Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2020

 1. BOČKOVÁ LOUDOVÁ, Kateřina and Simone SUMELIDU. Jak se naučit novořecky: příručky pro výuku novořečtiny v České republice (How To Learn Modern Greek: textbooks for teaching Modern Greek in the Czech Republic). In Mezinárodní den řeckého jazyka pod záštitou Katedry klasickej a semitskej filológie FF Univerzity Komenského v Bratislavě, Slovenskej spoločnosti novogréckych štúdií a Velvyslanectva Helénskej republiky v SR. 2020.
 2. 2019

 3. DOSTÁLOVÁ, Růžena, Aikaterini FRANC, Simone SUMELIDU and Kateřina BOČKOVÁ LOUDOVÁ. Základní kurz novořeckého jazyka. Třetí, přepracované a doplněné vydání (Modern Greek : Basic Course. Third, revised and expanded edition). Brno: Tribun EU, 2019. 526 pp. ISBN 978-80-263-1478-3.
 4. 2015

 5. KULHÁNKOVÁ, Markéta and Simone SUMELIDU. Úvod do studia novořečtiny (Introduction to the Modern Greek Studies). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 138 pp. ISBN 978-80-210-7840-6.
 6. KULHÁNKOVÁ, Markéta and Simone SUMELIDU. Úvod do studia novořečtiny (Introduction to the Modern Greek Studies). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. Elportál. ISBN 978-80-210-7989-2.
 7. KULHÁNKOVÁ, Markéta and Simone SUMELIDU. Úvod do studia novořečtiny (Introduction to the Modern Greek Studies). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. Elportál. ISBN 978-80-210-7840-6.
 8. 2008

 9. SUMELIDU, Simone. I theoria elenchou stin elliniki glossologia (The theory of control in Greek linguistics). In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada klasická N, Graeco-Latina Brunensia 13, 1. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 113 - 125. ISBN 978-80-210-4705-1.
 10. 2007

 11. SUMELIDU, Simone. Domes elenchou sta Nea Ellinika (Control structures in Czech language). In Přednášky české společnosti novořeckých studií 7. 1. vydání. Brno: Česká společnost novořeckých studií, 2007. p. 89 - 100.
 12. 2006

 13. SUMELIDU, Simone. Comparison of valency in Modern Greek and Czech languages. In Laetae Segetes. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 193 - 196. ISBN 80-210-4069-6.
Display details
Displayed: 6/10/2022 18:44