Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. HUSA, Petr, Lenka KRBKOVÁ, Svatava SNOPKOVÁ, Václav MUSIL, Lukáš HOMOLA, Roman STEBEL, Lenka VOJTILOVÁ, Matúš MIHALČIN, Petr HUSA, Kateřina HAVLÍČKOVÁ, Miriam MALÁ, Evelína KOVÁCSOVÁ a Peter MIKOLÁŠEK. Infectious Diseases. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2020. 180 s. ISBN 978-80-210-9729-2.
 2. HUSA, Petr, Lenka KRBKOVÁ, Svatava SNOPKOVÁ, Václav MUSIL, Lukáš HOMOLA, Roman STEBEL, Lenka VOJTILOVÁ, Matúš MIHALČIN, Petr HUSA, Kateřina HAVLÍČKOVÁ, Miriam MALÁ, Evelína KOVÁCSOVÁ a Peter MIKOLÁŠEK. Infectious Diseases. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2020. 179 s. ISBN 978-80-210-9729-2.
 3. MIKOLÁŠEK, Peter. Septický šok u novorozence při stafylokokovém syndromu opařené kůže (SSSS). In Dokoupilová, Milena. Kazuistiky z neonatologie. Praha: Maxdorf, 2020. s. 182-186. Medica. ISBN 978-80-7345-649-8.
 4. 2019

 5. HUSA, Petr, Lenka KRBKOVÁ, Svatava SNOPKOVÁ, Matúš MIHALČIN, Václav MUSIL, Lukáš HOMOLA, Petr HUSA, Roman STEBEL, Zlatava JIRSENSKÁ, Lenka VOJTILOVÁ, Kateřina HAVLÍČKOVÁ, Miriam MALÁ, Evelína KOVÁCSOVÁ a Peter MIKOLÁŠEK. Infekční lékařství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9438-3.
 6. HUSA, Petr, Lenka KRBKOVÁ, Svatava SNOPKOVÁ, Matúš MIHALČIN, Václav MUSIL, Lukáš HOMOLA, Petr HUSA, Roman STEBEL, Zlatava JIRSENSKÁ, Lenka VOJTILOVÁ, Kateřina HAVLÍČKOVÁ, Miriam MALÁ, Evelína KOVÁCSOVÁ a Peter MIKOLÁŠEK. Infekční lékařství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9438-3.
 7. 2018

 8. JANČÍKOVÁ, Jana, Milan URÍK, Peter MIKOLÁŠEK, David LAŠTOVIČKA, Denisa PAVLOVSKÁ a J. JANČÍK. Akutní izolovaný zánět klínové dutiny v dětském věku. Otorinolaryngologie a foniatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2018, roč. 67, č. 1, s. 24-27. ISSN 1210-7867.
 9. MIKOLÁŠEK, Peter. Dehydratace u dětí. Pediatrie pro praxi. Česká republika: Solen s.r.o., 2018, roč. 19, č. 5, s. 252-255. ISSN 1213-0494.
 10. 2017

 11. MIKOLÁŠEK, Peter, Štefánia AULICKÁ, Lukáš HOMOLA, Jaroslav ŠTĚRBA, Jana BEDNÁŘOVÁ a Lenka KRBKOVÁ. Anti-NMDAR encefalitida v dětském věku – kazuistika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, 2017, roč. 80, č. 2, s. 224-227. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2017224.
 12. 2016

 13. KRBKOVÁ, Lenka, Lukáš HOMOLA, Adriana BRAUNOVÁ, Peter MIKOLÁŠEK, Jana BEDNÁŘOVÁ a Zdeňka ČERMÁKOVÁ. Assessment of antibodies against surface and outer membrane proteins of Anaplasma phagocytophilum in Lyme borreliosis and tick-borne encephalitis paediatric patients. Epidemiology and infection. Cambridge: Cambridge University Press, 2016, roč. 144, č. 12, s. 2597-2604. ISSN 0950-2688. doi:10.1017/S0950268816000972.
 14. AULICKÁ, Štefánia, Ondřej HORÁK, Lenka MRÁZOVÁ, Peter MIKOLÁŠEK, Jaroslav ŠTĚRBA, Lenka KRBKOVÁ a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Malignant catatonia due to anti-NMDA-receptor encephalitis in a 15-year-old girl: case report and summary of current knowledge. Neuropsychiatry. London: Future Medicine Ltd., 2016, roč. 6, č. 4, s. 136-141. ISSN 1758-2008.
 15. HOMOLA, Lukáš, L. OTAHALÍKOVÁ, Alena HOLČÍKOVÁ, Michal KÝR, Václav MUSIL, Tamara VÁHALOVÁ, Adriana BRAUNOVÁ, A. ŠEVČÍKOVÁ, Peter MIKOLÁŠEK a Lenka KRBKOVÁ. Non-classical Microbes in Sputum from Children with Cystic Fibrosis and Their Clinical Significance – Retrospective Epidemiological Study. 2016. doi:10.1016/S1569-1993(16)30335-6.
 16. MUSIL, Václav, Lenka KRBKOVÁ, Peter MIKOLÁŠEK, Lukáš HOMOLA a Adriana BRAUNOVÁ. Salmonelóza - reálná hrozba pro kojence. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. Trios s.r.o., 2016. ISSN 1211-264X.
 17. KRBKOVÁ, Lenka, Peter MIKOLÁŠEK a Václav MUSIL. Terapie průjmových onemocnění dětí (aneb co se změnilo v průběhu 70 let). Čs. pediatrie. Mladá fronta a.s., 2016, s. 150-155. ISSN 0069-2328.
 18. 2014

 19. KRBKOVÁ, Lenka, L. KLAPAČOVÁ, Peter MIKOLÁŠEK, Marcela CHARVATOVÁ, Ivana ČERVINKOVÁ a J. BEDNÁŘOVÁ. Neuroborrelióza imitující mozkový nádor u dětí a vice versa. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2014, roč. 77, č. 5, s. 620-623. ISSN 1210-7859.
 20. 2013

 21. RUDENKO, Nataliia, Maryna GOLOVCHENKO, Václav HÖNIG, Nadja MALLÁTOVÁ, Lenka KRBKOVÁ, Peter MIKOLÁŠEK, Natalia FEDOROVA, Natalia M. BELFIORE, Libor GRUBHOFFER, Robert S. LANE a James H. OLIVER JR. Detection of Borrelia burgdorferi Sensu Stricto ospC Alleles Associated with Human Lyme Borreliosis Worldwide in Non-Human-Biting Tick Ixodes affinis and Rodent Hosts in Southeastern United States. Applied and Environmental Microbiology. Washington DC: American Society for Microbiology, 2013, roč. 79, č. 5, s. 1444-1453. ISSN 0099-2240. doi:10.1128/AEM.02749-12.
 22. HOMOLA, Lukáš, Peter MIKOLÁŠEK, Lenka KRBKOVÁ a Alena HOLČÍKOVÁ. Efficacy of inhaled amiloride solution versus hypertonic saline, prospective open label single center study in children with cystic fibrosis. In 36th European Cystic Fibrosis Society Conference. 2013. ISSN 1569-1993.
 23. HUSA, Petr, Lenka KRBKOVÁ, Kateřina HAVLÍČKOVÁ, Alena HOLČÍKOVÁ, Lukáš HOMOLA, Peter MIKOLÁŠEK, Pavel POLÁK, Mária PORUBČANOVÁ a Svatava SNOPKOVÁ. Infectious diseases for foreign students. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6630-4.
 24. MIKOLÁŠEK, Peter, Eliška ŽAROŠSKÁ, Štefánia RUSNÁKOVÁ, Jaroslav ŠTĚRBA, Pavel ŠTOURAČ a Lenka KRBKOVÁ. Kazuistika pacientky s limbickou encefalitidou. In Český kongres o infekčních nemocech, 25.-27. září 2013, Hotel Atlantis Brno : programový sborník. 2013.
 25. MIKOLÁŠEK, Peter, Lenka KRBKOVÁ, Lukáš HOMOLA, Iva ČAPOVOVÁ, Tomáš HABANEC, Štefánia RUSNÁKOVÁ, Marie DAŇKOVÁ, Barbora VARADYOVÁ a Jarmila SKOTÁKOVÁ. Neuroborreliosis versus sclerosis multiplex. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2013, roč. 14, č. 1, s. 45-47. ISSN 1213-0494.
 26. 2012

 27. URÍK, Milan, Ivo ŠLAPÁK a Peter MIKOLÁŠEK. Onemocnění slinných žláz v dětském věku. Pediatrie pro praxi. Olomouc: SOLEN, 2012, roč. 13, č. 1, s. 26-28. ISSN 1213-0494.
 28. KRBKOVÁ, Lenka, Lukáš HOMOLA, Peter MIKOLÁŠEK, Jan PAVELKA a Ivana VÍTKOVÁ. Pneumokokové infekce u dětí a jejich prevence. Postgraduální medicína. Praha, 2012, roč. 2012, 5/2012, s. 569-571. ISSN 1212-4184.
 29. CADOVÁ, Lenka, Peter MIKOLÁŠEK, Lenka KRBKOVÁ, Tomáš HABANEC, Marta TRNKOVÁ, Jan PAVELKA a Lukáš HOMOLA. Using probiotics in acute gastroenterocolitis in children. Results of a clinical study. 2012.
 30. MIKOLÁŠEK, Peter, Tomáš HABANEC, Marta TRNKOVÁ, Lukáš HOMOLA, Lenka KRBKOVÁ a Lenka ČADOVÁ. Užívání probiotik u akutních gastroenterokolitid u dětí. Výsledky klinické studie. pediatrie pro praxi. 2012, roč. 13, č. 2, s. 107-110. ISSN 1213-0494.
 31. 2011

 32. PAVELKA, Jan, Pavel HORNÍK, Peter MIKOLÁŠEK, Lukáš HOMOLA a Lenka KRBKOVÁ. Běžné streptokokové infekce – mýty a omyly. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen s.r.o., 2011, roč. 12, č. 6, s. 414-415. ISSN 1213-0494.
 33. KRBKOVÁ, Lenka, Lenka KLAPAČOVÁ, Peter MIKOLÁŠEK, Karla CRHOVÁ, Marcela CHARVATOVÁ a J. BEDNÁŘOVÁ. Neuroinfekce u onkologických pacientů. In Český kongres o infekčních nemocech Mikulov. 2011.
 34. HOMOLA, Lukáš, Tomáš HABANEC, Lenka KRBKOVÁ, Karla CRHOVÁ, Iva ČAPOVOVÁ, Jan HELEŠIC, Alena HOLČÍKOVÁ, Zlatava JIRSENSKÁ, Lenka KLAPAČOVÁ, Peter MIKOLÁŠEK, Jan PAVELKA, Marta TRNKOVÁ a Eliška ŽAROŠSKÁ. Spektrum dětských onkologických pacientů hospitalizovaných na Klinice dětských infekčních nemocí od 2000 do 2010. In Český kongres o infekčních nemocech Mikulov. 2011.
 35. HOMOLA, Lukáš, Alena HOLČÍKOVÁ, Peter MIKOLÁŠEK a Jan PAVELKA. Vitamin D supplementation in children with cystic fibrosis: sunshine, cholecalciferol and ergocalciferol. In 34th ECFS CF Conference. 2011.
 36. 2010

 37. MIKOLÁŠEK, Peter, Lukáš HOMOLA a Jan PAVELKA. Atypická forma neuroboreliózy. In Sborník XVII. ročníku Konference mladých lékařů. 2010.
 38. HOMOLA, Lukáš, Alena HOLČÍKOVÁ, Peter MIKOLÁŠEK a Jan PAVELKA. Kdy a jak podávat substituci vitamínu D dětským pacientům s cystickou fibrózou. In Sborník XVII. ročníku Konference mladých lékařů. 2010.
 39. MIKOLÁŠEK, Peter, Lenka KRBKOVÁ, Jan PAVELKA, Lukáš HOMOLA, Drahomíra BARTOŠOVÁ, Šimon ONDRUŠ a Boris HABANEC. Komplikovaný průběh lymeské artritidy u třináctileté pacientky. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2010, roč. 2010, 11(2), s. 118-120. ISSN 1213-0494.
 40. PAVELKA, Jan, Zlatava JIRSENSKÁ, Lukáš HOMOLA, Peter MIKOLÁŠEK, Lenka PLACHÁ a Drahomíra BARTOŠOVÁ. Kongenitální syfilis. In XIV. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech Programový sborník. 2010.
 41. PAVELKA, Jan, Lukáš HOMOLA, Peter MIKOLÁŠEK, Lenka PLACHÁ a Drahomíra BARTOŠOVÁ. Případ sekundární syfilitidy u 15letého chlapce. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, s.r.o., 2010, roč. 11, č. 5, s. 330-332. ISSN 1213-0494.
 42. HOMOLA, Lukáš, Alena HOLČÍKOVÁ, Jan PAVELKA, Peter MIKOLÁŠEK a Linda DRÁBKOVÁ. Sputum colour and cultivation correlate in CF patients. 2010.
 43. 2009

 44. MIKOLÁŠEK, Peter, Lenka KRBKOVÁ, Jan PAVELKA, Lenka KLAPAČOVÁ, Jana BEDNÁŘOVÁ, Šimon ONDRUŠ a Drahomíra BARTOŠOVÁ. Komplikovaný průběh lymeské artritidy u 13leté pacientky. In Sborník abstrakt VI. festivalu kazuistik. 2009. s. 72. ISBN 978-80-254-4373-6.
 45. PAVELKA, Jan, Peter MIKOLÁŠEK, Lenka PLACHÁ, Iva ČAPOVOVÁ, Pavla ČIŽMÁŘOVÁ, Vladana WOZNICOVÁ a Drahomíra BARTOŠOVÁ. Případ sekundární syfilidy u patnáctiletého chlapce. In Sborník abstrakt VI. festivalu kazuistik. 2009. s. 71. ISBN 978-80-254-4373-6.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 31. 1. 2023 07:38