Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. DIVIŠ, Michal, Boris JANČA, Zuzana KROČÁKOVÁ, Ingrid PROCHÁZKOVÁ a Zuzana VAŘEJKOVÁ. Manuál pro Dílnu rozvoje pedagogických kompetencí. 2. vydání. 2022. 112 s.
  Název česky: Manuál pro Dílnu rozvoje pedagogických kompetencí
  čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Ingrid Procházková, Ph.D., učo 342061. Změněno: 26. 2. 2023 17:35.
 2. 2021

 3. TÓTHOVÁ, Lenka, Tomáš VARGA a Boris JANČA. “V bezprecedentní situaci”: Postižení v krizi a ve virtuálním světě - jak/proč na ně (ne)zapomenout. In Czeducon 2021. 2021.
  URL
  Název česky: “V bezprecedentní situaci”: Postižení v krizi a ve virtuálním světě - jak/proč na ně (ne)zapomenout
  Název anglicky: In an unprecedented situation: Crisis situation, virtual environment challenges and persons with disabilities
  RIV/00216224:14750/21:00121937 Prezentace na konferencích. čeština. Česká republika.
  Tóthová, Lenka (203 Česká republika, domácí) -- Varga, Tomáš (703 Slovensko, domácí) -- Janča, Boris (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: accessibility; Universal Learning Design; special needs; post-secondary education
  Druh účasti: aktivní účast

  Změnila: Mgr. et Mgr. Lenka Tóthová, Ph.D., učo 133415. Změněno: 16. 7. 2021 12:02.
 4. 2020

 5. TÓTHOVÁ, Lenka, Petr PEŇÁZ, Boris JANČA a Svatoslav ONDRA. LangSkills online: project closing conference. 2020.
  URL
  Název anglicky: LangSkills online: project closing conference
  RIV/00216224:14750/20:00117742 Uspořádání konference. angličtina. Česká republika.
  Tóthová, Lenka (203 Česká republika, domácí) -- Peňáz, Petr (203 Česká republika, domácí) -- Janča, Boris (203 Česká republika, domácí) -- Ondra, Svatoslav (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: deaf; hard of hearing; higher education students with special needs; mobility; EFL; TEFL;
  Mezinárodní význam: ano

  Změnila: Mgr. et Mgr. Lenka Tóthová, Ph.D., učo 133415. Změněno: 13. 1. 2021 15:39.
 6. 2011

 7. JANČA, Boris. Outward Bound Impact on Teachers in Czech Republic. In Outward Bound International Staff Symposium 2011. 2011.
  Název česky: Dopad programů Outward Bound pro učitele v České republice

  Druh účasti: aktivní účast
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: Ing. Boris Janča, učo 62600. Změněno: 23. 10. 2011 20:55.
 8. 2010

 9. JANČA, Boris. Metody cíleného vytváření zážitků ve firemní praxi. In Rozvoj tacitních znalostí manažerů : jak vyhledávat, rozvíjet a využívat skryté znalosti a zkušenosti manažerů : Konference k závěrům řešení GAČR, reg. č. 406/08/0459, Rozvoj tacitních znalostí manažerů. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. s. 48-54. ISBN 978-80-7318-938-9.
  Název anglicky: Methods of aiming creation of experiences in the business practice

  Klíčová slova anglicky: education and development, experience, methods classification
  Recenzováno: ano

  Změnil: Ing. Boris Janča, učo 62600. Změněno: 1. 6. 2010 09:27.
 10. JANČA, Boris. Teambuilding? Možnosti firemního vzdělávání a rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 21 Cdo 5060/2007. In Knoll, Vilém. Naděje právní vědy. Býkov 2010. 2011. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010. s. 296-303. ISBN 978-80-7380-323-0.
  Název anglicky: Teambuilding? Company education possibilities and NS ČR 21 Cdo 5060/2007 sentence

  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Recenzováno: ano

  Změnil: Ing. Boris Janča, učo 62600. Změněno: 7. 9. 2011 09:48.
 11. JANČA, Boris. Tréning? Tréning. Učenie zážitkom. Recenze knihy. Gymnasion, o. p. s., 2010. Gymnasion: časopis pro memtodu a inspiraci. ISSN 1214-603X.
  URL
  Název anglicky: Training? Training. Experiential education. Book review

  Změnil: Ing. Boris Janča, učo 62600. Změněno: 9. 9. 2010 09:40.
 12. 2009

 13. JANČA, Boris. Evaluace firemního vzdělávání a rozvoje - problémy a možnosti. In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2009. 2009. ISBN 978-80-7318-811-5.
  Název anglicky: Evaluation of education and development in companies - problems and possibilities

  Klíčová slova anglicky: education and development; evaluation; models for evaluation; Kirkpatrick`s model

  Změnil: Ing. Boris Janča, učo 62600. Změněno: 2. 6. 2009 09:37.
 14. JANČA, Boris. Evaluace firemního vzdělávání a rozvoje - problémy a možnosti. In CD s recenzovanými příspěvky z Mezinárodní Baťovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2009. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. 8 s. ISBN 978-80-7318-812-2.
  Název anglicky: Evaluation of education and development in companies - problems and possibilities
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: education and development; evaluation; models for evaluation; Kirkpatrick`s model
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Recenzováno: ano

  Změnil: Ing. Boris Janča, učo 62600. Změněno: 2. 6. 2009 09:32.
 15. JANČA, Boris. Lidské zdroje za časů krize. In Cofola 2009: The Conference Proceedings. Brno: Masaryk University, 2009. 8 s. ISBN 978-80-210-4821-8.
  Název anglicky: Human Resources in Time of Crisis
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: human resources; human resources management; crisis
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Recenzováno: ano

  Změnil: Ing. Boris Janča, učo 62600. Změněno: 8. 7. 2009 10:18.
 16. 2008

 17. JANČA, Boris. Alternativní přístupy k hodnocení vzdělávání a rozvoje pracovníků. In Ekonomické znalosti pro tržní praxi 2008. Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2008. s. 208-217. ISBN 978-80-87273-00-5.
  Název anglicky: Alternative approaches to workers education and development evaluation
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: education and development; evaluation; models for evaluation
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Recenzováno: ano

  Změnil: Ing. Boris Janča, učo 62600. Změněno: 21. 10. 2008 12:24.
 18. JANČA, Boris. Co je to kompetence? In Think Together 2008 : vědecká doktorská konference. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2008. s. 1-7. ISBN 978-80-213-1755-0.
  Název anglicky: What competence is?
  Řízení, správa a administrativa. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: competence; competence approach
  Druh sborníku: předkonferenční sborník
  Recenzováno: ano

  Změnil: Ing. Boris Janča, učo 62600. Změněno: 4. 6. 2009 08:10.
 19. JANČA, Boris. Kompetence v oblasti prevence a řešení konfliktů - praktická studie. In Vývojové tendence podniků IV. Brno: Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, 2008. s. 609-614. ISBN 978-80-210-4723-5.
  Název anglicky: Competences for prevention and solution of conflicts - practical studies
  RIV/00216224:14560/08:00051034 Stať ve sborníku. Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Janča, Boris (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: conflict; reasons of conflicts; coflict management
  Recenzováno: ano

  Změnil: Ing. Boris Janča, učo 62600. Změněno: 10. 4. 2012 11:30.
 20. JANČA, Boris. Příspěvek k analýze efektivity rozvoje pracovníků podniku. In Konkurenceschopnost podniků. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 237-247. ISBN 978-80-210-4521-7.
  Název anglicky: Contribution to the effectiveness analysis of company workers development
  RIV/00216224:14560/08:00033544 Stať ve sborníku. Řízení, správa a administrativa. čeština. Česká republika.
  Janča, Boris (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: education and development; experiential education; effectiveness analysis
  Druh sborníku: předkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: Ing. Boris Janča, učo 62600. Změněno: 3. 6. 2009 08:54.
 21. TRÁVNÍČKOVÁ, Simona a Boris JANČA. Pusť tam Bacha! K problematice bezplatného užití některých autorských děl při specifických formách výuky. Praha: Prázdninová škola Lipnice, 2008. 8 s. Gymnasion. Časopis pro zážitkovou pedagogiku. ISSN 1214-603X.
  Název anglicky: Let play Bach! Contribution to questions of free of charge using of some author's works during non-traditional forms of teaching
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: free of charge using of author's works; quotations for purposes of teaching; author law
  Recenzováno: ano

  Změnil: Ing. Boris Janča, učo 62600. Změněno: 11. 11. 2008 10:30.
 22. 2005

 23. HÁLEK, Ivan, Petr SMUTNÝ, Eva KUBÁTOVÁ, Jan ŽÁK, Klára DOLEŽALOVÁ, Dagmar PALATOVÁ, Boris JANČA a Ivana KRAJČOVIČOVÁ. Podpora aktivních metod výuky managementu. In Vyvojové tendence podniků (Svazek II.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 375-408, 33 s. ISBN 80-210-3847-0.
  Název česky: Podpora aktivních metod výuky managementu
  Název anglicky: Support of the active tutitional methods of management
  RIV/00216224:14560/05:00012764 Stať ve sborníku. Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Hálek, Ivan (203 Česká republika, garant) -- Smutný, Petr (203 Česká republika) -- Kubátová, Eva (203 Česká republika) -- Žák, Jan (203 Česká republika) -- Doležalová, Klára (203 Česká republika) -- Palatová, Dagmar (703 Slovensko) -- Janča, Boris (203 Česká republika) -- Krajčovičová, Ivana (703 Slovensko)
  Klíčová slova anglicky: Simulační manažerská hra; teorie sítí

  Změnila: Ing. Eva Švandová, Ph.D., učo 22310. Změněno: 12. 1. 2006 13:40.
 24. HÁLEK, Ivan, Radoslav ŠKAPA, Petr SMUTNÝ, Eva ŠVANDOVÁ, Jan ŽÁK, Klára KAŠPAROVÁ, Dagmar PALATOVÁ, Ivana KRAJČOVIČOVÁ a Boris JANČA. Potenciály klastrovatelnosti odvětví. In Vyvojové tendence podniků (Svazek II.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 317-335, 18 s. ISBN 80-210-3847-0.
  Název česky: Potenciály klastrovatelnosti odvětví
  Název anglicky: Potential of industrial clustering
  RIV/00216224:14560/05:00012765 Stať ve sborníku. Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Hálek, Ivan (203 Česká republika, garant, domácí) -- Škapa, Radoslav (203 Česká republika, domácí) -- Smutný, Petr (203 Česká republika, domácí) -- Švandová, Eva (203 Česká republika, domácí) -- Žák, Jan (203 Česká republika, domácí) -- Kašparová, Klára (203 Česká republika, domácí) -- Palatová, Dagmar (203 Česká republika, domácí) -- Krajčovičová, Ivana (703 Slovensko, domácí) -- Janča, Boris (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: klastr; potenciál klastrovatelnosti; aglomerace; průmyslové komplexy; sociální sítě; expertní identifikace odvětví.
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D., učo 10072. Změněno: 5. 5. 2011 16:02.
Zobrazeno: 21. 3. 2023 21:01