Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Olga. Cross-disciplinary variation in academic persuasion: Linguistics vs economics research articles (webinar). In Chemnitz University of Technology. 2021.
 2. DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Olga. Engaging with the reader in research articles in English: Variation across disciplines and linguacultural backgrounds. English for Specific Purposes. Netherlands: Elsevier, 2021, roč. 2021, č. 63, s. 18-32. ISSN 0889-4906. doi:10.1016/j.esp.2021.02.003.
 3. DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga. Grammatical Structures in English: Meaning in Context. 1. dotisk 4. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-210-9053-8.
 4. DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Olga. Interkulturní variace v interakci mezi autorem a čtenářem v anglickém akademickém diskurzu českých studentů a rodilých mluvčích angličtiny. 2021.
 5. 2020

 6. JANČAŘÍKOVÁ, Renata, Renata POVOLNÁ, Olga DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Světlana HANUŠOVÁ a Martin NĚMEC. An Academic Writing Needs Analysis of Czech University Graduate Students. Discourse and Interaction. Brno: Masaryk University, Faculty of Education, Department of English Language and Literature, 2020, roč. 13, č. 1, s. 42-66. ISSN 1802-9930. doi:10.5817/DI2020-1-42.
 7. DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Olga. Funkční pluralita jazyka v kontextualizovaném diskurzu: Zpráva o mezinárodní konference Eighth Brno Conference on Linguistics Studies in English. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020. s. 285-286. Časopis pro moderní filologii. ISSN 0008-7386.
 8. DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Olga. Linguists vs. Economists: Writer-reader interaction in Research Articles (webinar). In Corpora & Language Variation, University of Pavia. 2020.
 9. DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Olga, Martin ADAM, Renata POVOLNÁ a Radek VOGEL. Persuasion in Specialised Discourses. 1. vyd. London: Palgrave Macmillan, 2020. 354 s. Postdisciplinary Studies in Discourse. ISBN 978-3-030-58162-6. doi:10.1007/978-3-030-58163-3.
 10. HANUŠOVÁ, Světlana, Olga DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Marie LAHODOVÁ VALIŠOVÁ a Markéta MATULOVÁ. Process genre approach to L2 academic writing: An intervention study. XLinguae. Vzdelávanie Don Bosca, 2020, roč. 13, č. 4, s. 30-51. ISSN 1337-8384. doi:10.18355/XL.2020.13.04.03.
 11. DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Olga, Renata JANČAŘÍKOVÁ, Irena HŮLKOVÁ a Josef SCHMIED. Theme choices in Czech university students’ English-medium Master’s theses. Lingua. Elsevier, 2020, roč. 243, AUG 2020, s. 1-17. ISSN 0024-3841. doi:10.1016/j.lingua.2020.102892.
 12. 2019

 13. DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Olga. členka oborové rady programu Anglická jazykověda/English Linguistics, Filozofická fakulta MU. Oborová rada programu Anglická jazykověda/English Linguistics, Filozofická fakulta MU, 2019 - 2020.
 14. JANČAŘÍKOVÁ, Renata a Olga DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ. Enhancing coherence in L2 students' university writing: Patterning and realisations of thematic structure. In EATAW 2019 conference, Goteborg, Sweden. 2019.
 15. HŮLKOVÁ, Irena, Olga DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Renata JANČAŘÍKOVÁ a Josef SCHMIED. Intercultural variation in academic discourse: Theme zones and the build-up of coherence in research articles. Topics in Linguistics. Nitra: Constantine the Philosopher University in Nitra, Faculty of Arts, 2019, roč. 20, č. 2, s. 33-53. ISSN 1337-7590. doi:10.2478/topling-2019-0008.
 16. DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Olga. Intercultural variation in metadiscourse as a means of persuasion in economics research articles. In Theoretical and Applied Linguistics conference, Bilalystok, Poland. 2019.
 17. DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Olga. Teaching academic writing at university level. In Ostravská univerzita. 2019.
 18. DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Olga. Theme Zones in Studentsʼ Academic Discourse: Variation in Patterning and Realisations of Textual, Interpersonal and Topical Themes. 2019.
 19. 2018

 20. DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Olga. A contrastive (English, Czech English, Czech) study of rhetorical functions of citations in Linguistics research articles. In Pilar Mur-Dueñas and Jolanta Šinkūnienė. Intercultural Perspectives on Research Writing. 1. vyd. Amsterdam: John Benjamins, 2018. s. 15-38. Applied Linguistics Series. ISBN 978-90-272-0197-3. doi:10.1075/aals.18.
 21. DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Olga. členy Odborného orgánu hodnotitelů (OOH) RVVI M17+. 2018 - 2020.
 22. DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Olga. English language teacher education in the Czech Republic: Attitudes to ELF. In Tatsioka, Z., Seidlhofer, B., Sifakis, N. & Ferguson, G. Using English as a Lingua Franca in Education in Europe: English in Europe: Vol 4. 1. vyd. Berlin/Boston: Mouton de Gruyter, 2018. s. 98-122. English in Europe: Volume 4. ISBN 978-1-5015-1109-7. doi:10.1515/9781501503115-006.
 23. DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga. Grammatical Structures in English: Meaning in Context. 4. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 168 s. ISBN 978-80-210-9053-8.
 24. DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Olga. Grammatical Structures in English: Meaning in Context. 4. vydání. Masarykova univerzita: Masarykova univerzita, 2018. 169 s. ISBN 978-80-210-9053-8.
 25. DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Olga. Intercultural and interdisciplinary variation in the use of epistemic lexical verbs in linguistics and economics research articles. Linguistica Pragensia. Praha: Univerzita Karlova, 2018, roč. 28, č. 2, s. 154-167. ISSN 0862-8432.
 26. DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Olga. Intercultural variation in engagement markers in economics research articles. In 28th SFL Conference. 2018.
 27. DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Olga. Intercultural variation in stance (and engagement) markers in linguistics research articles. In 14th ESSE Conference. 2018.
 28. DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Olga. Persuasion in academic discourse: Cross-cultural variation in Anglophone and Czech academic book reviews. In Jana Pelclová and Wei-lun Lu. Persuasion in Public Discourse: Cognitive and Functional Perspectives. 1. vyd. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 2018. s. 227-257. Discourse Approaches to Politics, Society and Culture, vol.79. ISBN 978-90-272-0138-6. doi:10.1075/dapsac.79.11don.
 29. 2017

 30. DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Olga. Analysing Genre: The Colony Text of UNESCO Resolutions. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 170 s. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 134. ISBN 978-80-210-8858-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8858-2017.
 31. DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Olga, Renata JANČAŘÍKOVÁ, Gabriela MIŠŠÍKOVÁ a Renata POVOLNÁ. Coherence and Cohesion in English Discourse. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 166 s. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 158. ISBN 978-80-210-8857-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8857-2017.
 32. DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Olga. Coherence in political speeches. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 208 s. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 152. ISBN 978-80-210-8859-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8859-2017.
 33. DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Olga. English academic discourse: Challenging norms and changing conventions for experts and novice writers. In Rethinking Directions in Language Teaching and Researching. 2017.
 34. DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Olga. Variation in the choice and use of epistemic lexical verbs in linguistics and economics research articles: An intercultural (Czech - English) perspective. In CLAVIER 17 – Representing and redefining specialised knowledge. 2017.
 35. DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Olga. Warchał, K. (2015) Certainty and Doubt in Academic Discourse: Epistemic Modality Markers. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Discourse and Interaction. Masarykova univerzita, 2017, roč. 10, č. 1, s. 111-114. ISSN 1802-9930.
 36. 2016

 37. DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Olga. A contrastive (English-Czech) study of rhetorical functions of citations in linguistics research articles. 2016.
 38. DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Olga. Attitudes to English and teaching English as a foreign language: The EFL - ELF dilemma. 2016.
 39. DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Olga. Attitudes to English and teaching English as a foreign language: The EFL - ELF dilemma (abstract). In Challenges VII, International Conference on Foreign Language Education, Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem, 2016. 2016.
 40. DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Olga. Cross-Cultural Variation in the Use of Hedges and Boosters in Academic Discourse. Prague Journal of English Studies. Prague: Charles University, 2016, roč. 5, č. 1, s. 163-184. ISSN 2336-2685.
 41. DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga. Grammatical Structures in English: Meaning in Context. 2. dotisk 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 168 s. ISBN 978-80-210-5762-3.
 42. DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Olga. Rhetorical functions of citations in linguistics research articles: A contrastive (English-Czech) study. Discourse and Interaction. Masarykova univerzita, 2016, roč. 9, č. 2, s. 51-74. ISSN 1802-9930. doi:10.5817/DI2016-2-51.
 43. 2015

 44. DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Olga. Authorial presence in academic writing: A cross-cultural analysis. In Academic English, Variation in Teaching and Research in the EU and Beyond. 2015.
 45. DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Olga. Cohesion in English. In Course Text Linguistics, Department of English and American Studies, Sofia University. 2015.
 46. DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Olga. Cross-cultural analysis of English and Czech academic book reviews. In 10th Brno International Conference of English, American and Canadian Studies. Creating, Shaping, Signifying. 2015.
 47. DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Olga. Cross-cultural variation in citation practices: A comparative analysis of citations in Czech English-medium and international English-medium linguistics journals. In Ramón Plo Alastrué, Carmen Pérez-Llantada. English as a Scientific and Research Language: Debates and Discourses. 1. vyd. Berlin/Boston: Mouton de Gruyter, 2015. s. 185-205. English in Europe, volume 2. ISBN 978-1-61451-749-8.
 48. DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Olga. člen redakční rady. Topics in Linguistics, 2015 - 2022. ISSN 1337-7590.
 49. POVOLNÁ, Renata a Olga DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ. Developing academic writing skills in English across the university curriculum. In Lecture for teachers and students of Sofia University of St. Kliment Ohridski, Sofia, Bulgaria. 2015.
 50. DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Olga. Evaluation in book reviews. In 6 th Nitra Conference on Discourse Studies. Reflections of Discourse in Culture, Society and Vocational Language. 2015.
 51. DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Olga. Formulaicity in Czech Students’Diploma Theses in English. In Challenges 6. 2015.
 52. DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Olga. Oborová rada doktorského studijního programu Specializace v pedagogice, obor Didaktika cizích jazyků, Pedagogická fakulta MU, Brno. 2015 - 2022.
 53. DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Olga. Rhetorical functions of citations: Cross-cultural variation in research articles published in international, Czech English-medium and Czech-medium soft sciences journals. In Publishing and Presenting Research Internationally: Issues for Speakers of English as an Additional Language, 3rd Conference Researching, teaching and supporting research communication: Perspectives and prospects. 2015.
 54. 2014

 55. POVOLNÁ, Renata a Olga DONTCHEVA-NAVRATILOVA. Analyzing the Development of Academic Writing Skills in English as a Lingua Franca. In Christoph Haase and Natalia Orlova. ELT: Harmony and Diversity. 1. vydání. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014. s. 17-54. ISBN 978-1-4438-5506-8.
 56. DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga. Autorovy role a funkce zájmen v první osobě v odborných článcích anglofonních a českých lingvistů. Časopis pro moderní filologii. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2014, roč. 96, č. 1, s. 42-57. ISSN 0008-7386.
 57. DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga. Cross-cultural analysis of persuasion in academic discourse. In CADAAD 5th International Conference 2014. 2014.
 58. DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Olga. člen oborové rady doktorského studijního programu. Oborová rada doktorského studijního programu Specializace v pedagogice, obor Didaktika cizích jazyků, Pedagogická fakulta MU, Brno, 2014 - 2022.
 59. DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Olga. člen Oborového verifikačního a hodnotícího panelu Společenské, humanitní a umělecké vědy. 2014 - 2017.
 60. DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga. Editor-in-chief of the scientific journal "Discourse and Interaction". Discourse and Interaction, 2014 - 2025. ISSN 1802-9930.
 61. DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga. Grammatical Structures in English: Meaning in Context. 1. dotisk 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 168 s. ISBN 978-80-210-5762-3.
 62. DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga. The changing face of Czech academic discourse. In Karen Bennett. The Semiperiphery of Academic Writing. 1. vyd. Besingstoke, Great Britain: Palgrave Macmillan, 2014. s. 39-61. ISBN 978-1-137-35118-0. doi:10.1057/9781137351197.
 63. DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga. The use of academic formulas in diploma theses by Czech students of English. Book of Abstracts. In The 7th International CVonference of English as a Lingua Franca - ELF7, 2014. 2014.
 64. 2013

 65. DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga. Authorial presence in academic discourse: Cross-cultural analysis of the use of author-reference pronouns. Linguistica Pragensia. Praha: Univerzita Karlova, 2013, roč. 2013, 1., s. 9-30. ISSN 0862-8432.
 66. DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga, Renata JANČAŘÍKOVÁ a Renata POVOLNÁ. Designing Courses on Academic Writing Skills at University Level. In Haase, C. and Schmied, J. (eds). English for Academic Purposes: Practical and Theoretical Approaches. 1st ed. Göttingen: Cuvillier Verlag, 2013. s. 123-147. REAL Studies 7. ISBN 978-3-95404-582-2.
 67. DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga. Grammar and Discourse. In Chapelle, C.A. The Encyclopedia of Applied Linguistics. 1. vyd. Oxford: Wiley-Blackwell, 2013. s. 2324–2331. ISBN 978-1-4051-9473-0. doi:10.1002/9781405198431.wbeal0464.
 68. DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga. Lexical bundles indicating authorial presence: A cross-cultural analysis of novice Czech and German writers’ academic discourse. Discourse and Interaction. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 6., 1., s. 7-24. ISSN 1802-9930. doi:10.5817/DI2013-1-7.
 69. 2012

 70. DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga, Renata JANČAŘÍKOVÁ a Gabriela MIŠŠIKOVÁ. Coherence and Cohesion in English Discourse. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 157 s. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 158. ISBN 978-80-210-6126-2.
 71. DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga. Coherence and cohesion in research articles: The role of indexicals. In Coherence and Cohesion in English Discourse. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 9-28. Spisy Pedagogické fakulty MU sv. 158. ISBN 978-80-210-6126-2.
 72. DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga. Coherence and persuasion in political speeches: Ideological coherence in coherent discourse. In Coherence and Cohesion in English Discourse. 1. vyd. Brno: Masaryková univerzita, 2012. s. 129-153. Spisy Pedagogické fakulty MU, sv. 158. ISBN 978-80-210-6126-2.
 73. DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga. Cross-cultural Differences in the Construal of Authorial Voice in the Genre of Diploma Theses. In Insights into Academic Genres. 1. vyd. Bern: Peter Lang, 2012. s. 301-328. Linguistic Insights 160. ISBN 978-3-0343-1211-0.
 74. JANČAŘÍKOVÁ, Renata, Olga DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Renata POVOLNÁ, Radek VOGEL a Martina MALÁŠKOVÁ. FIFTH BRNO CONFERENCE ON LINGUISTICS STUDIES IN ENGLISH 2012 English as the Lingua Franca of the Modern World: New Challenges for Academia. 2012.
 75. DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga. Grammatical Structures in English: Meaning in Context. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 168 s. ISBN 978-80-210-5762-3.
 76. DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga. Lexical bundles in academic texts by non-native speakers. Brno Studies in English. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 38, č. 2, s. 37-58. ISSN 0524-6881. doi:10.5817/BSE2012-2-3.
 77. DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga. Understanding and believing: Interpreting pragmatic meanings in political discourse. In Discourse Interpretation: Approaches and Applications. 1. vyd. Newcastle upon Tyne: Cambridge ScholarsPublishing, 2012. s. 79-111. ISBN 978-1-4438-3632-6.
 78. 2011

 79. DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga. Coherence in political speeches. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 201 s. Faculty of Education Work 152. ISBN 978-80-210-5703-6.
 80. DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga. Topical coherence in political speeches. Ostrava Journal of English Philology. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2011, roč. 3, č. 1, s. 109-128. ISSN 1803-8174.
 81. 2010

 82. DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Olga. Interpreting modality markers in political speeches. In: I-Mean. Conference Proceedings. First International Conference on Meaning in Interaction University of the West of England, Bristol, 23-25 April, 2009. 1. vyd. Bristol, 2010.
 83. DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Olga. Strategic forms of other-reference in political speeches. In Pragmatic perspectived on language and linguistics, vol. 2. Pragmatics of semantically-restricted domains. 1. vyd. Newcastle upon Tyne, Velká Británie: Cambridge Scholars Publishing, 2010. s. 79-99. ISBN 978-1-4438-2063-9.
 84. 2009

 85. DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Olga. Analysing Genre: The Colony Text of UNESCO Resolutions. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, 2009. 163 s. Spisy Pedagogické fakulty MU svazek 134. ISBN 978-80-210-5104-1.
 86. DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Olga. Authorial stance in non-native writers diploma theses. Vienna, Austria: University of Vienna, Dept. of English, 2009.
 87. DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Olga. Building up discourse coherence: Creating identities in political speeches. In Coherence and Cohesion in Spoken and Written Discourse. 1. vyd. Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing, 2009. s. 97-119. ISBN 978-1-4438-1308-2.
 88. DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga, Renata POVOLNÁ, Karin AIJMER, Julia HÜTTNER, Markéta MALÁ, Piotr CAP, Jan CHOVANEC, Renata TOMÁŠKOVÁ, Milena KRHUTOVÁ, Josef SCHMIED a Gabriela MIŠŠÍKOVÁ. Coherence and Cohesion in Spoken and Written Discourse. 1. vyd. Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing, 2009. 204 s. ISBN 978-1-4438-1308-2.
 89. DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Olga. Evaluation in non-native writer's academic discourse: Stance devices. In Research in English Language Teacher Education. 1. vyd. brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 33-42. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-4967-3.
 90. DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Olga. Interpersonal meanings in the genre of diplomatic addresses. Brno Studies in English. Brno: Masaryk University, 2009, roč. 35, č. 2, s. 129-143, 14 s. ISSN 0524-6881.
 91. DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga. On expressing stance in academic discourse: Self-sourced reporting clauses. In PASE papers 2008. 2009. vyd. Wroclaw, Polsko: Oficina Wydawnnicza ATUT, 2009. s. 45-54. ISBN 978-83-7432-481-6.
 92. DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Olga. Words Must Be Our Force: Exploring Modality Markers in Political Speeches. Topics in Linguistics. Nitra, 2009, roč. 2009, č. 4, s. 13-19. ISSN 1337-7590.
 93. 2008

 94. DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Olga. Co-editor-in-chief of the journal "Discourse and Interaction". 2008 - 2020.
 95. DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga. Dimensions of English as a Lingua Franca. Acta academica karviniensia. Karviné: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2008, roč. 2008, č. 1, s. 66-74. ISSN 1212-415X.
 96. DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga. Enhancing learning efficiency: A VLE Moodle course in Stylistics. In English Projects in Teaching and Research in Central Europe. REAL Studies 4. 1. vyd. Göttingen: Cuvillier Verlag, 2008. s. 13-23, 12 s. ISBN 978-3-86727-664-1.
 97. DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Olga. Forms of address and self-reference and other reference in political speeches. In Plurality and Diversity in English Studies. Proceedings from the 3rd Prague Conference on Linguistics and Literary Studies. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2008. s. 70-80. ISBN 978-80-7290-347-4.
 98. DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Olga. Interaction in Academic discourse: Communicative strategies for the expression of stance. In Autorský záměr a jeho cesta k adresátovi. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostrave, Filozofická fakulta, 2008. s. 14-18. ISBN 978-80-7368-592-8.
 99. DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga. Reporting verbs as indicators of stance in academic discourse. Porta Lingea-2008. Szakember, szaktudás, szakuyelv. Debrecen, 2008, roč. 2008, č. 1, s. 97-107. ISSN 1785-2420.
 100. DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Olga. Some functions of self-reference in diplomatic addresses. Discourse and Interaction. Brno: Masarykova univerzita, 2008, roč. 1, č. 1, s. 7-24. ISSN 1802-9930.
 101. 2007

 102. DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga. Cohesion in Colony Texts. In Silesian Studies in English 2006. International Conference of English anf American Studies (Proceedings). 1. vyd. Opava: Silezská univerzita v Opavě, 2007. s. 51-61. ISBN 80-7248-400-1.
 103. DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga. On Coherence in Written Discourse. In Complexity and Coherence. Approaches to Linguistic Research and Language Teaching. Research in English and Applied Linguistics. REAL Studies 3. 1. vyd. Göttingen: Cuvillier Verlag, 2007. s. 127-145. ISBN 978-3-86727-215-5.
 104. DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga. On Translating Political Terms and Set Collocations. In Analyza stavu prekladu, tlmocenia a vyucovania cudzich jazykov vo firemnom prostredi na Slovensku. Vystup z projektu CGA 1/3/2005. 1. vyd. Nitra: KAaA FF UKF v Nitre. Nitra: FF UKF, 2007. s. 40-46. 1. ISBN 80-8094-063-0.
 105. DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga. Some aspects of politeness in public speaking. Topics in Linguistics. Nitra: Univerzita Konstantina Filozofa, Nitra, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 52-63. ISSN 3836-2007.
 106. DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga. Style Markers of Resolutions: Clause Patterns and Verb Complementation. Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity, Řada anglistická: Brno Studies in English 33. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2007, roč. 33, S13, s. 73-90. ISSN 1211-1791.
 107. DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga. Style Markers of Resolutions: Form and Function of Adverbial Structures. Brno studies in English. Brno: MU, 2007, roč. 32, S12, s. 37-54. ISSN 1211-1791.
 108. 2006

 109. DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga. Information processing in resolutions. In Proceedings of the 1st Nitra International Conference on Discourse Studies 'Trends and Perspectives’ March 20, 2006. Nitra: Constantine the Philosopher University, Mitra, 2006. s. 37-46. ISBN 80-8094-029-0.
 110. DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga, Renata POVOLNÁ a Irena HŮLKOVÁ. Interactive E-learning support for teaching linguistics. Acta Academica Karviniensia. Sborník vědeckých statí a článků OPF. Karviná: OPF SU, 2006, roč. 2006, č. 1, s. 16-28. ISSN 1212-415X.
 111. DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga. Text colonies revisited: Clause relations in colony texts. In Discourse and Interaction 2. Sborník prací Pedagogické fakulty Masatykovy univerzity v Brně. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 43-56. ISBN 80-210-4203-6.
 112. 2005

 113. DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga. Grammatical Structures in English: Meaning in Context. 2. přepracované vyd. Brno: Nakladatelství Masarykovy univerzity, 2005. 163 s. ISBN 80-210-2477-1.
 114. DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga. Politeness strategies in institutional speech acts. In Discorse and Interaction 1. Brno Seminar on Linguistic Studies in English: Proceedings. Spisy Pedagogické fakulty. 1. vyd. Brno: Nakladatelství Masarykovy univerzity, 2005. s. 14-25. ISBN 80-210-3916-7.
 115. DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga. Supplementive Clauses in Resolutions. In Theory and Practice in English Studies 3, Proceedings from the Eighth Conference on English, American and Canadian Studies (Linguistics). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 43-52. ISBN 80-210-3930-2.
 116. DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga. Text Organization: Development in the Structure of UNESCO 'Resolutions' volumes. Acta academica karviniensia. Karviné: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2005, roč. 2005, č. 2, s. 16-36, 20 s. ISSN 1212-415X.
 117. DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga. Text Typology of Resolutions. Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity, Řada anglistická: Brno Studies in English 31, S11. Brno: Masarykova univerzita, 2005, roč. 31, S11, s. 19-33. ISSN 1211-1791.
 118. 2004

 119. DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga. Situational Characteristics of the Discourse of International Governmental Organizations: UNESCO Resolutions and Declarations. Acta academica karviniensia. Karviná: Obchodně podnikatelská fakulta SU, 2004, roč. 2004, č. 1, s. 25-41. ISSN 1212-415X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 7. 2021 09:23