Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. SCHLAGHAMERSKÝ, Jiří, Martina BÍLKOVÁ, Lenka DUŠÁTKOVÁ, Eva HANÁKOVÁ, Jan HELEŠIC, Martin KOČÍ, Eva LÍZNAROVÁ, Igor MALENOVSKÝ, Petr PAŘIL, Michal PAVONIČ, Václav PIŽL, Zuzana PLESKOVÁ, Marek POLÁŠEK, Vendula POLÁŠKOVÁ, Eva ŠMERDOVÁ, Michal STRAKA, Jan ŠUPINA, Karel TAJOVSKÝ, Martin VAŠÍČEK a David VÝRAVSKÝ. Závěrečná výzkumná zpráva projektu TITSMZP707 - Vliv technického zasněžování na biologické složky přírodního prostředí na území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2022. 216 s.
 2. 2021

 3. HOMOLA, Lukáš, Jozef KLUČKA, Jan HELEŠIC, Zlatava JIRSENSKÁ, Milan KRATOCHVÍL, Petr DOMINIK, Milan URÍK, Ondřej HORÁK, Petr JABANDŽIEV, Lenka KRBKOVÁ a Petr ŠTOURAČ. Unvaccinated child tetanus from nasal toy battery. Central European Journal of Public Health. Prague: NATL INST PUBLIC HEALTH, 2021, roč. 29, č. 4, s. 322-324. ISSN 1210-7778. doi:10.21101/cejph.a6702.
 4. SCHLAGHAMERSKÝ, Jiří, Jan HELEŠIC, Martin KOČÍ, Igor MALENOVSKÝ, Petr PAŘIL, Michal STRAKA a Karel TAJOVSKÝ. Výsledek projektu TITSMZP707 –Vliv technického zasněžování na biologické složky přírodního prostředí na území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma: Hkonc - výsledky promítnuté do schválených strategických a koncepčních dokumentů VaVaI orgánů státní nebo veřejné správy. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2021. 12 s.
 5. 2017

 6. ŽÁKOVÁ, Sylvie, Veronika WEISSOVÁ, Bohuslav UHER a Jan HELEŠIC. Macroinvertebrate herbivores and epilithon algae community of a stream affected by mineralized heated mining water inflow. Annales de Limnologie - International Journal of Limnology. LES ULIS CEDEX A, FRANCE: EDP Sciences S A, 2017, roč. 53, March, s. 189-201. ISSN 0003-4088. doi:10.1051/limn/2017003.
 7. BOJKOVÁ, Jindřiška, Jiří KROČA, Jan HELEŠIC a Tomáš SOLDÁN. Plecoptera (pošvatky). Příroda, Sborník prací z ochrany přírody. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2017, roč. 36, č. 1, s. 123-125. ISSN 1211-3603.
 8. 2015

 9. HELEŠIC, Jan. Bioindikace na rozcestí nebo na scestí. In Vanda Rádková - Jindřiška Bojková. XVII. Konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti. 1. vyd. Brno: Masyrkova univerzita, 2015. s. 66 - 70. ISBN 978-80-210-7874-1.
 10. ZHAI, Marie, Ondřej NOVÁČEK, David VÝRAVSKÝ, Vít SYROVÁTKA, Jindřiška BOJKOVÁ a Jan HELEŠIC. Environmental and spatial control of ostracod assemblages in the Western Carpathian spring fens. Hydrobiologia. 2015, roč. 745, č. 1, s. 225-239. ISSN 0018-8158. doi:10.1007/s10750-014-2104-1.
 11. 2014

 12. ADÁMEK, Zdeněk, Jan HELEŠIC, Blahoslav MARŠÁLEK a Martin RULÍK. Applied Hydrobiology. 1. vyd. Vodňany: Univ.South Bohemia in České Budějovice, 2014. 376 s. ISBN 978-80-7514-025-8.
 13. RŮŽIČKOVÁ, Sylvie, Jana SCHENKOVÁ, Veronika WEISSOVÁ a Jan HELEŠIC. Environmental impact of heated mining waters on clitellate (Annelida: Clitellata) assemblages. Biologia. 2014, roč. 69, č. 9, s. 1179-1189. ISSN 0006-3088. doi:10.2478/s11756-014-0424-2.
 14. 2013

 15. OMELKOVÁ, Markéta, Vít SYROVÁTKA, Vendula KŘOUPALOVÁ, Vanda RÁDKOVÁ, Jindřiška BOJKOVÁ, Michal HORSÁK, Marie ZHAI a Jan HELEŠIC. Dipteran assemblages of spring fens closely follow the gradient of groundwater mineral richness. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. 2013, roč. 70, č. 5, s. 689-700. ISSN 0706-652X. doi:10.1139/cjfas-2013-0026.
 16. SCHENKOVÁ, Jana, Věra OPRAVILOVÁ a Jan HELEŠIC. Diverzita mikro-meiofauny na řekách Rokytné a Loučce. In Zoologické dny Brno 2013, Sborník abstraktů z konference 7.-8. února 2013. 2013. ISBN 978-80-87189-14-6.
 17. RŮŽIČKOVÁ, Sylvie, Veronika WEISSOVÁ, Jana SCHENKOVÁ a Jan HELEŠIC. THE EFFECT OF MINING WATER EFFLUENT ON BENTHIC INVERTEBRATES. In Fresh Blood for Fresh Water. 2013.
 18. 2012

 19. ZAHRÁDKOVÁ, Světlana, Blanka ŠVAŇHALOVÁ, Jindřiška BOJKOVÁ, Tomáš SOLDÁN, Petr PAŘIL a Jan HELEŠIC. Long-term changes of mayfly taxocoenosis – a reflection of the Morava River catchment alterations. In 39th IAD Conference, 21-24 August 2012, Szentendre/Hungary. 2012.
 20. STRAKA, Michal, Vít SYROVÁTKA a Jan HELEŠIC. Temporal and spatial macroinvertebrate variance compared: crucial role of CPOM in a headwater stream. Hydrobiologia. Springer, 2012, roč. 686, č. 1, s. 119-134. ISSN 0018-8158. doi:10.1007/s10750-012-1003-6.
 21. PAŘIL, Petr, Michal STRAKA, Lenka TAJMROVÁ, Světlana ZAHRÁDKOVÁ, Pavla ŘEZNÍČKOVÁ a Jan HELEŠIC. The effect of drying up on macroinvertebrate communities in small streams of Central Europe. In 39th IAD Conference, 21-24 August 2012, Szentendre/Hungary. 2012.
 22. RŮŽIČKOVÁ, Sylvie, Jana SCHENKOVÁ, Veronika WEISSOVÁ, Vít SYROVÁTKA a Jan HELEŠIC. Vliv přítoku důlních vod na společenstvo máloštětinatých opaskovců řeky Nedvědičky. In XVI. Konferencia Slovenskej limnologickej spoločnosti a České limnologické společnosti. 2012.
 23. 2011

 24. RŮŽIČKOVÁ, Sylvie, Jana SCHENKOVÁ, Veronika KONVIČKOVÁ, Vít SYROVÁTKA a Jan HELEŠIC. ENVIRONMENTAL IMPACT OF HEATED MINING WATERS ON CLITELLATE ASSEMBLAGES (ANNELIDA: CLITELLATA): A CASE STUDY. In 7th Symposium for European Freswater Sciences. 2011. ISBN 978-84-937882-2-3.
 25. KŘOUPALOVÁ, Vendula, Vít SYROVÁTKA, Jindřiška BOJKOVÁ, Markéta OMELKOVÁ, Vanda RÁDKOVÁ, Michal HORSÁK a Jan HELEŠIC. The composition of Diptera assemblages along the gradient of mineral richness in the spring fens. In AIL, Asociación Ibérica de Limnología. 7th Symposium for European Freshwater Sciences. 2011. ISBN 978-84-937882-2-3.
 26. RŮŽIČKOVÁ, Sylvie, Jana SCHENKOVÁ, Veronika KONVIČKOVÁ, Vít SYROVÁTKA a Jan HELEŠIC. Vliv oteplených důlních vod na společenstvo máloštětinatých opaskovců (Annelida,Clitellata). In 17. Feriancove dni 2011. 2011.
 27. 2010

 28. ADÁMEK, Zdeněk, Jan HELEŠIC, Blahoslav MARŠÁLEK a Martin RULÍK. Aplikovaná hydrobiologie. 2. rozšířené přepracované. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybařství a ochrany vod, 2010. 350 s. FROV JU. ISBN 978-80-87437-09-4.
 29. OMESOVÁ, Marie a Jan HELEŠIC. Organic matter and fine grains as possible determinants of spatial and seasonal variability in bed sediment fauna: A case study from a Hercynian gravel stream. Limnologica - Ecology and Management of Inland Waters. Elsevier GmbH, 2010, roč. 40, č. 4, s. 307-314. ISSN 0075-9511.
 30. UHER, Bohuslav, Veronika KONVIČKOVÁ, Olga SKÁCELOVÁ, Sylvie RŮŽIČKOVÁ a Jan HELEŠIC. The benthic community in running water changed by thermal regime. In Symposium Říční dno VII, Sborník abstraktů a příspěvkú. 1. vyd. Masarykova Univerzita: Muni Press, 2010. s. 69-72. ISBN 978-80-210-5310-6.
 31. 2009

 32. ZAHRÁDKOVÁ, Světlana, Tomáš SOLDÁN, Jindřiška BOJKOVÁ, Jan HELEŠIC, Hana JANOVSKÁ a Pavel SROKA. Distribution and biology of mayflies (Ephemeroptera) of the Czech Republic: present status and perspectives. Aquatic insects. 2009, roč. 31, 11/2009, s. 621-644. ISSN 0165-0424.
 33. PAŘIL, Petr, Vendula KŘOUPALOVÁ, Jindřiška BOJKOVÁ, Michal HORSÁK a Jan HELEŠIC. Chironomid larvae in two types of Western Carpathian spring fens differing in mineral richness. In Abstract book of 1st International Conference on Diptera and their juvenile stages in aquatic and semiaquatic ecosystems in Europe. 2009.
 34. HORSÁK, Michal, Jindřiška BOJKOVÁ, Světlana ZAHRÁDKOVÁ, Marie OMESOVÁ a Jan HELEŠIC. Impact of reservoirs and channelization on lowland river macroinvertebrates: A case study from Central Europe. Limnologica. 2009, roč. 39, č. 2, s. 140–151. ISSN 0075-9511.
 35. BOJKOVÁ, Jindřiška a Jan HELEŠIC. Spring fens as a unique biotope of stonefly larvae (Plecoptera): species richness and species composition gradients. Aquatic insects. 2009, roč. 31, č. 1, s. 365-373. ISSN 0165-0424.
 36. UHER, Bohuslav, Olga SKÁCELOVÁ a Jan HELEŠIC. The effect of mining water on phytobenthic assemblages in a running water - Contribution to the water temperature regime in rivers. Luxembourg: Centre de Recherche Public Gabriel Lippmann, 2009. s. 55.
 37. BOJKOVÁ, Jindřiška, Jana SCHENKOVÁ, Věra OPRAVILOVÁ, Markéta FRÁNKOVÁ, Michal HORSÁK a Jan HELEŠIC. Variabilita vodních organismů v závislosti na minerální bohatosti západokarpatských slatinišť. In Sborník příspěvků 15. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti. 2009. ISBN 978-80-254-4698-0.
 38. UHER, Bohuslav, Olga SKÁCELOVÁ a Jan HELEŠIC. Vliv oteplených důlních vod na fytobentos toku Nedvědička. In Sborník příspěvků 15. konference ČLS a SLS. první. Praha: Česká limnologická společnost, 2009. s. 267-270, 305 s. ISBN 978-80-254-4698-0.
 39. 2008

 40. ADÁMEK, Zdeněk, Jan HELEŠIC, Blahoslav MARŠÁLEK a Martin RULÍK. Aplikovaná hydrobiologie. 1. vyd. Vodňany: VÚRH JU Vodňany, 2008. 256 s. Učebnice. ISBN 978-80-85887-79-2.
 41. PAŘIL, Petr, Jindřiška BOJKOVÁ, Jan ŠPAČEK a Jan HELEŠIC. Ecology of Leuctra geniculata (Plecoptera: Leuctridae),an Atlantomediterranean species on the north-eastern border of its area. Biologia. Bratislava: Slovak Academy of Science, 2008, roč. 63, č. 4, s. 574—581. ISSN 0006-3088.
 42. ZAHRÁDKOVÁ, Světlana, Jindřiška BOJKOVÁ, Jan HELEŠIC a Tomáš SOLDÁN. Mapping of distribution of the orders Ephemeroptera and Plecoptera in the Czech Republic. In International Joint Meeting on Ephemeroptera and Plecoptera. 2008.
 43. OMESOVÁ, Marie, Michal HORSÁK a Jan HELEŠIC. Nested patterns in hyporheic meta-communities: the role of body morphology and penetrability of sediment. Naturwissenschaften. 2008, roč. 95, č. 10, s. 917–926. ISSN 0028-1042.
 44. BOJKOVÁ, Jindřiška a Jan HELEŠIC. Spring fens as a unique biotope of stonefly larvae. In XVI. International Symposium on Plecoptera. 2008.
 45. 2007

 46. HELEŠIC, Jan, Maria LEICHTFRIED a Jana SCHENKOVÁ. Advances in River Bottom Ecology (RIVER BOTTOM VI). Advances in River Bottom Ecology (RIVER BOTTOM VI). In Internationl Review of Hydrobiology, Volume 92 - 2007 - Number 4-5. 1. vyd. Weinheim: Wiley-VCH Vlg. GmbH, 2007. s. 361 - 602, 239 s.
 47. TAJMROVÁ, Lenka a Jan HELEŠIC. Circadian Changes in Feeding Activity and Diet of Hydropsyche saxonica (Trichoptera). International Review of Hydrobiology. Weinheim: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2007, roč. 92 - 2007, 4 - 5, s. 539 - 544. ISSN 1434-2944.
 48. STRAKA, Michal a Jan HELEŠIC. Distribution of benthic invertebrates in a small stream. In SEFS -5 Symposium for Europaen freshwater sciences - Programme and Abstracts. 2007.
 49. ŘEZNÍČKOVÁ, Pavla, Petr PAŘIL, Jitka KRAJČOVÁ, Světlana ZAHRÁDKOVÁ a Jan HELEŠIC. Drift aktivity of macroinvertebrates in an intermittent stream: a case study from the Czech Republic. In Programme and Abstracts SEFS-5 Symposium for European Freshwater Sciences. 2007.
 50. SCHENKOVÁ, Jana, Jiří JARKOVSKÝ a Jan HELEŠIC. Strategies of coexistence of two species: Erpobdella octoculata and E. vilnensis (Hirudinea: Erpobdellidae). International Review of Hydrobiology. Weinheim: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2007, roč. 92, 4-5, s. 527-538. ISSN 1434-2944.
 51. BOJKOVÁ, Jindřiška, Markéta OMELKOVÁ, Jan HELEŠIC a Michal HORSÁK. Structure and species richness of benthic macroinvertebrate assemblages in the Western Carpathian spring fens. In SEFS-5 programme and abstracts. 2007.
 52. OMELKOVÁ, Markéta, Jindřiška BOJKOVÁ, Rudolf ROZKOŠNÝ, Michal HORSÁK a Jan HELEŠIC. The Diptera taxocoenoses in the Western Carpathian spring fens: preliminary results. In SEFS-5 programme and abstracts. 2007.
 53. HOLOUBEK, Ivan, Jana KLÁNOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Vratislav KUBÍK a Jan HELEŠIC. Trends in background levels of persistent organic pollutants at Kosetice observatory, Czech Republic. Part II. Aquatic and terrestric environments 1988-2005. Journal of Environmental Monitoring. UK: Royal Society of Chemistry, 2007, roč. 9, č. 9, s. 564 – 571. ISSN 1464-0325.
 54. OMESOVÁ, Marie a Jan HELEŠIC. Vertical Distribution of Invertebrates in Bed Sediments of a Gravel Stream in the Czech Republic. International Review of Hydrobiology. Weinheim: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2007, roč. 92 - 2007, 4 - 5, s. 480-490. ISSN 1434-2944.
 55. 2006

 56. HELEŠIC, Jan. Biological Monitoring of Running Waters in Eastern and Central Europaen Countries (Former Communistic Block). In G. Ziglio, M. Siligardi, G. Flaim: Biological Monitoring of Rivers. Application and Perspectives. 1. vyd. Chichestr, England, GB: John Wiley and Sons Ltd., 2006. s. 327-350. Water Quality Measurements Series. ISBN 0-470-86376-5.
 57. HELEŠIC, Jan. Ekologie malých a středních toků v povodích České republiky. In Sborník příspěvků 14. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti. 2006. ISBN 80-239-7257-X.
 58. SCHENKOVÁ, Jana a Jan HELEŠIC. Habitat preferences of aquatic Oligochaeta (Annelida) in the Rokytná River, Czech Republic - a small highland stream. Hydrobiologia. Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 2006, roč. 2006, č. 564, s. 117-126, 9 s. ISSN 0018-8158.
 59. OMESOVÁ, Marie a Jan HELEŠIC. How to evaluate the influence of sediment size structure on the lotic invertebrate community composition? In Jones J. Verhandlung.Proceedings.Travaux, Int. Assoc.Theoretical and Applied Limnology. 1. vyd. Stuttgart: E. Sweizerbartsche Vlg., 2006. s. 2131-2413, 4 s. ISBN 3-510-54069-7.
 60. HELEŠIC, Jan, Maria LEICHTFRIED, Franz WAGNER a Marie OMESOVÁ. Investigations on gravel bars and the hyporheic zone in an alpine and two hercynian streams in Central Europe. In J. Jones. Verhandlung.Proceedings.Travaux, Int. Assoc.Theoretical and Applied Limnology. 1. vyd. Stuttgart: E. Schweizerbartsche Vlg., 2006. s. 1511-1515, 4 s. ISBN 3-510-54067-0.
 61. OMELKOVÁ, Markéta a Jan HELEŠIC. Nové a zajímavé larvy dvoukřídlých (Diptera) na fyšových prameništích. In Sborník příspěvků 14. konference ČLS a SLS. 2006. ISBN 80-239-7257-X.
 62. HELEŠIC, Jan, Tomáš SOLDÁN a Jan ŠPAČEK. Plecoptera (pošvatky). In FRAKAČ, J, D KRÁL a M ŠKORPÍK. (eds): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. 1. vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2006. s. 128 - 131. Červený seznam ohrožených druhů České republiky. 1. ISBN 80-86064-96-4.
 63. HELEŠIC, Jan. Předseda podkomise 206 a člen komise 2 přírodní vědy. Česká grantová agentura, 2006.
 64. SCHENKOVÁ, Jana, Jan HELEŠIC a Jiří JARKOVSKÝ. Seasonal dynamics of Bythonomus lemani and Bothrioneurum vejdovskyanum (Oligochaeta, Annelida) in relation to environmental variables. Biologia. Bratislava: Springer, 2006, roč. 61, č. 5, s. 517-523. ISSN 0006-3088.
 65. TOMANOVÁ, Sylvie, Edgar GOITIA a Jan HELEŠIC. Trophic levels and functional feeding groups of macroinvertebrates in neotropical streams. Hydrobiologia. Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 2006, roč. 556, č. 556, s. 251-264. ISSN 0018-8158.
 66. TAJMROVÁ, Lenka a Jan HELEŠIC. Živorní cyklus a potrava Polycentropus flavomaculatus (Pictet, 1834) (Trichoptera, Polycentropidae). In Sborník příspěvků 14. konference ČLS a SLS. 2006. ISBN 80-239-7257-X.
 67. 2005

 68. TAJMROVÁ, Lenka a Jan HELEŠIC. CIRCADIAN CHANGES IN FEEDING ACTIVITY AND DIET OF HYDROPSYCHE SAXONICA MCLACHLAN, 1884. In Symposium RIVER BOTTOM VI, Book of abstracts. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 62.
 69. HELEŠIC, Jan a Soňa HUBÁLKOVÁ. HABITAT PREFERENCES AND PRODUCTION OF GAMMARUS ROESELII GERVAIS 1835 IN LOWLAND RIVER. In Symposium RIVER BOTTOM VI Brno, Book of Abstracts. 1. vyd. Brno: Masarykova universita v Brně, 2005. s. 26.
 70. SCHENKOVÁ, Jana, Jan HELEŠIC a Jiří JARKOVSKÝ. Life strategies and habitat preferences of two competing species: Erpobdella octoculata and Erpobdella vilnensis (Annelida: Hirudinea). In Symposium RIVER BOTTOM VI Brno, Book of Abstracts. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 54.
 71. OMESOVÁ, Marie a Jan HELEŠIC. Vertical distribution of fauna in the bed sediment of gravel stream (Czech Republic). In Symposium RIVER BOTTOM VI Brno, Book of abstrakts. 1. vyd. Brno: Masarykova Universita Brno, 2005. s. 42.
 72. 2004

 73. OMESOVÁ, Marie a Jan HELEŠIC. How to evaluate the influence of sediment size structure on the lotic invertebrate community composition. In 29th SIL congress, Lahti, Finland, 8-14 August 2004, Book of abstracts. 1. vyd. Lahti: International Association of Theoretical and Applied Limnology, 2004. s. 90. ISBN neudáno.
 74. LEICHTFRIED, Maria a Jan HELEŠIC. Investigations on garvel bars and hyporheic zone in an Alpine nad two Hercynian streams in Central Europe. In SIL XXIX Congress Lahti Finland. 1,. Lahti, Finnland: SIL - Suvisoft Ltd., 2004. s. 430.
 75. OMESOVÁ, Marie a Jan HELEŠIC. On the processing of freeze-core samples with notes on the impact of sample size. In Studies in hydrobiology. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2004. s. 59-66. Scripta Fac.Sci.Nat.Univ.Masaryk. Brunnensis. ISBN 80-210-3554-4.
 76. PAŘIL, Petr a Jan HELEŠIC. První nález pošvatky Euleuctra geniculata (Stephens 1836) v ČR. In Sborník abstraktů z konference Zoologické dny. 2004. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2004. s. 55-286. ISBN 80-903329-1-9.
 77. HELEŠIC, Jan. předseda komise 206 (biologie a ekologie) a komise 2 (přírodni vědy). Grantova agentura ČR, 2004.
 78. SCHENKOVÁ, Jana a Jan HELEŠIC. Záleží akvatickým máloštětinatcům (Oligochaeta) na prostředí ve kterém žijí? In Zoologické dny Brno 2004. Sborník abstraktů z konference. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2004. s. 57-58, 232 s. ISBN 80-903329-1-9.
 79. 2003

 80. SCHENKOVÁ, Jana a Jan HELEŠIC. Akvatická Oligochaeta - máloštětinatci a jejich habitatové preference. In Zoologické dny, Brno 2003, Sborník abstraktů z konference 13. - 14. února 2003. Ústav zoologie obratlovců. Brno: ÚBO AV ČR Brno, 2003. s. 48. ISBN 80-239-0073-0.
 81. HELEŠIC, Jan. Biodiversita bezobratlých vodních toků - teorie a výsledky řek povodí Moravy. In Zoologické dny Brno 2003. 1. vyd. Brno: ÚBO AV ČR Brno, 2003. s. 31. ISBN 80-239-0073-0.
 82. SCHENKOVÁ, Jana a Jan HELEŠIC. Habitat preferences of aquatic Oligochaeta in a small highland stream (Czech Republic). In 9th International symposium on aquatic Oligochaeta. Programme & Abstracts. Wageningen, the Netherlands: University of Wageningen, 2003. s. 71-71, 104 s.
 83. HELEŠIC, Jan. Habitatové preference larev pošvatek čeledi Perlidae a Perlodidae - studie druhu Perla burmeisteriana. Acta Facultatis Ecologie. Zvolen: Technická univ. Zvolen, 2003, roč. 10, Suppl. 1, s. 183-186. ISSN 1336-300X.
 84. 2002

 85. HELEŠIC, Jan. The effects of iron and manganese mine watres on stream biota (Case study of ecological risk assessment). In SECOTOX 2002. Book of Astracts, 7th Regional Meeting of the Central and Eastern European Section. 1,. Brno, Czech Republic: Masarykova Univerzita v Brně, 2002. s. 106. ISBN 80-210-2971-4.
 86. 2001

 87. HELEŠIC, Jan a Daniela SCHEIBOVÁ. Bioaccumulation of harmful pollutants in running water food webs. Verh.Internat.Verein.Limnol. Stuttgart, BRD: E.Schweizerbartśche Verlagsuchhandlung, 2001, roč. 27, č. 5, s. 3070-3074. ISSN 0368-0770.
 88. HELEŠIC, Jan, Ondřej KOMÁREK, Jiří KOPECKÝ, Věra OPRAVILOVÁ, Vladislav STEHNO a Jana SCHENKOVÁ. Dynamic patches in meta - hyporhithral zone of streams in the Central Europe. In 2nd Symposium for Europaen Freshwater Sciences, Abstract Book. Toulouse, France: University Paul Sabatier, Toulouse, France, 2001. s. 71.
 89. HELEŠIC, Jan. Habitat preference and life startegy of Perla burmeisteriana Claasen, 1936 (Plecoptera) in Centaral European streams. In 2001 International Joint Meeting on Ephemeroptera and Plecoptera, Abstract book. Perugia, Italy: Universita degli Studi di Perugia, Italy, 2001. s. 74.
 90. HELEŠIC, Jan, Tomáš SOLDÁN a Jan ŠPAČEK. New records of Plecoptera in Central Europe. In 2001 International Joint Meeting, Abratct Book. Perugia, Italy: Iniversita degli Studi di Perigia, Italy, 2001. s. 66.
 91. HELEŠIC, Jan. Nonparametric evaluation of environmental parameters determining the occurrence of stonefly larvae (Plecoptera) in streams. Aquatic Science. Basel, Switzerland: Birkhäuser Publ.Ltd., 2001, roč. 63, č. 4, s. 490-500. ISSN 1015-1621.
 92. VÁŇA, M., I. HOLOUBEK, A. PACL, J. PEKÁREK, V. SMRČKOVÁ, P. MACHÁLEK, Jan HELEŠIC, Zdeněk ŠEDA, V. ADAMEC, M. JANOUCH, J. HONZÁK, Alena ANSORGOVÁ, Jiří KOHOUTEK, Irena HOLOUBKOVÁ, V. SHATALOV, Sergej DUTCHAK, D. FOTTOVÁ, J. HRUŠKA, Jakub HOFMAN a Petr ANDĚL. Quality of the natural environment in the Czech Republic at the regional level. Results of the Košetice Observatory. Praha: ČHMÚ Praha, 2001. 189 s. ISBN 80-85813-88-2.
 93. HELEŠIC, Jan, František KUBÍČEK, Bohumil LOSOS, Edmund SEDLÁK a Světlana ZAHRÁDKOVÁ. Vodní bezobratlí a hydrobiologie řeky Dyje v Národním parku Podyjí. Thayensia. Znojmo: NP Podyjí Znojmo, 2001, roč. 2001, 4, č. 1, s. 43-54. ISSN 1212-3560.
 94. 2000

 95. HELEŠIC, Jan. Novinky a pokroky v poznání ekologie tekoucích vod. In XII. Limnologická konference "Limnologie na přelomu tisiciletí", Kouty nad Desnou. Sborník referátů. 1. vyd. Kouty nad Desnou: Univerzita Plackého v Olomouci, 2000. s. 170-175. ISBN 80-244-0166-5.
 96. ZAHRÁDKOVÁ, Světlana, Jiří KOKEŠ, Jan HODOVSKÝ, Denisa VOJTÍŠKOVÁ, Daniela SCHEIBOVÁ, Yvonne POŘÍZKOVÁ, Jana SCHENKOVÁ a Jan HELEŠIC. Predikční systém PERLA. In Limnologie na přelomu tisíciletí. Sborník referátů XII. limnologické konference. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000. s. 260-264. ISBN 80-244-0166-5.
 97. HELEŠIC, Jan, Daniela SCHEIBOVÁ a Josef ZEMAN. Příspěvek k poznání ekologie drobných toků znečištěných důlními vodami obsahující vysoké koncentrace železa a manganu. In XII. Limnologická konference "Limnologie na přelomu tisiciletí", Kouty nad Desnou. Sborník referátů. 1. vyd. Kouty nad Desnou: Univerzita Palackého v Olomouci, 2000. s. 181-187. ISBN 80-244-0166-5.
 98. HELEŠIC, Jan, Jiří KOPECKÝ, Ondřej KOMÁREK, Aleš MERGL, Věra OPRAVILOVÁ, Jana SCHENKOVÁ, Edmund SEDLÁK, Vladislav STEHNO a Světlana ZAHRÁDKOVÁ. Vliv hydrologických podmínek toku na biotu dna a hyporhealu (Úvod do problematiky). In XII. Limnologická konference "Limnologie na přelomu tisiciletí", Kouty nad Desnou. Sborník referátů. 1,. Kouty nad Desnou: Univerzita Palackého v Olomouci, 2000. s. 176-180. ISBN 80-244-0166-5.
 99. 1999

 100. SOLDÁN, Tomáš a Jan HELEŠIC. Faunistic records from the Czech Republic. Plecoptera: Leuctridae. Klapalekiana. Praha: Česká společnost entomologická, Praha, 1999, roč. 35, č. 1, s. 211. ISSN 1210-6100.
 101. SCHEIBOVÁ, Daniela a Jan HELEŠIC. Hydrobiological assessment of stream acidification in the Czech-Moravian Highlands, Czech Republic. Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biology. Brno: Masaryk University, 1999, roč. 25, č. 1, s. 13-32. ISSN 80-210-2241-8.
 102. HELEŠIC, Jan a František KUBÍČEK. Hydrobiology of the Dyje River in the National Park Podyjí, Czech Republic. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 1999. 130 s. Folia Fac.Sci.Nat.Masaryk.Brun., Biol., 102. ISBN 80-210-2242-6.
 103. HELEŠIC, Jan. Plecoptera. In Aquatic Invertebrates of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO. V.Opravilová, J.Vaňhara & I.Sukop (Eds.). 1. vyd. Brno: Masaryk University, 1999. s. 181-185. Folia Fac.Sci.Nat.Univ.Masaryk.Brun.,Biol., 101. ISBN 80-210-2232-9.
 104. KUBÍČEK, František, Jan HELEŠIC, Denisa VOJTÍŠKOVÁ a Světlana ZAHRÁDKOVÁ. The impact of the Vranov resevoir hydropower station operation on the bottom biota of the Dyje River (Czech Republic). In Folia Fac.Sci.Nat.Univ.Masaryk.Brunn. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1999. s. 7-94. Biologia, 102. ISBN 80-210-2242-6.
 105. 1998

 106. BRETSCHKO, Gernot a Jan HELEŠIC. Advances in River Bottom Ecology. 1 th. Leiden, The Netherland: Backhuys Publishers, Leiden, 1998. 344 s. ISBN 90 733348 87 0.
 107. SOLDÁN, Tomáš, Světlana ZAHRÁDKOVÁ, Jan HELEŠIC, Ladislav DUŠEK a Vladimír LANDA. Distributional and Quantitative Patterns of Ephemeroptera and Plecoptera in the Czech Republic: A Possibility of Detection of Long-term Environmental Changes of Aquatic Biotopes. 1. vyd. Brno: Masaryk University Brno, 1998. 305 s. Folia Fac.Sci.Nat.Masaryk.Brun., Biol. 98. ISBN 80-210-1870-4.
 108. HOLOUBEK, Ivan, Miroslav MACHALA, Klára ŠTAFFOVÁ, Jan HELEŠIC, Alena ANSORGOVÁ, K.-W. SCHRAMM, A. KETTRUP, J.P. GIESY, K. KANNAN a J. MITERA. PCDDs/Fs in sediments from Morava river catchment area. Organohalogenic Compounds. 1998, roč. 39, 1-12, s. 261-266.
 109. HELEŠIC, Jan, František KUBÍČEK a Světlana ZAHRÁDKOVÁ. The Impact of Regulated Flow and Altered Temperature Regime on River Bed Macroinvertebrates. In Bretschko G. & Helešic J.: Advances in River Bottom Ecology. 1th. Leiden, the Netherland: Backhuys Publishers, 1998. s. 225-243. ISBN 90 73348 87 0.
 110. 1997

 111. HELEŠIC, Jan. Bioakumulace a bioindikace - základní proces získávání informací pro hodnocení nebezpečnosti a rizik ve vodním prostředí. In Toxicita a biodegradabilita odpadů a látek významných ve vodním hospodářství. 1. vyd. Vodňany: VURH JU, 1997. s. 238-247. ISBN 80-85887-13-4.
 112. HELEŠIC, Jan a František KUBÍČEK. Ekologická kritéria pro stanovení minimálních průtoků a vlivu malých vodních elektráren. Bulletin VÚRH. Vodňany: VÚRH JU Vodňany, 1997, roč. 1997, 1-2, s. 45-61. ISSN 0007-389X.
 113. LANDA, Vladimír, Světlana ZAHRÁDKOVÁ, Tomáš SOLDÁN a Jan HELEŠIC. The Morava and Elbe River Basins, Czech Republic: A Comparison of Long-term Changes in Mayfly (Ephemeroptera) Biodiversity. In P. Landolt & M. Sartori: Ephemeroptera & Plecoptera: Biology-Ecology-Systematics. 1th. Friburg, Switzerland: MTL - Mauron+Tinguely & Lachat SA, Friburg, 1997. s. 219-226. ISBN 2-940187-01-0.
 114. LANDA, Vladimír, Jan HELEŠIC, Tomáš SOLDÁN a Světlana ZAHRÁDKOVÁ. The Plecoptera of the River Vltava (Czech Republic): a Century of Extinction. In Landolt P. & Sartori M: Ephemeroptera & Plecoptera: Biology - Ecology - Systematics. 1th. Fribourg, Switzerland: MTL-Mauron + Tinguely a Lachat SA, 1997. s. 288-295. ISBN 2-940187-01-0.
 115. HELEŠIC, Jan. Základní schéma vstupních dat pro analýzu rizik ve vodním prostředí. In Hodnocení rizik pro životní prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerita v Brně, 1997. s. 150-157. ISBN 80-210-1665-5.
 116. 1996

 117. HOLOUBEK, Ivan, Josef ČÁSLAVSKÝ, Jan HELEŠIC, A. KOČAN, J. PETRIK, J. CHOVANCOVÁ, B. DROBNÁ, P. KOŘÍNEK, Zbyněk BOHÁČEK, I. HOLOUBKOVÁ, Lea KALACKOVA, J. KALÁČEK, Roman VANČURA, Z. ŠEDA, Ladislav DUŠEK, J. MÁTLOVÁ, Jiří KOHOUTEK, K. ŠTAFFOVÁ a A. ZEMEK. Project TOCOEN. Archiwum Ochrony Srodowiska. Wrocalaw: WPAN, 1996, roč. 3, č. 4, s. 9-34. ISSN 0324-4861.
 118. HELEŠIC, Jan, Josef ČÁSLAVSKÝ a Roman VANČURA. The use of aquatic and soil macroinvertebrates for bioaccumulation of organic pollutants in sediment and soil.Preliminary case study. Archiwum Ochrony Srodowiska. Wrocalaw: WPAN, 1996, roč. 1995, 3-4, s. 151-158. ISSN 0324-4861.
 119. 1995

 120. HELEŠIC, Jan a Edmund SEDLÁK. Downstream Effect of Impoundments on Stoneflies: Case Study of an Epipotamal Reach of the Jihlava River, Czech Republic. Regulated Rivers: Research & Management. Chichester: Wiley, 1995, roč. 10, č. 1, s. 39-49. ISSN 0886-9375.
 121. KUBÍČEK, František, Jan HELEŠIC a Ondřej KOMÁREK. The Benthic Community in Artifical Concrete Channels. In Bretschko G., Helešic J. & Kubíček F.: The Ecological Importance of River Bottom. 1. vyd. Brno: Masaryk University Brno, 1995. s. 63-76. Folia Fac.Sci.Nat.Masaryk.Brun., Biol.91. ISBN 80-210-1089-4.
 122. BRETSCHKO, Gernot, Jan HELEŠIC a František KUBÍČEK. The Ecological Importance of River Bottom. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 1995. 172 s. Folia Fac.Sci.Nat.Univ.Masaryk.Brun., Biol. 91. ISBN 80-210-1089-4.
 123. GAISLER, Jiří, Milan GELNAR, Jan HELEŠIC, František KUBÍČEK a Edmund SEDLÁK. Věda a univerzitní studium v intencích oboru (model zoologie). The University on the Treshold of the New Millenium. Brno: Masarykova univerzita, 1995, roč. 1995, č. 1, s. 221-236. ISSN 80-210-1266-8.
 124. 1994

 125. HOLOUBEK, Ivan, Josef ČÁSLAVSKÝ, Jan HELEŠIC, Roman VANČURA a Jiří KOHOUTEK. Project TOCOEN - The fate of selected organic pollutants in the environment. Part XXI. The contents of PAHs, PCBs, PCDDs/Fs i/Fs in sediments from Danube river catchment area. Toxicol. Environ. Chem. 1994, roč. 1994, č. 43, s. 203-215. ISSN 0730-7268.
 126. HOLOUBEK, Ivan, Josef ČÁSLAVSKÝ a Jan HELEŠIC. Project Tocoen. The fate of selected organic pollutants in the environment Part XXI. Chemical Time Bombs - the contentsof PAHs, PCBs, PCDDs/Fs in sediments from Danube river catchment. Toxicol. Environ. Chem. 1994, roč. 43, č. 1, s. 203-214. ISSN 0730-7268.
 127. HOLOUBEK, Ivan, Josef ČÁSLAVSKÝ, Zdeněk ŠEDA, Roman VANČURA a Jan HELEŠIC. Project TOCOEN (Toxic Organic Compounds i the ENvironment).The fate of selected organic compounds in the environment. Part XXrt XX. The pollution of environment in Czechoslovakia by selected organic pollutants. In: Environmental Contaminants in Eastern E. In Environmental contaminants in Eastern Europe. Landsberg: ECOMED, 1994. s. 302-315. ISBN 3-609-69540-4.
 128. HOLOUBEK, Ivan, Josef ČÁSLAVSKÝ, Jan HELEŠIC, Anton KOČAN a J. PETRIK. TOCOEN Project. Central European Journal of Public Health. 1994, roč. 2, č. 2, s. 122-129. ISSN 1210-7778.
 129. 1993

 130. HOLOUBEK, Ivan, Josef ČÁSLAVSKÝ, Jan HELEŠIC, Vladimír NOVOTNÝ a L. LONDEK. Persistentní organické polutanty v prostředí - dálkový transport a vstupy do prostředí a potravních řetězců. Ochrana ovzduší. Praha, 1993, roč. 5, č. 6, s. 123-128. ISSN 1211-0337.
 131. KUBÍČEK, František, Jan HELEŠIC a Ondřej KOMÁREK. The impact of artificial concrete channel on benthic community. In Proc. River Bottom III. Olomouc: Universita Olomouc, 1993. s. 34-40. River Bottom III.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 10. 8. 2022 14:13