Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2015

  1. PLÁNKA, Ladislav, Eva BRICHTOVÁ, Petr VONDRÁČEK, Vladimír BARTL a Bronislav HNILIČKA. Incidence a výsledky léčby posttraumatické parézy nervus ulnaris u dětí. In Dětské zlomeniny. 13. – 14. 5. 2015. Zbiroh, Česká republika. 2015.
  2. BARTL, Vladimír, Ladislav PLÁNKA a Bronislav HNILIČKA. Léčba zlomenin diafýzy stehenní kosti u dětí předškolního věku. In Dětské zlomeniny. 13. – 14. 5. 2015. Zbiroh, Česká republika. 2015.
  3. BIBROVÁ, Štěpánka, Vladimír BARTL, Ladislav PLÁNKA a Bronislav HNILIČKA. Operační léčba zlomenin článků prstů ruky v dětském věku. In III. Kongres České společnosti chirurgie ruky a II. Kongres České společnosti terapie ruky, Harrachov: sborník abstrakt. 2015. 2015.
  4. BARTL, Vladimír, Ladislav PLÁNKA, Bronislav HNILIČKA a Štěpánka BIBROVÁ. Operační léčba zlomenin prstů u dětí a adolescentů. In Sborník 61. Kongresu českých a slovenských dětských chirurgů, 30. 9. - 2. 10. 2015., Český Krumlov, Česká republika. 2015.

  2014

  1. STARÝ, David, Robert MACHÁČEK, Robert DOUŠEK, Bronislav HNILIČKA, Jiří TŮMA a Ladislav PLÁNKA. Laparoskopická cholecystektomie u dětí a adolescentů. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2014, roč. 93, č. 1, s. 11-15. ISSN 0035-9351.
  2. BIBROVÁ, Štěpánka, Vladimír BARTL, Bronislav HNILIČKA, Ladislav PLÁNKA a Jiří TŮMA. Poranění páteře u dětí. In 0. Kongres slovenských a českých detských chirurgov s mezinárodnou účasťou, Rájecké Teplice, 22. - 24. 5. 2014. 2014.

  2013

  1. LUKÁŠOVÁ, Olga, Štěpánka BIBROVÁ, Jitka VOKURKOVÁ, Ladislav PLÁNKA, Iva HUFOVÁ, Bronislav HNILIČKA a Radomír MÁGER. Naše zkušenosti s léčbou VAC systémem u dětských pacientů po komplikovaných poraněních dolních končetin. In XI. Celostátní kongres mezioborové spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. 2013. 2013.
  2. BIBROVÁ, Štěpánka, Jiří TŮMA, Bronislav HNILIČKA a Ladislav PLÁNKA. Poranění břicha u dětí. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2013, roč. 14, č. 4, s. 257-258. ISSN 1213-0494.

  2012

  1. BARTL, Vladimír, Bronislav HNILIČKA, Štěpánka BIBROVÁ a Ladislav PLÁNKA. Kirschnerův drát a MIO dětských zlomenin. In 5. slovenská konferenciaTrauma v detskom veku : Šamorín. 2012.
  2. PLÁNKA, Ladislav, Štěpánka BIBROVÁ a Bronislav HNILIČKA. Poranění jater u dětí. In 58. kongres českých a slovenských dětských chirurgů. 2012. ISBN 978-80-87562-02-4.
  3. BARTL, Vladimír, Bronislav HNILIČKA, Štěpánka BIBROVÁ a Ladislav PLÁNKA. Zevní fixátor jako varianta Metody MIROS – naše zkušenosti v léčbě zlomenin do 16 let věku. In XI. Ostravské traumatologické dny : 10. až 12. října 2012 Rožnov pod Radhoštěm. 2012. ISBN 978-80-260-2410-1.

  2011

  1. BIBROVÁ, Štěpánka, Bronislav HNILIČKA, Jan HNILIČKA, Vladimír BARTL a Petr GÁL. Analýza poranění u dětí do 5 let věku. In 57. kongres slovenských a českých detských chirurgů, Jasná, Slovensko. 2011.
  2. BARTL, Vladimír, Jan ŠKVAŘIL a Bronislav HNILIČKA. MIROS – první zkušenost. In Sympozium Dětské zlomeniny Liblice 2011. 2011.

  2010

  1. BIBROVÁ, Štěpánka, Jiří TŮMA, Vladimír BARTL, Bronislav HNILIČKA, Otakar TEYSCHL a Petr GÁL. Břišní poranění v dětském věku. In 56. Mezinárodní kongres českých a slovenských dětských chirurgů. Olomouc, 2010, s. 33-33. ISBN 978-80-87327-34-0.
  2. BARTL, Vladimír, Otakar TEYSCHL, Jan ŠKVAŘIL, Ladislav PLÁNKA, Bronislav HNILIČKA a Štěpánka BIBROVÁ. Léčba zlomenin femoru u dětí předškolního věku. In 4. Slovenská konferencia Trauma v detskom veku. 2010.
  3. BRICHTOVÁ, Eva, David STARÝ, Ladislav PLÁNKA, Štěpánka BIBROVÁ a Bronislav HNILIČKA. Likvorea u dětských pacientů s kraniocerebrálním poraněním. Úrazová chirurgie. Praha, 2010, roč. 18, č. 1, s. 24-27. ISSN 1211-7080.
  4. BIBROVÁ, Štěpánka, Jitka VOKURKOVÁ, Ladislav PLÁNKA, Bronislav HNILIČKA, David STARÝ, Otakar TEYSCHL, Dagmar ŠTĚPÁNKOVÁ, Robert MACHÁČEK, Jan BLATNÝ, Radek BRAUNER a Zdeněk ŠILHART. Multioborová spolupráce při devastujícím poranění dolních končetin - kazuistika. In 10. Ostravské traumatologické dny. 2010.
  5. BARTL, Vladimír, Štěpánka BIBROVÁ, Jan ŠKVAŘIL a Bronislav HNILIČKA. Poznámky k použití Kirschnerova drátu v dětské traumatologii. In Sborník abstrakt. Olomouc, 2010, s. 34-34.
  6. PLÁNKA, Ladislav, David STARÝ, Vladimír BARTL, Bronislav HNILIČKA a Petr GÁL. Využití LCP v dětské traumatologii. In 10. Ostravské traumatologické dny. 2010.

  2005

  1. ZERHAU, Pavel, Matej HUSÁR, Petr GÁL a Bronislav HNILIČKA. Aktivní přístup k léčbě poranění ledvin u dětí. In 51. kongres českých a slovenských dětských chirurgů. Dvůr Králové nad Labem, 2005, s. 51.
  2. KRAFKA, Karel, Jiří TŮMA, Bronislav HNILIČKA a Otakar TEYSCHL. Laparoskopické operace u dětí s Hirschprungovou chorobou-první zkušenosti. Rozhledy v chirurgii. Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2005, roč. 84, č. 8, s. 395-399, 4 s. ISSN 0035-9351.

  2002

  1. GÁL, Petr, Vladimír BARTL, Otakar TEYSCHL a Bronislav HNILIČKA. Miniinvazivní osteosyntéza zlomenin diafýzy předloketních kostí u dětí. Lekárský obzor. Slovenská republika, Bratislava, 2002, roč. 51, č. 7, s. 200-203. ISSN 0457-4214.

  2001

  1. HORÁK, Milan, Bronislav HNILIČKA, Petr GÁL, Dana DEMBICKÁ a Jarmila SKOTÁKOVÁ. Pohled dětského chirurga na použití centrálního žilního katétru u hematologicko-onkologicky nemocných dětí. Rozhledy v chirurgii. Praha: Čs. lék. společnost J.E.Purkyně, 2001, roč. 80, č. 12, s. 636-638. ISSN 0035-9351.
  2. GÁL, Petr, Vladimír BARTL, Otakar TEYSCHL, Jiří TŮMA a Bronislav HNILIČKA. První zkušenosti s miniinvazivní osteosyntézou při léčbě Monteggiovy zlomeniny u dětí. Úrazová chirurgie. Praha, 2001, roč. 9, č. 2, s. 1-3. ISSN 1211-7080.
  3. ZERHAU, Pavel a Bronislav HNILIČKA. Srovnání laparoskopických a otevřených nefrektomií u dětí. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2001, roč. 80, č. 3, s. 147-150. ISSN 0035-9351.
  4. ZERHAU, Pavel, Bronislav HNILIČKA, Otakar TEYSCHL a Petr GÁL. Zdvojení močové trubice sdružené s kryptorchismem a atrezií jícnu. Česká urologie. Praha,Brno,ČR: Česká urologická společnost ČLS JEP, 2001, roč. 5, č. 2, s. 41-43. ISSN 1211-8729.

  2000

  1. ZERHAU, Pavel a Bronislav HNILIČKA. Primární rekonstrukce exstrophie močového měchýře u dívek s použitím paraexstrofických kožních laloků. Česká urologie. Brno: Česká urologická společnost JEP, 2000, roč. 4, č. 2, s. 34-38. ISSN 1211-8729.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 20. 6. 2024 17:34