÁ. Genetické modifikace pícních jetelovin. Úroda, Praha, 2002, roč. 2002, č. 12, s. 28;29. ISSN 0139-6013.
 108. KYJOVSKÁ, Zdeňka a Jana ŘEPKOVÁ. T-DNA Arabidopsis thaliana mutants with disruption during embryo development. In XVIIth Internation Congress on Sexual Plant Reproduction, Lublin, Poland, 9 - 13 July 2002. Lublin, Poland: Maria Curie-Sklodowska University Press, Lublin, 2002. s. 87. ISBN 83-227-1950-7.
 109. ŘEPKOVÁ, Jana, Pavel LÍZAL, Zdeňka KYJOVSKÁ, Petr RYŠÁVKA a Sylvie HLAVÁČOVÁ. Výsledky a zhodnocení aplikace DNA markerů při genetickém mapování u Arabidopsis thaliana. In Využití molekulárních markerů v biologii, šlechtění a uchování genových zdrojů rostlin. Šumperk: Agritec,výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. Šumperk, 2002. s. 147;154, 8 s.
 110. HLAVÁČOVÁ, Sylvie, Pavel LÍZAL a Jana ŘEPKOVÁ. Využití molekulárních markerů při genetickém mapování mutací Arabidopsis thaliana. In Informační listy. Brno: Genetická společnost Gregora Mendela, 2002. s. 23. ISSN 1210-6267.
 111. 2001

 112. KYJOVSKÁ, Zdeňka, Barbara JUNGMANNOVÁ a Jana ŘEPKOVÁ. Cytological analysis of embryonic lethal T-DNA mutations in Arabidopsis thaliana. In Scripta Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis, Biology. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001. s. 62-63. ISBN 80-210-2590-5.
 113. ŘEPKOVÁ, Jana, Pavel LÍZAL, Petr RYŠÁVKA, Zdeňka KYJOVSKÁ a Heda DOLEŽELOVÁ. Gene localization by means of T-DNA tagging in Arabidopsis thaliana. In 4th International Symposium in the Series Recent Advances in Plant Biotechnology. Book of Abstracts. Třeboň, Czech Republic: Institut of Plant Molecular Biology, Academy of Science of the Czech Republic, České Bdějovice, 2001. s. 97.
 114. 2000

 115. RELICHOVÁ, Jiřina a Jana ŘEPKOVÁ. Are the T-DNA mutants amenable to standard recombination analysis? Biologia Plantarum, Praha: Ústav experimentální botaniky AV ČR, 2000, roč. 43, č. 1, s. 19-23. ISSN 0006-3134.
 116. ŘEPKOVÁ, Jana, Jiřina RELICHOVÁ, Heda DOLEŽELOVÁ a Miroslava LUKEŠOVÁ. Genetic mapping in Arabidopsis thaliana: classical and molecular techniques. Vortr. Pflanzenzuchtg., 2000, roč. 2000, č. 47, s. 103. ISSN 0723-7812.
 117. 1999

 118. KOCÁBEK, Tomáš, Slavomír RAKOUSKÝ, Miloš ONDŘEJ, Jana ŘEPKOVÁ a Jiřina RELICHOVÁ. Identification and mapping of a T-DNA induced flower mutation in Arabidopsis thaliana. Biologia Plantarum, Praha: Ústav experimentální botaniky AV ČR, 1999, roč. 42, č. 3, s. 349-359. ISSN 0006-3134.
 119. KOCÁBEK, Tomáš, Slavomír RAKOUSKÝ, Jana ŘEPKOVÁ a Jiřina RELICHOVÁ. Identification and mapping of the T-DNA tagged flower mutation of Arabidopsis thaliana revealed the SUPERMAN epigenetic allele. Biologia, Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 1999, roč. 54, Suppl. 7, s. 43. ISSN 0006-3088.
 120. KOCÁBEK, Tomáš, Slavomír RAKOUSKÝ, Jana ŘEPKOVÁ a Jiřina RELICHOVÁ. Identification and mapping of the T-DNA tagged flower mutation of Arabidopsis thaliana revealed the SUPERMAN epigenetic allele. In From Cells to Crops. Nitra, Slovenská republika: Inst. Plant Genetics and Biotechnology, 1999. s. 105-106.
 121. ŘEPKOVÁ, Jana a Jan NEDĚLNÍK. Současný stav transgenoze pícních leguminóz. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding, Praha: Ústav zeměd. a potravin. informací, 1999, roč. 35, č. 4, s. 119-123. ISSN 0862-8629.
 122. ŘEPKOVÁ, Jana, Jiřina RELICHOVÁ a Eva CHYTILOVÁ. Stability of the T-DNA insertional embryonic lethal mutants in Arabidopsis. Biologia, Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 1999, roč. 54, Suppl. 7, s. 52-53. ISSN 0006-3088.
 123. ŘEPKOVÁ, Jana, Jiřina RELICHOVÁ a Eva CHYTILOVÁ. Stability of the T-DNA insertional embryonic lethal mutants in Arabidopsis. In From Cells to Crops. Nitra, Slovenská republika: Inst. Plant Genetics and Biotechnology, 1999. s. 131.
 124. 1998

 125. ŘEPKOVÁ, Jana a Jan NEDĚLNÍK. Selection of embryonic genotypes of alfalfa (Medicago sativa L.) and their utilisation in the selection of plants resistant to fusaric acid. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding, Praha: Ústav zeměd. a potravin. informací, 1998, roč. 34, č. 2, s. 45-48. ISSN 0862-8629.
 126. NEDĚLNÍK, Jan a Jana ŘEPKOVÁ. Selekce rostlin in vitro na odolnost vůči vybraným patogenům s využitím sekundárních toxických metabolitů. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding, Praha: Ústav zeměd. a potravin. informací, 1998, roč. 34, č. 2, s. 69-76. ISSN 0862-8629.
 127. 1997

 128. ŘEPKOVÁ, Jana a P. BINAROVÁ. Methods of embryo culture and protoplast fusion for inter specific hybridization in Medicago, Trifolium and Lotus. Genetika a Šlechteni, Praha: Ústav zemědělských a potravinářských inf, 1997, roč. 33, č. 3, s. 215-227. ISSN 0862-8629.
 129. NEDĚLNÍK, Jan a Jana ŘEPKOVÁ. Phytotoxicity of some Fusarium toxins to red clover and alfa. In 5th European Fusarium Seminar. Szeged, Hungary: 5th European Fusarium Seminar, 1997. s. 507-509.
 130. ŘEPKOVÁ, Jana a M. SMOLÍKOVÁ. Regulation of differentiation in the genus Lotus. In Molecular Biology for Agriculture. České Budějovice: 2nd Symp. Recent Advances in Plant Biotechnology, 1997. s. 114.
 131. 1996

 132. BARTOŠOVÁ, L. a Jana ŘEPKOVÁ. Evaluation of suspension culture technique in the genus Trifolium. Scientific Studies, VÚP Troubsko, Brno: VÚP Troubsko, 1996, roč. 14, č. 1, s. 39-44.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 9. 2020 22:53