Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2016

  1. ROZEHNAL, Tomáš, Roman ONDRÝSEK, Ondřej LICHNOVSKÝ, Petra NOVÁKOVÁ a Eva KOSTOLANSKÁ. Daňový řád, komentář, 3. vydání. Online. Praha: C.H.Beck. s. 634-783, 919 s. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-604-3

  2011

  1. ONDRÝSEK, Roman, Ondřej LICHNOVSKÝ, Petra NOVÁKOVÁ, Eva KOSTOLANSKÁ a Tomáš ROZEHNAL. Daňový řád. Komentář. Online. 2. vyd. Praha: C.H.BECK,. 616 s. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-390-5
  2. LICHNOVSKÝ, Ondřej, Roman ONDRÝSEK a Jan BEDNÁŘ. Ústavní aspekty odvodů ze solární elektřiny. Online. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, roč. 19, č. 5, s. 163-166. ISSN 1210-6410

  2010

  1. ONDRÝSEK, Roman, Ondřej LICHNOVSKÝ, Petra NOVÁKOVÁ, Eva KOSTOLANSKÁ a Tomáš ROZEHNAL. Daňový řád. Komentář. Online. 1. vyd. Praha: C.H.BECK. 640 s. ISBN 978-80-7400-331-8
  2. LICHNOVSKÝ, Ondřej a Roman ONDRÝSEK. Daňový řád. Komentář. Online. Praha: C. H. BECK. 640 s. ISBN 978-80-7400-331-8

  2008

  1. NOVÁKOVÁ, Petra a Ondřej LICHNOVSKÝ. Obcházení zákona ve věcech daňových. Online. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, roč. 2008, č. 4. ISSN 1210-6410
  2. LICHNOVSKÝ, Ondřej a Roman ONDRÝSEK. Významná novela daňového řízení. Online. Praha : Právní rádce. roč. 2008, č. 3, s. str. 37 a násl

  2007

  1. ONDRÝSEK, Roman a Ondřej LICHNOVSKÝ. Důkazy a břemeno tvrzení. Online. Praha : Ekonom. č. 3, s. 37 a násl
  2. NOVÁKOVÁ, Petra a Ondřej LICHNOVSKÝ. K zajišťovacímu převodu práva z pohledu daně z převodu nemovitostí. Online. Právní fórum. Praha: ASPI, a.s., roč. 2007, č. 6. ISSN 1214-7966
  3. ONDRÝSEK, Roman a Ondřej LICHNOVSKÝ. Když jste ve při s berňákem. Online. Praha : Ekonom. č. 39, s. 64 a násl
  4. LICHNOVSKÝ, Ondřej a Roman ONDRÝSEK. Krok za krokem daňovým řízením. Online. Praha : Profit. roč. 2007, č. 39, s. 46 - 48
  5. LICHNOVSKÝ, Ondřej a Roman ONDRÝSEK. Krok za krokem daňovým řízením - daňová kontrola. Online. Praha : Profit. roč. 2007, č. 43, s. 62 -63
  6. LICHNOVSKÝ, Ondřej a Roman ONDRÝSEK. Krok za krokem daňovým řízením - dokazování. Online. Praha : Profit. roč. 2007, č. 42, s. 60 - 61
  7. LICHNOVSKÝ, Ondřej a Roman ONDRÝSEK. Krok za krokem daňovým řízením - místní šetření. Online. Praha : Profit. roč. 2007, č. 45, s. 58 - 59
  8. LICHNOVSKÝ, Ondřej a Roman ONDRÝSEK. Krok za krokem daňovým řízením - rozhodnutí, odvolání a soudní přezkum. Online. Praha : Profit. roč. 2007, č. 46, s. 64 - 65
  9. LICHNOVSKÝ, Ondřej a Roman ONDRÝSEK. Krok za krokem daňovým řízením - vytýkací řízení. Online. Praha : Profit. roč. 2007, č. 44, s. 52 - 53
  10. LICHNOVSKÝ, Ondřej a Roman ONDRÝSEK. Krok za krokem daňovým řízením - význam času v daňovém řízení. Online. Praha : Profit. roč. 2007, č. 41, s. 62 - 63
  11. LICHNOVSKÝ, Ondřej a Roman ONDRÝSEK. Krok za krokem daňovým řízením - základní zásady daňového řádu. Online. Praha : Profit. roč. 2007, č. 40, s. 58 - 59
  12. LICHNOVSKÝ, Ondřej a Roman ONDRÝSEK. Novela zákona o správě daní a poplatků. Online. Praha : Profit. roč. 2007, č. 50, s. 60 - 61
  13. ONDRÝSEK, Roman a Ondřej LICHNOVSKÝ. Zásady sebeobrany. Online. Praha : Ekonom. č. 3, s. str. 37 a násl
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 4. 2024 17:11