Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2016

  1. BOROVSKÝ, Tomáš, Jan DVOŘÁK a Milan ŘEPA. Mistra dělá zkratka. Studie a eseje Jaroslava Marka. Brno; Praha: Matice moravská; Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., 2016. 580 s. ISBN 978-80-87709-15-3.
  2. 2014

  3. SEMOTANOVÁ, Eva, Jiří CAJTHAML, Roman BARON, Zdeněk BERAN, Ivan BIČÍK, Kateřina BOBKOVÁ, Zdeněk BOHÁČ, Jaroslav BOUBÍN, Pavel CIBULKA, Daniel DOLEŽAL, Eva DOLEŽALOVÁ, Dana DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ, Ludmila FIALOVÁ, Rudolf FIŠER, Jiří FRIEDL, Jan GEBHART, Martin GOJDA, Jan HÁJEK, Miroslav HEROLD, Ladislav HLADKÝ, Milan HLAVAČKA, Mlada HOLÁ, Martin HOLÝ, Eva CHODĚJOVSKÁ, Pavel CHROMÝ, Dalibor JANIŠ, Leoš JELEČEK, Tomáš KLÍR, Petr KLUČINA, Jiří KOCIAN, Ludvík KOPAČKA, Božena KOPIČKOVÁ, Pavel KRAFL, František KUBŮ, Karel KUPKA, Lucie KUPKOVÁ, Pavel KŮRKA, Vojtěch KYNCL, Vlastislav LACINA, Markéta MARKOVÁ, Jiří MARTÍNEK, Václav MATOUŠEK, Zdeněk MĚŘÍNSKÝ, Jiří MIKULEC, Jan NĚMEČEK, Markéta NOVOTNÁ, Martina GREČENKOVÁ, Jaroslav PÁNEK, Jaroslav PODLISKA, Magdaléna POKORNÁ, Daniel POLAKOVIČ, Miloslav POLÍVKA, Aleš POŘÍZKA, Petr PROKŠ, Milan ŘEPA, Tomáš STERNECK, Zbyněk SVITÁK, Jaroslav ŠEBEK, Robert ŠIMŮNEK, František ŠMAHEL, Přemysl ŠTYCH, Dušan TŘEŠTÍK, Alice VELKOVÁ, Petr VOREL, Aleš VYSKOČIL, Jana WINKLEROVÁ, Petr ZAVŘEL, Jan ZELENKA, Zlatica ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Josef ŽEMLIČKA, Bohuslav VEVERKA, Pavel SEEMANN, Tomáš JANATA, Růžena ZIMOVÁ, Josef BENÍŠEK, Jakub HAVLÍČEK, Michal HODEK, Hana KADLECOVÁ, Jana KNOBLOCHOVÁ, Jiří KREJČÍ, Arnošt MÜLLER, Veronika MYSLIVEČKOVÁ, Tereza PANTŮČKOVÁ, Ondřej POSPÍŠIL, Jan PROCHÁZKA, Petr SOUKUP, Pavel ZAHAJSKÝ, Marcela HAVELKOVÁ, Kateřina KŘOVÁKOVÁ, Václava HORČÁKOVÁ a Miroslava PAULOVÁ. Akademický atlas českých dějin. Vyd. 1. Praha: Academia, 2014. 559 s. ISBN 978-80-200-2182-3.
  4. 2009

  5. HANUŠ, Jiří, Radomír VLČEK, Petr HORÁK, Tomáš MALÝ, Milan ŘEPA, Martin KUČERA, Jan RANDÁK, Václav VEBER, Václav PETRBOK, Jan DOBEŠ, Juraj ŠUCH, Martin WIHODA, Josef ŠAUR, Marek KORNAT, Svatava RAKOVÁ a Denisa NEČASOVÁ. Historik v proměnách doby a prostředí - 20. století. Brno: Matice moravská pro VZ MU a AV ČR, 2009. 396 s. Země a kultura ve střední Evropě 11. ISBN 978-80-86488-59-2.
  6. 2006

  7. BOROVSKÝ, Tomáš, Jiří HANUŠ a Milan ŘEPA. Kultura jako téma a problém dějepisectví. Brno: Matice moravská pro VZ MU a AV ČR, 2006. 217 s. Prameny, země, kultura. ISBN 80-86488-33-0.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 11. 2020 11:41