Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2015

  1. DEMEK, Jaromír, Peter MACKOVČIN, Břetislav BALATKA, Antonín BUČEK, Martin CULEK, Petr ČERMÁK, Daniel DOBIÁŠ, Marek HAVLÍČEK, Mojmír HRÁDEK, Karel KIRCHNER, Jan LACINA, Tomáš PÁNEK, Petr SLAVÍK, Irena SMOLOVÁ a Jaroslav VAŠÁTKO. Zeměpisný lexikon ČR. Hory a nížiny. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015, 610 s. 1. a 2. díl. ISBN 978-80-7509-113-0.

  2013

  1. MÁČKA, Zdeněk, Ján BABEJ, Karel KIRCHNER, Jaromír DEMEK, Marek HAVLÍČEK, Peter MACKOVČÍN a Aleš BAJER. Stav geomorfologických výzkumů v roce 2013. 2013.

  2012

  1. SKOKANOVÁ, Hana, Marek HAVLÍČEK, Roman BOROVEC, Jaromír DEMEK, Renata EREMIÁŠOVÁ, Zdeněk CHRUDINA, Peter MACKOVČÍN, Radovana RYSKOVÁ, Petr SLAVÍK, Tereza STRÁNSKÁ a Josef SVOBODA. Development of land use and main land use change processes in the period 1836–2006: case study in the Czech Republic. Journal of Maps. England: Taylor & Francis, 2012, roč. 8, č. 1, s. 88-96. ISSN 1744-5647. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/17445647.2012.668768.
  2. MACKOVČÍN, Peter, Petr SLAVÍK a Marek HAVLÍČEK. Nekompletní mapové soubory z území Československa (1921-1949). Acta Pruhoniciana. Průhonice: Výzkumný ústav okrasného zahradnictví, 2012, č. 101, s. 41-46. ISSN 0374-5651.

  2011

  1. DEMEK, Jaromír, Marek HAVLÍČEK a Peter MACKOVČÍN. Quantitative monitoring of slope movements at the Břidličná hora Mt. (Hrubý Jeseník Mts., Czech Republic, EU). Acta Universitatis Carolinae Geographica. Praha: Karolinum, 2011, roč. 42, č. 2, s. 31-43, 11 s. ISSN 0300-5402.
  2. MACKOVČÍN, Peter, Petr SLAVÍK a Marek HAVLÍČEK. Topografické pěticentimetrové mapy Československa 1934-1938 a 1946-1949. Historická geografie. Praha: Historický ústav, 2011, roč. 37, č. 2, s. 275-287. ISSN 0323-0988.
  3. DEMEK, Jaromír, Marek HAVLÍČEK, Peter MACKOVČÍN a Petr SLAVÍK. Změny ekosystémových služeb poříčních a údolních niv v České republice jako výsledek vývoje využívání země v posledních 250 letech. Acta Pruhonicana. Průhonice: VÚKOZ, v.v.i., 2011, č. 98, s. 47-53. ISSN 0374-5651.

  2010

  1. DEMEK, Jaromír, Marek HAVLÍČEK a Peter MACKOVČÍN. Quantitative research of slope movements at Mt. Břidličná hora (Hrubý Jeseník Mts., Czech Republic). In Křížek, M., Nyplová, P., Vočadlová, K., Borská, J. Geomorfologický sborník 9. Praha: Univerzita Karlova, 2010, s. 14-15. ISBN 978-80-86561-32-5.
  2. DEMEK, Jaromír, Marek HAVLÍČEK a Peter MACKOVČÍN. Relict cryoplanation and nivation landforms in the Czech Republic: a case study of the Sýkořská hornatina Mts. Moravian Geographical Reports. Brno: Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., Brno, 2010, roč. 18, č. 3, s. 14-25. ISSN 1210-8812.
  3. MACKOVČÍN, Peter, Martin CULEK a Ludmila BÍNOVÁ. Územní systém ekologické stability krajiny. 2010.

  2008

  1. MACKOVČIN, Peter, Matilda JATIOVÁ, Petr SLAVÍK, Jaromír DEMEK, Vít GRULICH, Libor HORT, Karel HUDEC, Hubert KŘÍŽ, Zdeněk LAŠTŮVKA, Josef PETRUŠ, Ladislav PLÁNKA, Miroslav SEDLÁČEK a Jiří UNAR. Brněnsko. 1. vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, 2008, 932 s. Chráněná území ČR, sv. 9. ISBN 978-80-86064-66-6.
  2. NEHYBA, Slavomír, Karel KIRCHNER, Peter MACKOVČIN a Jaromír DEMEK. Sedimentárně-petrografické studium neogenních a pleistocénních sedimentů v oblasti Brno- Švédské šance. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2007. Brno: Masarykova univerzita, 2008, XV, č. 1, s. 31-35. ISSN 1212-6209.

  2006

  1. DEMEK, Jaromír, Peter MACKOVČIN, Břetislav BALATKA, Antonín BUČEK, Petra CIBULKOVÁ, Martin CULEK, Petr ČERMÁK, Daniel DOBIÁŠ, Marek HAVLÍČEK, Mojmír HRÁDEK, Karel KIRCHNER, Jan LACINA, Tomáš PÁNEK, Petr SLAVÍK a Jaroslav VAŠÁTKO. Hory a nížiny. Zeměpisný lexikon ČR. 2. upravené vydání. Brno: MŽP ČR, 2006, 582 s. Zeměpiský lexikon ČR, 2. upravené vydání. ISBN 80-86064-99-9.

  2004

  1. MACKOVČIN, Peter a M. SEDLÁČEK. Ostravsko. Chráněná území ČR, svazek X. první. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny, 2004, 456 s. Chráněná území ČR, svazek X. ISBN 80-86064-67-0.

  2002

  1. MACKOVČIN, Peter a Matilda et al. JATIOVÁ. Zlínsko. Vydání první. Praha: AOPaK a EkoCentrum Brno, 2002, 376 s. Chráněná území II. ISBN 80-86064-38-7.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 15. 7. 2024 06:41