Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2010

 1. KUNOVOVÁ, Lucie. Orchestrální díla Grazyny Bacewiczové. In Studentská odborná konference. 2010.
 2. KUNOVOVÁ, Lucie. The Use of Computer Applications in Teaching Music Theory at Art Schools. In Sedláček, Marek. The Multimedia Technologies Applications in Music Education. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 39-43. ISBN 978-80-210-5392-2.
 3. KUNOVOVÁ, Lucie. Využití počítačových aplikací ve výuce hudební nauky na ZUŠ. Teoretické reflexe hudební výchovy. Brno: MU, 2010, roč. 6, č. 2, 6 s. ISSN 1803-1331.
 4. KUNOVOVÁ, Lucie. Využití počítačových aplikací ve výuce hudební nauky na ZUŠ. In XXV. Mezinárodní hudebně pedagogická konference Musica viva in schola. 2010.
 5. 2009

 6. KUNOVOVÁ, Lucie. Impresionismus - počátek modernismu. K integraci mezipředmětových vazeb v hudební výchově. Teoretické reflexe hudební výchovy. Brno, 2009, roč. 5, č. 1, 10 s. ISSN 1803-1331.
 7. KUNOVOVÁ, Lucie. Orchestrální díla Grazyny Bacewiczové - analýzy a východiska pro recepci v hudební výchově. In Celofakultní konference studentů doktorských studijních programů. 2009.
 8. 2007

 9. KUNOVOVÁ, Lucie. Grazyna Bacewicz - průřez tvorbou polské skladatelky. Teoretické reflexe hudební výchovy. Brno: MU, 2007, roč. 1, č. 3, s. 1-5. ISSN 1803-1331.
 10. KUNOVOVÁ, Lucie. Rozhlasová kvartetní tvorba Josefa Berga v polovině padesátých let. In Musica viva in schola XX. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 251-259. ISBN 978-80-210-4445-6.
 11. 2006

 12. KUNOVOVÁ, Lucie. Benjamin Britten - náměty k poslechovým činnostem v hudební výchově. In Výzkum aktuálních problémů pedagogiky a oborových didaktik (v disertačních pracích studentů doktorských studijních programů). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 247-252. ISBN 80-210-4163-3.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 20. 5. 2022 07:41