Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

  1. FIKAROVÁ, Táňa a Tereza ŠKUBALOVÁ. Využití výukových kazuistik v základní diagnostické průpravě budoucích učitelů. In KONFERENCE PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA BRNO 2021. 2021.

  2020

  1. FIKAROVÁ, Táňa a Tereza ŠKUBALOVÁ. Výukové kazuistiky k psychologickým předmětům společného základu. Online. Brno: MUNI, 2020.

  2019

  1. FIKAROVÁ, Táňa a Tereza ŠKUBALOVÁ. Využití výukových kazuistik v profesní přípravě učitelů. In XXVII. ročník konference České asociace pedagogických výzkumu, 2019. 2019.
  2. ŠKUBALOVÁ, Tereza, Helena VAĎUROVÁ, Karel PANČOCHA, Pavel NEPUSTIL, Monica SESMA-VAZQUEZ, Harlene ANDERSON, Rocio CHAVESTE, Papusa MOLINA, Sheila MCNAMEE, Leticia RODRIGUEZ, Joseph SEGUI, Adriana GIL-WILKERSON, Sylvia LONDON, Marilene GRANDESSO, Neca RODRIGUEZ, Nelly CHONG, Roxana ZEVALLOS, Saliha BAVA, Sue LEVIN a Přemysl ULMAN. 4th International Congress of Collaborative-Dialogic Practices. 2019.

  2018

  1. ŠKUBALOVÁ, Tereza. Female Erotic Desire. Human Affairs-Postdisciplinary Humanities Social Sciences Quarterly. WALTER DE GRUYTER GMBH, 2018, roč. 28, č. 3, s. 240-252. ISSN 1210-3055. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1515/humaff-2018-0020.
  2. ŠKUBALOVÁ, Tereza. Ženská erotická touha – analýza případu. 2018.

  2017

  1. FIKAROVÁ, Táňa a Tereza ŠKUBALOVÁ. Morální distres u začínajících učitelů. In 24. celostátní konferenci Sekce psychologie zdraví ČMPS s mezinárodní účastí. 2017.

  2016

  1. ŠKUBALOVÁ, Tereza a Táňa FIKAROVÁ. Možnosti využití metafor ve vzdělávání. In Psychologické dny. 2016.

  2015

  1. ŠKUBALOVÁ, Tereza. Využití testu temperamentu k překlenování laicity. In Učíme psychologii. 2015.

  2014

  1. ŠKUBALOVÁ, Tereza, Martin NOVÁK, Hana TOMICOVÁ a Kateřina MACHOVCOVÁ. Jak postavit výzkum na vztazích: Zpráva z prvního mezinárodního sympozia o vztahovém výzkumu. Biograf. Praha: Časopis Biograf, 2014, roč. 2014, č. 60. ISSN 1211-5770.
  2. ŠKUBALOVÁ, Tereza. Výzkum jako aktivizační metoda. Online. In Jan Mareš. Učíme psychologii. Brno, 2014.
  3. ŠKUBALOVÁ, Tereza. Výzkum jako aktivizační metoda. In Učíme psychologii. 2014.

  2013

  1. ŠKUBALOVÁ, Tereza, Martina ČERNÍKOVÁ a Martin NOVÁK. Kolektivní biografií k porozumění nevyjádřenému vědění přítomnému ve výzkumné praxi. In XII. česko-slovenská konference s mezinárodní účastí. Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. 2013.
  2. ŠKUBALOVÁ, Tereza, Emília FERENCOVÁ, Jarmila JANÁČKOVÁ, Tomáš REPKA a Barbora ROMANOVSKÁ. Ohlédnutí za 4. mezinárodním psychoterapeutickým sympoziem 23.–25. 5. 2013. Psychoterapie. Brno: Fakulta sociálních studií MU, 2013, s. 147-149. ISSN 1802-3983.

  2012

  1. ŠKUBALOVÁ, Tereza. Možnosti kolaborativního přístupu ve výuce seminářů z psychologie. In Jubilejní XX. konference České asociace pedagogického výzkumu s názvem Kvalita ve vzdělávání. 2012. ISBN 978-80-7290-581-2.
  2. ŠKUBALOVÁ, Tereza. Možnosti kolaborativního přístupu ve vzdělávání. 2012.

  2011

  1. ŠKUBALOVÁ, Tereza. Analýza volných asociací na pojmy „problémový žák“ a „žák s problémem“. In 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2011.
  2. ŠKUBALOVÁ, Tereza. Analýza volných asociací na pojmy „problémový žák“ a „žák s problémem“. In Smíšený design v pedagogickém výzkumu: Sborník anotací příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2011. ISBN 978-80-210-5553-7.
  3. ŠKUBALOVÁ, Tereza. Ocenění udělené Výborem ČAPV pro nejlepší postery na 19. výroční konferenci ČAPV- Problémový žák - žák s problémem? Sonda do sociálních reprezentací studujících učitelství. Výbor České asociace pedagogického výzkumu, 2011.
  4. ŠKUBALOVÁ, Tereza. Problémový žák – žák s problémem? Sonda do prekonceptů studujících učitelství. In X. česko-slovenská konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku „Kvalitativní výzkum a vzdělávání“. 2011. ISBN 978-80-86620-30-5.
  5. ŠKUBALOVÁ, Tereza. Problémový žák – žák s problémem? Sonda do prekonceptů studujících učitelství. In X. česko-slovenská konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku „Kvalitativní výzkum a vzdělávání“. 2011.
  6. ŠKUBALOVÁ, Tereza. Problémový žák - žák s problémem? Sonda do sociálních reprezentací studujících učitelství. In Šucha, M., Charvát, M., & Řehan, V. Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku X. Vybrané aspekty teorie a praxe. Olomouc: Univerzita Palackého, 2011, s. 208-215. ISBN 978-80-244-2906-9.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 7. 2024 15:17