Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

  1. LIBROVÁ, Hana, Vojtěch PELIKÁN, Lucie GALČANOVÁ a Lukáš KALA. The Faithful and the Reasonable. Chapters on ecological Foolishness. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 263 s. Masaryk University Monographs 1. ISBN 978-80-210-9992-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9992-2021.
  2. LIBROVÁ, Hana, Vojtěch PELIKÁN, Lucie GALČANOVÁ a Lukáš KALA. The Faithful and the Reasonable. Chapters on ecological Foolishness. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 263 s. Masaryk University Monographs 1. ISBN 978-80-210-9991-3.

  2020

  1. LIBROVÁ, Hana. Doklepu to s chřástaly [rozhovor Evy Bobůrkové s Hanou Librovou]. In Vesmír. 2020. s. 140–143. ISSN 1214-4029.
  2. LIBROVÁ, Hana. Emeritní profesorka: Koronavirová krize nesmí zastínit tu environmentální [rozhovor Marie Drahoňovské s Hanou Librovou]. In Atrium. 2020.

  2019

  1. LIBROVÁ, Hana. Čekám, kdy se ekologická výchova projeví ve volbách [rozhovor Hany Kolářové s Hanou Librovou]. In Bedrník. 2019. s. 11-13.
  2. LIBROVÁ, Hana. Je třeba změnit způsob, jímž každodenně žijeme. In Deník Referendum. 2019.
  3. LIBROVÁ, Hana. Princův boj za klima. In Lidové noviny. 2019. s. 9.
  4. LIBROVÁ, Hana. Stříbrná medaile Masarykovy univerzity. Masarykova univerzita, 2019.
  5. LIBROVÁ, Hana. Varovná sebevražda kompostujícího právníka. In Prostor. 2019. s. 31-35. ISSN 0862-7045.

  2018

  1. LIBROVÁ, Hana. Cena České sociologické společnosti za vynikající publikaci. Česká sociologická společnost, 2018.
  2. ZÁMEČNÍK, Jan, Vojtěch PELIKÁN a Hana LIBROVÁ. Environmentální otázky jako nové téma v životě církví. In Sympozium Sekce sociologie náboženství České sociologické společnosti "Stará a nová témata v sociologii náboženství“. 2018.
  3. LIBROVÁ, Hana. Konzumní mejdan na Titaniku [anketa Salonu]. In Salon: příloha Práva. 2018. s. 3, 5, 2 s.
  4. LIBROVÁ, Hana. Matka zakladatelka: Fakulta se velkolepě rozrostla, ale zachovala si úroveň, hodnotí Hana Librová (rozhovor Marie Drahoňovské s Hanou Librovou). In Atrium: časopis Fakulty sociálních studií. 2018.
  5. LIBROVÁ, Hana. O nádeji v čase beznádeje. In diskuse v A4: priestor súčasnej kultúry, Bratislava. 2018.
  6. LIBROVÁ, Hana. Slovo zakladatelky. In oslava 20. výročí oboru Environmentální studia. 2018.
  7. LIBROVÁ, Hana. Útěcha z krajiny a země, z oblak a živlů. In Radek ŠTĚPÁNEK: Hic sunt homines. 1. vyd. Brno: Munipress, 2018. s. 53-59. ISBN 978-80-210-8882-5.
  8. LIBROVÁ, Hana, Vojtěch PELIKÁN, Lucie GALČANOVÁ a Lukáš KALA. Věrní a rozumní. Kapitoly o ekologické zpozdilosti (ilustrace B. Lacina). 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 328 s. ISBN 978-80-210-8454-4.

  2017

  1. LIBROVÁ, Hana. Hana Librová: Ekologická situace je bezvýchodná, tím spíš si vážím spolků jako Limity jsme my! [rozhovor Alžběty Medkové s Hanou Librovou]. In Radio Wave. 2017.
  2. LIBROVÁ, Hana. Hodnota divočiny poroste. In Salon Práva. 2017. s. 5.
  3. LIBROVÁ, Hana. Jsem environmentální truchlenec: s Hanou Librovou o Trumpovi, environmentálním žalu a poezii (rozhovor Jana Němce s Hanou Librovou). In Host. 2017. s. 78–81.
  4. LIBROVÁ, Hana. Krize neudeří najednou (rozhovor Terezy Šimůnkové s Hanou Librovou). In Salon Práva. 2017. s. 1.
  5. LIBROVÁ, Hana. Rajčata a divadlo. Pro někohu víc než luxus (rozhovor Milady Prokopové s Hanou Librovou). In Mladá fronta DNES. 2017. s. 13.
  6. LIBROVÁ, Hana. Věrní a rozumní: kapitoly o ekologické zpozdilosti (debata nad knihou). In diskuse nad knihou v Moravské zemské knihovně v Brně. 2017.
  7. LIBROVÁ, Hana. Věrní a rozumní: kapitoly o ekologické zpozdilosti (debata nad knihou). In setkání nad knihou v Knihovně Jiřího Mahena v Brně. 2017.
  8. LIBROVÁ, Hana, Alena ZEMANČÍKOVÁ, Vaculík ONDŘEJ, Rejchrt MILOŠ a Vojtěch PELIKÁN. Věrní a rozumní. Reflexe o ekologické zpozdilosti (debata nad knihou). In 43. ročník Mezinárodního filmového festivalu EKOFILM. 2017.
  9. LIBROVÁ, Hana. Zebřičky zpívají své písně pro vajíčka (beseda s Hanou Librovou o knize Věrní a rozumní: kapitoly o ekologické zpozdilosti). In 23. mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha 2017. 2017.

  2016

  1. LIBROVÁ, Hana. Cena města Brna pro rok 2015. Statutární město Brno, 2016.
  2. LIBROVÁ, Hana a Vojtěch PELIKÁN. Ethical Motivations and the Phenomenon of Disappointment in Two Types of Environmental Movements: Neo-Environmentalism & the Dark Mountain Project. Environmental Values. Cambridge: White Horse Press, 2016, roč. 25, č. 2, s. 167-193. ISSN 0963-2719. doi:10.3197/096327116X14552114338828.
  3. BINKA, Bohuslav, Barbora ČERNÍK BAKOŠOVÁ, Jan ČINČERA, Jan DOSTALÍK, Dominika GROHMANN, Dominik GROHMANN, Eva FRAŇKOVÁ, Jakub JIRKŮ, Naďa JOHANISOVÁ, Jan KRAJHANZL, Radoslava KRYLOVÁ, Šárka KŘEPELKOVÁ, Hana LIBROVÁ, Tereza NÁHLÍKOVÁ, Petra NĚMCOVÁ, Vojtěch PELIKÁN, Ivan PROUZA, Kateřina REZKOVÁ, Lucie SOVOVÁ, Karel STIBRAL, Renata SVOBODOVÁ, Zbyněk ULČÁK, Martin VYHNAL a Pavla ZAČALOVÁ. Krajinou environmentálních studií II. Populárně-naučné texty vyučujících a studentů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 170 s. ISBN 978-80-210-8336-3.
  4. LIBROVÁ, Hana. O zpozdilosti sociologů a o sociologických indikátorech (rozhovor Dušana Lužného s Hanou Librovou). In Sociologický bulletin České sociologické společnosti. 2016. s. 2–11.
  5. LIBROVÁ, Hana, Barbora ČERNÍK BAKOŠOVÁ, Vojtěch PELIKÁN, Lucie GALČANOVÁ, Lukáš KALA, David MUSIL, Aleš ZÁBOJ, Ivan STŘÍTESKÝ a Markéta JEDLIČKOVÁ. Pestří: Skromné domácnosti pod tlakem doby. 2016.
  6. LIBROVÁ, Hana. Práce ničí svět - ale ne každá stejně. In Evangelický kalendář. Praha: Kalich, 2016. s. 161-166. ISBN 978-80-7017-232-2.
  7. SKALÍK, Jan, Tomáš CHABADA, Vojtěch PELIKÁN, Hana LIBROVÁ, Dominik GROHMANN, Martin ČERNÝ, Lukáš KALA a Lucie GALČANOVÁ. Proměny životního způsobu a jeho environmentálních souvislostí. 2016.
  8. LIBROVÁ, Hana. Správce, pastýř, sourozenec? Caritas et Veritas. České Budějovice: Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2016, roč. 6, č. 1, s. 213-222. ISSN 1805-0948.
  9. LIBROVÁ, Hana, Vojtěch PELIKÁN, Lucie GALČANOVÁ a Lukáš KALA. Věrní a rozumní: kapitoly o ekologické zpozdilosti. 1. vyd. Brno: Munipress, 2016. 328 s. ISBN 978-80-210-8454-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8412-2016.
  10. LIBROVÁ, Hana, Vojtěch PELIKÁN, Lucie GALČANOVÁ a Lukáš KALA. Věrní a rozumní. Kapitoly o ekologické zpozdilosti (ilustrace B. Lacina). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 328 s. ISBN 978-80-210-8454-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8412-2016.
  11. LIBROVÁ, Hana, Vojtěch PELIKÁN, Lucie GALČANOVÁ a Lukáš KALA. Věrní a rozumní. Kapitoly o ekologické zpozdilosti (ilustrace M. Sláma). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 328 s. ISBN 978-80-210-8412-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8412-2016.
  12. LIBROVÁ, Hana. Vzpomínka na Iva. In Sociální studia. 2016. s. 129-130. ISSN 1214-813X.
  13. LIBROVÁ, Hana. Vzpomínka na Iva Možného. In Host. 2016. s. 4-5.

  2015

  1. LIBROVÁ, Hana. Cena rektora Masarykovy univerzity za dlouhodobé vynikající výsledky ve výzkumu. Masarykova univerzita, 2015.
  2. LIBROVÁ, Hana a Vojtěch PELIKÁN. Když jednoho nebaví nakupovat. A co děti? In 41. mezinárodní filmový festival o životním prostředí EKOFILM. 2015.
  3. PELIKÁN, Vojtěch a Hana LIBROVÁ. Motivation for Environmental Direct Action in the Czech Republic: The Case of the 2011 Blockade at the Šumava National Park. Sociální studia. Brno: Masarykova univerzita, 2015, XII, č. 3, s. 27-52. ISSN 1214-813X.
  4. LIBROVÁ, Hana, Ivan STŘÍTESKÝ, Aleš ZÁBOJ, David MUSIL, Vojtěch PELIKÁN, Lucie GALČANOVÁ, Lukáš KALA a Martin VYHNAL. Od pestrých k váhavým. 2015.
  5. LIBROVÁ, Hana. Skromnost a luxus. In Pavel Ambros. Nouze, chudoba, bohatství. Výhledy do post-restituční epochy života církví. Olomouc: Refugium, 2015. s. 249-300. ISBN 978-80-7412-231-6.
  6. LIBROVÁ, Hana. Slepé uličky environmentálních řešení. In seminář Společnosti rodinných a systemických terapeutů v ČR, Pardubice. 2015.
  7. LIBROVÁ, Hana. Správce - pastýř - sourozenec. In Mezinárodní konference k 50. výročí vyhlášení Pastorální konstituce o církvi v dnešním světě Gaudium et spes, České Budějovice. 2015.

  2014

  1. LIBROVÁ, Hana. Environmentální žal. 2014. s. 238-241. Vesmír, č. 4, roč. 93 (238). ISSN 0042-4544.
  2. LIBROVÁ, Hana. Knížka o jiných ekonomech (recenze knihy N. Johanisové "Ekonomičtí disidenti"). In Veronica, roč. XXVIII, č. 2. 2014. s. 46.
  3. LIBROVÁ, Hana. Otec Kondelík. 2014. s. 70-71. Respekt č. 39. ISSN 1801-1446.
  4. LIBROVÁ, Hana. Účast v diskusním panelu "Zelený úsvit – nová generace občanů". In Nadechnutí 2014 - programová konference zeleného hnutí, Kaprálův mlýn. 2014.

  2013

  1. LIBROVÁ, Hana. Environmentálně orientované motivace a potenciál zklamání. Sociologický časopis/Czech Sociological Review. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2013, roč. 49, č. 1, s. 53-74. ISSN 0038-0288.
  2. LIBROVÁ, Hana. Předmluva ke knize KOVÁŘ, Pavel: Každou nohou v jiné době. Praha: Academia, 2013. 2 s. ISBN 978-80-200-2248-6.
  3. LIBROVÁ, Hana. Přijeli by znovu. 2013. 3 s. Respekt, roč. XXIV, č. 12. ISSN 1801-1446.

  2012

  1. LIBROVÁ, Hana. Habešský princ a naše mravy : knížka o smyslu zdvořilosti (recenze). 2012. 2 s. Vesmír roč. 91 (142), č. 10. ISSN 1214-4029.
  2. LIBROVÁ, Hana. Křesťanská poloha je ekologicky příznivá : modus důstojného života v době ekologické krize (rozhovor). 2012. Český bratr, roč. 88, č. 8.
  3. ZOUHAROVÁ, Dáša, Michal BARTOŠ, Václav CÍLEK, Bohumír DRAGOUN, Eduard HOFMANN, Pavel HOLÁNEK, Marie HORÁKOVÁ, Blažena HUŠKOVÁ, Petra ILKOVÁ, Simona JAKEŠOVÁ, Zdeňka JIČÍNSKÁ, Martin KŘÍŽ, Hana LIBROVÁ, Ivana MAJEROVÁ, Helena MARTINCOVÁ, Dagmar MARTINKOVÁ, Kateřina MRÁZKOVÁ, Jitka PLHÁKOVÁ, Jan POHUNEK, Irena POŘÍZKOVÁ, Tomáš RŮŽIČKA, Milena RYCHNOVSKÁ, Jiří SVOBODA, David ŠROM, Zdenka ŠTEFANIDESOVÁ, Kamila TACHOVSKÁ, Jan TRÁVNÍČEK, Jakub TROJAN, Jiří VORLÍČEK a Zbyněk ZAVADIL. Regionální učebnice: metodika tvorby regionální učebnice jako výchovně-vzdělávacího prostředku regionální výuky. První vydání. Brno: Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání, 2012. 92 s. ISBN 978-80-87604-13-7.
  4. LIBROVÁ, Hana. S ironií v koncích. Recenze na knihu S. Komárka "Ochlupení bližní". 2012. 1 s. Respekt, roč. XXIII, č. 1. ISSN 1801-1446.

  2011

  1. LIBROVÁ, Hana. Na malohanáckou přírodu mám silné vzpomínky. Rozhovor pro vánoční přílohu regionálního deníku Boskovicko. 2011. 2 s. Boskovicko, roč. XXII, č. 50.
  2. LIBROVÁ, Hana. Reakce na článek Antona Markoše "Málo inteligentní resign". 2011. 1 s. Vesmír, č. 5, roč. 90. ISSN 0042-4544.
  3. LIBROVÁ, Hana. Účast v anketě "Jaká environmentální téma považujete v současti v Česku za zásadní?". 2011. 1 s. Veronica, roč. XXV, č. 6. ISSN 1213-0699.
  4. LIBROVÁ, Hana. Udržitelná architektura? 2011. 1 s. ERA21, roč. 11, č. 1. ISSN 1801-089X.

  2010

  1. LIBROVÁ, Hana. Environmentalismus a náboženství. 2010. 3 s. Dingir, č. 3. ISSN 1212-1371.
  2. LIBROVÁ, Hana. Individualizace v environmentální perspektivě: sociologické rámování mění pohled a plodí otázky. Sociologický časopis/Czech Sociological Review. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2010, roč. 46, č. 1, s. 125-152. ISSN 0038-0288.
  3. LIBROVÁ, Hana. Jiří Večerník: Czech Society in the 2000s: a report on socio-economic policies and structures (review). 2010. 3 s. Vesmír, č. 5, roč. 89 (140). ISSN 0042-4544.
  4. LIBROVÁ, Hana. Křesťan a stvoření. In Přednáška pro Vysokoškolské katolické hnutí, Brno. 2010.
  5. LIBROVÁ, Hana. Odpověď Bedřichovi Moldanovi na jedno vážné téma. In Hluboká ekologická stopa: Sborník vzpomínek kolegů a přátel Bedřicha Moldana k jeho 75. narozeninám. Praha: Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, 2010. s. 88-90. ISBN 978-80-87076-14-9.
  6. LIBROVÁ, Hana. Řešení technologická a jiná. 2010. 1 s. MUNI (měsíčník Masarykovy univerzity).
  7. LIBROVÁ, Hana. Síla této pobloudilé civilizace je příliš mohutná (rozhovor). 2010. s. 50-52. Parlamentní magazín.

  2009

  1. LIBROVÁ, Hana. Čtyři dimenze individualizmu v environmentální perspektivě. Sociální studia. Brno: FSS MU, 2009, roč. 6, č. 3, s. 11-29. ISSN 1214-813X.
  2. LIBROVÁ, Hana. Flow. 2009. Respekt, 30. ISSN 1801-1446.
  3. LIBROVÁ, Hana. Chodníky. 2009. Respekt, 20. ISSN 1801-1446.
  4. PELIKÁN, Vojtěch a Hana LIBROVÁ. Individualizace, individualismus a environmentální témata v sociologické a environmentalistické literatuře. Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií MU Brno, 2009, roč. 6, č. 3, s. 79-95. ISSN 1214-813X.
  5. LIBROVÁ, Hana. Krásná duše. 2009. Respekt, 37. ISSN 1801-1446.
  6. LIBROVÁ, Hana. Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1. stupně. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2009.
  7. LIBROVÁ, Hana. Protipřírodní subkultura: plod civilizace, ideová opozice, estetická póza. In Krása, krajina, příroda I. První vydání. Praha: Dokořán, 2009. s. 56-63. ISBN 978-80-7363-286-1.
  8. LIBROVÁ, Hana. Sdílení. 2009. Respekt, 24. ISSN 1801-1446.
  9. KRAUTOVÁ, Zuzana a Hana LIBROVÁ. Spotřeba domácností a proces individualizace v environmentální perspektivě. Sociální studia. Brno: FSS MU, 2009, roč. 6, č. 3, s. 31-55. ISSN 1214-813X.
  10. LIBROVÁ, Hana. Správci krajiny. 2009. Respekt, 8. ISSN 1801-1446.
  11. LIBROVÁ, Hana. Věk starý. 2009. Respekt, 43. ISSN 1801-1446.
  12. LIBROVÁ, Hana. Vlídnost. 2009. Respekt, 49. ISSN 1801-1446.

  2008

  1. LIBROVÁ, Hana. Budou se hodit? 2008. s. 87. Respekt, 52. ISSN 1801-1446.
  2. LIBROVÁ, Hana. Estetická a exaktní dimenze fotografií Miloše Spurného : Význam individualizace a odcizení od přírody pro percepci krajiny. In 64. Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno: Moravská galerie v Brně, 2008. s. 33-40. ISBN 978-80-7027-191-9.
  3. LIBROVÁ, Hana. Chudoba a bída. 2008. s. 59. Respekt, 15. ISSN 1801-1446.
  4. LIBROVÁ, Hana. Individua. 2008. s. 59. Respekt, 11. ISSN 1801-1446.
  5. LIBROVÁ, Hana. Katrina Z. S. Schwartz. Nature and National Identity after Communism : Globalizing the Ethnoscape. Czech Sociological Review. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2008, roč. 44, č. 6, s. 1230-1234. ISSN 0038-0288.
  6. LIBROVÁ, Hana. Nespravedlivý Ámos. 2008. s. 59. Respekt, 6. ISSN 1801-1446.
  7. LIBROVÁ, Hana. Odpovědnost křesťanů za stvoření. In Českobratrská církev evangelická, Miroslav. 2008.
  8. LIBROVÁ, Hana. Simulace. 2008. s. 59. Respekt, 21. ISSN 1801-1446.
  9. LIBROVÁ, Hana. Skřivany už nejíme. 2008. s. 59. Respekt, 1. ISSN 1801-1446.
  10. LIBROVÁ, Hana. Televizní kostýmky. 2008. s. 58. Respekt, 44. ISSN 1801-1446.
  11. LIBROVÁ, Hana. The Environmentally Friendly Lifestyle : Simple or Complicated? Czech Sociological Review. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2008, roč. 44, č. 6, s. 1111-1128. ISSN 0038-0288.
  12. LIBROVÁ, Hana. Zelený papež? 2008. s. 3. Salon, literární příloha Práva, 20. 3. 2008. ISSN 1211-2119.

  2007

  1. LIBROVÁ, Hana. Co s "beznadějnými případy" v environmentální výchově : Jiný pohled na "odcizení od přírody" a na individualismus. In Kurz pro koordinátory environmentální výchovy. 2007.
  2. LIBROVÁ, Hana. Co s venkovem bez půdy. Literární noviny. 2007, č. 2. ISSN 1210-0021.
  3. LIBROVÁ, Hana. Ekologický význam kaváren. Literární noviny. 2007, č. 44, s. 1 a 8, 2 s. ISSN 1210-0021.
  4. LIBROVÁ, Hana. Environmentální problémy a teologie individualistického proudu. In Pastorální konference Jihomoravského seniorátu. 2007.
  5. LIBROVÁ, Hana. Hypermarketový svět a klíčící ředkvičky. In Učíme se v zahradě, manuál. Kněžice: Chaloupky o. p. s. - Ministerstvo životního prostředí, 2007.
  6. LIBROVÁ, Hana. Intuitivně hledají smysl života. Český bratr, evangelický časopis. 2007, č. 16, s. 16-18.
  7. LIBROVÁ, Hana. K přírodě přistupuji s hlubokou lítostí. Sedmá generace. 2007, č. 1, 39-43. ISSN 1212-0499.
  8. LIBROVÁ, Hana. Kdo neruší čejky. Respekt. 2007, č. 42, s. 59. ISSN 1801-1446.
  9. LIBROVÁ, Hana. Krajina milovaná a krajina odstrčená. Salon, literární příloha Práva. 2007, 18.10.2007. ISSN 1211-2119.
  10. LIBROVÁ, Hana. Nepříjemné slovo. Respekt. 2007, č. 19, s. 27. ISSN 1801-1446.
  11. LIBROVÁ, Hana. Nostalgie. Respekt. 2007, č. 37, s. 59. ISSN 1801-1446.
  12. LIBROVÁ, Hana. Odcizení od přírody jako podmínka její ochrany. In Přednáška v Moravské galerii. 2007.
  13. LIBROVÁ, Hana. Odpovědnost křesťanů za životní prostředí. In Setkání horáckého seniorátu Českobratrské církve evangelické Sněžné. 2007.
  14. LIBROVÁ, Hana. Překážky, diskuse, shody (o vztahu environmentalistů ke křesťanům). Teologická reflexe. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Evangelická, 2007, roč. 13, č. 2, s. 174 - 191, 17 s. ISSN 1211-1872.
  15. LIBROVÁ, Hana. Růžové brýle a černí ptáci. Respekt. 2007, č. 34, s. 27. ISSN 1801-1446.
  16. LIBROVÁ, Hana. Skutečné je to, co působí. Salon, literární příloha Práva. 2007, 11. ledna. ISSN 1211-2119.
  17. LIBROVÁ, Hana. Sounáležitost a solidarita všedního dne: Společenství a individualismus. In Konferenci evangelické mládeže Bez Tebe to nejde. 2007.
  18. LIBROVÁ, Hana. Svoboda bez auta. Respekt. 2007, č. 24, s. 27. ISSN 1801-1446.
  19. LIBROVÁ, Hana. V dynamickém světě. Respekt. 2007, č. 14, s. 27. ISSN 1801-1446.
  20. LIBROVÁ, Hana. Všichni máme jen povědomí. Veronica. 2007, č. 1, s. 10-11. ISSN 1213-0699.

  2006

  1. LIBROVÁ, Hana. Bez Gaiy nemůžeme existovat: znepokojivý posun v pohledu Jamese Lovelocka. Salon, literární příloha Práva, 3. 8. 2006.
  2. LIBROVÁ, Hana. Chladíme se a přitápíme: jak lidé reagují na velká horka. Respekt. 2006, č. 34, s. 3.
  3. LIBROVÁ, Hana. O biofilii. In Člověk a les. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 8-13, 5 s. ISBN 80-210-4202-8.
  4. LIBROVÁ, Hana. Obraz ráje: V jaké krajině se cítíme dobře a proč. Respekt. 2006, č. 44, s. 18.
  5. LIBROVÁ, Hana. Společenskovědní témata ve Vesmíru na příkladu diskuse kolem „zbytnělé podjatosti“. Vesmír. 2006, č. 5, s. 250.
  6. LIBROVÁ, Hana. Vychovávat citlivé bytosti. Aperio. 2006, č. 3, s. 13-15.

  2005

  1. LIBROVÁ, Hana. člen poradního sboru Centra ro sociální a ekonomické strategie. FSV UK Praha, 2005.
  2. LIBROVÁ, Hana. člen Vědecké rady FF MU. FF MU Brno, 2005.
  3. LIBROVÁ, Hana. člen Vědecké rady FSS MU. FSS MU, 2005.
  4. LIBROVÁ, Hana. I luxus se proměňuje. Brno Business. 2005, roč. 2005, jaro 2005, s. 58-59.
  5. LIBROVÁ, Hana. Kupuji, tedy jsem: Esej o tom, proč vlastně konzumujeme. Respekt. 2005, roč. 2005, č. 11, s. 18.
  6. LIBROVÁ, Hana. Mystika jako cesta k uzdravení Matky Země? Sociální studia. 2005, č. 2, s. 161-169.
  7. LIBROVÁ, Hana. Námět filmu "Divoká zahrada". Brno: CZUM, 2005.
  8. LIBROVÁ, Hana. Námět filmu "Luxus". Brno: CZUM, 2005.
  9. LIBROVÁ, Hana. Není kultura jako kultura. Literární noviny. 2005, roč. 2005, č.10, 2 s. ISSN 1210-0021.
  10. LIBROVÁ, Hana. Ploty v krajině. 1. vydání. Brno: Nadace Veronica, 2005. Právo na krajinu.
  11. LIBROVÁ, Hana. Pozor na pokrok. Ještě k debatě o stvoření světa. Respekt 46. 2005, roč. 2005, č. 46, s. 20.
  12. LIBROVÁ, Hana. Proč chráníme přírodu. Dvakrát na obranu ochránců přírody. Vesmír. Praha: Vesmír s.r.o., 2005, roč. 2005, č.3, s. 171-177. ISSN 1214-4029.
  13. LIBROVÁ, Hana. Předsedkyně oborové rady oboru Humanitní environmentalistika. FSS MU Brno, 2005.
  14. LIBROVÁ, Hana. Rozumné důvody, citové motivy. Ekolisty. 2005, roč. 2005, červenec, s. ---, ---.
  15. LIBROVÁ, Hana. Ředitel a podivíni. Jihomoravské ekolisty. 2005, roč. 2005, č.2, s. 10-11.
  16. LIBROVÁ, Hana. Vyrvat se z řádu věci? Vesmír. 2005, č. 11, s. 687-689.

  2004

  1. LIBROVÁ, Hana. Cena ministra životního prostředí za rok 2004. 2004.
  2. LIBROVÁ, Hana. Nominace na "Cenu předsedy Grantové agentury ČR za rok 2004". 2004.

  2003

  1. LIBROVÁ, Hana. Proslovy ekonoma, který se nebojí moralizovat. Recenze na knihu Lubomíra Mlčocha "Moc slova". Praha: Karolinum, 2003. Vesmír 12.
  2. LIBROVÁ, Hana. Vlažní a váhaví (Kapitoly o ekologickém luxusu). 1. vyd. Brno: Doplněk, 2003. 320 s. Společensko-ekologická edice, svazek 8. ISBN 8072391496.

  2002

  1. LIBROVÁ, Hana a Jakub PATOČKA. Český zájem. Vybrané texty z let 1992-2002. Brno: Salón, literární příloha Práva, 2002.
  2. LIBROVÁ, Hana. Ekologický luxus na zahradě. In Sociologie jako umění Možného. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. s. 163-173. Sociální studia 8. ISBN 80-210-2852-1.
  3. LIBROVÁ, Hana. Marginalita,sociální vyloučení a ekologicky příznivý způsob života. In Menšiny a marginalizované skupiny v České republice. 1. vyd. Brno, Georgetown: MU a Georgetown, 2002. s. 77-92. ISBN 80-210-2791-6.
  4. LIBROVÁ, Hana. Pohled sociologa na " TUŽ se Broumovsko " a na jeden škodlivý text. Broumovský zpravodaj. 2002, roč. 2002, 5/02.
  5. LIBROVÁ, Hana. Udržitelné životní styly a neudržitelná spotřeba ? 2002.

  2001

  1. LIBROVÁ, Hana. Ad Vladimír Just : Pitínského pokus o záchranu kýče. Praha, 2001. Literární noviny 24/2001.
  2. LIBROVÁ, Hana. Ani konzument,ani asketa. Praha, 2001. RESPEKT 6.2.2001.
  3. LIBROVÁ, Hana. Film o ženských nárocích dnes. Praha, 2001. Literární noviny 21/2001.
  4. LIBROVÁ, Hana. Kulturní krajina potřebuje náš smír s divočinou. In Tvář naší země- krajina domova. 1. vyd. Praha,Průhonice, 2001. s. 129-133. Sborník příspěvků na konferenci Tvář naší země.
  5. LIBROVÁ, Hana. Lekce. Praha, 2001. Literární noviny 12/2001.
  6. LIBROVÁ, Hana. Zemřela Vilma Lesková. Brno, 2001. VERONICA 1/2001.

  2000

  1. LIBROVÁ, Hana. Rozhovor s Jiřím Papouškem. In PAPOUŠEK, Jiří. Hovory o ekologii. 1. vyd. Praha: Portál, 2000.

  1999

  1. LIBROVÁ, Hana. The Disparate Roots of Voluntary Modesty. Environmental values. Cambridge: White Horse Press, 1999, roč. 8, č. 3, s. 369-379. ISSN 0963-2719.

  1998

  1. LIBROVÁ, Hana. Bernard Verbeek: Die Antropologie der Umwelststörung. Die Evolution und der Schatten der Zukunft. Recenze. In Sociální studia. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 1998. s. 89-91. 3. ISBN 80-210-1954-9.
  2. LIBROVÁ, Hana. Cena Josefa Vavrouška, udělovaná Chartou 77. 1998.
  3. LIBROVÁ, Hana. Otakar Štěrba: Máme rádi zvířata? Recenze. Vesmír : přírodovědecký časopis AV ČR. Praha: Vesmír, 1998, roč. 77, č. 2, s. 106-107. ISSN 0042-4544.
  4. LIBROVÁ, Hana. Wolfgang Engelhardt: das Ende der Artenvielfalt (Aussterben und Ausrottung von Tieren. Recenze. In Sociální studia. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 1998. s. 87-88. 3. ISBN 80-210-1954-9.

  1997

  1. LIBROVÁ, Hana. Decentralizace osídlení - vize a realita. Část druhá: decentralizace v realitě České republiky. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1997, roč. 33, č. 1, s. 27-41. ISSN 0038-0288.
  2. LIBROVÁ, Hana. Ekologicky příznivé varianty života nerostou z jediného zdroje. In Sociální studia G 39. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 1997. s. 117-133. ISBN 80-210-1705-8.
  3. LIBROVÁ, Hana. Fritz Reusswig: Lebensstille und Ökologie. Gesellschaftliche Pluralisierng und alltagökologische Entwicklung unter besonderer Berücksichtigung des Energiebereichs. Recenze. In Sociální studia G39. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 1997. s. 229-232. G39. ISBN 80-210-1705-8.
  4. LIBROVÁ, Hana. Henryk Skolimowski: The Parcipatory Mind. A New Theory of Knowledge and of the Universe. Recenze. In Sociální studia G39. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 1997. s. 223-225. G39. ISBN 80-210-1705-8.
  5. LIBROVÁ, Hana. John Hille: Sustainable Norway. Probing the Limits and Equity of Environmental Space. Recenze. In Sociální studia G39. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 1997. s. 233-235. G39. ISBN 80-210-1705-8.
  6. LIBROVÁ, Hana. Niala Maharaj, Gaston Dorren: The Game of the Rose. The Third World in the Global Flower Trade. Recenze. In Sociální studia G39. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 1997. s. 235-238. G39. ISBN 80-210-1705-8.

  1996

  1. LIBROVÁ, Hana. Decentralizace osídlení vize a realita. Část první: vize, postoje k venkovu a potenciální migrace v ČR. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1996, roč. 1996, č. 3, s. 285-296. ISSN 0038-0288.

  1995

  1. LIBROVÁ, Hana. Homo Oekologicus - recenze. In Sociální studia G 39. Brno: Masarykova Universita, 1995. s. 223-225. ISBN 80-0231-512-2.
  2. LIBROVÁ, Hana. Poznámka k sociologickému vymezení chudoby. In O chudobě v české a slovenské společnosti. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1995. s. 8-13. ISBN 80-210-1245-5.
  3. LIBROVÁ, Hana. Způsob života oddalující kalamitu. Vesmír : přírodovědecký časopis AV ČR. Praha: Vesmír, 1995, roč. 74, č. 12, s. 670-673. ISSN 0042-4544.

  1994

  1. LIBROVÁ, Hana. Both in Honor of the Photography of Jindřich Štreit and Plea for Sociology. Czechoslovak Sociological Review, Special Issue, August 1992. 1994, roč. 30, č. 2, s. 259-267. ISSN 1210-3861.
  2. LIBROVÁ, Hana. Can human society create ecological equlibrium? In Ecology and Democracy - The Challenge of the 21st Century. The First International Conference. České Budějovice: Ekologický ústav, 1994. ISBN 80-900047-4-1.
  3. LIBROVÁ, Hana. Pestří a zelení. Kapitoly o dobrovolné skromnosti. In Pestří a zelení. Kapitoly o dobrovolné skromnosti. Brno: Veronika, Hnutí Duha, 1994. ISBN 80-85365-18-8.
  4. LIBROVÁ, Hana. Zmírnění konzumu jako prestižní forma stylu života v Holandsku. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1994, roč. 30, č. 4, s. 513-523. ISSN 0038-0288.

  1993

  1. LIBROVÁ, Hana. Ekofeminismus. S-OBZOR. 1993, roč. 1, č. 1, s. 108-111. ISSN 1210-6089.
  2. LIBROVÁ, Hana. Empirická rezonance ekologické etiky. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1993, roč. 28, č. 4, s. 463-479. ISSN 0038-0288.
  3. LIBROVÁ, Hana. Environmental Hopes in a Post Communist Society: The Czech Experience. Österreichische Zeitschrift fur Soziologie. 1993, roč. 18, č. 2, s. 76-87. ISSN 0940-4147.
  4. LIBROVÁ, Hana. Exaktní a etická poloha Míchalovy Ekologické stability. Vesmír. Praha: Vesmír, 1993, roč. 1992, č. 10, s. 577-578. ISSN 0042-4544.
  5. LIBROVÁ, Hana. Předpoklady pro hodnotové změny v České republice na pozadí některých trendů v zahraničí. In Lidské hodnoty a trvale udržitelný způsob života. Olomouc: UP Olomouc, 1993. ISBN 80-7067-309-5.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 8. 12. 2023 19:50