Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

 1. MATEICIUCOVÁ, Inna. Členka ediční řady Edice korespondence a dokumentů Aloise Musila. 2018 - 2018.
  Název česky: Členka ediční řady Edice korespondence a dokumentů Aloise Musila
  Název anglicky: Member of Advisory Board of Edition of the correspondence and documents of Alois Musil
  angličtina. Omán.
  Změnila: Mgr. Monika Kellnerová, učo 430435. Změněno: 28. 4. 2019 19:14.
 2. MATEICIUCOVÁ, Inna. das Mitglied von Advisory Board für die Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft (MAGW). : Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft (MAGW), 2018 - 2018. ISSN 0373-5656.
  URL
  Název česky: člen redakční rady odborného časopisu Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft (MAGW)
  Název anglicky: member of Advisory Board for the Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft (MAGW)
  němčina. Rakousko.
  Klíčová slova anglicky: Anthropologische Gesellschaft Wien;
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Monika Kellnerová, učo 430435. Změněno: 28. 4. 2019 19:13.
 3. MATEICIUCOVÁ, Inna, Maximilian WILDING, Denis ŠTEFANISKO a Gerhard TRNKA. Plateau * - Archaeohydrological Study * : report of 1st season 2018. Oman: Ministry of Heritage and Culture of Sultanat Oman, 2018. 18 s. Reports of archaeohydrological research.
  Název česky: Plateau * - Archeo-hydrologický výzkum * : zpráva první sezóny 2018
  RIV/00216224:14210/18:00105581 Výzkumná zpráva. angličtina. Omán.
  Mateiciucová, Inna (203 Česká republika, garant, domácí) -- Wilding, Maximilian (40 Rakousko, domácí) -- Štefanisko, Denis (703 Slovensko, domácí) -- Trnka, Gerhard (40 Rakousko)
  Klíčová slova anglicky: Archaeohydrology; dried lake; prehistoric settlement; Oman
  Mezinárodní význam: ano

  Změnil: Mgr. Igor Hlaváč, učo 342491. Změněno: 29. 4. 2019 12:40.
 4. MATEICIUCOVÁ, Inna a Maximilian WILDING. Short-lived, seasonal or other? – Interpreting the Late Neolithic tell site Arbid Abyad (Upper Khabur, Syria). In Veřejná odborná přednáška - Freie Universität Berlin, 12. 7. 2018. 2018.
  Název česky: Krátkodobé, sezónní nebo něco jiného? - Interpretace pozdně neolitického sídliště Tell Arbid Abyad v SV Sýrii
  Název anglicky: Short-lived, seasonal or other? – Interpreting the Late Neolithic tell site Arbid Abyad (Upper Khabur, Syria)
  RIV/00216224:14210/18:00105598 Vyžádané přednášky. angličtina. Německo.
  Mateiciucová, Inna (203 Česká republika, garant, domácí) -- Wilding, Maximilian (40 Rakousko, domácí)
  Klíčová slova anglicky: settlement strategies; Late Neolithic; Syria; Halaf culture
  Druh účasti: vyžádaná přednáška
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D., učo 10362. Změněno: 11. 3. 2019 15:21.
 5. MATEICIUCOVÁ, Inna, Maximilian WILDING, Denis ŠTEFANISKO a Gerhard TRNKA. Sint Polje EP78 and Sint-Sant Plateau (SIPO) - Archaeohydrological Study of a Lake Depression (Northern Oman). In 9. 12. 2018, Ministry of Heritage and Culture of Sultanat Oman, Muscat. 2018.
  Název česky: Sint Polje EP78 a Sint-Sant Plateau (SIPO) Archeohydrologický výzkum zaniklého jezera v Severním Ománu
  RIV/00216224:14210/18:00105578 Vyžádané přednášky. angličtina. Omán.
  Mateiciucová, Inna (203 Česká republika, garant, domácí) -- Wilding, Maximilian (40 Rakousko, domácí) -- Štefanisko, Denis (703 Slovensko, domácí) -- Trnka, Gerhard (40 Rakousko)
  Klíčová slova anglicky: Archaeohydrology; dried lake; prehistoric settlement; Oman
  Druh účasti: vyžádaná přednáška
  Mezinárodní význam: ano

  Změnila: Mgr. Marie Skřivanová, učo 262124. Změněno: 28. 2. 2019 15:48.
 6. 2017

 7. VŠIANSKÝ, Dalibor a Inna MATEICIUCOVÁ. Analysis of paint on prehistoric pottery from Late Neolithic Tell Arbid Abyad (north-eastern Syria). In Cruells, W.; Mateiciucová, I.; Nieuwenhuyse, O.. Painting Pots - Painting People. Investigating decorated ceramics from the Late Neolithic Near East. 1. vyd. Oxford: Oxbow Books, 2017. s. 83-92, 10 s. ISBN 978-1-78570-439-0.
  URL
  RIV/00216224:14210/17:00097083 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Archeologie, antropologie, etnologie. angličtina. Spojené království.
  Všianský, Dalibor (203 Česká republika, domácí) -- Mateiciucová, Inna (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Late Neolithic Pottery; Mesopotamia; Tell Arbid Abyad; firing temperature; paint; EDS analyse; XRD analyse; GC-MS analyse
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 2. 3. 2018 13:47.
 8. MATEICIUCOVÁ, Inna. das Mitglied von Advisory Board für die Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft (MAGW). : Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft (MAGW), 2017 - 2017. ISSN 0373-5656.
  URL
  Název česky: člen redakční rady odborného časopisu Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft (MAGW)
  Název anglicky: member of Advisory Board for the Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft (MAGW)
  Archeologie, antropologie, etnologie. němčina. Rakousko.
  Klíčová slova anglicky: Anthropologische Gesellschaft Wien;
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Igor Hlaváč, učo 342491. Změněno: 2. 5. 2019 13:58.
 9. MATEICIUCOVÁ, Inna. Formenkunde der geschlagenen Steinindustrie. In Lenneis, Eva (ed.). Erste Bauerndörfer – älteste Kultbauten. Die frühe und mittlere Jungsteinzeit in Niederösterreich. 1st. Wien – Stockerau: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2017. s. 352-355, 470, 5 s. Archäologie Niederösterreichs, Band 1. ISBN 978-3-7001-8220-7.
  URL
  Název anglicky: Typology of the Chipped Stone Industry
  RIV/00216224:14210/17:00099379 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Archeologie, antropologie, etnologie. němčina. Rakousko.
  Mateiciucová, Inna (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: chipped stone artefacts; technology; tools; typology; Lengyel culture; Neolithic; Lower Austria
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 5. 3. 2018 16:58.
 10. MATEICIUCOVÁ, Inna. Geschlagene Steinindustrie der LBK – Herstellung und Formenkunde. In Lenneis, Eva (ed.). Erste Bauerndörfer – älteste Kultbauten. Die frühe und mittlere Jungsteinzeit in Niederösterreich. 1st. Wien – Stockerau: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2017. s. 144-149, 206, 7 s. Archäologie Niederösterreichs, Band 1. ISBN 978-3-7001-8220-7.
  URL
  Název anglicky: The Chipped Stone Industry in the LBK culture - Technology and Typology
  RIV/00216224:14210/17:00099375 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Archeologie, antropologie, etnologie. němčina. Rakousko.
  Mateiciucová, Inna (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: chipped stone artefacts; technology; tools; typology; Lower Austria
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 5. 3. 2018 16:55.
 11. NIEUWENHUYSE, Olivier, Walter CRUELLS a Inna MATEICIUCOVÁ. Late Neolithic pottery studies in the ancient Near East. In Cruells, W.; Mateiciucová, I.; Nieuwenhuyse, O.. Painting Pots - Painting People. Investigating decorated ceramics from the Late Neolithic Near East. 1. vyd. Oxford: Oxbow Books, 2017. s. 1-9, 9 s. ISBN 978-1-78570-439-0.
  URL
  RIV/00216224:14210/17:00097078 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Archeologie, antropologie, etnologie. angličtina. Spojené království.
  Nieuwenhuyse, Olivier (528 Nizozemsko) -- Cruells, Walter (724 Španělsko) -- Mateiciucová, Inna (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Neolithic Pottery; Near East; working group
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 5. 3. 2018 13:30.
 12. KUBELKOVÁ, Hana, Inna MATEICIUCOVÁ, Dominika MIARKOVÁ a Maximilian WILDING. Oddělení pravěké archeologie Předního východu. In Noc vědců 2017, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity. 2017.
  Název anglicky: Centre of Prehistoric Archaeology of the Near East
  Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: archaeology of the Near East; popularization
  Mezinárodní význam: ano

  Změnila: doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D., učo 10362. Změněno: 28. 2. 2018 18:25.
 13. CRUELLS, Walter, Inna MATEICIUCOVÁ a Olivier NIEUWENHUYSE. Painting Pot - Painting People. Late Neolithic Ceramics in Ancient Mesopotamia. 1. vyd. Oxford: Oxbow Books, 2017. 272 s. ISBN 978-1-78570-439-0.
  URL
  Název anglicky: Painting Pot - Painting People. Late Neolithic Ceramics in Ancient Mesopotamia
  RIV/00216224:14210/17:00097085 Editorství odborné knihy. Archeologie, antropologie, etnologie. angličtina. Spojené království.
  Cruells, Walter (724 Španělsko) -- Mateiciucová, Inna (203 Česká republika, garant, domácí) -- Nieuwenhuyse, Olivier (528 Nizozemsko)
  Klíčová slova anglicky: Neolithic Pottery; Mesopotamia; working group; current research on Pottery
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 5. 3. 2018 14:23.
 14. MATEICIUCOVÁ, Inna a Maximilian WILDING. Painting Pot - Painting People. Late Neolithic Ceramics in Ancient Mesopotamia. 1. vyd. Oxford: Oxbow Books, 2017. ISBN 978-1-78570-439-0.
  URL
  Název anglicky: Painting Pot - Painting People. Late Neolithic Ceramics in Ancient Mesopotamia
  Archeologie, antropologie, etnologie. angličtina. Spojené království.
  Klíčová slova anglicky: book design; book cover; Tell Arbid Abyad pot; Halaf; Late Neolithic
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D., učo 10362. Změněno: 28. 2. 2018 17:26.
 15. MATEICIUCOVÁ, Inna. Rohmaterialien der geschlagenen Steingeräte. In Lenneis, Eva. Erste Bauerndörfer – älteste Kultbauten. Die frühe und mittlere Jungsteinzeit in Niederösterreich. 1st. Wien – Stockerau: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2017. s. 193-198, 206, 7 s. Archäologie Niederösterreichs, Band 1. ISBN 978-3-7001-8220-7.
  URL
  Název anglicky: Raw Material of the Chipped Stone Tools
  RIV/00216224:14210/17:00099377 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Archeologie, antropologie, etnologie. němčina. Rakousko.
  Mateiciucová, Inna (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: chipped stone artefacts; raw material; Szentgál; LBK; Lower Austria
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 3. 4. 2018 10:44.
 16. MATEICIUCOVÁ, Inna a Gerhard TRNKA. Rohmaterialversorgung – Fernkontakte. In Lenneis, Eva. Erste Bauerndörfer – älteste Kultbauten. Die frühe und mittlere Jungsteinzeit in Niederösterreich. 1st. Wien – Stockerau: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2017. s. 386-391, 470, 7 s. Archäologie Niederösterreichs, Band 1. ISBN 978-3-7001-8220-7.
  URL
  Název anglicky: Raw material supply - remote contacts
  RIV/00216224:14210/17:00099381 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Archeologie, antropologie, etnologie. němčina. Rakousko.
  Mateiciucová, Inna (203 Česká republika, garant, domácí) -- Trnka, Gerhard (40 Rakousko)
  Klíčová slova anglicky: chipped stone artefacts; raw material; distribution; Stroke-Ornamented Ware culture; Lengyel culture; Middle Neolithic; Lower Austria
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 3. 4. 2018 10:45.
 17. 2016

 18. WILDING, Maximilian a Inna MATEICIUCOVÁ. Assessment of the suitability of Oman for PANE research project. In Near Eastern Archaeologists in Action: year 2016 in projects (2016), Brno, 15. 12. 2016. 2016.
  RIV/00216224:14210/16:00092972 Prezentace na konferencích. Archeologie, antropologie, etnologie. angličtina. Česká republika.
  Wilding, Maximilian (40 Rakousko, garant, domácí) -- Mateiciucová, Inna (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Oman archaeology; research possibilities; surface survay; Musandam
  Druh účasti: aktivní účast
  Mezinárodní význam: ano

  Změnila: Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D., učo 5897. Změněno: 13. 2. 2018 12:47.
 19. MATEICIUCOVÁ, Inna. das Mitglied von Advisory Board für die Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft (MAGW). : Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft (MAGW), 2016 - 2016. ISSN 0373-5656.
  URL
  Název česky: člen redakční rady odborného časopisu Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft (MAGW)
  Název anglicky: member of Advisory Board for the Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft (MAGW)
  Archeologie, antropologie, etnologie. němčina. Rakousko.
  Klíčová slova anglicky: Anthropologische Gesellschaft Wien;
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Igor Hlaváč, učo 342491. Změněno: 2. 5. 2019 13:57.
 20. MATEICIUCOVÁ, Inna, Maximilian WILDING, Denis ŠTEFANISKO, Barbora KUBÍKOVÁ, Lucia MIŠKOLCIOVÁ, Gabriela SAKÁLOVÁ, Filip HÁJEK, Kateřina MRKVIČKOVÁ, Olivier NIEUWENHUYSE a Hana KUBELKOVÁ. Near Eastern Archaeologists in Action: year 2016 in projects, Brno - 15th of December 2016. 2016.
  RIV/00216224:14210/16:00092610 Uspořádání workshopu. Archeologie, antropologie, etnologie. angličtina. Česká republika.
  Mateiciucová, Inna (203 Česká republika, garant, domácí) -- Wilding, Maximilian (40 Rakousko, domácí) -- Štefanisko, Denis (703 Slovensko, domácí) -- Kubíková, Barbora (703 Slovensko, domácí) -- Miškolciová, Lucia (703 Slovensko, domácí) -- Sakálová, Gabriela (703 Slovensko, domácí) -- Hájek, Filip (203 Česká republika, domácí) -- Mrkvičková, Kateřina (203 Česká republika, domácí) -- Nieuwenhuyse, Olivier (528 Nizozemsko) -- Kubelková, Hana (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: archaeological excavation; experience; students of PANE; opportunities abroad
  Mezinárodní význam: ano

  Změnila: Mgr. Hana Kubelková, učo 383287. Změněno: 13. 2. 2018 12:40.
 21. MATEICIUCOVÁ, Inna a Maximilian WILDING. Studying ephemeral prehistoric tell sites in Upper Mesopotamia: The example of Tell Arbid Abyad (Syria). In 10th ICAANE, Vienna, 25-29 April 2015. 2016.
  URL
  RIV/00216224:14210/16:00092971 Prezentace na konferencích. Archeologie, antropologie, etnologie. angličtina. Rakousko.
  Mateiciucová, Inna (203 Česká republika, garant, domácí) -- Wilding, Maximilian (40 Rakousko, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Prehistoric sites; Tell; Arbid Abyad; Mesopotamia; excavation methods; erosion; Neolithic landscape; Syria
  Druh účasti: aktivní účast
  Mezinárodní význam: ano

  Změnila: Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D., učo 5897. Změněno: 13. 2. 2018 12:48.
 22. MATEICIUCOVÁ, Inna a Maximilian WILDING. Studying ephemeral prehistoric tell sites in Upper Mesopotamia: The example of Tell Arbid Abyad (Syria). In 10th ICAANE, Vienna, 25-29 April 2015. 2016.
  URL
  Archeologie, antropologie, etnologie. angličtina. Rakousko.
  Klíčová slova anglicky: Prehistoric sites; Tell; Arbid Abyad; Mesopotamia; excavation methods; erosion; Neolithic landscape; Syria
  Mezinárodní význam: ano

  Změnila: Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D., učo 5897. Změněno: 13. 2. 2018 12:49.
 23. 2015

 24. MATEICIUCOVÁ, Inna a Maximilian WILDING. A Pottery Sequence from the Late Neolithic Site Tell Arbid Abyad in the Upper Khabur Region (Syria). In Neolithic Near Eastern pottery in context: II Workshop Investigating Decorated Ceramics from the Later Neolithic Near East, Barcelona, 14-17 October 2015. 2015.
  URL
  RIV/00216224:14210/15:00086096 Konferenční abstrakt. Archeologie, antropologie, etnologie. angličtina. Španělsko.
  Mateiciucová, Inna (203 Česká republika, garant, domácí) -- Wilding, Maximilian (40 Rakousko, domácí)
  Klíčová slova anglicky: chronology; pottery sequence; Late Neolithic; Proto-Halaf; Halaf period; Khabur Basin
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D., učo 5897. Změněno: 13. 2. 2018 12:50.
 25. MATEICIUCOVÁ, Inna. das Mitglied von Advisory Board für die Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft (MAGW). : Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft (MAGW), 2015 - 2015. ISSN 0373-5656.
  URL
  Název česky: člen redakční rady odborného časopisu Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft (MAGW)
  Název anglicky: member of Advisory Board for the Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft (MAGW)
  Archeologie, antropologie, etnologie. angličtina. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Renata Macholdová, učo 216933. Změněno: 31. 1. 2018 10:52.
 26. MATEICIUCOVÁ, Inna. Die Silices. In Neugebauer-Maresch, Ch.; Lenneis, E.. Das linearbandkeramische Gräberfeld von Kleinhadersdorf. Wien: Austrian Academy of Sciences Press, 2015. s. 111-123, 13 s. Mitteilungen der Prähistorischen Kommission, Band 82. ISBN 978-3-7001-7598-8.
  URL
  Název anglicky: The chipped stone industry
  RIV/00216224:14210/15:00086025 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Archeologie, antropologie, etnologie. němčina. Rakousko.
  Mateiciucová, Inna (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: chipped stones; raw material movement; Trapezes; Szentgál radiolarite; long distance contacts
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D., učo 5897. Změněno: 13. 2. 2018 12:51.
 27. MATEICIUCOVÁ, Inna a Gerhard TRNKA. Long distance distribution of raw materials for chipped stone artifacts in the Early and Middle Neolithic Central Europe (Moravia and Eastern Austria) in the 6th and 5th millennium BC. In Kerig, Tim; Shennan, Stephen. Connecting Networks. Characterising Contact by Measuring Lithic Exchange in the European Neolithic. I. vyd. Oxford: Archaeopress Publishing Ltd, 2015. s. 8-15, 8 s. Archaeopress Archaeology. ISBN 978-1-78491-141-6.
  URL
  RIV/00216224:14210/15:00086103 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Archeologie, antropologie, etnologie. angličtina. Spojené království.
  Mateiciucová, Inna (203 Česká republika, garant, domácí) -- Trnka, Gerhard (40 Rakousko)
  Klíčová slova anglicky: Neolithic; raw material; distribution; intercultural contacts; chipped stone artefacts; central Europe; Moravia; Lower Austria
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D., učo 5897. Změněno: 16. 2. 2018 12:35.
 28. 2014

 29. BICKLE, Penny, R. Alexander BENTLEY, Marta DOČKALOVÁ, Linda FIBIGER, Seren GRIFFITHS, Julie HAMILTON, Robert HEDGES, Daniela HOFMANN, Inna MATEICIUCOVÁ a Alasdair WHITTLE. Early Neolithic Lifeways in Moravia and Western Slovakia: Comparing Archaeological, Osteological and Isotopic Data from Cemetery and Settlement Burials of the Linearbandkeramik (LBK). Anthropologie : [international journal of the science of man], Brno: Moravian Museum, Anthropos Institute, 2014, LII, č. 1, s. 35-72. ISSN 0323-1119.
  RIV/00216224:14210/14:00079016 Článek v odborném periodiku. Archeologie, antropologie, etnologie. angličtina. Česká republika.
  Bickle, Penny (826 Spojené království, garant) -- Bentley, R. Alexander (826 Spojené království) -- Dočkalová, Marta (203 Česká republika, domácí) -- Fibiger, Linda (276 Německo) -- Griffiths, Seren (826 Spojené království) -- Hamilton, Julie (826 Spojené království) -- Hedges, Robert (826 Spojené království) -- Hofmann, Daniela (276 Německo) -- Mateiciucová, Inna (203 Česká republika, domácí) -- Whittle, Alasdair (826 Spojené království)
  Klíčová slova anglicky: Moravia; Western Slovakia; Linearbandkeramik (LBK); Isotopic analysis; Lifeways; Burial
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D., učo 5897. Změněno: 16. 2. 2018 12:36.
 30. 2013

 31. VŠIANSKÝ, Dalibor a Inna MATEICIUCOVÁ. Analyzing prehistoric pottery paintings from Late Neolithic Tell Arbid Abyad (North-eastern Syria). In Painting Pots - Painting People. Investigating decorated ceramics from the Late Neolithic Near East. 2013.
  Název anglicky: Analyzing prehistoric pottery paintings from Late Neolithic Tell Arbid Abyad (North-eastern Syria)
  RIV/00216224:14210/13:00067731 Konferenční abstrakt. Archeologie, antropologie, etnologie. angličtina. Česká republika.
  Všianský, Dalibor (203 Česká republika, domácí) -- Mateiciucová, Inna (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Late Neolithic; Near East; Painted Pottery; decorated ceramic; pottery analyses; Halaf culture
  Druh účasti: aktivní účast
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Marie Skřivanová, učo 262124. Změněno: 2. 2. 2018 13:01.
 32. WHITTLE, Alasdair, R. Alexander BENTLEY, Penny BICKLE, Marta DOČKALOVÁ, Linda FIBIGER, Julie HAMILTON, Robert HEDGES, Inna MATEICIUCOVÁ a Juraj PAVÚK. Moravia and Western Slovakia. In Penny Bickle and Alasdair Whittle. The first farmers in central Europe : diversity in LBK lifeways. I. Oxford: Oxbow Books, 2013. s. 101-158, 58 s. Series: Cardiff Studies in Archaeology. ISBN 978-1-84217-530-9.
  RIV/00216224:14210/13:00071833 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Archeologie, antropologie, etnologie. angličtina. Spojené království.
  Whittle, Alasdair (826 Spojené království) -- Bentley, R. Alexander (826 Spojené království) -- Bickle, Penny (826 Spojené království) -- Dočkalová, Marta (203 Česká republika) -- Fibiger, Linda (826 Spojené království) -- Hamilton, Julie (826 Spojené království) -- Hedges, Robert (826 Spojené království) -- Mateiciucová, Inna (203 Česká republika, garant, domácí) -- Pavúk, Juraj (703 Slovensko)
  Klíčová slova anglicky: diet; lifetime mobility; health and physical condition; isotopic analysis; osteological analysis; Vedrovice cemetery; Těšetice burials; LBK
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D., učo 5897. Změněno: 16. 2. 2018 10:01.
 33. GREGEROVÁ, Miroslava, Inna MATEICIUCOVÁ a Dalibor VŠIANSKÝ. Rethinking the Making of the Late Neolithic Pottery: an Example of Tell Arbid Abyad (Northeast Syria). In O.P. Nieuwenhuyse, R. Bernbeck, P.M.M.G. Akkermans and J. Rogasch. Interpreting the Late Neolithic of Upper Mesopotamia, Leiden, March 2009. Papers on Archaeology of the Leiden Museum of Antiquities (PALMA). I. Turnhout, Belgium: Brepols Publishers n.v., 2013. s. 305-314, 10 s. ISBN 978-2-503-54001-6.
  RIV/00216224:14210/13:00071410 Stať ve sborníku. Archeologie, antropologie, etnologie. angličtina. Belgie.
  Gregerová, Miroslava (203 Česká republika, domácí) -- Mateiciucová, Inna (203 Česká republika, garant, domácí) -- Všianský, Dalibor (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Proto-Halaf; Halaf period; pottery; Late Neolithic; Tell Arbid Abyad; Syria;
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D., učo 5897. Změněno: 16. 2. 2018 10:01.
 34. MATEICIUCOVÁ, Inna. Svend Hansen, 2007: Bilder vom Menschen der Steinzeit. Untersuchungen zur anthropomorphen Plastik der Jungsteinzeit und Kupferzeit in Südosteuropa. Teil I: Text. Teil II: Tafeln 1—532. Archäologie in Eurasien, 20, 2007, Mainz: Philipp von Zabern. Praha: Acad Sciences Czech Rep, Inst. Archaeology, 2013.
  Název anglicky: Svend Hansen, 2007: Antropomorphic plastik art of the Neolithic period and Copper Age in Southeast Europe. Vol. I: Text. Vol. II: Plates 1-532. Archäologie in Eurasien, 20, 2007, Mainz: Philipp von Zabern.
  RIV/00216224:14210/13:00071411 Recenze. Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Mateiciucová, Inna (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: antropomorphic figural art; Palaeolithic; Neolithic; Copper Age; typology; chronology; Southeast Europe; Near East
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D., učo 5897. Změněno: 16. 2. 2018 12:40.
 35. 2012

 36. MATEICIUCOVÁ, Inna. Martin Oliva, 2010: Pravěké hornictví v Krumlovském lese. Vznik a vývoj industriálně-sakrální krajiny na jižní Moravě. Praha: Acad Sciences Czech Rep, Inst. Archaeology, 2012.
  Název anglicky: Martin Oliva, 2010: Prehistoric mining in the „Krumlovský les“ (Southern Moravia). Origin and development of an industrial-sacred landscape. Anthropos 32 /N.S.24/.
  RIV/00216224:14210/12:00063581 Recenze. Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Mateiciucová, Inna (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: prehistoric mining; Krumlovský les; Neolithic; Bronze Age; prehistoric landscape
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D., učo 5897. Změněno: 16. 2. 2018 12:41.
 37. KLONTZA, Věra, Inna MATEICIUCOVÁ, Emmanouil KLONTZAS, Maximilian WILDING a Pavel STANĚK. Oxa aneb Bylo nebylo za devatero moři a devatero řekami. In Doktorský seminář ÚAM, Brno. 2012.
  Název anglicky: Oxa allias Ones upon time
  RIV/00216224:14210/12:00086670 Prezentace na konferencích. Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Klontza, Věra (203 Česká republika, garant, domácí) -- Mateiciucová, Inna (203 Česká republika, domácí) -- Klontzas, Emmanouil (300 Řecko, domácí) -- Wilding, Maximilian (40 Rakousko, domácí) -- Staněk, Pavel (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Oxa; Kalos Lakkos; Elounda; LAndscape Aechaeology; Archaelogical survey; Cretan archaeology

  Změnil: Dr. phil. Maximilian Wilding, učo 107826. Změněno: 22. 1. 2018 15:18.
 38. MATEICIUCOVÁ, Inna, Walter CRUELLS, Olivier NIEUWENHUYSE, Maximilian WILDING, Hana KUBELKOVÁ, Veronika STRUHÁROVÁ, Lucia MIŠKOLCIOVÁ, Lenka TKÁČOVÁ a Barbora KUBÍKOVÁ. Painting Pot - Painting People. Investigating decorated ceramics from the Late Neolithic Near East. 2012.
  Název anglicky: Painting Pot - Painting People. Investigating decorated ceramics from the Late Neolithic Near East
  RIV/00216224:14210/12:00087380 Uspořádání workshopu. Archeologie, antropologie, etnologie. angličtina. Česká republika.
  Mateiciucová, Inna (203 Česká republika, garant, domácí) -- Cruells, Walter (724 Španělsko) -- Nieuwenhuyse, Olivier (528 Nizozemsko) -- Wilding, Maximilian (40 Rakousko, domácí) -- Kubelková, Hana (203 Česká republika, domácí) -- Struhárová, Veronika (703 Slovensko, domácí) -- Miškolciová, Lucia (703 Slovensko, domácí) -- Tkáčová, Lenka (703 Slovensko, domácí) -- Kubíková, Barbora (703 Slovensko, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Neolithic; Near East; Pottery; decoration; technology; terminology; classification; function
  Mezinárodní význam: ano

  Změnila: Mgr. Lenka Tkáčová, učo 362654. Změněno: 6. 2. 2018 22:12.
 39. MATEICIUCOVÁ, Inna, Marek VLACH, Jakub MATOUŠEK, Peter MILO a Tomáš TENCER. Surface survey and geophysical prospection in the micro-region of Tell Arbid, NE Syria : a preliminary report. In Matthews, Roger; Curtis, John. Proceedings of the 7th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East (ICAANE), London, April, 12th-16th 2010. 1. vyd. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2012. s. 17-32, 16 s. ISBN 978-3-447-06686-0.
  Název anglicky: Surface survey and geophysical prospection in the micro-region of Tell Arbid, NE Syria : a preliminary report
  RIV/00216224:14210/12:00063575 Stať ve sborníku. Archeologie, antropologie, etnologie. angličtina. Německo.
  Mateiciucová, Inna (203 Česká republika, garant, domácí) -- Vlach, Marek (203 Česká republika) -- Matoušek, Jakub (203 Česká republika) -- Milo, Peter (703 Slovensko, domácí) -- Tencer, Tomáš (703 Slovensko, domácí)
  Klíčová slova anglicky: surface survey; Syria; Tell Arbid Abyad; Tell Arbid; geophysical prospection; Khabur region; Late Neolithic; Bronze Age
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D., učo 5897. Změněno: 16. 2. 2018 09:52.
 40. 2010

 41. MATEICIUCOVÁ, Inna. Die Feuersteinartefakte der bandkeramischen Siedlung von Mold. In Die bandkeramische Siedlung von Mold bei Horn in Niederösterreich. Rahden/Westf: Marie Leidorf Verlag, 2010. s. 169-192, 24 s. Internationale Archäologie, Band 115, Teil 1. ISBN 978-3-89646-460-6.
  Název anglicky: The chipped stone artifacts from the settlement in Mold
  RIV/00216224:14210/10:00047800 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Archeologie, antropologie, etnologie. němčina. Německo.
  Mateiciucová, Inna (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: chipped stone artifacts; Krumlovský Les chert; Szentgál radiolarie; Krakow-Jurassic flint; Linear Pottery culture; distribution; raw material
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Marie Skřivanová, učo 262124. Změněno: 2. 2. 2018 11:24.
 42. LENNEIS, Eva, Otto BRINKKEMPER, Christa FRANK, Inna MATEICIUCOVÁ, Franz PIELER, Manfred SCHMITZBERGER a Peter STADLER. Soziale Organisation und Wirtschaftsstruktur früher bandkeramischer Siedlungen – Erste Teilergebnisse eines Forschungsprojektes in Österreich. In Erich Claßen, Thomas Doppler and Britta Ramminger. Fokus Jungsteinzeit. Berichte der AG-Neolithikum 1. Kerpen-Loogh: Welt und Erde Verlag, 2010. s. 1-7, 7 s. ISBN 978-3-938078-07-5.
  Název anglicky: Social organization and economic structure of Early LBK settlements - First results of a research project in Austria
  RIV/00216224:14210/10:00047801 Stať ve sborníku. Archeologie, antropologie, etnologie. němčina. Německo.
  Lenneis, Eva (40 Rakousko) -- Brinkkemper, Otto (40 Rakousko) -- Frank, Christa (40 Rakousko) -- Mateiciucová, Inna (203 Česká republika, garant, domácí) -- Pieler, Franz (40 Rakousko) -- Schmitzberger, Manfred (40 Rakousko) -- Stadler, Peter (40 Rakousko)
  Klíčová slova anglicky: Linear Pottery culture; settlement; survey; Lower Austria
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D., učo 5897. Změněno: 6. 3. 2015 09:59.
 43. MATEICIUCOVÁ, Inna. Tell Arbid Abyad - A New Late Neolithic Site in the Upper Khabur Basin, NE Syria: The Preliminary Report. In Paolo Matthiae. Proceedings of the 6th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East (ICAANE), May, 5th-10th 2008, “Sapienza” - Università di Roma Volume 3. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2010. s. 411-422, 22 s. ISBN 978-3-447-06175-9.
  RIV/00216224:14210/10:00047799 Stať ve sborníku. Archeologie, antropologie, etnologie. angličtina. Německo.
  Mateiciucová, Inna (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Halaf culture; Late Neolithic; Khabur basin; Syria;sealing; C-14
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Marie Skřivanová, učo 262124. Změněno: 2. 2. 2018 11:21.
 44. MATEICIUCOVÁ, Inna. The beginnings of the Neolithic and raw material distribution in eastern Central Europe: symbolic dimensions of the distribution of Szentgál radiolarite. In Detlef Gronenborn - Jörg Petrasch. Die Neolithisierung Mitteleuropas/The spread of the Neolithic to Central Europe, Internationale Tagung, Mainz 24. bis 26. Juni 2005,. Mainz: Verlag des Römisch-Germanischen Zentralm, 2010. s. 273-300, 28 s. ISBN 978-3-88467-159-7.
  RIV/00216224:14210/10:00047802 Stať ve sborníku. Archeologie, antropologie, etnologie. angličtina. Německo.
  Mateiciucová, Inna (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Szentgál radiolarite; Neolithization; spread of LBK; raw material distribution; symbolic dimension
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D., učo 5897. Změněno: 6. 3. 2015 09:57.
 45. 2009

 46. MATEICIUCOVÁ, Inna, Peter MILO, Tomáš TENCER a Marek VLACH. Geophysical Survey at archaeological sites in north-eastern Syria. ArcheoSciences, Rennes: Presses Universitaires Rennes, 2009, roč. 33, č. 1, s. 111-113. ISSN 1960-1360.
  URL
  RIV/00216224:14210/09:00044150 Článek v odborném periodiku. Archeologie, antropologie, etnologie. angličtina. Francie.
  Mateiciucová, Inna (203 Česká republika, domácí) -- Milo, Peter (703 Slovensko, garant, domácí) -- Tencer, Tomáš (703 Slovensko, domácí) -- Vlach, Marek (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: magnetic prospection; tell and non-tell settlements; Khabur region; NE Syria
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D., učo 5897. Změněno: 23. 11. 2016 15:21.
 47. MATEICIUCOVÁ, Inna. Silexartefakte. In (In:) E. Lenneis, Rosenburg im Kamptal, Niederösterreich. Ein Sonderplatz der älteren Linearbandkeramik. Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie. I.vyd. Wien: Verlag Dr. Rudolf Habelt GmbH, 2009. s. 93-105, 229-231, 16 s. Universitätsforschungen zur präh. Archäologie 164. ISBN 978-3-7749-3575-4.
  Název česky: Štípaná industrie
  Název anglicky: Chipped Stone Industry
  RIV/00216224:14210/09:00034928 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Archeologie, antropologie, etnologie. němčina. Rakousko.
  Mateiciucová, Inna (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: chipped stone industry; Early Linear Pottery culture (LBK); raw material distribution; Mesolithikum; Krumlovský Les cher; Szentgál radiolarite; Rosenburg; Kamegg; Mold
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D., učo 5897. Změněno: 26. 2. 2010 13:57.
 48. 2008

 49. MATEICIUCOVÁ, Inna. Neolitizace střední Evropy a vznik kultury s lineární keramikou. In Život a smrt v mladší době kamenné. I. Brno - Znojmo: ÚAPP Brno, MZM, JM Znojmo, 2008. s. 30-37, 8 s. Katalog k výstavě. ISBN 978-80-86399-51-5.
  Název česky: Neolitizace střední Evropy a vznik kultury s lineární keramikou
  Název anglicky: The Neolithization of Central Europe and the Rise of the Linear Pottery culture
  RIV/00216224:14210/08:00027694 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Archeologie, antropologie, etnologie. angličtina. Česká republika.
  Mateiciucová, Inna (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Neolithization; Linear Pottery culture; Raw material distribution; Szentgál radiolarite; Gordon Childe; rise of the LBK; spread of the LBK
  Mezinárodní význam: ano

  Změnila: Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D., učo 5897. Změněno: 23. 11. 2016 15:24.
 50. MATEICIUCOVÁ, Inna. Talking stones: the chipped stone industry in Lower Austria and Moravia and the beginnings of the Neolithic in Central Europe (LBK), 5700-4900 BC. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 357 s. Dis. Archaeologicae Brunenses/Pragensesque 4. ISBN 978-80-210-4804-1.
  Název česky: Mluvící kameny: štípaná industria v Dolním Rakousku a na Moravě a počátky neolitu ve střední Evropě (LnK), 5700-4900 BC
  Název anglicky: Talking stones: the chipped stone industry in Lower Austria and Moravia and the beginnings of the Neolithic in Central Europe (LBK), 5700-4900 BC
  RIV/00216224:14210/08:00026774 Odborná kniha. Archeologie, antropologie, etnologie. angličtina. Česká republika.
  Mateiciucová, Inna (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Early Neolithic; Linearbandkeramik; Linear Pottery culture; Mesolithic tradition; blade technology; trapezes; chipped stone industry; raw material distribution; Szentgal radiolarite
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Změněno: 23. 3. 2011 11:18.
 51. 2007

 52. CARNEIRO, Angela a Inna MATEICIUCOVÁ. Daub fragments and the question of structures. A. Whittle. Varia Archaeologica Hungarica, Budapest: Hungarian Academy of Science, Budapest, 2007, XXI, I, s. 255-285. ISSN 0237-9090.
  Název česky: Fragmenty mazanice a otázka struktur
  Název anglicky: Daub fragments and the question of structures
  RIV/00216224:14210/07:00026706 Článek v odborném periodiku. Archeologie, antropologie, etnologie. angličtina. Maďarsko.
  Carneiro, Angela (620 Portugalsko) -- Mateiciucová, Inna (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Mesolithic tradition; Early Neolithic; Körös culture; daub; architecture; burning of buildings and structures
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D., učo 5897. Změněno: 15. 4. 2010 09:01.
 53. MATEICIUCOVÁ, Inna. Worked stone: obsidian and flint. A. Whittle. Varia Archaeologica Hungarica, Budapest: Hungarian Academy of Science, Budapest - School of History and Archaeology, Cardiff University, 2007, XXI, č. 2, s. 677-726. ISSN 0237-9090.
  Název česky: Štípaná industrie: obsidián a pazourek
  Název anglicky: Worked stone: obsidian and flint.
  RIV/00216224:14210/07:00026704 Článek v odborném periodiku. Archeologie, antropologie, etnologie. angličtina. Maďarsko.
  Mateiciucová, Inna (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Mesolithic tradition; Early Neolithic; Körös culture; Chipped stone industry; Obsidian; blade technology; raw material distribution
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D., učo 5897. Změněno: 26. 2. 2010 15:40.
 54. 2006

 55. STADLER, Peter, Elisabeth RUTTKAY, Michael DONEUS, Herwig FRIESINGER, Ernst LAUERNMANN, Walter KUTSCHERA, Inna MATEICIUCOVÁ, Wolfgang NEUBAUER, Christine NEUGEBAUER-MARESCH, Gerhard TRNKA, Franz WENINGER a Eva Maria WILD. Absolutchronologie der Mährisch-Ostösterreichischen Gruppe (MOG) der Bemalten Keramik aufgrund von neuen C-14 Datierungen. Archäologie Österreichs, Wien, 2006, roč. 17, č. 2, s. 41-69. ISSN 1018-1857.
  Název česky: Absoultní chronologie MOG (Mährisch-Ostösterreichischen Gruppe) na základě nového radiokarbonového datování
  Název anglicky: Absolute chronology of the Moravian/Austrian painted pottery group based on the new C-14 dating
  RIV/00216224:14210/06:00018165 Článek v odborném periodiku. Archeologie, antropologie, etnologie. němčina. Rakousko.
  Stadler, Peter (40 Rakousko) -- Ruttkay, Elisabeth (40 Rakousko) -- Doneus, Michael (40 Rakousko) -- Friesinger, Herwig (40 Rakousko) -- Lauernmann, Ernst (40 Rakousko) -- Kutschera, Walter (40 Rakousko) -- Mateiciucová, Inna (203 Česká republika, garant) -- Neubauer, Wolfgang (40 Rakousko) -- Neugebauer-Maresch, Christine (40 Rakousko) -- Trnka, Gerhard (40 Rakousko) -- Weninger, Franz (276 Německo) -- Wild, Eva Maria (40 Rakousko)
  Klíčová slova anglicky: Absolute chronology - the Moravian/Austrian painted pottery group - C-14 dating - Kammeg
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D., učo 5897. Změněno: 10. 11. 2008 17:56.
 56. MATEICIUCOVÁ, Inna, Gerhard TRNKA a Michael GÖTZINGER. Zur Rohstoffverteilung und-verfügbarkeit in der westlichen Lengyel-Kultur. Archäologie Österreichs, Wien, 2006, roč. 17, č. 2, s. 82-89. ISSN 1018-1857.
  Název česky: Distribuce a dostupnost surovin v západolengyelské kultuře
  Název anglicky: Distribution and availability ot lithic raw material of the Early Lengyel Cultur (Western Group)
  RIV/00216224:14210/06:00018163 Článek v odborném periodiku. Archeologie, antropologie, etnologie. němčina. Rakousko.
  Mateiciucová, Inna (203 Česká republika, garant) -- Trnka, Gerhard (40 Rakousko) -- Götzinger, Michael (40 Rakousko)
  Klíčová slova anglicky: distribution - raw material - spondylus - radiolarite - chert - lengyel culture - greenchist - copper - geology
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D., učo 5897. Změněno: 6. 1. 2007 15:20.
 57. 2005

 58. MATEICIUCOVÁ, Inna a Klára ŠABATOVÁ. Konference u příležitosti 40 let od zahájení archeologických výzkumů lokality Těšetice-Kyjovice. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, řada archeologická, Brno: Masarykova univerzita, 2005, M9/10, č. 1. ISSN 1211-6327.
  Název anglicky: Conference to the opportunity of start the archaeological excavation of the site Těšetice-Kyjovice
  RIV/00216224:14210/05:00039064 Článek v odborném periodiku. Politologie a politické vědy. čeština. Česká republika.
  Mateiciucová, Inna (203 Česká republika) -- Šabatová, Klára (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: archaeological site; settlement area; burials; report; prehistory

  Změnila: Mgr. Klára Šabatová, Ph.D., učo 9482. Změněno: 25. 2. 2010 01:19.
 59. MATEICIUCOVÁ, Inna a Gerhard TRNKA. Steine aus nah und fern. In Daim, F. - Neubauer, W. (eds.), Zeitreise Heldenbeg, Geheimnisvolle Kreisgräben. Katalog zur Niederösterreichischen Landesaustellung 2005. 1. vyd. Horn-Wien: Verlag Berger, 2005. s. 164-166, 3 s. ISBN 963-8046-35-X.
  Název česky: Kameny z blízka a z daleka
  Název anglicky: The stones from far and near
  RIV/00216224:14210/05:00014877 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Archeologie, antropologie, etnologie. němčina. Rakousko.
  Mateiciucová, Inna (203 Česká republika, garant) -- Trnka, Gerhard (40 Rakousko)
  Klíčová slova anglicky: Lower Austria; raw material distribution; Neolithic; Obsidian; Radiolarite; Amphibolite
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D., učo 5897. Změněno: 26. 2. 2010 16:22.
 60. MATEICIUCOVÁ, Inna. Štípaná industrie. In T. Berkovec (ed.), Ohrazené areály kultuy s lineární keramikou na Moravě (I). Brno-Nový Lískovec "Pod Kamenným vrchem". 1. vyd. Olomouc: Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace, 2005. s. 111-121, 11 s. Archaeologiae Regionalis Fontes. ISBN 80-903423-4-5.
  Název anglicky: Chipped industry
  RIV/00216224:14210/05:00014876 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Mateiciucová, Inna (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Chipped industry

  Změnila: Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D., učo 5897. Změněno: 2. 7. 2009 11:53.
 61. PŘICHYSTAL, Antonín, Inna MATEICIUCOVÁ a Tomáš BERKOVEC. Zdroje kamenných surovin a doklady jejich využívání na území Brna v neolitu. In T. Berkovec (ed.), Ohrazené areály kultury s lineární keramikou na Moravě (I). Brno-Nový Lískovec "Pod Kamenným vrchem". 1. vyd. Olomouc: Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace, 2005. s. 127-136, 10 s. Archaeologiae Regionalis Fontes. ISBN 80-903423-4-5.
  Název anglicky: Sources ot the raw material of chipped stone industry
  RIV/00216224:14210/05:00014878 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Přichystal, Antonín (203 Česká republika) -- Mateiciucová, Inna (203 Česká republika, garant) -- Berkovec, Tomáš (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: raw material distribution; chipped stone industry; Krumlovsky Les-hornstone; Olomučany-hornstone; Stranska Skala-hornstone

  Změnila: Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D., učo 5897. Změněno: 15. 4. 2010 09:23.
 62. 2004

 63. MATEICIUCOVÁ, Inna a Gerhard TRNKA. Die Silexartefakte aus der Siedlung mit Kreisgrabenanlage von Kamegg, Niederösterreich. In K poctě Vladimíru Podborskému. Přátelé a žáci k sedmdesátým narozeninám. Brno: Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2004. Ústav archeologie a muzeologie, 2004. s. 89-99, 11 s. ISBN 80-210-3381-9.
  Název česky: Štípaná industrie ze sídliště s kruhovým areálem v Kameggu v Dolním Rakousku
  Název anglicky: Chipped stone industry from the settlement with circle enclosure in Kamegg, Lower Austria
  RIV/00216224:14210/04:00021831 Stať ve sborníku. Archeologie, antropologie, etnologie. němčina. Česká republika.
  Mateiciucová, Inna (203 Česká republika, garant) -- Trnka, Gerhard (40 Rakousko)
  Klíčová slova anglicky: chipped stone industry - raw material distribution - circle enclosure - Kamegg - Moravian/Austrian painted ware - middle Neolithic
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D., učo 5897. Změněno: 15. 4. 2010 09:10.
 64. MATEICIUCOVÁ, Inna. Mesolithic traditions and the origin of the Linear Pottery culture (LBK). In BAR International Series 1304, 91-108. 1. vyd. Oxford: Archaeopress, Publishers of British Archaeological Reports, 2004. s. 91-108, 18 s. B.A.R. International Series 1304. ISBN 1-84171-654-5.
  Název česky: Mezolitické tradice a puvod kultury lineární
  Název anglicky: Mesolithic traditions and the origin of the Linear Pottery culture (LBK)
  RIV/00216224:14210/04:00010845 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Archeologie, antropologie, etnologie. angličtina. Spojené království.
  Mateiciucová, Inna (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Mesolithic-Neolithic transition; Neolithisation of psyche; chipped stone industry; regular blade production; distribution of stone raw material; trapezes; borers/perforators; exchange of partners
  Mezinárodní význam: ano

  Změnila: Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D., učo 5897. Změněno: 26. 2. 2010 18:02.
 65. 2003

 66. MATEICIUCOVÁ, Inna. Mesolithische Traditionen und der Ursprung der Linearbandkeramik. Archäologische Informationen, Bonn: in Kommission bei Dr. Rudolf Habelt GmbH, 2003, roč. 26, č. 2, s. 299-320. ISSN 0341-2873.
  Název česky: Mezolitické tradice a puvod kultury linaární
  Název anglicky: Mesolithic traditions and the origin of the Linear Pottery culture (LBK)
  RIV/00216224:14210/03:00021296 Článek v odborném periodiku. Archeologie, antropologie, etnologie. němčina. Německo.
  Mateiciucová, Inna (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Mesolithic-Neolithic transition - Neolithisation of psyche - chipped stone industry - regular blade production - distribution of stone raw material - trapezes - borers/perforators - exchange of partners
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D., učo 5897. Změněno: 6. 1. 2007 17:09.
 67. 2002

 68. ONDRUŠ, Vladimír et al., Zdeněk ČIŽMÁŘ, Marta DOČKALOVÁ, Šárka HLADILOVÁ, Jan JELÍNEK, Alena HUMPOLOVÁ, Inna MATEICIUCOVÁ, Antonín PŘICHYSTAL, Vladimír PODBORSKÝ a Milan SALAŠ. Dvě pohřebiště lidu s neolitickou lineární keramikou ve Vedrovicích. In Podborský V. a kolektiv: Dvě pohřebiště neolitického lidu s lineární keramikou ve Vedrovicích na Moravě. 1. vyd. Brno: Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty MU, 2002. s. 9-150. ISBN 80-210-2933-1.
  Název anglicky: Two burial places of the population with the Neolitic linear ceramics in Vedrovice
  RIV/00216224:14310/02:00007466 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Ondruš, Vladimír et al. (203 Česká republika) -- Čižmář, Zdeněk (203 Česká republika) -- Dočkalová, Marta (203 Česká republika) -- Hladilová, Šárka (203 Česká republika) -- Jelínek, Jan (203 Česká republika) -- Humpolová, Alena (203 Česká republika) -- Mateiciucová, Inna (203 Česká republika) -- Přichystal, Antonín (203 Česká republika) -- Podborský, Vladimír (203 Česká republika, garant) -- Salaš, Milan (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: Neolithic population; linear ceramics; Vedrovice; Moravia

  Změnila: Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D., učo 5897. Změněno: 2. 7. 2009 11:55.
 69. MATEICIUCOVÁ, Inna. Počátky neolitu ve střední Evropě ve světle zkoumání štípané industrie raně zemědělských společností (LnK) na Moravě a v Dolním Rakousku: 5700-4900 př. n. l. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 356 s.
  Název anglicky: Beginning of the Neolithic in Central Europe based on the Flint Industry among the early farming communities of Moravia and Lower Austria: 5700-4900 BC.
  Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: chipped stone industry; Early Neolithic; Mesolithic; blade technology; raw material distribution; trapezes

  Změnila: Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D., učo 5897. Změněno: 6. 12. 2004 18:46.
 70. MATEICIUCOVÁ, Inna. Silexartefakte aus der ältesten und älteren LBK Fundstellen in Brunn am Gebirge in Niederösterreich (Vorbericht). Antaeus, Budapest: Communicationes ex Instituto Archaeologico, Academiae Scientiarum Hungaricae, HU ISSN 0238-0218, 2002, roč. 25, č. 1, s. 169-187. ISSN 0238-0218.
  Název česky: Štípaná industrie staršího stupně kultury lineární z lokality Brunn am Gebirge v Dolním Rakousku
  Název anglicky: Flint artefacts from earliest and early Linear Pottery Culture sites at Brunn am Gebirge in Lower Austria
  RIV/00216224:14210/02:00010199 Článek v odborném periodiku. Archeologie, antropologie, etnologie. němčina. Maďarsko.
  Mateiciucová, Inna (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Linear Pottery Culture; Mesolithic; Early Neolithic; Distribution of raw material; lithic artefacts; Szentgál Radiolarite; Trapezes; Brunn; Lower Austria
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D., učo 5897. Změněno: 2. 7. 2009 12:05.
 71. MATEICIUCOVÁ, Inna. Silexartefakte und Gerölle im Gräberfeld der linearbandkeramischen Kultur in Vedrovice in Mähren. Preistoria Alpina, Trento: Museo Tridentino di Scienze Naturali, 2002, roč. 37 (2001), č. 1, s. 81-107. ISSN 0393-0157.
  Název anglicky: Flint artefacts and pebbles in the cemetery of the Linear Pottery Culture in Vedrovice in Moravia
  RIV/00216224:14210/02:00009458 Článek v odborném periodiku. Archeologie, antropologie, etnologie. němčina. Itálie.
  Mateiciucová, Inna (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Linear Pottery Culture; Flint artefacts; Pebbles; Trapezes; Cemetery; Vedrovice; Moravia

  Změnila: Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D., učo 5897. Změněno: 20. 1. 2004 19:17.
 72. MATEICIUCOVÁ, Inna. Štípaná industrie z pohřebiště v "Široké u lesa". In In: V. Podborský a kol., Dvě pohřebiště neolitického lidu s lineární keramikou ve Vedrovicích na Moravě (Zwei Gräberfelder des neolithischen Volkes mit Linearbandkeramik in Vedrovice in Mähren). Brno: FF MU, 2002. s. 217-233, 16 s. Ústav archeologie a muzeologie FF MU. ISBN 80-210-2933-1.
  Název česky: Štípaná industrie z pohřebiště v "Široké u lesa"
  Název anglicky: Chipped stone industry at the cemetery in "Široké u lesa"
  RIV/00216224:14210/02:00011733 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Mateiciucová, Inna (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: chipped stone industry; cemetery at Vedrovice; LBK; trapezes; Szentgál radiolarite

  Změnila: Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D., učo 5897. Změněno: 2. 7. 2009 11:51.
 73. 2001

 74. MATEICIUCOVÁ, Inna. Mechanismy distribuce kamenné štípané industrie v moravském neolitu. In Otázky neolitu a eneolitu našich zemí - 2000. Západočeské muzeum v Plzni: M. Metlička (ed.), Sborník příspěvků 19. pracovního setkání badatelů zaměřených na výzkum neolitu a eneolitu České a Slovenské republiky, Plzeň 9. - 12. 10. 2000., 2001. s. 7-18, 12 s. ISBN 80-7247-025-6.
  Název anglicky: Distribution pattern of chipped stone industry in the Neolithic of Moravia
  RIV/00216224:14210/01:00010201 Stať ve sborníku. Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Mateiciucová, Inna (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: social contacts; raw material distribution; Neolithic; Mesolithic; lokal; regional; distant; Szentgál radolarite; Krumlovský les hornstone; Jurassic Cracow flint; erratic flint
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D., učo 5897. Změněno: 2. 7. 2009 13:19.
 75. MATEICIUCOVÁ, Inna. Silexindustrie in der ältesten LBK Kultur in Mähren und Niederösterreich auf der Basis der Silexindustrie des Lokalmesolithikums. Archaeolingua, Budapest, 2001, roč. 11, č. 1, s. 283-299. ISSN 1215-9239. ISSN 1215-9239.
  Název česky: Štípaná industrie v kultuře s LnK na Moravě a v Dolním Rakousku na bázi štípaných artefaktů lokálního mezolitu
  Název anglicky: Chipped stone industry of the earliest LBK cultur in Moravia and Lower Austria on the base of chipped stone industry of local Mesolithic
  RIV/00216224:14210/01:00010200 Článek v odborném periodiku. Archeologie, antropologie, etnologie. němčina. Maďarsko.
  Mateiciucová, Inna (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Early LBK; Mesolithic; Czech Republic; Moravia; Lower Austria; Hungary; raw material distribution; Szentgál radiolarite; Obsidian; trapeze
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D., učo 5897. Změněno: 15. 4. 2010 09:14.
 76. MATEICIUCOVÁ, Inna. Surovina kamenné štípané industrie v moravském neolitu. In In: V. Podborský (ed.), 50 let archeologických výzkumů Masarykovy univerzity na Znojemsku. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001. s. 213-224, 11 s. ISBN 80-210-2546-8.
  Název anglicky: Stone raw material of chipped stone artefacts in the Moravian Neolithic (Czech Republic)
  RIV/00216224:14210/01:00010630 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Řízení, správa a administrativa. čeština. Česká republika.
  Mateiciucová, Inna (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: distribution; stone raw material; Moravia; Krumlovský les hornstone; Szentgál; Krakow-Jura Flint; LBK; StBK; Lengyel culture

  Změnila: Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D., učo 5897. Změněno: 15. 4. 2010 09:31.
 77. 2000

 78. MATEICIUCOVÁ, Inna. Časně neolitická štípaná industrie z osady Kladníky a Ivanovice na Moravě. Frühneolithische Spaltindustrie aus den Siedlungen Kladníky und Ivanovice in Mähren. In PA – Supplementum 13. Praha: Archeologický ústav AV ČR Praha, 2000. s. 218-237, 20 s. ISBN 80-86124-27-4.
  Název česky: Časně neolitická štípaná industrie ze sídliště Kladníky a Ivanovice
  Název anglicky: Early Neolithic chipped stone artefacts from settlements Kladníky and Ivanovice in Moravia
  RIV/00216224:14210/00:00021830 Stať ve sborníku. Archeologie, antropologie, etnologie. němčina. Česká republika.
  Mateiciucová, Inna (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: chipped stone industry - raw material distribution - Szentgál radiolarite - LBK
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D., učo 5897. Změněno: 15. 4. 2010 09:17.
 79. KAZDOVÁ, Eliška, Inna MATEICIUCOVÁ a Jaroslav PEŠKA. Olomouc-Slavonín (I) Sídliště kultury s vypíchanou keramikou. 1. vyd. Olomouc: ARF 2, 2000. 209 s. ISBN 80-85037-21-1.
  Název anglicky: Olomouc-Slavonín (I) Settlement with Stroked pottery culture
  RIV/00216224:14210/00:00002821 Odborná kniha. Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Kazdová, Eliška (203 Česká republika, garant) -- Mateiciucová, Inna (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: Ceramics; experiment; temperature; stroke-decorated; stone industry; distribution of stone raw material; technology

  Změnila: doc. PhDr. Eliška Kazdová, CSc., učo 1938. Změněno: 1. 7. 2009 15:53.
  Přír. čísla: 2570100120
Zobrazeno: 22. 11. 2019 06:21