Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2011

  1. CHYTRÝ, Milan, Kateřina ŠUMBEROVÁ, Petra HÁJKOVÁ, Michal HÁJEK, Zdeňka HROUDOVÁ, Jana NAVRÁTILOVÁ, Martina ČTVRTLÍKOVÁ, Jiří SÁDLO, Zdeňka LOSOSOVÁ, Richard HRIVNÁK, Jaroslav RYDLO, Helena OŤAHEĽOVÁ, Petr BAUER, Petra HANÁKOVÁ, Libor EKRT, Ester EKRTOVÁ, Dana MICHALCOVÁ, Kristýna ŽÁKOVÁ, Jiří DANIHELKA, Štěpánka KRÁLOVÁ, Katrin KARIMOVÁ, Lubomír TICHÝ, Ondřej HÁJEK a Martin KOČÍ. Vegetace České republiky 3. Vodní a mokřadní vegetace. Praha: Academia, 2011. 828 s. ISBN 978-80-200-1918-9.
  2. 2009

  3. CHYTRÝ, Milan, Deana LÁNÍKOVÁ, Zdeňka LOSOSOVÁ, Jiří SÁDLO, Zdenka OTÝPKOVÁ, Martin KOČÍ, Petr PETŘÍK, Kateřina ŠUMBEROVÁ, Zdenka NEUHÄUSLOVÁ, Petra HÁJKOVÁ, Michal HÁJEK, Štěpánka KRÁLOVÁ, Katrin KARIMOVÁ, Jiří DANIHELKA, Lubomír TICHÝ, Dana MICHALCOVÁ, Ondřej HÁJEK a Klára KUBOŠOVÁ. Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Praha: Academia, 2009. 520 s. Vegetace České republiky 2. ISBN 978-80-200-1769-7.
  4. 2007

  5. CHYTRÝ, Milan, Martin KOČÍ, Kateřina ŠUMBEROVÁ, Jiří SÁDLO, František KRAHULEC, Petra HÁJKOVÁ, Michal HÁJEK, Aleš HOFMANN, Denisa BLAŽKOVÁ, Tomáš KUČERA, Jan NOVÁK, Marcela ŘEZNÍČKOVÁ, Tomáš ČERNÝ, Handrij HÄRTEL, Deana SIMONOVÁ, Lubomír TICHÝ, Ilona KNOLLOVÁ, Zdenka OTÝPKOVÁ, Jiří DANIHELKA, Ondřej HÁJEK, Klára KUBOŠOVÁ, Katrin KARIMOVÁ a Jiří ROZEHNAL. Vegetace České republiky 1. Travinná a keříčková společenstva. Praha: Academia, 2007. 526 s. ISBN 978-80-200-1462-7.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 16. 9. 2021 22:50