Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2021

 1. TÓTHOVÁ, Lenka, Tomáš VARGA and Boris JANČA. “V bezprecedentní situaci”: Postižení v krizi a ve virtuálním světě - jak/proč na ně (ne)zapomenout (In an unprecedented situation: Crisis situation, virtual environment challenges and persons with disabilities). In Czeducon 2021. 2021.
 2. 2011

 3. JANČA, Boris. Outward Bound Impact on Teachers in Czech Republic. In Outward Bound International Staff Symposium 2011. 2011.
 4. 2010

 5. JANČA, Boris. Metody cíleného vytváření zážitků ve firemní praxi (Methods of aiming creation of experiences in the business practice). In Rozvoj tacitních znalostí manažerů : jak vyhledávat, rozvíjet a využívat skryté znalosti a zkušenosti manažerů : Konference k závěrům řešení GAČR, reg. č. 406/08/0459, Rozvoj tacitních znalostí manažerů. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. p. 48-54. ISBN 978-80-7318-938-9.
 6. JANČA, Boris. Teambuilding? Možnosti firemního vzdělávání a rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 21 Cdo 5060/2007 (Teambuilding? Company education possibilities and NS ČR 21 Cdo 5060/2007 sentence). In Knoll, Vilém. Naděje právní vědy. Býkov 2010. 2011th ed. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010. p. 296-303. ISBN 978-80-7380-323-0.
 7. JANČA, Boris. Tréning? Tréning. Učenie zážitkom. Recenze knihy (Training? Training. Experiential education. Book review). Gymnasion, o. p. s., 2010. Gymnasion: časopis pro memtodu a inspiraci. ISSN 1214-603X.
 8. 2009

 9. JANČA, Boris. Evaluace firemního vzdělávání a rozvoje - problémy a možnosti (Evaluation of education and development in companies - problems and possibilities). In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2009. 2009. ISBN 978-80-7318-811-5.
 10. JANČA, Boris. Evaluace firemního vzdělávání a rozvoje - problémy a možnosti (Evaluation of education and development in companies - problems and possibilities). In CD s recenzovanými příspěvky z Mezinárodní Baťovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2009. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. 8 pp. ISBN 978-80-7318-812-2.
 11. JANČA, Boris. Lidské zdroje za časů krize (Human Resources in Time of Crisis). In Cofola 2009: The Conference Proceedings. Brno: Masaryk University, 2009. 8 pp. ISBN 978-80-210-4821-8.
 12. 2008

 13. JANČA, Boris. Alternativní přístupy k hodnocení vzdělávání a rozvoje pracovníků (Alternative approaches to workers education and development evaluation). In Ekonomické znalosti pro tržní praxi 2008. Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2008. p. 208-217. ISBN 978-80-87273-00-5.
 14. JANČA, Boris. Co je to kompetence? (What competence is?). In Think Together 2008 : vědecká doktorská konference. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2008. p. 1-7. ISBN 978-80-213-1755-0.
 15. JANČA, Boris. Kompetence v oblasti prevence a řešení konfliktů - praktická studie (Competences for prevention and solution of conflicts - practical studies). In Vývojové tendence podniků IV. Brno: Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, 2008. p. 609-614. ISBN 978-80-210-4723-5.
 16. JANČA, Boris. Příspěvek k analýze efektivity rozvoje pracovníků podniku (Contribution to the effectiveness analysis of company workers development). In Konkurenceschopnost podniků. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 237-247. ISBN 978-80-210-4521-7.
 17. TRÁVNÍČKOVÁ, Simona and Boris JANČA. Pusť tam Bacha! K problematice bezplatného užití některých autorských děl při specifických formách výuky (Let play Bach! Contribution to questions of free of charge using of some author's works during non-traditional forms of teaching). Praha: Prázdninová škola Lipnice, 2008. 8 pp. Gymnasion. Časopis pro zážitkovou pedagogiku. ISSN 1214-603X.
 18. 2005

 19. HÁLEK, Ivan, Petr SMUTNÝ, Eva KUBÁTOVÁ, Jan ŽÁK, Klára DOLEŽALOVÁ, Dagmar PALATOVÁ, Boris JANČA and Ivana KRAJČOVIČOVÁ. Podpora aktivních metod výuky managementu (Support of the active tutitional methods of management). In Vyvojové tendence podniků (Svazek II.). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. p. 375-408, 33 pp. ISBN 80-210-3847-0.
 20. HÁLEK, Ivan, Radoslav ŠKAPA, Petr SMUTNÝ, Eva ŠVANDOVÁ, Jan ŽÁK, Klára KAŠPAROVÁ, Dagmar PALATOVÁ, Ivana KRAJČOVIČOVÁ and Boris JANČA. Potenciály klastrovatelnosti odvětví (Potential of industrial clustering). In Vyvojové tendence podniků (Svazek II.). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. p. 317-335, 18 pp. ISBN 80-210-3847-0.
Display details
Displayed: 31/3/2023 17:31