Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. JUŘENÍKOVÁ, Petra, Zdeňka KNECHTOVÁ a Olga SUKOVÁ. Deník ošetřovatelské praxe. Intenzivní péče. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9449-9.
 2. SUKOVÁ, Olga a Zdeňka KNECHTOVÁ. Ošetřovatelské postupy v intenzivní péči. Vylučovací systém. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9502-1.
 3. 2018

 4. HRUBÁ, Eva a Olga SUKOVÁ. Komplikace ECMO terapie. In XII. kongres české společnosti intenzivní medicíny. 2018.
 5. ŠALDOVÁ, Lucie a Olga SUKOVÁ. Opravdu víme, jak se cítí pacienti na JIP? In X. konference AKUTNĚ.CZ. 2018.
 6. SUKOVÁ, Olga a Zdeňka KNECHTOVÁ. Ošetřovatelské postupy v intenzivní péči: respirační systém. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 87 s. ISBN 978-80-210-9094-1.
 7. SUKOVÁ, Olga, Jaroslava VARGOVÁ, Markéta BODZAŠOVÁ a Markéta NEDOMOVÁ BÁRTOVÁ. Péče o dýchací cesty. 2018.
 8. NEDOMOVÁ BÁRTOVÁ, Markéta a Olga SUKOVÁ. Příčiny a následky pochybení na ICU. In XII. kongres české společnosti intenzivní medicíny. 2018.
 9. MĚCHURA, Vítězslav a Olga SUKOVÁ. Ukazatelé vhodné frekvence endotracheálního odsávání. 2018.
 10. 2017

 11. SUKOVÁ, Olga. Kontroverzní přístupy k pacientům na UPV. In XVIII. Novákovy traumatologické dny. 2017.
 12. KNECHTOVÁ, Zdeňka a Olga SUKOVÁ. Ošetřovatelské postupy v intenzivní péči: kardiovaskulární aparát. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8789-7.
 13. PLŠKOVÁ, Martina a Olga SUKOVÁ. Výskyt komplikací při odsávání z dýchacích cest. In XXIV. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. 2017.
 14. 2016

 15. SUKOVÁ, Olga. Akutní hemodialýza – neobvyklé případy. In Anestezie 2016 "Od první pomoci až na operační sál". 2016.
 16. SUKOVÁ, Olga. Rizika vzniku dekubitů. In X. kongres České intenzivní medicíny 2016. 2016.
 17. NEDOMOVÁ BÁRTOVÁ, Markéta a Olga SUKOVÁ. Vnímání funkce mentora v klinické praxi intenzivní péče. In XXIII. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. 2016.
 18. 2014

 19. JUŘENÍKOVÁ, Petra, Andrea POKORNÁ, Miroslava KYASOVÁ, Jana STRAKOVÁ, Hana PINKAVOVÁ, Michaela SCHNEIDEROVÁ, Marta ŠENKYŘÍKOVÁ, Olga JANÍKOVÁ a Simona SAIBERTOVÁ. Logbook : pro odbornou ošetřovatelskou praxi. 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 207 s. ISBN 978-80-210-7108-7.
 20. 2013

 21. JUŘENÍKOVÁ, Petra, Zdeňka DOBEŠOVÁ, Jana STRAKOVÁ, Marie ZÍTKOVÁ, Olga JANÍKOVÁ, Soňa VASMANSKÁ a Michaela SCHNEIDEROVÁ. Deník ošetřovatelské praxe. 5345 T Specializace ve zdravotnictví. Intenzivní péče. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 168 s. ISBN 978-80-210-6215-3.
 22. JUŘENÍKOVÁ, Petra, Miroslava KYASOVÁ, Jitka HŮSKOVÁ, Jana STRAKOVÁ, Alena POSPÍŠILOVÁ, Igor KUBA, Michaela SCHNEIDEROVÁ, Hana PINKAVOVÁ, Andrea POKORNÁ, Zdeňka KNECHTOVÁ, Marta ŠENKYŘÍKOVÁ, Simona SAIBERTOVÁ, Olga JANÍKOVÁ a Soňa VASMANSKÁ. VII. Mezinárodní konference všeobecných sester a pracovníků vzdělávajících nelékařská zdravotnická povolání. 2013.
 23. 2012

 24. JUŘENÍKOVÁ, Petra, Miroslava KYASOVÁ, Marta ŠENKYŘÍKOVÁ, Hana PINKAVOVÁ, Andrea POKORNÁ, Michaela SCHNEIDEROVÁ, Jana STRAKOVÁ a Olga JANÍKOVÁ. Logbook pro odbornou ošetřovatelskou praxi. 1.vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 228 s. ISBN 978-80-210-5752-4.
 25. DOBEŠOVÁ, Zdeňka a Olga JANÍKOVÁ. Význam měření nitrobřišního tlaku. Sestra. Bratislava: Sanoma magazines Slovakia, 2012, roč. 11, 7-8, s. 42-43. ISSN 1335-9444.
 26. 2011

 27. POKORNÁ, Andrea, Petra JUŘENÍKOVÁ, Katarína ĎURANOVÁ, Barbora DVOŘÁKOVÁ, Zuzana HOUZAROVÁ, Olga JANÍKOVÁ, Petra KREJČIŘÍKOVÁ, Marie LAZÁRKOVÁ, Marie MACKOVÁ, Hana PINKAVOVÁ, Alena POSPÍŠILOVÁ, Michaela SCHNEIDEROVÁ, Alena STAŇKOVÁ, Jana STRAKOVÁ a Marta ŠENKYŘÍKOVÁ. Vybrané kapitoly z ošetřovatelské péče o seniory. první. Brno: Tribune EU, 2011. 224 s. ISBN 978-80-263-0043-4.
 28. 2010

 29. JANÍKOVÁ, Olga. Co víme o sepsi? In IV. česko-slovenský kongres intenzivní medicíny. 2010. ISBN 978-80-904020-6-5.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 9. 2021 14:25