Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. VLK, Robert. Seznamka s hmyzem (v rámci Dne Země na Gymnáziu v Mikulově). 2023.
  2. ČEPLOVÁ, Natálie a Robert VLK. XX. Studentská konference s biologickou, ekologickou a geologickou tématikou. 2023.

  2022

  1. VLK, Robert. Mapování rovnokřídlých v Ptačí oblasti „Komárov“, tj. ve čtvercích 5961b a 5961d. Brno: AOPK ČR, 2022. 6 s. Monitoring a mapování vybraných druhů ...
  2. VLK, Robert. Mapování rovnokřídlých ve střední třetině NP Krkonoše, tj. ve čtvercích 5259b, 5259c, 5259d, 5359a, 5359b, 5359d a 5360c. Brno: AOPK ČR, 2022. 22 s. Monitoring a mapování vybraných druhů.
  3. VLK, Robert, Robert STEJSKAL a Manuel DENNER. Výskyt kobylky ságy (Saga pedo) v okolí města Znojmo/Znaim (Česká republika, Rakousko) / Vorkommen der Grosse Sägeschrecke (Saga pedo) in der Nähe von Znojmo/Znaim (Tschechische Republik, Österreich). Thayensia (Znojmo). Znojmo, 2022, roč. 19, č. 1, s. 47-80. ISSN 1212-3560.
  4. ČEPLOVÁ, Natálie a Robert VLK. XIX. Studentská konference s biologickou, ekologickou a geologickou tématikou. 2022.

  2021

  1. VLK, Robert. Mapování rovnokřídlých v ptačí oblasti „Novodomské rašeliniště – Kovářská“ v Krušných horách, tj. ve čtvercích 5445a, 5445b, 5445c, 5445d, 5446a, 5446b, 5544b, 5544c, 5544d a 5545a. Brno: AOPK ČR, 2021. 28 s. Monitoring a mapování vybraných druhů.
  2. VLK, Robert. Mapování rovnokřídlých v Ptačí oblasti „Východní Krušné hory“, tj. ve čtvercích 5247c, 5247d, 5248c, 5248d, 5249b, 5249c, 5249d, 5347a, 5347b a 5348a. Brno: AOPK ČR, 2021. 27 s. Monitoring a mapování vybraných druhů.
  3. VLK, Robert. Mapování rovnokřídlých v západní třetině NP Krkonoše, tj. ve čtvercích 5158c, 5258a, 5258b, 5258c, 5258d, 5259a, 5358b a 5359c. Brno: AOPK ČR, 2021. 33 s. Monitoring a mapování vybraných druhů.
  4. DENNER, Manuel, Robert VLK a Günther WÖSS. The distribution of the Keeled Plump Bush-cricket (Isophya costata, Brunner von Wattenwyl, 1878) in the Natura 2000 site “Weinviertler Klippenzone”. ARTICULATA (Zeitschrift für Orthopterologie). Deutsche Gesellschaft für Orthopterologie e.V.DGfO, 2021, roč. 36 (2021), č. 1, s. 01-08. ISSN 0171-4090.
  5. ČEPLOVÁ, Natálie a Robert VLK. XVIII. Studentská konference s biologickou, ekologickou a geologickou tématikou. 2021.

  2020

  1. KOČÁREK P., HOLUŠA J., MARHOUL P. a Robert VLK. Grasshopper conservation in Europe - Czech Republic. In Kleukers, R. & R. Felix (eds.). Grasshopper conservation in Europe. 2020. vyd. Leiden: EIS Kenniscentrum Insecten & Naturalis Biodiversity Center, 2020. s. 23-24.
  2. VLK, Robert. Mapování rovnokřídlých v severní polovině CHKO Orlické hory, tj. ve čtvercích 5663b, 5663d, 5664a, 5664c, 5664d, 5763b, 5764a a 5764b. Brno: AOPK ČR, 2020. 27 s.
  3. VLK, Robert. Mapování rovnokřídlých ve východní třetině NP Krkonoše, tj. ve čtvercích 5260c, 5260d, 5360a, 5360b, 5360d, 5361a, 5361c a 5460b. Brno: AOPK ČR, 2020. 29 s.
  4. VLK, Robert. Monitoring EVD kobylka sága (Saga pedo) v ČR v roce 2020. Brno: AOPK ČR, 2020. 7 s.
  5. VLK, Robert. Nový druh horské saranče v ČR? In BRYJA J., KURAS T., TUF I.H. & TKADLEC E. (Eds.): Zoologické dny Olomouc 2020, Sborník abstraktů z konference 6.-7. února 2020, 209-209. 2020. ISBN 978-80-87189-32-0.

  2019

  1. VLK, Robert. About a new tephritid fruit fly species (Diptera, Tephritidae) in the Czech Republic. In Chamutiová, T. & Hamerlík, L. (eds.). The 10th Central European Dipterological Conference: Conference Abstracts (Kežmarské Žľaby, 23rd –25th September, 2019). Faculty of Natural Sciences, Matej Bel University, Banská Bystrica. 2019. ISBN 978-80-557-1600-8.
  2. VLK, Robert. Mapování rovnokřídlých v NP Podyjí (7160b, 7161a, 7161d, 7162c). Brno: AOPK ČR, 2019. 26 s.
  3. VLK, Robert. Mapování rovnokřídlých v PO Bzenecká Doubrava a Strážnické Pomoraví (čtverce 7069a, 7069b, 7069c, 7069d, 7070a, 7169a a 7169b). Brno: AOPK ČR, 2019. 32 s.
  4. MARHOUL, Pavel, Jaroslav HOLUŠA, Oto KALÁB, Petr KOČÁREK, Kateřina KUŘAVOVÁ, David MUSIOLEK, Stanislav RADA a Robert VLK. Mapování rozšíření rovnokřídlých (Orthoptera) ve vybraných krajích České republiky v letech 2012-2015. Příroda. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2019, roč. 2019, č. 39, s. 41-54. ISSN 1211-3603.
  5. KMENT, Petr a Robert VLK. První nález invazní kněžice zeleninové (Nezara viridula) (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae) v České republice. Klapalekiana. Česká společnost entomologická, 2019, roč. 55, 3-4, s. 207-211. ISSN 1210-6100.
  6. VLK, Robert, Stanislav RADA, Günther WÖSS a Manuel DENNER. Results of three years of research on hybridisation of Chorthippus albomarginatus with C. oschei in the Czech Republic and Austria. In Abstract Book 2019; 13th International Congress of Orthopterology; Agadir, Morocco; 24-28 March 2019. 2019.

  2018

  1. VLK, Robert. Mapování rovnokřídlých v CHKO Pálava (7165b, 7165d, 7166c, 7266a) a ptačí oblasti Hovoransko-Čejkovicko (7067d). Brno: AOPK ČR, 2018. 17 s.
  2. KOČÁREK, Petr a Robert VLK. Mapování rovnokřídlých v jižní polovině NP a CHKO Šumava (31 čtverců: 6948c – 7350d). Brno: AOPK ČR, 2018. 53 s.
  3. VLK, Robert. Mapování rovnokřídlých v PO Soutok-Tvrdonicko (čtverce 7268a, 7267c, 7267d, 7367b a 7367d). Brno: AOPK ČR, 2018. 13 s.
  4. VLK, Robert. Mapování rovnokřídlých v severní polovině NP a CHKO Šumava (28 čtverců: 6744b – 7048a). Brno: AOPK ČR, 2018. 44 s.
  5. MARHOUL, Pavel, Jaroslav HOLUŠA a Robert VLK. Military training areas are refuges of endangered orthopterans. In Krištín A., Kaňuch P. & Hochkirch A. (eds): Book of Abstracts, II. European Congress on Orthoptera Conservation, Smolenice, Slovakia, 19-21 September 2018, 22-22. 2018. ISBN 978-80-89408-32-0.
  6. VLK, Robert, Jaroslav HOLUŠA, Oto KALÁB, Petr KOČÁREK, Kateřina KUŘAVOVÁ, Pavel MARHOUL, David MUSIOLEK a Stanislav RADA. Seventh year of extensive mapping of orthopterans in the Czech Republic. In Krištín A., Kaňuch P. & Hochkirch A. (eds): Book of Abstracts, II. European Congress on Orthoptera Conservation, Smolenice, Slovakia, 19-21 September 2018, 31-31. 2018. ISBN 978-80-89408-32-0.
  7. VLK, Robert, Jaroslav HOLUŠA, Petr KOČÁREK a Pavel MARHOUL. Species protection of the Orthopteran insects in the Czech Republic. In Krištín A., Kaňuch P. & Hochkirch A. (eds): Book of Abstracts, II. European Congress on Orthoptera Conservation, Smolenice, Slovakia, 19-21 September 2018, 32-32. 2018. ISBN 978-80-89408-32-0.
  8. VLK, Robert. Závěrečná zpráva o monitoringu EVD kobylka sága (Saga pedo) na jižní Moravě v roce 2018. Brno: AOPK ČR, 2018. 10 s.
  9. VLK, Robert. Závěrečná zpráva o monitoringu EVD lesáka rumělkového (Cucujus cinnaberinus) na jižní Moravě v roce 2018. AOPK ČR, 2018. 11 s.

  2017

  1. VLK, Robert, František CHLÁDEK a Pavel MARHOUL. Blattaria (švábi). - In: Hejda R., Farkač J. & Chobot K. (eds), Red List of Threatened Species of the Czech Republic. Invertebrates. Příroda. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2017, roč. 36, s. 126-126. ISSN 1211-3603.
  2. KOČÁREK, Petr, Jaroslav HOLUŠA, Robert VLK a Pavel MARHOUL. Dermaptera (škvoři). - In: Hejda R., Farkač J. & Chobot K. (eds), Red List of Threatened Species of the Czech Republic. Invertebrates. Příroda. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2017, roč. 2017, č. 36, s. 130-131. ISSN 1211-3603.
  3. HOLUŠA, Jaroslav, Petr KOČÁREK, Pavel MARHOUL a Robert VLK. Orthoptera (rovnokřídlí). - In: Hejda R., Farkač J. & Chobot K. (eds), Red List of Threatened Species of the Czech Republic. Invertebrates. Příroda. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2017, roč. 2017, č. 36, s. 127-129. ISSN 1211-3603.
  4. VLK, Robert, Stanislav RADA, Petr KOČÁREK a Jaroslav HOLUŠA. Saranče bělonohá (Chorthippus oschei) – nový druh pro faunu rovnokřídlých (Orthoptera) České republiky. In BRYJA J., HORSÁK M., HORSÁKOVÁ V., ŘEHÁK Z. & ZUKAL J. (Eds.): Zoologické dny Brno 2017, Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2017, 216-217. 2017. ISBN 978-80-87189-21-4.
  5. VLK, Robert. Závěrečná zpráva o monitoringu EVD lesáka rumělkového (Cucujus cinnaberinus) na jižní Moravě v roce 2017. AOPK ČR, 2017. 10 s.

  2016

  1. KALANDROVÁ, Nikola a Robert VLK. Mapping of Orthopteran Communities in the Environs of the Village Osvětimany. In XIII. Student’s Conference of Biological, Ecological and Geological Themes. 2016. ISBN 978-80-210-6152-1.
  2. KOLÁČKOVÁ, Adriana a Robert VLK. Monitoring of Populations of The Mediterranean Slant-faced Grasshopper and The Greenwinged Grasshopper in the Region of Bzenec. In XIII. Student’s Conference of Biological, Ecological and Geological Themes. 2016. ISBN 978-80-210-6152-1.

  2015

  1. VLK, Robert, Petr KOČÁREK a Jaroslav HOLUŠA. Biotopové preference a početnost populací cvrčka pobřežního (Pteronemobius heydenii) v České republice. In BRYJA J., ŘEHÁK Z. & ZUKAL J. (Eds.), Zoologické dny Brno 2015, Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2015: 257-258. 2015. ISBN 978-80-87189-18-4.
  2. BRABCOVÁ, Blažena, Libuše VODOVÁ, Robert VLK a Boris RYCHNOVSKÝ. Metodické materiály k popularizačnímu vystoupení Metody práce s biologickým materiálem. 2015. 20 s.
  3. KOŠŤÁLOVÁ, Zuzana a Robert VLK. Orthoptera (Insecta) of the Hády hill near Brno: results of faunistic survey after 35 years. Folia faunistica Slovaca. Bratislava: Faunima, 2015, roč. 20, č. 1, s. 57-62. ISSN 1335-7522.
  4. MÜCKSTEIN, Petr a Robert VLK. Record of Aiolopus thalassinus (Orthoptera: Acrididae) in the Žďárské vrchy Protected Landscape Area (Bohemian-Moravian Highlands, Czech Republic). Acta rerum naturalium. Třebíč: Muzeum Vysočiny, 2015, roč. 2015, č. 18, s. 1-2. ISSN 1801-5972.
  5. VLK, Robert. Závěrečná zpráva o monitoringu páchníka hnědého (Osmoderma barnabita Motschulsky, 1845) ve faunistických čtvercích 7165, 7163, 7263 a 7264 v roce 2015. 2015.

  2014

  1. VLK, Robert. Fauna a zoocenózy. In ALTMAN K. & DUREC I. (Eds.). Kniha o Rajhradě – dějiny města od nejstarších dob. 1. vyd. Rajhrad: Město Rajhrad, 2014. s. 31-39. ISBN 978-80-260-5803-8.
  2. KŘIVÁNKOVÁ, Dana, Zuzana ŽILKOVÁ a Robert VLK. Motýli a housenky v přírodní zahradě. 1. vyd. Brno: Lipka - školské zařízení, 2014. 115 s. Sestavila Dana Křivánková, odborná spolupráce Robert Vlk, ilustrace Z. Žilková, grafická úprava J. Augusta. ISBN 978-80-87604-70-0.
  3. VLK, Robert, Jaroslav HOLUŠA, Petr KOČÁREK a Pavel MARHOUL. Saranče uherská (Acrida ungarica) v České republice. In BRYJA J. & DROZD P. (Eds.), Zoologické dny Ostrava 2014, Sborník abstraktů z konference 6.-7. února 2014: 217-218. 2014. ISBN 978-80-87189-16-0.
  4. VLK, Robert. Závěrečná zpráva o monitoringu páchníka hnědého (Osmoderma barnabita Motschulsky, 1845) ve faunistickém čtverci 7163. AOPK ČR, 2014.

  2013

  1. HOLUŠA, Jaroslav, Petr KOČÁREK, Robert VLK a Pavel MARHOUL. Annotated checklist of the grasshoppers and crickets (Orthoptera) of the Czech Republic. Zootaxa. New Zealand: Magnolia Press, 2013, roč. 3616, č. 5, s. 437-460. ISSN 1175-5326.
  2. KŘIVÁNKOVÁ, Dana, Zuzana ŽILKOVÁ a Robert VLK. Hmyz v přírodní zahradě. Malí, ale nepostradatelní. Odborná spolupráce Robert Vlk, ilustrace Z. Žilková, grafická úprava J. Augusta. 1. vyd. Brno: Lipka - školské zařízení, 2013. ISBN 978-80-87604-44-1.
  3. DVOŘÁK, Libor, Robert VLK a Miroslav BARTÁK. Hybomitra tarandina (Linnaeus, 1758) v České republice (Diptera: Tabanidae). Západočeské entomologické listy. Západočeská pobočka České společnosti entomologické, 2013, roč. 4, s. 74-76. ISSN 1804-3062.
  4. MARHOUL, Pavel a Robert VLK. I hmyz má své pěvce aneb nechtěli byste se také zapojit do síťového mapování rovnokřídlého hmyzu v ČR? In Jarní členská schůze Jihomoravské pobočky České společnosti ornitologické. 2013.
  5. HOLUŠA, Jaroslav, Petr KOČÁREK a Robert VLK. Monitoring and conservation of Saga pedo (Orthoptera: Tettigoniidae) in an isolated nothwestern population. Journal of Insect Conservation. Springer, 2013, roč. 17, č. 4, s. 663-669. ISSN 1366-638X. doi:10.1007/s10841-013-9550-3.
  6. HOLUŠA, Jaroslav, Petr KOČÁREK, Robert VLK a Pavel MARHOUL. Proč u nás nemáme sto druhů kobylek a sarančí? In BRYJA J., ŘEHÁK Z. & ZUKAL J. (Eds.), Zoologické dny Brno 2013, Sborník abstraktů z konference 7.-8. února 2013: 80-81. 2013. ISBN 978-80-87189-14-6.
  7. KOČÁREK, Petr, Jaroslav HOLUŠA, Robert VLK a Pavel MARHOUL. Rovnokřídlí (Insecta: Orthoptera) České republiky. Praha: Academia, 2013. 288 s. Atlas. ISBN 978-80-200-2173-1.

  2012

  1. VLK, Robert, Ondřej BALVÍN, Anton KRIŠTÍN, Pavel MARHOUL a Vladimír HRÚZ. Distribution of the Southern Oak Bush-cricket Meconema meridionale (Orthoptera, Tettigoniidae) in the Czech Republic and Slovakia. Folia oecologica. Zvolen: Institute of Forest Ecology of the Slovak Academy of Sciences, 2012, roč. 39, č. 2, s. 155-165. ISSN 1336-5266.
  2. VLK, Robert. Životní cyklus koníka jeskynního (Troglophilus neglectus) v polopřirozených podmínkách. In Zoologické dny Olomouc 2012, Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2012. 2012. ISBN 978-80-87189-11-5.

  2011

  1. HOLUŠA, Jaroslav, Petr KOČÁREK, Pavel DROZD a Robert VLK. Analýza populačního trendu Saga pedo (Orthoptera: Tettigoniidae) na okraji areálu: hojnější nebo intenzivněji studována? In Zoologické dny Brno 2011, Sborník abstraktů z konference 17.-18. února 2011. 2011. ISBN 978-80-87189-09-2.
  2. VLK, Robert. "Saranče žlutokřídlá" a její výskyt v ČR. In Zoologické dny Brno 2011, Sborník abstraktů z konference 17.-18. února 2011. 2011. ISBN 978-80-87189-09-2.
  3. ŠKRABALOVÁ, Blanka a Robert VLK. Vytvoření webové stránky zaměřené na chov hmyzu, entomofágii a přežití v přírodě. In Mgr. Martina Jančová, Ph.D., PaedDr. Milan Kubiatko, Ph.D., Doc. RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D. Dovednosti žáků a učitelů ve výuce přírodopisu - Postkonferenční sborník VIII. Studentské konference s biologickou, ekologickou a geologickou tematikou. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 52-58, 64 s. ISBN 978-80-210-5617-6.

  2010

  1. VLK, Robert. Intenzivní monitoring evropsky významného druhu Saga pedo (Orthoptera: Tettigoniidae) v roce 2010 – Závěrečná zpráva pro AOPK ČR. Brno: AOPK ČR, 2010. 13 s.
  2. HOLUŠA, Jaroslav, Petr KOČÁREK a Robert VLK. Occurrence of Saga pedo (Orthoptera: Tettigoniidae) in the Czech Republic: review of faunistic data. North-Western Journal of Zoology. Oradea, Romania: University of Oradea Publishing House, 2010, roč. 6, č. 2, s. 218-224. ISSN 1584-9074.
  3. BALVÍN, Ondřej, Robert VLK a Pavel MARHOUL. Rychlá expanze bezkřídlé kobylky. In Zoologické dny Praha 2010. 2010. ISBN 978-80-87189-07-8.

  2009

  1. HOLUŠA, Jaroslav, Petr KOČÁREK, Pavel DROZD a Robert VLK. Analysis of population trend in Saga pedo (Orthoptera: Tettigoniidae) on the edge of its range: more abundant or more intensively studied? In 10th International Congress of Orthopterology, Antalya, Turkey. 2009.
  2. HOLUŠA, Jaroslav, Petr KOČÁREK, Pavel MARHOUL a Robert VLK. Assessment of conservation status of orthopterans in the Czech Republic. In 2nd European Congress of Conservation Biology, Prague. 2009.
  3. VLK, Robert. Bunkry pohraničního opevnění jako neobvyklé naleziště koníků Troglophilus neglectus (Krauss, 1879) (Orthoptera: Rhaphidophoridae) v České republice. BRYJA J., ŘEHÁK Z. & ZUKAL J. (Eds.). In Zoologické dny Brno 2009. 2009. ISBN 978-80-87189-03-0.
  4. VLK, Robert. “Cave-crickets“ Troglophilus neglectus (Krauss, 1879) (Orthoptera: Rhaphidophoridae) in the Czech Republic. In 10th International Congress of Orthopterology, Antalya, Turkey. 2009.
  5. KOČÁREK, Petr, Jaroslav HOLUŠA a Robert VLK. First record of Polysarcus denticauda (Orthoptera: Tettigoniidae) from the Jeseníky Mts. Čas. Slez. Muz. Opava. Opava, 2009, roč. 58, listopad, s. 61-62. ISSN 1211-3026.
  6. VLK, Robert. Monitoring evropsky významného druhu Saga pedo (Orthoptera: Tettigoniidae) v roce 2009 - Závěrečná zpráva pro AOPK ČR. 1. vyd. Brno: AOPK ČR, 2009. 14 s. 4.

  2008

  1. VLK, Robert, Jaroslav HOLUŠA a Petr KOČÁREK. Kobylky (Orthoptera: Ensifera) a saranče (Orthoptera: Caelifera) Jizerských hor. Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy, Liberec, 26:. 2008, roč. 26, zvlášt č., s. 79-88. ISSN 1802-128X.
  2. KOČÁREK, Petr, Jaroslav HOLUŠA, Robert VLK, Pavel MARHOUL a Thomas ZUNA-KRATKY. Recent expansions of bush-crickets Phaneroptera falcata and Phaneroptera nana (Orthoptera: Tettigoniidae) in the Czech Republic. Articulata. Německo: DGfO, 2008, roč. 23, č. 1, s. 67-75. ISSN 0171-4090.
  3. VLK, Robert. Two cases of gynandromorphism in bush-crickets of the tribe Barbitistini (Ensifera, Phaneropteridae) from Bulgaria. In Environmental changes and biological assessment IV. 2008.

  2007

  1. KOČÁREK, Petr, Jaroslav HOLUŠA, Robert VLK a Pavel MARHOUL. Eumodicogryllus bordigallensis (Orthoptera: Gryllidae) in the Czech Republic. In BRYJA, Josef a Jan ZUKAL. Zoologické dny Brno 2007, Sborník abstraktů z konference 8.-9. února 2007. 2007. ISBN 978-80-903329-7-3.
  2. VLK, Robert a Soňa KUBEŠOVÁ. Přírodopis – Bezobratlí živočichové – učebnice, 2. díl. odpovědná redaktorka Zita Janáčková, ilustrace Hana Berková. 1. vyd. Brno: Nová škola, 2007. 96 s. Duhová řada. ISBN 80-7289-084-0.
  3. HOLUŠA, Jaroslav, Petr KOČÁREK, Robert VLK a Pavel MARHOUL. Southern Cricket Eumodicogryllus bordigalensis (Orthoptera: Gryllidae) in the Czech Republic: new records and notes on the biology and stridulation. Polish journal of entomology/Polskie Pismo entomologiczne. Bydgoszcz, 2007, roč. 76, č. 1, s. 47-55. ISSN 0032-3780.

  2006

  1. ČERNÝ, Miloš, Miloš VÁLA a Robert VLK. Faunistic records from the Czech and Slovak Republics. Agromyzidae. In: Kinkorová J. (ed.): Dipterologica Bohemoslovaca Vol. 13. Acta Universitatis Carolinae Biologica. Praha: Univerzita Karlova, 2006, roč. 50, 1-2, s. 150-154. ISSN 0001-7124.
  2. JURDA, Pavel, Robert VLK a Tomáš HANZEL. Pavouci a hmyz. K. Slach (2. kam.), J. Kubík (střih), J. Absolín (anim.), I. Dostálek (koment.). 1. vydání. Brno: Direct Film s.r.o., 2006. Biologie.
  3. VLK, Robert. Rovnokřídlý hmyz (Orthoptera s.l.) v potravě sýčka obecného (Athene noctua) v severozápadní části Istrijského poloostrova. In STLOUKAL, E. Zborník abstraktov z konferencie 12. Feriancove dni 2006. 2006.

  2004

  1. VLK, Robert. A new species of the genus Agromyza, A. rozkosnyi sp. n., from the Czech Republic (Diptera: Agromyzidae). Kubík Š. et Barták M. (Eds.): Dipterologica bohemoslovaca, Vol. 11. In Folia Facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae brunensis. Biologia 109. Brno: Masaryk University, Faculty of Science, 2004. s. 315-320. ISBN 80-210-3582-X.
  2. ČERNÝ, Miloš a Robert VLK. Agromyzidae (Diptera) of meadows in southern parts of the White Carpathians protected landscape area. Bitušík P. (Ed.), Dipterologica bohemoslovaca, Vol. 12. Acta Facultatis Ecologiae. Zvolen: Technical University in Zvolen, 2004, roč. 12, Suppl. 1, s. 35-41. ISSN 1336-300X.
  3. VLK, Robert. Biodiversity aspects of mysid and decapod crustacean fauna (Crustacea: Mysidacea, Decapoda) in the Slovenian protected coastal wetland. Annales. Koper (SLO): Zgodovinsko društvo za južno primorsko, 2004, roč. 14, č. 2, s. 36. ISSN 1408-533X.
  4. VLK, Robert. Perspectives of cooperation between Slovenia and the Czech Republic in biodiversity research of Slovenian protected coastal wetlands. Annales. Koper (SLO): Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2004, roč. 14, č. 2, s. 25. ISSN 1408-533X.
  5. LIPEJ, Lovrenc, Cene FIŠER, Janez FORTE, Mitja KALIGARIČ, Tihomir MAKOVEC, Borut MAVRIČ, Nina ŠAJNA a Robert VLK. Pestrost flore, favne in habitatnih tipov na območju Strunjanskih solin in Stjuže. Piran: Morska biološka postaja, Nacionalni inštitut za biologijo, 2004. 40 s. Poročila MBP 68.
  6. VLK, Robert. Species diversity of communities of adult agromyzid leaf mining flies (Diptera: Agromyzidae) of steppe habitats on the South of Moravia (Czech Republic). In XIII Zjazd Sekcji dipterologicznej PTE Zloty Potok. 2004.
  7. RYCHNOVSKÝ, Boris a Robert VLK. Živočistvo Slovinska. In Matyášek J. (ed.): Slovinsko - cesty do přírody. 1. vyd. Brno: Masarykova universita v Brně, 2004. s. 149-187. Sbor.Prací Ped.Fak MU v Brně, sv.178,ř.přír.věd 23. ISBN 80-210-3392-4.

  2003

  1. HOLUŠA, Jaroslav a Robert VLK. Orthopteroidní hmyz pískovny "Na Mušlově" u Sedlce (Mikulovský bioregion, Česká republika). Práce a Stud. Muz. Beskyd (Přír. Vědy). Frýdek-Místek: Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, 2003, roč. 13, č. 2003, s. 214. ISSN 8086116613.

  2002

  1. VLK, Robert. First record of bush-cricket Phaneroptera nana nana (Orthoptera: Tettigoniidae) in the Czech Republic. Articulata. Deutsche Gesellschaft für Orthopterolog., 2002, roč. 17, č. 1, s. 101-102. ISSN 0171-4090.
  2. VLK, Robert. Intenzita výskytu imág a druhová diverzita taxocenóz vrtalek (Diptera: Agromyzidae) v polních a skleníkových kulturách v České republice. In BRYJA, Josef a Jan ZUKAL. Zoologické dny Brno 2002: Abstrakta referátů z konference. 2002. ISBN 80-238-8270-8.
  3. VLK, Robert, Jaroslav HOLUŠA a Aleš KONEČNÝ. Rovnokřídlí Rokytenských slepenců. Přírodověd. Sbor. Západomorav. Muz. Třebíč. Třebíč: Západomoravské Muzeum v Třebíči, 2002, roč. 40, s. 83-89. ISSN 0231-603X.
  4. VLK, Robert. Three new species of agromyzid leafminers? In 5th International Congress of Dipterology. 2002.
  5. VLK, Robert. Three new species of agromyzid leafminers? In XXI Zjazd Sekcji dipterologicznej PTE Ojców. 2002.

  2001

  1. ČERNÝ, Miloš a Robert VLK. Agromyzidae. Acta Universitatis Carolinae Biologica. 2001, roč. 45, 27.9.2001, s. 193-197. ISSN 0001-7124.
  2. VLK, Robert. Intensity of adult occurrence and species diversity of leaf mining fly taxocenoses (Diptera: Agromyzidae) in the field and glasshouse crops in the Czech Republic. In Dipteron. Gdańsk, Lódź (Polsko): Sekcja dipterologiczna PTE, 2001. s. 31-32.

  2000

  1. VLK, Robert. Hodnocení parazitace hospodářsky významných druhů vrtalek (Diptera, Agromyzidae) parazitoidy z řádu Hymenoptera. In Proceedings of the XVth Czech & Slovak Plant Protection Conference. 2000.

  1999

  1. VLK, Robert. Distribution of quarantine leafminers Liriomyza spp. in the Czech Republic, especially their occurrence and overwintering outside glasshouses. Bulletin OEPP/EPPO. OEPP/EPPO, 1999, roč. 29, s. 85-89.
  2. BAGAR, Martin a Robert VLK. Hodnocení kvality prostředků biologické ochrany rostlin na bázi parazitoidů Trichogramma spp. (Hymenoptera, Trichogrammatidae). Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno: MZLU v Brně, 1999, roč. 47, č. 5, s. 25-31. ISSN 1211-8516.
  3. VLK, Robert. Krytonosec kořenový (Stenocarus fuliginosus). In Metodiky prognózy, signalizace a evidence. Brno: ODSOR SRS, 1999. s. 73-75.
  4. VLK, Robert. Květopas jahodníkový (Anthonomus rubi) - metodika prognózy, signalizace a evidence. In Soubor metodik pro připravovaný Sborník metodik indikace. 1999. 3 s.
  5. VLK, Robert. Metodika hodnocení rizik přípravků na ochranu rostlin pro včely. In Příspěvek do "Manuálu" - sborníku metodik hodnocení rizik přípravků na ochranu rostlin. 1999. 7+1.
  6. VLK, Robert. Ověření biologické účinnosti insekticidů proti vrtalce pórové na cibuli a póru. In Soubor metodik k hodnocení biologické účinnosti insekticidů. Brno: OPOR SRS, 1999. 4 s.
  7. VLK, Robert. Vrtalka ječná (Agromyza megalopsis). In Metodiky prognózy, signalizace a evidence. Brno: ODSOR SRS, 1999. s. 25-26.
  8. VLK, Robert. Vrtalka pórová (Phytomyza gymnostoma). In Metodiky prognózy, signalizace a evidence. Brno: ODSOR SRS, 1999. s. 143-144.
  9. VLK, Robert. Wyniki 5-letnich badań nad miniarkami (Diptera: Agromyzidae) w Czechach. In Dipteron. Gdańsk, Lódź: Sekcja dipterologiczna PTE, 1999. s. 31-32.

  1998

  1. VLK, Robert. Répartition des mineuses de quarrantaine Liriomyza spp. en République tchéque, en particuleer présence et survie hors des serres pendant l'hiver. In Conférence OEPP sur les organismes nuisibles introduits en serre: problémes et solutions/EPPO conference on introduced glasshouse pests: problems and solutions. 1998.
  2. VLK, Robert. Results of examination of leaf-miners (Diptera, Agromyzidae) of economic importance on field and glasshouse crops in the Czech Republic. In BRUNNHOFER, V. a T. SOLDÁN. Book of Abstracts, Vol. 2, VIth Eur. Congr. Entomol. 1998. ISBN 80-901250-4-2.
  3. VLK, Robert. Vrtalky na obilninách. Rostlinolékař. Praha: ČSRL, 1998, roč. 1998, č. 2, s. 5-8. ISSN 1211-3565.
  4. VLK, Robert a Marie ŠINDELKOVÁ. Výskyt a škodlivost vrtalky pórové (Napomyza gymnostoma) v České republice. Rostlinolékař. Praha: ČSRL, 1998, roč. 1998, č. 2, s. 15-17. ISSN 1211-3565.
  5. VLK, Robert. Výsledky sledování výskytu a škodlivosti vrtalkovitých (Diptera, Agromyzidae) v polních a skleníkových kulturách v ČR v období 1995-1997. In Abstrakta referátů z konference Zoologické dny. 1998.

  1997

  1. VLK, Robert. Výsledky 3-letého (1995-1997) sledování výskytu a škodlivosti vrtalkovitých (Diptera, Agromyzidae) v polních a skleníkových kulturách v ČR. In XIV. Slov. čes. Konf. Ochr. Rastl., Zbor. Refer. 1997.
  2. VLK, Robert. Výsledky 3-letého (1995-1997) sledování výskytu a škodlivosti vrtalkovitých (Diptera, Agromyzidae) v polních a skleníkových kulturách v ČR. In 9. Sjezd českých zoologů, Sbor. Abstr. 1997. ISBN 80-902020-2-0.

  1995

  1. VLK, Robert. Potrava poštolky obecné (Falco tinnunculus) v areálu MZLU v Brně. Zprávy OPMOR SKZÚZ. Brno: OPMOR SKZÚZ, 1995, roč. 1995, č. 4, s. 14-17.
  2. VLK, Robert. Pozorování sokolů stěhovavých a jiných dravců u Novomlýnských nádrží v zimě 1994/95. Moravský ornitolog. Přerov: Moravské ornitologické sdružení, 1995, roč. 1995, č. 2, s. 16-17.
  3. VLK, Robert. Základní podklady pro hodnocení rizik použití pesticidů pro ornitocenózy agroekosystémů v České republice. Zprávy OPMOR SKZÚZ. Brno: OPMOR SKZÚZ, 1995, XXXVI, zvláštní č, s. 1-52.

  1991

  1. PELLANTOVÁ, Jitka, Čestmír FOLK a Robert VLK. Výsledky sčítání vodních ptáků v sezóně 1988/89 na území ČR. Zprávy ÚSEB. Brno: ÚSEB ČSAV, 1991, s. 77-88.

  1989

  1. VLK, Robert. Sledování potáplic severních - Gavia arctica (L.) - na vodním díle Olešná (okres Frýdek-Místek) v roce 1987. Zprávy Moravského ornitologického sdružení. Přerov: Moravské ornitologické sdružení, 1989, s. 132-133.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 9. 12. 2023 22:10