Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. MAKO, Michal, Jan SEIDL, Ladislav ZIKMUND-LENDER a Anna HÁJKOVÁ. Konference Teplé dějiny v českých zemích. 2019.
 2. JANACOPOULOS, Véra, Alexej STAL a Jan SEIDL. Láska ke třem pomerančům [orig. L'Amour des trois oranges] - překlad libreta opery. Praha: Národní divadlo v Praze, 2019. ISBN 978-80-7258-674-5.
 3. SEIDL, Jan. „Najdu mladého přítele, přírodu milujícího?“ Kulturněantropologický pohled na inzerci v meziválečném homosexuálním tisku. Český lid, Academia, 2019, roč. 106, č. 2, s. 157-178. ISSN 0009-0794. doi:10.21104/CL.2019.2.02.
 4. SEIDL, Jan. „Shromaždiště mravně zchátralých“? Intimní kontakty mezi návštěvníky veřejných toalet v historické a antropologické perspektivě. Lidé města, 2019, roč. 21, č. 3, s. 341-370. ISSN 1212-8112.
 5. 2018

 6. SEIDL, Jan. Homoerotika a reformní pedagogika : Wootawannova cesta k čistému lidství. In Na prahu nové doby, 26. října - 29. října 2018, Praha. 2018.
 7. SEIDL, Jan. Homosexualita a Vědecko-humanní společnost. In Hájková, Dagmar; Horák, Pavel. Republika československá 1918-1939. Praha: NLN - Nakladatelství Lidové noviny, 2018. s. 698-699, 2 s. ISBN 978-80-7422-643-4.
 8. SEIDL, Jan. Homosexuálové v Československu v letech 1945-1989. In Pažout, Jaroslav; Portmann, Kateřina. "Nechtění" spoluobčané : Skupiny obyvatel perzekvovaných či marginalizovaných z politických, národnostních, náboženských i jiných důvodů v letech 1945-1989. Praha - Liberec: Ústav pro studium totalitních režimů, Technická univerzita v Liberci, 2018. s. 154-164, 11 s. ISBN 978-80-88292-06-7.
 9. SEIDL, Jan. Legal Imbroglio in the Protectorate of Bohemia-Moravia. In Régis Schlagdenhauffen. Queer in Europe during the Second World War. Strasbourg: Council of Europe, 2018. s. 53-62, 10 s. ISBN 978-92-871-8464-1.
 10. SEIDL, Jan. Politický vězeň, politický vizionář, pěstitel tulipánů. Originální osobnost Bohumila J. Kosovského. Bohemiae Occidentalis Historica, Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018, roč. 4, č. 2, s. 93-110. ISSN 2336-7547.
 11. 2017

 12. SEIDL, Jan. Did the decriminalization of homosexuality in Czechoslovakia in 1961 actually take place? In Communist Homosexuality 1945-1989, 2.-3. 2. 2017, Paris. 2017.
 13. SEIDL, Jan. En quoi le travail du traducteur ressemble-t-il a celui de l’anthropologue ? In Pocta Jiřímu Levému - Ad Translationem. 2017.
 14. BERLIOZ, Hector, Almire GANDONNIÈRE, Gérard DE NERVAL a Jan SEIDL. Faustovo prokletí [orig. La damnation de Faust] - překlad libreta opery. Praha: Národní divadlo v Praze, 2017. ISBN 978-80-7258-587-8.
 15. SEIDL, Jan. Imbroglio juridique dans le Protectorat de Boheme-Moravie. In Schlagdenhauffen, Régis. Homosexuel.le.s en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. Paris: Nouveau Monde éditions, 2017. s. 73-84, 12 s. ISBN 978-2-36942-556-4.
 16. FINKIELKRAUT, Alain a Jan SEIDL. Jedině to je přesné [orig. La seule exactitude]. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2017. 272 s. ISBN 978-80-7325-421-6.
 17. CHALINE, Olivier a Jan SEIDL. Ticho pro jeden hlas. Matka Marie od Vtělení v novele Gertrud von Le Fort Poslední na popravišti [orig. Un silence pour une voix. Mère Marie de l’Incarnation dans La dernière à l’échafaud de Gertrud von Le Fort]. Brno, 2017. 6 s. Kontexty, časopis o kultuře a společnosti 9, 2017, s. 78-83. ISSN 1803-6988.
 18. GIESBERT, Franz-Olivier a Jan SEIDL. Trhačka zubů [orig. L'arracheuse de dents]. Praha: Argo, 2017. ISBN 978-80-257-2168-1.
 19. 2016

 20. SEIDL, Jan. člen odborné poroty pro udělení překladatelské anticeny Skřipec. : Porota Obce překladatelů pro udělení anticeny Skřipec, 2016 - 2016.
 21. SEIDL, Jan. Decriminalization of Homosexual Acts in Czechoslovakia in 1961. In Vērdiņš, Kārlis; Ozoliņš, Jānis. Queer Stories of Europe. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2016. s. 174-193, 20 s. ISBN 978-1-4438-9790-7.
 22. SEIDL, Jan. Homosexuálové v Československu 1945-1989. In „Nechtění spoluobčané“. Skupiny obyvatel perzekvovaných či marginalizovaných z politických, národnostních, náboženských či jiných důvodů v letech 1945-1989. 2016.
 23. MELMOUX-MONTAUBIN, Marie-Françoise a Jan SEIDL. Hypertextualita v dekadenci [orig. Hypertextualités décadentes]. in: Anna Housková a Vladimír Svatoň (eds.): Pokusy o renesanci západu. Literární a duchovní východiska na přelomu 19. a 20. století, s. 47-55. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2016. 8 s. Opera Facultatis philosophicae Universitatis Carolinae Pragensis XVII. ISBN 978-80-7308-674-9.
 24. GIESBERT, Franz-Olivier a Jan SEIDL. Láska je věčná, dokud trvá [orig. L'amour est éternel tant qu'il dure]. Překlad Jan Seidl. Praha: Argo, 2016. ISBN 978-80-257-1857-5.
 25. SEIDL, Jan. Po stopách našich bab a dědů 2016. 2016.
 26. SEIDL, Jan. Prague Queer Heritage Tour 2016. 2016.
 27. 2015

 28. SEIDL, Jan. Decriminalization of Homosexual Acts in Czechoslovakia in 1961. In Queer Narratives in European Cultures, Riga. 2015.
 29. SEIDL, Jan. Getting back lost memory. Research in the queer past in the Czech Republic and Slovakia within the context of contemporary LGBT rights promotion strategies. In Sex and Sexuality in East-Central Europe, Past and Present, Budapest. 2015.
 30. SEIDL, Jan. Po stopách našich bab a dědů - vyjížďka v Brně. 2015.
 31. SEIDL, Jan. Po stopách našich bab a dědů 2015. 2015.
 32. SEIDL, Jan. Prozatímní výstava LGBT dějin a paměti. 2015.
 33. SEIDL, Jan. „Shromaždiště mravně zchátralých osob“? Intimní kontakty mezi návštěvníky veřejných toalet v historické a antropologické perspektivě. 2015.
 34. SEIDL, Jan. Tchécoslovaquie. In Colloque – Être homosexuel.le en Europe au temps de la Seconde Guerre mondiale. 2015.
 35. SEIDL, Jan. Vždyť by žena ze mě zešedivěla! Neznámý příběh z pražské queer subkultury roku 1902. : Český rozhlas, 2015. Dokumenty Dvojky.
 36. 2014

 37. SEIDL, Jan. Buzince našich bab a dědů 2014. 2014.
 38. SEIDL, Jan. člen vědecké rady Společnosti pro queer paměť. : Vědecká rada Společnosti pro queer paměť, 2014.
 39. SEIDL, Jan. Kapitoly ze starších teplých dějin Olomoucka. 2014.
 40. SEIDL, Jan, Ruth JOCHANAN WEINIGER, Ladislav ZIKMUND a Lukáš NOZAR. Queer Prague. A Guide to the LGBT History of the Czech Capital. Brno: Černé pole, 2014. 172 s.
 41. SEIDL, Jan, Ruth JOCHANAN WEINIGER, Ladislav ZIKMUND a Lukáš NOZAR. Teplá Praha. Průvodce po queer historii hlavního města. Brno: Černé pole, 2014. s. nestránkováno, 296 s.
 42. 2013

 43. SEIDL, Jan. Buzince našich bab a dědů I 2013. 2013.
 44. SEIDL, Jan. Buzince našich bab a dědů II 2013. 2013.
 45. SEIDL, Jan. Buzince našich bab a dědů v Brně. 2013.
 46. SEIDL, Jan. člen odborné poroty pro udělení překladatelské anticeny Skřipec. : Porota Obce překladatelů pro udělení anticeny Skřipec, 2013 - 2014.
 47. SEIDL, Jan. Křižácké tažení, či ostrov relativního bezpečí? Perzekuce homosexuality v protektorátu Čechy a Morava. In Pavel Himl, Jan Seidl, Franz Schindler (eds.). "Miluji tvory svého pohlaví". Homosexualita v dějinách a společnosti českých zemí. Praha: Argo, 2013. s. 207-268. Každodenní život. ISBN 978-80-257-0876-7.
 48. HIML, Pavel, Jan SEIDL a Franz SCHINDLER. "Miluji tvory svého pohlaví". Homosexualita v dějinách a společnosti českých zemí. Praha: Argo, 2013. 650 s. ISBN 978-80-257-0876-7.
 49. SEIDL, Jan a Zdeněk SLOBODA. Nejistá tuzemská vycházka do historie a přítomnosti mužství. Gender, rovné přálezitosti, výzkum, Praha: Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2013, roč. 14, č. 2, s. 78-83. ISSN 1213-0028.
 50. SEIDL, Jan. Teplí. Ženy na ženy, muži na muže. In Kmeny 0. Praha: Big Boss a Yinachi, 2013. s. 78-108. ISBN 978-80-903973-8-5.
 51. 2012

 52. SEIDL, Jan, Michal KONEČNÝ a Peter BARBER. Bondi. Krutost? Kámen! Perzekuce homosexuality v protektorátním Brně a její paměť. 2012. s. nestránkováno.
 53. SEIDL, Jan. Buzince našich bab a dědů I 2012. 2012.
 54. SEIDL, Jan. Buzince našich bab a dědů II 2012. 2012.
 55. SEIDL, Jan. Hnutí sexuálních menšin v meziválečném Československu. 2012.
 56. SEIDL, Jan. Langage de disciplinarisation des corps : l’exemple de la communauté homosexuelle tchécoslovaque des années 1930. 2012.
 57. SEIDL, Jan, Jan WINTR a Lukáš NOZAR. Od žaláře k oltáři. Emancipace homosexuality v českých zemích od roku 1867 do současnosti. Brno: Host, 2012. 584 s. vyšlo mimo edici. ISBN 978-80-7294-585-6.
 58. SEIDL, Jan. Zhýralci a psychopati. Trestání homosexuality za první republiky a česká medicína. Theatrum historiae, Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012, roč. 11, bez čísla, s. 209-226. ISSN 1802-2502.
 59. 2011

 60. LISHAUGEN, Roar a Jan SEIDL. Generace Hlasu. Česká meziválečná homoerotická literatura a její tvůrci. In Martin C. Putna (ed.). Homosexualita v dějinách české kultury. Praha: Academia, 2011. s. 209-279. Historie. ISBN 978-80-200-2000-0.
 61. 2010

 62. SEIDL, Jan. Homosexuals in the Interwar Czechoslovakia and in the Protectorate of Bohemia and Moravia – Research Problems and Open Questions. 2010.
 63. SEIDL, Jan. Mužnost jako ctnost uvědomělého homosexuála ve třicátých letech. Theatrum historiae, Pardubice, 2010, roč. 2009, s. 281-292.
 64. SEIDL, Jan. Personal Ads in a Czechoslovak Homosexual Magazine of the 1930s: Male Homosexual Desire in interwar Czechoslovakia. In Rethinking European (Homo)Sexual Modernity, Antwerp. 2010.
 65. 2008

 66. GOETZ, Adrien a Jan SEIDL. Intrika po anglicku [orig. Intrigue à l'anglaise]. Překlad Jan Seidl. Brno: Host, 2008.
 67. 2007

 68. SEIDL, Jan. „Kde budeme velkou rodinou“. Homosexuální spolky v občanské společnosti první republiky. Dějiny a současnost, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2007, roč. 29, č. 12, s. 36-39. ISSN 0418-5129.
 69. ROZIER, Gilles a Jan SEIDL. Láska bez odporu [orig. Un amour sans résistance]. Překlad Jan Seidl. Brno: Host, 2007.
 70. 2006

 71. SEIDL, Jan. Francouzská slovesa + interaktivní CD. Brno: Computer Press, 2006. 160 s. ISBN 80-251-1035-4.
 72. SEIDL, Jan. Sjezd československých právníků v roce 1925 jako platforma diskuze o odtrestnění homosexuality. In Celostátní studentská vědecká konference Historie 2005, (ed. Milan Svoboda). Liberec, 2006. s. 319-347.
 73. 2005

 74. SEIDL, Jan. 2000 nejpoužívanějších francouzských slov. Brno: CP Books, 2005. 114 s. ISBN 80-251-0584-9.
 75. 2004

 76. SEIDL, Jan. O zemi cedrů. O geografii, historii a politice Libanonu. In Kočičí žena a jiné libanonské pohádky. Brno: Es-ma, 2004. s. 181-200, 19 s. ISBN 80-903150-8-9.
 77. 2002

 78. SEIDL, Jan. Náš kraj před osmdesáti lety očima anglické cestovatelky. 2002.
 79. 2001

 80. SEIDL, Jan. Výroky našich profesorů a profesorek. Liberec: vlastním nákladem, 2001.
 81. 1997

 82. HEROLD, Jan a Jan SEIDL. Výroky našich učitelů II. Liberec: vlastním nákladem, 1997.
 83. 1996

 84. HEROLD, Jan a Jan SEIDL. Výroky našich učitelů. Liberec: vlastním nákladem, 1996.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 9. 2020 05:39