Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

  1. NĚMEC, Daniel, Zuzana MACHOVÁ, Igor KOTLÁN, Eva KOTLÁNOVÁ a Christiana KLIKOVÁ. Corruption in Public Administration as a Brake on Transition to Industry 4.0. SAGE Open. Thousand Oaks (USA): Sage Publications Inc, 2022, roč. 12, č. 1, s. 1-10. ISSN 2158-2440. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1177/21582440221085009.

  2021

  1. NĚMEC, Daniel, Eva KOTLÁNOVÁ, Igor KOTLÁN a Zuzana MACHOVÁ. Corruption, Taxation and the Impact on the Shadow Economy. Economies. MDPI, 2021, roč. 9, č. 1, s. 1-16. ISSN 2227-7099. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3390/economies9010018.
  2. KOTLÁN, Igor, Daniel NĚMEC, Eva KOTLÁNOVÁ, Petr SKALKA, Rudolf MACEK a Zuzana MACHOVÁ. European Green Deal: Environmental Taxation and Its Sustainability in Conditions of High Levels of Corruption. Sustainability. MDPI, 2021, roč. 13, č. 4, s. 1-15. ISSN 2071-1050. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3390/su13041981.

  2019

  1. KOTLÁN, Igor, Daniel NĚMEC a Zuzana MACHOVÁ. Právní nejistota v daňové oblasti a její dopady na nabídku práce v České republice. Politická ekonomie. Vysoká škola ekonomická v Praze, 2019, roč. 67, č. 4, s. 371-384. ISSN 0032-3233. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.18267/j.polek.1246.

  2017

  1. KOTLÁN, Pavel, Igor KOTLÁN a Marek LAMPART. Studijní předpoklady a základy logiky - učebnice. Brno: Institut vzdělávání Sokrates, 2017, 207 s. ISBN 978-80-86572-80-2.

  2015

  1. MURÍN, Martin, Igor KOTLÁN a Zuzana MACHOVÁ. The Importance of Tax Fairness in a National Economy. In Soliman, KS. INNOVATION MANAGEMENT AND SUSTAINABLE ECONOMIC COMPETITIVE ADVANTAGE: FROM REGIONAL DEVELOPMENT TO GLOBAL GROWTH, VOLS I - VI, 2015. NORRISTOWN: INT BUSINESS INFORMATION MANAGEMENT ASSOC-IBIMA, 2015, s. 230-239. ISBN 978-0-9860419-5-2.
  2. KOTLÁN, Igor, Zuzana MACHOVÁ a Martin MURÍN. THE INTERACTION BETWEEN FISCAL POLICY AND ECONOMIC GROWTH: CASE OF OECD COUNTRIES. In Vrontis, D Weber, Y Tsoukatos, E. INNOVATION, ENTREPRENEURSHIP AND SUSTAINABLE VALUE CHAIN IN A DYNAMIC ENVIRONMENT. MARSEILLE CEDEX 9: EUROMED PRESS, 2015, s. 1339-1352. ISBN 978-9963-711-37-6.

  2012

  1. KLIKOVÁ, Christiana a Igor KOTLÁN. Hospodářská politika. 3. vyd. Ostrava: Institut vzdělávání Sokrates, 2012, 293 s. ISBN 978-80-86572-76-5.

  2010

  1. KOTLÁN, Igor. Daňové zatížení a struktura daní v ČR ve srovnání s vybranými zeměmi OECD a EU a legislativní změny ve smyslu de lege ferenda. In Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2010, 107 s. Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky, 5. ISBN 978-80-86729-58-9.

  2009

  1. KOTLÁN, Igor. Daně a ekonomická prosperita : sborník Working Papers z mezinárodní konference : [výzvy pro období ekonomické krize. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2009, 170 s. ISBN 978-80-248-2124-5.

  2006

  1. KLIKOVÁ, Christiana a Igor KOTLÁN. Hospodářská politika : aktualizované vydání. Vyd. 2. Ostrava: Institut vzdělávání Sokrates, 2006, 339 s. ISBN 80-86572-37-4.

  2005

  1. KOTLÁN, Igor, Pavel KOTLÁN a Petr SKALKA. Chcete se dostat na ekonomickou fakultu?. In Přijímací zkoušky na vysoké školy. 1. vyd. Brno: Sokrates, 2005, 179 s. Přijímací zkoušky na vysoké školy. ISBN 80-86572-14-5.

  2003

  1. KLIKOVÁ, Christiana a Igor KOTLÁN. Hospodářská politika. Vyd. 1. Ostrava: Institut vzdělávání Sokrates, 2003, 275 s. ISBN 80-86572-04-8.
  2. KOTLÁN, Igor a Pavel KOTLÁN. Testy obecných studijních předpokladů a základů logiky. 2., přeprac. vyd. Ostrava: Institut vzdělávání Sokrates, 2003, 198 s. ISBN 80-86572-06-4.

  2001

  1. KOTLÁN, Igor. Aplikovaná hospodářská politika. Vyd. 1. Ostrava: Institut vzdělávání Sokrates, 2001, 97 s. ISBN 80-86572-01-3.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 21. 6. 2024 13:36