Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2010

 1. KALIŠ, Roman. Fair and Equitable Treatment of Foreign Investments. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 862-868. ISBN 978-80-210-5151-5.
 2. 2009

 3. KALIŠ, Roman. Current Issues of Investing in Developing Countries. In COFOLA 2009: the Conference Proceedings, 1. edition. Brno : Masaryk University, 2009,. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 39-43. ISBN 978-80-210-4821-8.
 4. SVOBODOVÁ, Klára, Petra BOHŮNOVÁ, Martin CRHA, Jana HERBOCZKOVÁ, Veronika HRADILOVÁ, Radka CHLEBCOVÁ, Roman KALIŠ, Tereza KYSELOVSKÁ, Zdeněk NOVÝ a Martin ORGONÍK. Evropské mezinárodní právo soukromé. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISSN 1802-128X.
 5. 2008

 6. KALIŠ, Roman. IS THE ENGLISH DOCTRINE OF JUDICIAL PRECEDENT BECOMING ONLY AN ILLUSION? Brno, Česká republika: Masarykova univerzita, 2008. ISBN 978-80-210-4733-4.
 7. KALIŠ, Roman. LEGAL ENVIRONMENT FOR INTERNATIONAL INVESTMENTS IN UZBEKISTAN. 1. vydání. Brno, Česká republika: Masarykova univerzita, 2008. s. 61-67. ISBN 978-80-210-4630-6.
 8. KALIŠ, Roman. Mezinárodní investice jako předmět ochrany poskytované mezinárodním právem investičním. Praha: ASPI, a.s., 2008. Právní fórum 11.
 9. 2007

 10. KALIŠ, Roman. Application of the E.C. Competition Law Goals in the Shaping of the E.C. Competition Law and Practice. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2007. 9 s. Days of Public Law 2007. ISBN 978-80-210-4430-2.
 11. KALIŠ, Roman. Česká republika jako porušitel režimu zacházení s mezinárodní investicí. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2007. PFAMEI 2007.
 12. ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Veronika HRADILOVÁ, Jana KNAPOVÁ, Roman KALIŠ a Martin ORGONÍK. Judikatura ESD v oblasti evropského justičního prostoru ve věcech civilních část XI. Právní fórum. Praha: ASPI, 2007, roč. 2007, č. 12, s. 421-430. ISSN 1214-7966.
 13. ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Jana KNAPOVÁ a Roman KALIŠ. Judikatura ESD v rámci evropského justičního prostoru ve věcech civilních - Část IX. Právní fórum. Praha: ASPI, a.s., 2007, roč. 2007, č. 10, s. 348-360. ISSN 1214-7966.
 14. ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Petra MYŠÁKOVÁ a Roman KALIŠ. Judikatura Evropského soudního dvora v oblasti evropského justičního prostoru ve věcech civilních Část II. Právní fórum : český právnický měsíčník. Praha: ASPI, a.s., 2007, IV, č. 3, s. 73-81, 112 s. ISSN 1214-7966.
 15. KALIŠ, Roman. Mezinárodní ekonomické vztahy a právní systém mezinárodní ochrany investic. Bratislava: Ustav vedy a vyskumu UMB, Fakulta politickych vied a medzinarodnych vztahov UMB, 2007. 7 s. ISBN 978-800-85660-07-4.
 16. KALIŠ, Roman. Mezinárodní ochrana investic ve stredoevropském právním prostoru. Bratislava, Slovenská republika: Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty Univerzity Komenského, 2007. 10 s.
 17. KALIŠ, Roman. Několik poznámek k mezinárodní ochraně investic. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007. MEKON 2007. ISBN 978-80-248-1324-0.
 18. KALIŠ, Roman. Vývoj mezinárodního investování a právní úpravy mezinárodní ochrany investic. Právní fórum. 2007, roč. 2007, č. 6, s. 200-206. ISSN 1214-7966.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 7. 10. 2022 05:42