Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Acquiring 'a new way of thinking about theatre...'. Theatralia. Masarykova univerzita, 2020, roč. 23, č. 1, s. 171-173. ISSN 1803-845X. doi:10.5817/TY2020-1-15.
 2. HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Comittee member - "Contemporary Art". Fondy EHP a Norska, odborná hodnotící komise žádostí o grantovou podporu, 2020 - 2022.
 3. HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Dramatické obrazy z dějin národa slovenského: Juro Jánošík (1954) Beg Bajazid (1957) Svatopluk (1960). In Koblišková, Zuzana. LV100 : Ladislav Vychodil a scéna 20. storočia. 1. vyd. Bratislava: Slovenská národná galéria, 2020. s. 79-88. ISBN 978-80-8059-229-5.
 4. HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Mentální prostory opery : kognitivní teorie v analýze operního představení a inscenace. Opus musicum. Opus musicum o.p.s., 2020, roč. 52, č. 5, s. 6-23. ISSN 0862-8505.
 5. HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Mezi realismem a jevištní metaforou : tvorba operního režiséra Miloše Wasserbauera. In Teatrologická společnost - veřejné přednášky, Divadelní ústav, Praha. 2020.
 6. HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. odborná hodnotitelka. Rada pro výzkum, vývoj a inovace, 2020 - 2020.
 7. HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Singing in the Blend (Made) of Colours, Canvas, and Stones : Staging of Operatic Shakespeare in the Czech Republic after 1989. In Shakespeare in Central Europe after 1989 : common heritage and regional identity II, 25.-26. 5. 2020, online conference, organised by Pazmány Péter catholic University, Institute of English and American Studies. 2020.
 8. 2019

 9. HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Czech Theatrical Imagination in Teatro alla Scala : František Tröster and Miloš Wasserbauer’s Production of Katerina Izmailova (1964). Czech and Slovak Journal of Humanities : Musicologica. Olomouc: Univerzita Palackého, 2019, roč. 2019, č. 2, s. 60-69. ISSN 1805-3742.
 10. HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Fall of evil, fall of good : Towards Cognitive Analysis of Performances of Verdi’s Shakespearean Operas. In Cognitive Futures in the Arts and the Humanities 2019, Mainz, June 19.-23.2019. 2019.
 11. HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. “Iron Curtain Up?”: Staging Shakespearean Operas in the Czech Republic after 1989. In „Iron curtain up!“ Shakespeare, 30 years after, Bratislava, 3.-4.3.2019. 2019.
 12. HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Land as a Mother, Land as a Grave. Productions of Verdi‘s Macbeth after 1989 and/from Cognitive Perspective. In Shakespeare in Central Europe after 1989: common heritage and regional identity, Budapest, December 1-3, 2019. 2019.
 13. HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Performativita – výlučná schopnost člověka. Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 22, č. 2, s. 243-245. ISSN 1803-845X. doi:10.5817/TY2019-2-13.
 14. HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Režisér jako koncept : Tvorba operního režiséra Miloše Wasserbauera v padesátých a šedesátých letech 20. století. První vydání. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2019. 298 s. ISBN 978-80-246-4460-8.
 15. HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Space for Performing Dynamics of Power : Scenography for Verdi’s Macbeth in the Czech Republic after 2000. In ESRA - Shakespeare and European Geographies: Centralities and Elsewheres, Rome, July 9-12, 2019. 2019.
 16. 2018

 17. HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Clelia Falletti, Gabriele Sofia and Victor Jacono (eds.) : Theatre and Cognitive Neuroscience. Consciousness, Literature and the Arts. 2018, roč. 19, 2/3.
 18. HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka a Christian C. BILLING. Czech and Slovak Scenography for Shakespeare. In Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 268 s. ISSN 1803-845X.
 19. HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. “Digging in the Score” : Conceptual Metaphor Theory and Analyzing Opera Stage Direction. In Metaphor across contexts and domains : from description to application (RaAM 2018), 27.-30.6.2018, Hong Kong. 2018.
 20. HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Dynamics of Evil : Two Stagings of Verdi’s Otello in the State Theatre in Brno (1967, 1989). In Shakespeare in Changing Cultural Paradigms, 29.-30.11.2018, Bratislava. 2018.
 21. HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka a Helena SPURNÁ. Hudební divadlo Waltera Felsensteina a jeho domácí recepce. Musicologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2018, roč. 53, č. 1, s. 15-34. ISSN 1212-0391. doi:10.5817/MB2018-1-2.
 22. HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Janáčkovy opery v Brně : realismus a metafory jevištní interpretace. 2018.
 23. HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka a Christian C. BILLING. Making space for Shakespeare in the Central European imaginary : editorial. Theatralia : revue současného myšlení o divadelní kultuře. Masarykova univerzita, 2018, roč. 21, č. 2, s. 7-13. ISSN 1803-845X.
 24. HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Opera v současném světě. Theatralia : revue současného myšlení o divadelní kultuře. Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 21, č. 1, s. 191-196. ISSN 1803-845X.
 25. HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Působení Miloše Wasserbauera ve Slovenském národním divadle v Bratislavě v padesátých letech a na začátku šedesátých let 20. století. Slovenské divadlo : revue dramatických umení. Veda, 2018, roč. 66, č. 4, s. 362-379. ISSN 0037-699X. doi:10.2478/sd-2018-0022.
 26. 2017

 27. HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Inspirace v kognitivní filmologii : audiovizuální metafora jako analytický nástroj. Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 20, č. 1, s. 169-174. ISSN 1803-845X.
 28. HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka a Helena SPURNÁ. Realismus hudebního divadla Waltera Felsensteina – pravda, nebo mýtus? Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 20, č. 1, s. 88-121. ISSN 1803-845X. doi:10.5817/TY2017-1-6.
 29. HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Teoretické dílo Miloše Wasserbauera v kontextu dobového myšlení o operní inscenační tvorbě. Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 20, č. 2, s. 69-95. ISSN 1803-845X. doi:10.5817/TY2017-2-4.
 30. HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Verdi's Macbeth and Otello in Brno at the Verge of the Velvet Revolution : Between Stage Metaphor and Stage Realism. In Czech and Slovak Scenography for Shakespeare Symposium, 3. 3. 2017, Ohio State University, Ohio, USA. 2017.
 31. 2016

 32. HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka, Naďa SATKOVÁ a Eliška POLÁČKOVÁ. Brno Theatralia Conference 2016: Czech and Slovak Scenography for Shakespeare. 2016.
 33. HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka a Tomáš KAČER. Current Trends in Theatre Theory and Meta-theory. In Theatralia. Journal of Theatre Studies, no. 2 (2016): volume 19. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 1-180. ISSN 1803-845X.
 34. HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka a Helena SPURNÁ. Dramaturgická východiska opery Státního divadla v Brně v době působení Václava Noska a Miloše Wasserbauera. Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 19, č. 1, s. 212-227. ISSN 1803-845X. doi:10.5817/TY2016-1-11.
 35. HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka a Tomáš KAČER. Editorial. Theatralia. Journal of Theatre Studies. 2016, roč. 19, č. 2, s. 7-8. ISSN 1803-845X.
 36. HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Miroslav Kouřil a jeho cesta ke strukturalismu jako metodě i programu. Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 19, č. 1, s. 144-158. ISSN 1803-845X. doi:10.5817/TY2016-1-7.
 37. HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Stage Metaphor and Directing of Opera: Brno, Second Half of the 20th Century. In Metaphor in the Arts, in Media and Communication (11th Conference of the Association for Researching and Applying Metaphor), Berlin, 1-4 July 2016. 2016.
 38. HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Stage Metaphors in Verdi's Otello : Miloš Wasserbauer's State Theatre Production (Brno 1967) in the Context of Otello's Staging Tradition. Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 19, č. 2, s. 29-58. ISSN 1803-845X. doi:10.5817/TY2016-2-2.
 39. 2015

 40. HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Cognitive Studies in Theatre Theory. In Lectures at Instytut Kultury Polskiej, Warsawa. 2015.
 41. HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Cognitive Theatre Studies - An Introduction. In Lectures at Department of Theatre Studies, Athens. 2015.
 42. HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Czech Structuralist Approach to Theatre. In National and Kapodistrian University of Athens, Faculty of Theatre Studies; 31.3.2015, Greece. 2015.
 43. HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. From the score to the stage : an illustrated history of continental opera production and staging. In Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 153-156. ISSN 1803-845X.
 44. HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Metafory, kterými hrajeme : perspektivy a meze české kognitivní teatrologie. Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 18, č. 1, s. 65-84. ISSN 1803-845X. doi:10.5817/TY2015-1-4.
 45. HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Operatic Shakespeare on the Stage of the State Theatre in Brno. In Czech and Slovak Scenography for Shakespeare, 6.-7. November, 2015, University of Hull, United Kingdom. 2015.
 46. HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Předsedkyně redakční rady / šéfredaktorka. Theatralia, 2015. ISSN 1803-845X.
 47. HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. The Paths of Czech Structural Theatre Theory. In University of Warsaw, Institute of Polish Culture - Section for Theatre and Performance, 15. 4. 2015. 2015.
 48. HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. The Staging of Opera : The Ring of the Nibelung by Richard Wagner. In Attempting to Make "Wagner's Dream" Come True. In Erasmus Lectures at National and Kapodistrian, University of Athens. 2015.
 49. 2014

 50. HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. A fresh approach to old issues. Maya Tangeberg–Grischin: The Techniques of Gesture Language – a Theory of Practice. In Theatralia, roč. 17, č. 2, 241-243. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 241-243. ISSN 1803-845X.
 51. HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka a Barbora DIEGO RIVERA PŘÍHODOVÁ. Archaeology of Concepts and Ambitions: Performing Structuralism through the Field of Scenography (Czechoslovakia, 1970s). Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 17, č. 2, s. 111-121. ISSN 1803-845X.
 52. HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. ORIENTace. K metodologii výzkumu tradičního indického divadla. In Veřejné přednášky Katedry divadelních studií a Teatrologické společnosti. 2014.
 53. HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Searching for the Perfect Sign.Structuralist Theory and Asian Acting Techniques. In Theatre and Stratification, Warwick, FIRT/IFTR. 2014.
 54. HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Šéfredaktorka; Předsedkyně redakční rady. Theatralia. Revue současného myšlení o divadelní kultuře / Theatralia. Journal of Theatre Studies, 2014. ISSN 1803-845X.
 55. HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka, David DROZD a Martin BERNÁTEK. Úvod do teorie divadla: vybrané kapitoly. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 61 s. ISBN 978-80-210-6766-0.
 56. 2013

 57. HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka a Barbora DIEGO RIVERA PŘÍHODOVÁ. Archaeology of Concepts and Ambitions: Performing Structuralism through the Field of Scenography (Czechoslovakia, 1970s). In Prague Semiotic Stage Revisited II, Brno, KDS, FF MU. 2013.
 58. HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Divadelní formy Asie v teoretickém díle Jiřího Veltruského. Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč.16, č. 1, s. 81-101. ISSN 1803-845X.
 59. HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Hastábhinaja : gesta rukou v tradičním divadelním umění Indie. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 236 s. Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta ; č. 419. ISBN 978-80-210-6406-5.
 60. HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka a Barbora DIEGO RIVERA PŘÍHODOVÁ. Miroslav Kouřil’s Scenographic Theory: Establishing a New Scientific Discipline in the Totalitarian Regime. In Re-Routing Performance, Barcelona, mezinárodní konference FIRT/IFTR. 2013.
 61. 2012

 62. HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. ‘Asian’ Theatre Sign: Its Potential and Its Limits in the History of the Czech Structuralist Thought. Theatralia. Revue současného myšlení o divadelní kultuře. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 15, č. 2, s. 89-99. ISSN 1803-845X.
 63. HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Asijské divadelní formy v teoretickém díle Jiřího Veltuského. Zpráva o výzkumu. In Strukturalistický poločas. 2012.
 64. PŘÍHODOVÁ, Barbora a Šárka HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ. Dokumentace k teorii scénografie Miroslava Kouřila. In Strukturalistický poločas. 2012.
 65. HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Kúdijáttam - když divadlo vychází z chrámu. Divadelní revue. Praha: Institut umění - Divadelní ústav, 2012, roč. 23, č. 3, s. 36-54. ISSN 0862-5409.
 66. HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka a Barbora PŘÍHODOVÁ. Miroslav Kouřil's theory of scenography in the archive materials : a research report. Theatralia. Revue současného myšlení o divadelní kultuře. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 15, č. 2, s. 227-231. ISSN 1803-845X.
 67. HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Nicola Savarese. Eurasian Theatre : drama and performance between East and West from classical antiquity to the present. Theatralia. Revue současného myšlení o divadelní kultuře. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 15, č. 2, s. 211-219. ISSN 1803-845X.
 68. HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka a Barbora PŘÍHODOVÁ. Prague Semiotic Stage - Revisited. 1. vyd. Brno: Katedra divadelních studií FF MU, Nakladatelství MU (Muni Press), 2012. s. 1-237.
 69. HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka a Barbora LEŠTÁCHOVÁ. Susugigawa in the intercultural exchange : towards interculturalism in theatre. In Cultural Translation and East Asia: Film, Literature, Art and Language Conference. 2012.
 70. 2011

 71. HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. A Journey into Theatrical Space: The Project of the Scenographic Encyclopaedia and its Prolegomena. Theatralia. Brno, 2011, roč. 14, č. 1, s. 244-253. ISSN 1803-845X.
 72. HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Asian Theatre in Metamorphosis: Interculturality and the Images of Orient in the Czech Theatre. In Torchinov Readings (Sankt-Peterburg University). 2011.
 73. HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. "Asian" theatre sign: its potential and its limits for the Czech structural thought. In Prague Semiotic Stage Revisited. 2011.
 74. HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Ivan R. V. Rumánek: Japoská dráma nó. Žáner vo vývoji. In Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 279-285. ISSN 1803-845X.
 75. HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka a Barbora LEŠTÁCHOVÁ. Velké prádlo v mezikulturní výměně. K problematice interkulturalismu v divadle. Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 14, č. 2, s. 161-178. ISSN 1803-845X.
 76. 2010

 77. HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Brněnské setkání zástupců divadelních muzeí. Theatralia. Brno: MU, 2010, roč. 13 / 2010, č. 1, s. 118-119. ISSN 1803-845X.
 78. HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Jana Pilátová: Hnízdo Grotowského. Na prahu divadelní antropologie. Theatralia. Brno: MU, 2010, roč. 13 / 2010, č. 1, s. 113-115. ISSN 1803-845X.
 79. HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Znakové systémy asijských divadelních forem v českém myšlení o divadle. Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 13, 2010/2, s. 24 - 39. ISSN 1803-845X.
 80. 2009

 81. HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Divadlo nezávislé Indie: Anglicky psaná indická dramatika. Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 1., 1-2, s. 79 - 94. ISSN 1803-845X.
 82. HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Scénografové brněnského divadla po roce 1945. Dokumentace scénografické sbírky Moravského zemského muzea. In O divadle 2008. Sborník příspěvků z konferencí O divadle na Moravě a ve Slezsku III. a Paměť divadla v Olomouci. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2009. 254 s. ISBN 978-80-244-2427-9.
 83. 2008

 84. HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Estetika staroindického divadelního umění. Teorie rasy. Theatralia. Sborník prací filozofické fakulty MU. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2008, roč. 2007, č. 10, s. 145-159. ISSN 1214-0406.
 85. HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Směřování k rase v dramatickém textu: Kalidásův Ztracený prsten. Theatralia. Sborník prací filozofické fakulty MU. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2008, roč. 2008, č. 11, s. 113-132. ISSN 1214-0406.
 86. KYSOVÁ, Šárka a Jitka ŠŤÁVOVÁ. Teatrologický trojboj. Divadelní revue. Praha: Divadelní ústav, 2008, roč. 2008, č. 1, s. 80-81. ISSN 0862-5409.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 16. 10. 2021 20:41