Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

 1. BEDNAŘÍKOVÁ, Markéta, Vít WEINBERGER, Luboš MINÁŘ, Eva JANDÁKOVÁ, Iva MIHULOVÁ, Michal FELSINGER, Otakar BEDNAŘÍK a Dagmar BRANČÍKOVÁ. Pokročilý maligní germinální tumor ovaria diagnostikovaný v pozdní postmenopauze. Klinická onkologie. Praha: Ambit Media, 2018, roč. 31, Suppl. 1, s. 94-95. ISSN 0862-495X.
 2. 2017

 3. BEDNAŘÍKOVÁ, Markéta, Vít WEINBERGER, Luboš MINÁŘ, Otakar BEDNAŘÍK, E JANDÁKOVÁ, Jitka HAUSNEROVÁ, Šárka BOHATÁ, Renata KOUKALOVÁ a Dagmar BRANČÍKOVÁ. Bevacizumab v léčbě karcinomu děložního čípku – zkušenosti FN Brno. C̆eská onkologická spolec̆nost Slovenská onkologicka spolecnost, 2017.
 4. 2016

 5. BEDNAŘÍKOVÁ, Markéta, Lada KLVAČOVÁ, Michaela FREIBERGEROVÁ, Radana PAŘÍZKOVÁ, Pavel ŠTOURAČ, Luboš MINÁŘ, Eva JANDÁKOVÁ, Šárka BOHATÁ, Otakar BEDNAŘÍK a Dagmar BRANČÍKOVÁ. Germinální tumor ovaria manifestovaný život ohrožujícím neuropsychiatrickým syndromem. In XL. brněnské onkologické dny a XXX. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2016. ISSN 0862-495X.
 6. BEDNAŘÍKOVÁ, Markéta, Vít WEINBERGER, Luboš MINÁŘ, Otakar BEDNAŘÍK, Eva JANDÁKOVÁ, Jitka HAUSNEROVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Šárka BOHATÁ, Dalibor VALÍK, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ a Dagmar BRANČÍKOVÁ. Metastatický primárně neresekabilní karcinom tlustého střeva manifestovaný v graviditě u 38leté pacientky pod klinickým obrazem karcinomu ovaria. Onkologie. Olomouc: Solen, s.r.o., 2016, roč. 10, č. 2, s. 102-106. ISSN 1802-4475.
 7. 2015

 8. BRANČÍKOVÁ, Dagmar a Otakar BEDNAŘÍK. Aflibercept, první zkušenosti v léčbě metastatického karcinomu kolorekta. Acta medicinae. Brno: ERA Média, 2015, roč. 2015, "Speciál 2015", s. 32-34. ISSN 1805-398X.
 9. GIMUNOVÁ, Olga, Otakar BEDNAŘÍK a Š. FOREJTOVÁ. Biologická léčba a riziko komplikací v perioperačním období. Anesteziologie & intenzivní medicína. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 26, č. 3, s. 152-155. ISSN 1214-2158.
 10. 2014

 11. BRANČÍKOVÁ, Dagmar, Zdeněk MECHL, Zdeněk ADAM, Markéta PROTIVÁNKOVÁ, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK a Jiří MAYER. Bone Markers in the Treatment of Cancer Related Bone Disease in Patients with Metastatic Breast Cancer. Journal of Cancer Science and Therapy. OMICS Publishing Group, 2014, roč. 6, č. 1, s. 27-31. ISSN 1948-5956. doi:10.4172/1948-5956.1000244.
 12. BRANČÍKOVÁ, Dagmar, Eva JANDÁKOVÁ, Markéta PROTIVÁNKOVÁ, Karel DVOŘÁK, Luboš MINÁŘ, Otakar BEDNAŘÍK, Petr SZTURZ a Zdeněk MECHL. Chemoterapie a její místo v současné léčbě pokročilého hormonálně dependentního karcinomu prsu. Farmakoterapie. Praha: Farmakon Press, 2014, roč. 10, „Léčba pokročilého karcinomu…“, s. 31-33. ISSN 1801-1209.
 13. 2013

 14. SZTURZ, Petr, Zdeněk ADAM, Zdeněk MECHL, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Markéta PROTIVÁNKOVÁ, Lada KLVAČOVÁ, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Eine Single-Center-Studie von therapeutischen Ergebnissen bei 70 Patienten mit sehr seltenen onkologischen Erkrankungen. In Jahrestagung der Deutschen, Österreichischen und Schweizerischen Gesellschaften für Hämatologie und Onkologie 2013, 18.10.-22.10.2013, Vídeň. 2013.
 15. SZTURZ, Petr, Otakar BEDNAŘÍK, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Zdeněk MECHL a Jiří MAYER. Giant metastatic testicular tumor. Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2013, roč. 26, č. 4, s. 298. ISSN 0862-495X.
 16. BRANČÍKOVÁ, Dagmar, Markéta PROTIVÁNKOVÁ, Eva JANDÁKOVÁ, Karel DVOŘÁK, Luboš MINÁŘ, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK a Petr SZTURZ. Karcinom prsu jako součást vícečetné malignity - kazuistika. In XX. Jihočeské onkologické dny, 17.10.2013 - 19.10.2013, Český Krumlov, Zámecká jízdárna. 2013.
 17. BRANČÍKOVÁ, Dagmar, Markéta PROTIVÁNKOVÁ, Eva JANDÁKOVÁ, Karel DVOŘÁK, Luboš MINÁŘ, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK a Petr SZTURZ. Neoadjuvantní léčba karcinomu prsu - retrospektivní analýza jednoho centra. In XX. Jihočeské onkologické dny, 17.10.2013 - 19.10.2013, Český Krumlov, Zámecká jízdárna. 2013.
 18. BRANČÍKOVÁ, Dagmar, Markéta PROTIVÁNKOVÁ, Eva JANDÁKOVÁ, Karel DVOŘÁK, Luboš MINÁŘ, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK a Petr SZTURZ. Neoadjuvantní léčba karcinomu prsu - retrospektivní analýza jednoho centra. In XX. Jihočeské onkologické dny, 17.10.2013 - 19.10.2013, Český Krumlov, Zámecká jízdárna. 2013.
 19. BRANČÍKOVÁ, Dagmar, Markéta PROTIVÁNKOVÁ, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Pavel SZTURZ, Otakar BEDNAŘÍK a Zdeněk MECHL. Pacientka s úplnou odpovědí jaterních a kosttních metastáz při léčbě paclitaxelem + bevacizumabem. 2013.
 20. 2012

 21. BRANČÍKOVÁ, Dagmar, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Markéta PROTIVÁNKOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK a Zdeněk MECHL. Kazuistika: Podpůrná léčba u pacientky s rozsáhlým tumorem ovaria. Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, roč. 25, č. 6, s. 464-467. ISSN 0862-495X.
 22. 2011

 23. ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ, Jiří VORLÍČEK, Zuzana ADAMOVÁ, Jaroslav BAČOVSKÝ, Viera BAJČIOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Jan BLATNÝ, Tomáš BÜCHLER, Igor CRHA, Aleš ČERMÁK, Hana DOLEŽELOVÁ, Ladislav DUŠEK, Karel DVOŘÁK, Pavel FABIAN, Vuk FAIT, Antonín FASSMANN, Jindřich FIALA, Lukáš FIALA, Jindřich FÍNEK, Lenka FORETOVÁ, Radim GROSMAN, Jana HALÁMKOVÁ, Miroslav HEŘMAN, Martin HUSER, Ludmila HYNKOVÁ, Richard CHALOUPKA, Libuše KALVODOVÁ, Igor KISS, Iva KOCMANOVÁ, Martin KOMENDA, Jana KOPTÍKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk KRÁL, Eva LÉTALOVÁ, Milan MACHÁLKA, Josef MALIŠ, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Jiří MAYER, Vojtěch MORNSTEIN, Mojmír MOULIS, Jan MUŽÍK, Miroslav MYSLIVEČEK, Milan NAVRÁTIL, Tomáš NEBESKÝ, Miroslav NEČAS, Rudolf NENUTIL, Jiří NEUBAUER, Martin ONDRÁK, Zdeněk PAVELKA, Miroslav PENKA, Vojtěch PEŘINA, Katarína PETRÁKOVÁ, Petr POKORNÝ, Luděk POUR, Jiří PRÁŠEK, Zdeněk RÁČIL, Martin REPKO, Zdeněk ŘEHÁK, Jiří SCHOVANEC, Ondřej SLÁMA, Petr SMÍŠEK, Jan STARÝ, Petr SZTURZ, Marek SVOBODA, Vlastimil ŠČUDLA, Roman ŠEFR, Pavel ŠEVČÍK, Pavel ŠLAMPA, Lenka ŠMARDOVÁ, Jiří ŠNAJDAUF, Jaroslav ŠTĚRBA, Michal TICHÝ, Jiří TOMÁŠEK, Miroslav TOMIŠKA, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Vít UNZEITIG, Jiří VANÍČEK, Vladimír VAŠKŮ, Rostislav VYZULA, Barbora WEINBERGEROVÁ, Marie ZÍTKOVÁ a Karel ZITTERBART. Obecná onkologie. První vydání. Praha: Galén, 2011. 394 s. ISBN 978-80-7262-715-8.
 24. GROLICH, Tomáš, Zdeněk KALA, Oldřich ROBEK, Igor PENKA, Vladimír PROCHÁZKA, Otakar BEDNAŘÍK a Lenka OSTŘÍŽKOVÁ. Postup u pacientů pro neoadjuvantní CHRT s výraznou pasážovací poruchou u karcinomu rekta. In XVIII. Jihočeské onkologické dny. Sborník přednášek. 2011. ISBN 978-80-260-0192-8.
 25. OSTŘÍŽKOVÁ, Lenka, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Zdeněk MECHL, Zdeněk KALA a Vlastimil VÁLEK. Sunitinib v léčbě neuroendokrinních tumorů trávicího traktu-první zkušenosti. 2011. ISBN 978-80-86793-17-7.
 26. OSTŘÍŽKOVÁ, Lenka, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Zdeněk MECHL, Zdeněk KALA a Vlastimil VÁLEK. Sunitinib v léčbě neuroendokrinních tumorů trávicího traktu-první zkušenosti. 2011. ISBN 978-80-86793-17-7.
 27. SOUČEK, Miroslav, Jindřich ŠPINAR, Jiří VORLÍČEK, Zdeněk ADAM, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Karola BALŠÍKOVÁ, Drahomíra BARTOŠOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Richard BERGER, Šárka BOHATÁ, Petr BRHEL, Tomáš BRYCHTA, Yvona BRYCHTOVÁ, Alena BULIKOVÁ, Petr BURKOŇ, Ivan ČAPOV, Aleš ČERMÁK, Eva ČEŠKOVÁ, Milan DASTYCH, Regina DEMLOVÁ, Petr DÍTĚ, Jiří DOLINA, Michael DOUBEK, Martina DOUBKOVÁ, Lenka DUBSKÁ, Ladislav DUŠEK, Pavel FABIAN, Vuk FAIT, Zdeněk FOJTÍK, Lenka FORETOVÁ, Tomáš FREIBERGER, Renata GAILLYOVÁ, Roman GÁL, Ladislav GROCH, Marek HAKL, Jana HALÁMKOVÁ, Aleš HEP, Jitka HILLOVÁ MANNOVÁ, Ota HLINOMAZ, Ivo HOFÍREK, Jan HOLČÍK, Alena HOLČÍKOVÁ, Alena HONDLOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ, Jan HRUDA, Petr HUSA, Libuše HUSOVÁ, Richard CHALOUPKA, Václav CHALOUPKA, Josef CHOVANEC, Stanislav JANOUŠEK, Jana JURÁNKOVÁ, Ladislav KABELKA, Zdeněk KADAŇKA, Bohdan KADLEC, Zdeněk KALA, Bohuslav KIANIČKA, Dagmar KINDLOVÁ, Igor KISS, Jarmila KISSOVÁ, Martin KLABUSAY, Ivo KOCÁK, Jiří KÖNIG, Jana KOPTÍKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Zdeněk KRÁL, Milan KRATOCHVÍL, Lenka KRBKOVÁ, Marta KREJČÍ, Petr KRIFTA, Petr KROUPA, Darja KRUSOVÁ, Lucie KŘIKAVOVÁ, Růžena LÁBROVÁ, Radek LAKOMÝ, Jan LATA, Jolana LIPOLDOVÁ, Jiří LITZMAN, Ondřej LUDKA, Jan MALÁSKA, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Jiří MATOUŠEK, Pavel MATUŠKA, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Jaroslav MELUZÍN, Hana MELUZÍNOVÁ, Zdeněk MERTA, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Miroslav MORÁŇ, Vojtěch MORNSTEIN, Jan MUŽÍK, Tomáš NEBESKÝ, Anna NEČASOVÁ, Marta NEDBÁLKOVÁ, Miroslava NEKULOVÁ, Petr NĚMEC, Jiří NEUBAUER, Pavel NOHEL, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Miroslav NOVÁK, Bronislava NOVOTNÁ, Petr ŠTOURAČ a Vojtěch THON. Vnitřní lékařství. 1.vyd. Praha, Brno: Grada, 2011. 1788 s. Vnitřní lékařství. ISBN 978-80-247-2110-1.
 28. GROLICH, Tomáš, Zdeněk KALA, Igor PENKA, Vladimír PROCHÁZKA, Oldřich ROBEK, Otakar BEDNAŘÍK a Lenka OSTŘÍŽKOVÁ. Využití laparoskopické ileostomia a sigmoideostomie u výrazně stenozujících symptomatických tumorů rekta před neoadjuvantní léčbou. In XIII. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. Sborník přednášek. 2011.
 29. GROLICH, Tomáš, Zdeněk KALA, Igor PENKA, Vladimír PROCHÁZKA, Oldřich ROBEK, Otakar BEDNAŘÍK a Lenka OSTŘÍŽKOVÁ. Využití laparoskopické ileostomie a sigmoideostomie u výrazně stenozujících symptomatickcýh tumorů rekta před neoadjuvantní léčbou. In XIII. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. 2011.
 30. 2010

 31. KOSTŘICA, Rom, Zdeněk MECHL, Pavel SMILEK, Otakar BEDNAŘÍK, Jana NEUWIRTHOVÁ a Renata ČERVENÁ. Karcinomy hlavy a krku. In Klinická a Radiačná onkológia I,II. první. Slovensko, Martin: OSVETA Martin 2010, 2010. s. 861-906, 2432 s. Onkologie, 2. ISBN 978-80-8063-302-8.
 32. BRANČÍKOVÁ, Dagmar, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK a Z. MECHL. Periferní senzorická polyneuropatie po chemoterapii-možnosti ovlivnění. In MUDr Marek Svoboda PhD. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty. 2011. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2010. s. 42. ISBN 978-80-86793-23-8.
 33. BRANČÍKOVÁ, Dagmar, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK a Z. MECHL. Periferní senzorická polyneuropatie po chemoterapii-možnosti ovlivnění. In MUDr Marek Svoboda PhD. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty. 2011. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2010. s. 42. ISBN 978-80-86793-23-8.
 34. 2008

 35. ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Dagmar, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Pavel JANÍČEK, Oldřich JELÍNEK a Karel VESELÝ. Bone and Soft Tissues Tumours, Multidisciplinary management in the Czech republic. In In Abstract book of the 19-th International Congress on Anti-Cancer Treatment, Paris, france, february 5-8, 2008. 2008. vyd. Paris, France: www.icact.com, 2008. s. 365.
 36. BRANČÍKOVÁ, Dagmar, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Renata ČERVENÁ, Otakar BEDNAŘÍK a Jan KŘÍSTEK. Co je nového v léčbě kostních metastáz solidních tumorů. In 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty. 2008. ISBN 978-80-86793-23-8.
 37. BRANČÍKOVÁ, Dagmar, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Renata ČERVENÁ, Otakar BEDNAŘÍK a Jan KŘÍSTEK. Co je nového v léčbě kostních metastáz solidních tumorů. In MUDr Marek Svoboda Ph.D. 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2008. s. 59. ISBN 978-80-86793-23-8.
 38. 2007

 39. MECHL, Zdeněk, Pavel SMILEK, Jana NEUWIRTHOVÁ, Petr BURKOŇ a Otakar BEDNAŘÍK. Maligní nádory hlavy a krku. www.euni.cz. Praha: Pears Health Cyber, EUNI, 2007, roč. 1, č. 1, s. x, x. ISSN 1802-050X.
 40. JEDLIČKA, Václav, Jan DOLEŽEL, Petr VLČEK, Adam PEŠTÁL, Karel VESELÝ, Otakar BEDNAŘÍK a Ivan ČAPOV. Metastazektomie vícečetných plicních metastáz nízce diferencovaného synoviálního sarkomu. Rozhledy v chirurgii. Praha: Nakladatelství Olympia, a.s. Praha, 2007, roč. 86, č. 2, s. 85-88. ISSN 0035-9351.
 41. BRANČÍKOVÁ, Dagmar, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Otakar BEDNAŘÍK a Zdeněk MECHL. Predictor of responsibility of the treatment of bone metastases MBC: Monitoring levels of osteomarkers. In MUDr Marián Hajdůch. 2007 3. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. Olomouc: Solen s.r.o., 2007. s. 26. ISSN 1802-4475.
 42. BRANČÍKOVÁ, Dagmar, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Otakar BEDNAŘÍK a Zdeněk MECHL. Predictor of responsibility of the treatment of bone metastases MBC: Monitoring levels of osteomarkers. In MUDr Marián Hajdůch. 2007 3. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. Olomouc: Solen s.r.o., 2007. s. 26. ISSN 1802-4475.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 27. 6. 2022 12:42