Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2009

  1. ŠMAHEL, David, Anna ŠEVČÍKOVÁ, Lukáš BLINKA a Martina VESELÁ. Abhangigkeit und Internet-Applikationen: Spiele, Kommunikation und Sex-Webseiten. In Gesundheit und Neue Medien. Berlin: SpringerWienNewYork, 2009. s. 235-260, 16 s. Psychologische Aspekte der Interaktion mit Informa. ISBN 978-3-211-72014-1.
  2. VESELÁ, Martina a David ŠMAHEL. Online komunity v České republice: Analýza členů a jejich sociálního kontextu. Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií MU, 2009, roč. 2009, č. 2, s. 55-72. ISSN 1214-813X.
  3. 2006

  4. ŠMAHEL, David a Martina VESELÁ. Interpersonální atraktivita ve virtuálním prostředí. Československá psychologie. Praha: Academia, 2006, roč. 50/2006, č. 2, s. 174-186, 15 s. ISSN 0009-062X.
  5. VESELÁ, Martina a David ŠMAHEL. Virtual attractivity and partner selection on the Internet. In Cyberspace 2005. Brno: Masaryk University, 2006. s. 295-302, 7 s. ISBN 80-210-4060-2.
  6. 2005

  7. VESELÁ, Martina a David ŠMAHEL. Interpersonální atraktivita ve virtuálním prostředí. 2005.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 10. 8. 2022 19:53