Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

  1. ZÁVĚŠICKÝ, Jan. Dokonalá bouře: NATO žije? Mezinárodní politika. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2009, XXXIII, č. 3, s. 4-6. ISSN 0543-7962.
  2. ZÁVĚŠICKÝ, Jan. Hrozba pirátství a námořní bezpečnost. Euroatlantic Quarterly. Banská Bystrica: Slovenská atlantická komisia, 2009, IV, č. 1, 1 s. ISSN 1336-8761.
  3. ZÁVĚŠICKÝ, Jan. Moderní piráti v Somálsku. Mezinárodní politika. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2009, XXXIII, č. 1, s. 35-37. ISSN 0543-7962.

  2008

  1. KŘÍŽ, Zdeněk a Jan ZÁVĚŠICKÝ. Althea: operacja symptomatyczna dla Europejskiej Politiki Bezpieczeństwa i Obrony. In Europejski Protektorat? Bośnia i Hercegowina w perspektywie środkowoeuropejskiej. 1. vyd. Warszava: Polski Instytut Spraw Miedzynarodowych, 2008, s. 85-98. 1. ISBN 978-83-89607-44-7.

  2007

  1. ZÁVĚŠICKÝ, Jan. Ambice a schopnosti Evropské unie. Analýza vojenských operací na podporu míru. Mezinárodní vztahy. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2007, roč. 42, č. 2, s. 31-59. ISSN 0323-1844.
  2. ZÁVĚŠICKÝ, Jan. Ambice a schopnosti Evropské unie. Analýza vojenských operací na podporu míru. Mezinárodní vztahy. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2007, roč. 42, č. 2, s. 31-59. ISSN 0323-1844.
  3. DANČÁK, Břetislav a Jan ZÁVĚŠICKÝ. Energetická bezpečnost a zájmy České republiky. 1. vyd. Brno: IIPS, 2007, 88 s. Výzkum, svazek 3. ISBN 978-80-210-4440-1.
  4. DOČKAL, Vít, Petr KANIOK a Jan ZÁVĚŠICKÝ. Evropský parlament. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2007, 174 s. mimo edice. ISBN 978-80-210-4329-9.
  5. ŽÍDEK, Libor. Globální ekonomika, interdependence a globální energetické vztahy. In DANČÁK, Břetislav a Jan ZÁVĚŠICKÝ. Energetická bezpečnost a zájmy České republiky. Brno: IIPS MU, 2007, s. 70-80, 10 s. ISBN 978-80-210-4440-1.
  6. ZÁVĚŠICKÝ, Jan. Mírové operace Evropské unie: důkaz, indicie nebo z nouze ctnost. In VEBER, Václav a Karel VÍT. Evropská unie jako globální aktér. Hradec Králové: Regionální evropské informační středisko Hradec Králové a Centrum pro evropskou integrační politiku FHS UHK, 2007, s. 32-47. ISBN 80-86771-20-2.
  7. KŘÍŽ, Zdeněk a Jan ZÁVĚŠICKÝ. Osvědčili se evropští mírotvůrcové v Africe? Zahraničná politika. Bratislava: SFPA, 2007, XI, č. 5, s. 4-7, 3 s. ISSN 1336-7218.
  8. ZÁVĚŠICKÝ, Jan a Petr KANIOK. Reflexe možných priorit českého předsednictví Evropské unie. Mezinárodní politika. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2007, XXXI, č. 3, s. 20-22. ISSN 0543-7962.

  2006

  1. ZÁVĚŠICKÝ, Jan. Artemis: první bojová operace Evropské unie. In DANČÁK, Břetislav. Perspektivy západní civilizace a pět let globálního terorismu. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2006, s. 79-88. ISBN 80-210-4003-3.
  2. ZÁVĚŠICKÝ, Jan. Evropská obranná agentura a další multilaterální zbrojní instituce v prostoru EU. In MAREŠ, Miroslav. Zbrojní politika Evropské unie. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2006, s. 20-28. ISBN 80-210-4120-X.
  3. ZÁVĚŠICKÝ, Jan. Evropská unie a její bezpečnost. Vybrané problémy evropské bezpečnosti. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2006, 215 s. ISBN 80-210-4172-2.
  4. STOJAROVÁ, Věra. Evropská unie a západní Balkán. In ZÁVĚŠICKÝ, Jan. Evropská unia a její bezpečnost. Vybrané problémy evropské bezpečnosti. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2006, s. 177-192, 15 s. Ediční řada Sborníky, svazek č. 31. ISBN 80-210-4172-2.
  5. ZÁVĚŠICKÝ, Jan. Globalizace terorismu: staronový fenomén. Mezinárodní politika. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2006, XXX, č. 10, s. 12-15. ISSN 0543-7962.
  6. ZÁVĚŠICKÝ, Jan. Irácký jaderný program: Saddámova bomba. In ROJČÍK, Ondřej a Petr VILÍMEK. Proliferace jaderných zbraní: problémoví aktéři. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy unverzity, 2006, s. 80-93. ISBN 80-210-4119-6.
  7. ZÁVĚŠICKÝ, Jan a Ondřej ROJČÍK. Nebojte se (v) EU. Hrozby, reakce a budoucnost evropské bezpečnosti. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2006, 60 s. ISBN 80-210-4675-0.
  8. MAREŠ, Miroslav. Politika EU proti terorismu: od reakci k prevenci? In ZÁVĚŠICKÝ, Jan. Evropská unia a její bezpečnost. Vybrané problémy evropské bezpečnosti. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2006, s. 45-57., 12 s. Ediční řada Sborníky, svazek č. 31. ISBN 80-210-4172-2.
  9. ZÁVĚŠICKÝ, Jan. Regionální konflikty: bezpečnost a obrana. In ZÁVĚŠICKÝ, Jan a Ondřej ROJČÍK. Nebojte se (v) EU. Hrozby, reakce a budoucnost evropské bezpečnosti. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2006, s. 28-41. ISBN 80-210-4675-0.
  10. ZÁVĚŠICKÝ, Jan. Transnacionální korporace a organizované zájmy zbrojního průmyslu v EU. In MAREŠ, Miroslav. Zbrojní politika Evropské unie. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2006, s. 29-38. ISBN 80-210-4120-X.
  11. ZÁVĚŠICKÝ, Jan. Vojenské operace Evropské unie: Kongo podruhé. Mezinárodní politika. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2006, XXX, č. 9, s. 29-31. ISSN 0543-7962.
  12. ZÁVĚŠICKÝ, Jan. Východiska a perspektivy Evropské bezpečnostní a obranné politiky. In ZÁVĚŠICKÝ, Jan. Evropská unie a její bezpečnost. Vybrané problémy evropské bezpečnosti. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2006, s. 99-119. ISBN 80-210-4172-2.

  2005

  1. ZÁVĚŠICKÝ, Jan. Bezpečnostní (ne)stabilita. 1. vyd. Praha: Klub mladých Evropanů, 2005, 144 s. ISBN 80-239-5598-5.
  2. ZÁVĚŠICKÝ, Jan. Boj proti terorismu v současném Tunisku a Maroku. Mezinárodní politika. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2005, XXIX, č. 3, s. 20-23. ISSN 0543-7962.
  3. ZÁVĚŠICKÝ, Jan. Marocký boj proti terorismu. Listy. Olomouc: Občanský dialog, 2005, XXXV, č. 6, s. 47-50. ISSN 1210-1222.
  4. ZÁVĚŠICKÝ, Jan. Novodobí žoldáci ve službách míru. Mezinárodní politika. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2005, XXIX, č. 8, s. 31-32. ISSN 0543-7962.
  5. ZÁVĚŠICKÝ, Jan. Od Aliance na jih: středomořská dimenze NATO. Mezinárodní politika. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2005, XXIX, č. 6, s. 22-24. ISSN 0543-7962.
  6. ZÁVĚŠICKÝ, Jan. Omezený systém protiraketové obrany a jeho dopady na strategickou stabilitu. Obrana a strategie. Univerzita obrany, Brno: Ústav strategických studií, 2005, roč. 5, č. 2, s. 125-133. ISSN 1214-6463.
  7. ZÁVĚŠICKÝ, Jan. První válka NATO. Listy. Olomouc: Občanský dialog, 2005, XXXV, č. 2, s. 41-45, 4 s. ISSN 1210-1222.
  8. ZÁVĚŠICKÝ, Jan. Smlouva o nešíření jaderných zbraní (NPT). In KUCHYŇKOVÁ, Petra a Petr SUCHÝ. Vývoj a výsledky procesů kontroly zbrojení a odzbrojení. Marnost nad marnost? Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně, 2005, s. 131-162. ISBN 80-210-3881-0.
  9. ZÁVĚŠICKÝ, Jan. Soukromé vojenské a bezpečnostní společnosti. Vojenské rozhledy. Praha: AVIS Ministerstvo obrany České republiky, 2005, XIV, č. 4, s. 77-85. ISSN 1210-3292.
  10. ZÁVĚŠICKÝ, Jan. Vstup České republiky do Evropské unie v kontextu vnější dimenze bezpečnostní politiky: ČR v mírových misích "out of area". Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2005, XII, č. 3, s. 310-323. ISSN 1211-3247.

  2004

  1. ZÁVĚŠICKÝ, Jan. Evropská unie a Organizace Severoatlantické smlouvy. European Security and Defence Policy a deficit vojenských kapacit evropských spojenců. In HLOUŠEK, Vít a Zbyněk PAVLAČÍK. Pět let v NATO. Vojenské, politické a společenské aspekty členství České republiky v NATO. Brno - Ostrava: Mezinárodní politologický ústav - Jagello 2000, 2004, s. 164-183. ISBN 80-210-3428-9.
  2. ZÁVĚŠICKÝ, Jan. Institucionální vztah Evropské bezpečnostní a obranné politiky a NATO. Vojenské rozhledy. Praha: AVIS Ministerstvo obrany České republiky, 2004, XIII, č. 4, s. 14-22. ISSN 1210-3292.
  3. ZÁVĚŠICKÝ, Jan. Operace Active Endeavour (Reakce NATO na teroristickou hrozbu ve Středomoří). Vojenské rozhledy. Praha: AVIS Ministerstvo obrany České republiky, 2004, XIII, č. 4, s. 83-86. ISSN 1210-3292.
  4. ZÁVĚŠICKÝ, Jan. Ozbrojené síly Evropské unie v mírových misích. Mezinárodní politika. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2004, XXVIII, č. 9, s. 32-34. ISSN 0543-7962.
  5. ZÁVĚŠICKÝ, Jan. Postavení a role Bezpečnostní rady státu jako součásti bezpečnostního systému České republiky. Vojenské rozhledy. Praha: AVIS Ministerstvo obrany České republiky, 2004, XIII, č. 2, s. 92-108. ISSN 1210-3292.
  6. ZÁVĚŠICKÝ, Jan. Řecko v EU a NATO: armáda a strategie. Mezinárodní politika. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2004, XXVIII, č. 4, s. 26-28. ISSN 0543-7962.
  7. ZÁVĚŠICKÝ, Jan. Salazarovo Portugalsko: jaké bylo? Listy. Olomouc: Občanský dialog, 2004, XXXIV, č. 6, s. 46-50. ISSN 1210-1222.
  8. ZÁVĚŠICKÝ, Jan. Zahraniční a bezpečnostní politika Řecka. In STÝSKALÍKOVÁ, Věra a Hubert SMEKAL. Zahraniční a bezpečnostní politika vybraných zemí Balkánu. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně, 2004, s. 138-178. Studie č. 31. ISBN 80-210-3572-2.

  2003

  1. ZÁVĚŠICKÝ, Jan. Boj proti terorismu v současném Somálsku. Mezinárodní politika. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2003, XXVII, č. 10, s. 21-23. ISSN 0543-7962.
  2. ZÁVĚŠICKÝ, Jan. Evropská bezpečnostní a obranná politika. In Maryška, Ivo (ed.): Evropská unie: Rozšíření, reforma a globální výzvy 21. stoleti. 2. opravené vydání. Praha: Klub mladých Evropanů, 2003, s. 39-45. ISBN 80-239-1364-6.
  3. ZÁVĚŠICKÝ, Jan. Irák a zbraně hromadného ničení. Mezinárodní politika. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2003, XXVII, č. 2, s. 6-9. ISSN 0543-7962.
  4. ZÁVĚŠICKÝ, Jan. Somálsko v tranzici. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2003, X, č. 2, s. 185-198. ISSN 1211-3247.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 20. 7. 2024 05:21