Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. HERUDKOVÁ, Zdeňka, Filip SOKOL, Jakub VLAŽNÝ, Květoslava LIŠKOVÁ, Leoš KŘEN, Martin REPKO, Lucy VOJTOVÁ, Zuzana ŠUSTKOVÁ, Zdeněk RÁČIL, Jiří MAYER a Martin ČULEN. Generation of humanized bone marrow-like niche for leukemic xenotransplantation in mice: comparison of biomaterials. In 25th Congress of European Hematology Association, Amsterdam, Nizozemsko, in HemaSphere. 2020.
 2. 2017

 3. SOKOL, Filip. Nová WHO klasifikace lymfomů. In Svatomartinský sklíčkový seminář brněnských patologických pracovišť a seminář histologických laborantů, 15. - 16.11. 2017. 2017.
 4. 2016

 5. ADAM, Zdeněk, Petr SZTURZ, Marta KREJČÍ, Renata KOUKALOVÁ, Eva MICHALKOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Eva POUROVÁ, Luděk POUR, Pavlína VOLFOVÁ, Viera SANDECKÁ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Leoš KŘEN, Filip SOKOL, Ivo HANKE, Igor PENKA, Hana PETRÁŠOVÁ, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Léčba 14 případů Castlemanovy nemoci: Zkušenosti jednoho centra a přehled literatury. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 62, č. 4, s. 287-298. ISSN 0042-773X.
 6. SOKOL, Filip. Novinky v uropatologii - změny a nové jednotky ve 2016 WHO klasifikaci tumorů močového systému a mužského urogenitálního systému. In Sklíčkový seminář brněnských pracovišť patologie, Mikulov 26.-27.10.2016. 2016.
 7. 2015

 8. ADAM, Zdeněk, Petr SZTURZ, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Lenka ŠMARDOVÁ, Michal EID, Pavlína VOLFOVÁ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Leoš KŘEN, Filip SOKOL, Ivo HANKE, Eva MICHALKOVÁ, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. PET-CT dokumentovaná remise multicentrické formy Castlemanovy choroby po léčbě rituximabem. Popis případu a přehled literatury. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2015, roč. 61, č. 3, s. 251-259. ISSN 0042-773X.
 9. MAKOVIČKOVÁ, Pavla, Pavel WEBER, Filip SOKOL a J. MRÁZOVÁ. Sepse podmíněná purulentní spondylodiscitidou u 80letého muže. Praktický lékař. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2015, roč. 95, č. 5, s. 225-227. ISSN 0032-6739.
 10. 2014

 11. GERYCHOVÁ, Romana, Jana PANNOVA, Filip SOKOL a Jan ŠENKYŘÍK. Prenatally detected rare case of the fetal facial rhabdomyosarcoma. In 24th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, 14–17 September 2014, Barcelona, Spain. 2014. ISSN 0960-7692. doi:10.1002/uog.14197.
 12. 2013

 13. SOKOL, Filip a Eva JANDÁKOVÁ. Maligní Brennerův tumor - kazuistika. In Bioptický seminář Telč 2013, 30.-31.5.2013, Univerzitní centrum MU v Telči. 2013.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 4. 10. 2022 18:32