Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

  1. GALUŠKA, Luděk, Lucie VALÁŠKOVÁ a Jakub LANGR. Uherské Hradiště - Sady. Pec na vypalování střešní krytiny a žluté keramiky antických tvarů. Brno: Archeologický ústav AV ČR, 2022. s. 380–382. ISBN 978-80-86023-48-9. doi:10.47382/arub202.

  2017

  1. GALUŠKA, Luděk. Slované - stopy předků : o Moravě v 6.-10. století. Brno: Moravské zemské muzeum, 2017. 303 s. ISBN 978-80-7028-488-9.

  2015

  1. GALUŠKA, Luděk. K problematice zlata na Velké Moravě. In Pieta, Karol; Robak, Zbigniew. Bojná 2 : nové výsledky výskumov včasnostredovekých hradísk. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 2015. s. 195-203. ISBN 978-80-89315-60-4.
  2. GALUŠKA, Luděk. Silver disc-shaped plaque depicting a rider with a bird from the early medieval period found at Staré Město (Moravia, CZ). Przegląd archeologiczny. 2015, roč. 63, s. 195-207. ISSN 0079-7138.
  3. MITÁČEK, Jiří, Tomáš BALETKA, Luděk GALUŠKA, Libor JAN, Zdeněk MĚŘÍNSKÝ, Miroslav PLAČEK, Rudolf PROCHÁZKA a Martin WIHODA. Středověká Morava. Brno: Moravské zemské muzeum, 2015. 191 s. ISBN 978-80-7028-438-4.

  2014

  1. GALUŠKA, Luděk. Rex, principes, optimates : the elites of Great Moravia. In Kouřil, Pavel. Great Moravia and the beginnings of Christianity. The Institute of Archaeology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Brno, 2014. s. 54-65. ISBN 978-80-86023-54-0.

  2012

  1. GALUŠKA, Luděk, Jiří MACHÁČEK, Karol PIETA a Hedvika SEDLÁČKOVÁ. The glass of Great Moravia : vessel and window glass, and small objects. Journal of Glass Studies. Corning, NY: The Corning Museum of Glass, 2012, roč. 54, č. 1, s. 61-92. ISSN 0075-4250.

  2010

  1. GALUŠKA, Luděk a Miroslav VAŠKOVÝCH. Raně středověké hroby "vampýrů" z Modré u Velehradu. Slovácko : společenskovědní sborník pro moravsko-slovenské pomezí. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, 2010, roč. 52, s. 121-133. ISSN 0583-5569.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 9. 12. 2023 19:41