Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2010

 1. NETOLICKÝ, Martin. Vztahy mezi články rozpočtové soustavy. První. Brno: Tribun EU s.r.o., 2010. 264 s. ISBN 978-80-7399-978-0.
 2. 2009

 3. NETOLICKÝ, Martin. Jaký vliv má ekonomická krize na územní rozpočty? In COFOLA 2009: the Conference Proceedings. 1. edition. Brno: Brno : Masaryk University, 2009. s. 228-231, 3 s. ISBN 978-80-210-4821-8.
 4. NETOLICKÝ, Martin. Měření rychlosti vozidel soukromými subjekty ve světle judikátů správních soudů. In Olomoucké právnické dny 2008. 1. vydání. Olomouc: Právnická fakulta v Olomouci, 2009. 3 s. ISBN 978-80-903400-3-9.
 5. NETOLICKÝ, Martin. Novela rozpočtových pravidel přináší pro obce řadu změn od 1. dubna. Obec a finance, Praha: TRIADA spol. s r. o., 2009, XIV., č. 1, s. 14. ISSN 1211-4189.
 6. MIKULÁŠEK, Zdeněk, Jiří KRTIČKA, Jan JANÍK, Miloslav ZEJDA, Michal CENIGA, Martin NETOLICKÝ, Tomáš GRÁF, Gregory W. HENRY, Juraj ZVERKO, Jozef ŽIŽNOVSKÝ, David BOHLENDER, Iosif V. ROMANYUK, Hrvoje BOŽIČ, Daniela KORČÁKOVÁ, Petr ŠKODA, Miroslav ŠLECHTA a Ilian Kh. ILIEV. The extremely rapid rotational braking of the magnetic helium-strong star HD 37776. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2009.
 7. NETOLICKÝ, Martin. Zásady v rozpočtovém právu. In Dny práva - 2009 - Days of Law. 1. vyd. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2009. 6 s. ISBN 978-80-210-4989-5.
 8. 2008

 9. NETOLICKÝ, Martin. Co všechno může a nemůže kontrolní výbor zastupitelstva obce? Moderní obec, Praha: Economia, a. s., 2008, XIV., č. 6. ISSN 1211-0507.
 10. NETOLICKÝ, Martin. Daňové příjmy krajů v České republice. In Dny práva - 2008 - Days of Law. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 6 s. ISBN 978-80-210-4733-4.
 11. NETOLICKÝ, Martin. Daňové příjmy obcí v roce 2007 zaznamenaly nárůst. Obec a finance, Praha: TRIADA spol. s r. o., 2008, XIII., č. 2, s. 12-13. ISSN 1211-4189.
 12. POTĚŠIL, Lukáš a Martin NETOLICKÝ. Delegování zástupců obce do orgánů obchodních společností. Moderní obec, Praha: ECONOMIA a.s., 2008, XIV., č. 3, s. 42-42. ISSN 1211-0507.
 13. NETOLICKÝ, Martin. Kritérium rozlohy a zvýhodnění malých obcí při rozdělování daní? Obec a finance, Praha: TRIADA spol. s r. o., 2008, roč. 2008, č. 4, s. 24-25. ISSN 1211-4189.
 14. NETOLICKÝ, Martin. Má kritérium rozlohy obce opodstatnění pro přerozdělení sdílených daní? In EUROPEANIZATION OF THE NATIONAL LAW, THE LISBON TREATY AND SOME OTHER LEGAL ISSUES. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 506-511, 6 s. ISBN 978-80-210-4630-6.
 15. ŠTEFANOVÁ, Alexandra a Martin NETOLICKÝ. Ne všechny obce na novém přerozdělení daní vydělaly. Regiony, Praha: MegaArt, s.r.o., 2008, roč. 2., č. 8, s. 21-23. ISSN 1802-6672.
 16. NETOLICKÝ, Martin. Obchodní tajemství nebo veřejná informace o společnosti založené obcí? Obec a finance, Praha: TRIADA spol. s r. o., 2008, XIII, č. 1. ISSN 1211-4189.
 17. NETOLICKÝ, Martin. Rozpočty obcí v naší legislativě. První. Brno: Tribun EU, 2008. 50 s. Knihovnicka.cz. ISBN 978-80-7399-340-5.
 18. NETOLICKÝ, Martin. Vývoj cen a výdaje obcí. Obec a finance, Praha: TRIADA spol. s r. o., 2008, XIII., č. 3, s. 20-21. ISSN 1211-4189.
 19. 2007

 20. NETOLICKÝ, Martin. Bude Česká republika více dbát svých mezinárodních závazků ? Moderní obec, Praha: Economia, a. s., 2007, XIII, 7., s. 10. ISSN 1211-0507.
 21. NETOLICKÝ, Martin. Co jsou plnohodnotné a neplnohodnotné kraje ? Veřejná správa, Praha: Ministerstvo vnitra, 2007, XVIII., 15., s. 9. ISSN 1213-6581.
 22. NETOLICKÝ, Martin. Evropská charta místní samosprávy a financování obcí. In PFAMEI 2007- Sborník abstraktů a příspěvků I. ročníku mezinárodní konference (CD-ROM). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 1-3, 3 s. ISBN 978-80-210-4287-2.
 23. NETOLICKÝ, Martin. Evropská charta místní samosprávy a financování obcí. In PFAMEI 2007 Sborník abstraktů příspěvků I. ročníku mezinárodní konference. 2007. ISBN 978-80-210-4286-5.
 24. NETOLICKÝ, Martin. Jak se změní systém přerozdělení daní pro města a obce. Moderní obec, Praha: Economia, a. s., 2007, XIII., č. 12, s. 10-11. ISSN 1211-0507.
 25. NETOLICKÝ, Martin. Je starosta skutečně neomezený vládce ? Moderní obec, Praha: Economia, a. s., 2007, XIII, č. 10, s. 46-47. ISSN 1211-0507.
 26. NETOLICKÝ, Martin. Rozpočtové určení daní pro obce : Jaké změny nás čekají ? Moderní obec, Praha: Economia, a. s., 2007, XIII, č. 8, s. 10-11. ISSN 1211-0507.
 27. NETOLICKÝ, Martin. Slovenský model rozpočtového určení daní - vzor nebo inspirace. Obec a finance, Praha: TRIADA spol. s r. o., 2007, XII., č. 5. ISSN 1211-4189.
 28. NETOLICKÝ, Martin. Zařadíme spotřební daně do systému rozpočtového určení daní územním celkům ? Obec a finance, Praha: TRIADA spol. s r. o., 2007, XII, č. 4, s. 20. ISSN 1211-4189.
 29. NETOLICKÝ, Martin. Změny ve financování obcí v České republice. In Days of public law - Collection of abstracts. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 529-538, 10 s. ISBN 978-80-210-4430-2.
 30. 2006

 31. NETOLICKÝ, Martin. Novely posilují pravomoci strážníků. Moderní obec: Měsíčník Hospodářských novin pro komunální politiku a regionální rozvoj, Praha: ECONOMIA, 2006, XII, 9., s. 44. ISSN 1211-0507.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 26. 3. 2019 07:55