Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2017

 1. HUSER, Martin, Petr JANKŮ, Robert HUDEČEK, Zuzana ZBOŽÍNKOVÁ, Miroslav BURSA, Vít UNZEITIG a Pavel VENTRUBA. Pelvic floor dysfunction after vaginal and cesarean delivery among singleton primiparas. International Journal of Gynecology & Obstetrics. Clare: Elsevier Ireland Ltd., 2017, roč. 137, č. 2, s. 170-173. ISSN 0020-7292. doi:10.1002/ijgo.12116.
 2. 2015

 3. HRUBAN, Lukáš, Petr JANKŮ, Jiří SPILKA, Václav CHUDÁČEK, Michal BURŠA, Michal HUPTYCH, Adam HUDEC, Marian KACEROVSKÝ, Michal KOUCKÝ, Lenka LHOTSKÁ, Martin PROCHÁZKA, Vlado KOREČKO, Ondřej ŠIMETKA a Vít UNZEITIG. CTG intrapartum recording – agreement of expert obstetricians. In 2nd European Congress on Intrapartum Care, Porto, 21.5 – 23.5.2015. 2015.
 4. 2013

 5. BITZER, Johannes, Vladimir CUPANIK, Tomas FAIT, Kristina GEMZELL-DANIELSSON, Paul GROB, Bjorn J ODDENS, Leszek PAWELCZYK a Vít UNZEITIG. Factors influencing women's selection of combined hormonal contraceptive methods after counselling in 11 countries: Results from a subanalysis of the CHOICE study. The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care. London: Informa Healthcare, 2013, roč. 18, č. 5, s. 372-380. ISSN 1362-5187. doi:10.3109/13625187.2013.819077.
 6. 2012

 7. WEISSENBACHER, Ernst Rainer, Gilbert DONDERS, Vít UNZEITIG, Begona Martinez DE TEJADA, Stefan GERBER, Michael HALASKA a Jiri SPACEK. A Comparison of Dequalinium Chloride Vaginal Tablets (Fluomizin (R)) and Clindamycin Vaginal Cream in the Treatment of Bacterial Vaginosis: A Single-Blind, Randomized Clinical Trial of Efficacy and Safety. Gynecologic and Obstetric Investigation. Basel: S. Karger AG, 2012, roč. 73, č. 1, s. 8-15. ISSN 0378-7346. doi:10.1159/000332398.
 8. UNZEITIG, Vít. člen oborové komise gynekologie a porodnictví GA MZ ČR. Grantová agentura MZ ČR, 2012.
 9. UNZEITIG, Vít, P. ČEPICKÝ, V. DVOŘÁK, T. FAIT, O. HLAVÁČKOVÁ, P. KŘEPELKA, M. KUDĚLKA, D. MAKALOVÁ, V. MULAČ, M. NOVOTNÁ, J. NOVÝ a R. UZEL. Doporučení k předpisu kombinované hormonální antikoncepce. Česká gynekologie. Praha, 2012, roč. 77, č. 6, s. 597-601. ISSN 1210-7832.
 10. UNZEITIG, Vít, J. KESTŘÁNEK a J. ŠPAČEK. Podání transfer-faktoru (IMUNOR) u žen s chronickým vulvovaginálním diskomfortem: výsledky klinické studie. Praktická gynekologie. 2012, roč. 16, č. 1, s. 3-6. ISSN 1211-6645.
 11. SZETEI, M., Ivo BOREK, Vít UNZEITIG a V. MARČEK. Výskyt infekce u novorozenců SAG pozitivních matek v závislosti na peripartální antibiotické profylaxii a způsobu porodu. Česká gynekologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, roč. 77, č. 6, s. 492-497. ISSN 1210-7832.
 12. SZETEI, Martin, Ivo BOREK, Vít UNZEITIG a Vladimír MARČEK. Výskyt infekce u novorozenců SAG pozitivních matek v závislosti na peripartální antibiotické profylaxii a způsobu porodu. Česká gynekologie. Mladá fronta a.s., 2012, roč. 77, č. 6, s. 492-497. ISSN 0570-8966.
 13. UNZEITIG, Vít, Alexandra STARÁ, Jiří DVOŘÁK a Jan NOVÝ. Využití kvasinkového lyofilizátu CANDIVAC cps. u žen s rekurentní vulvovaginální kandidózou: výsledky klinické studie. Praktická gynekologie. 2012, roč. 16, 2-4, s. 71-74. ISSN 1211-6645.
 14. UNZEITIG, Vít. Zásady dispenzární péče ve fyziologickém těhotenství. Česká gynekologie. Praha: ČGPS, 2012, roč. 77, č. 3, s. 265-266. ISSN 1210-7832.
 15. 2011

 16. GREGOROVÁ, Pavlína, Petr WEISS, Vít UNZEITIG a David CIBULA. Contraceptive behaviour of Czech and Romanian women: comparison of representative national samples. EUROPEAN JOURNAL OF OBSTETRICS & GYNECOLOGY AND REPRODUCTIVE BIOLOGY. 2011, roč. 154, č. 2, s. 163-166. ISSN 0301-2115. doi:10.1016/j.ejogrb.2010.08.023.
 17. ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ, Jiří VORLÍČEK, Zuzana ADAMOVÁ, Jaroslav BAČOVSKÝ, Viera BAJČIOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Jan BLATNÝ, Tomáš BÜCHLER, Igor CRHA, Aleš ČERMÁK, Hana DOLEŽELOVÁ, Ladislav DUŠEK, Karel DVOŘÁK, Pavel FABIAN, Vuk FAIT, Antonín FASSMANN, Jindřich FIALA, Lukáš FIALA, Jindřich FÍNEK, Lenka FORETOVÁ, Radim GROSMAN, Jana HALÁMKOVÁ, Miroslav HEŘMAN, Martin HUSER, Ludmila HYNKOVÁ, Richard CHALOUPKA, Libuše KALVODOVÁ, Igor KISS, Iva KOCMANOVÁ, Martin KOMENDA, Jana KOPTÍKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk KRÁL, Eva LÉTALOVÁ, Milan MACHÁLKA, Josef MALIŠ, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Jiří MAYER, Vojtěch MORNSTEIN, Mojmír MOULIS, Jan MUŽÍK, Miroslav MYSLIVEČEK, Milan NAVRÁTIL, Tomáš NEBESKÝ, Miroslav NEČAS, Rudolf NENUTIL, Jiří NEUBAUER, Martin ONDRÁK, Zdeněk PAVELKA, Miroslav PENKA, Vojtěch PEŘINA, Katarína PETRÁKOVÁ, Petr POKORNÝ, Luděk POUR, Jiří PRÁŠEK, Zdeněk RÁČIL, Martin REPKO, Zdeněk ŘEHÁK, Jiří SCHOVANEC, Ondřej SLÁMA, Petr SMÍŠEK, Jan STARÝ, Petr SZTURZ, Marek SVOBODA, Vlastimil ŠČUDLA, Roman ŠEFR, Pavel ŠEVČÍK, Pavel ŠLAMPA, Lenka ŠMARDOVÁ, Jiří ŠNAJDAUF, Jaroslav ŠTĚRBA, Michal TICHÝ, Jiří TOMÁŠEK, Miroslav TOMIŠKA, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Vít UNZEITIG, Jiří VANÍČEK, Vladimír VAŠKŮ, Rostislav VYZULA, Barbora WEINBERGEROVÁ, Marie ZÍTKOVÁ a Karel ZITTERBART. Obecná onkologie. První vydání. Praha: Galén, 2011. 394 s. ISBN 978-80-7262-715-8.
 18. 2009

 19. GREGOROVÁ, Pavlína, Petr WEISS, Vít UNZEITIG a David CIBULA. Antikoncepční chování rumunských žen. Výsledky reprezentativního výzkumu. Sexuológia. Bratislava: Slovenská lekárska spoločnosť, 2009, roč. 9, č. 2, s. 36-43. ISSN 1335-8820.
 20. JUSTINOVÁ, Jana, Petr WEISS, Vít UNZEITIG a David CIBULA. Informovanost českých a rumunských žen o problematice pohlavně přenosných nemocí: Výsledky reprezentativních výzkumů. Česká gynekologie. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2009, roč. 74, č. 3, s. 240-244. ISSN 1210-7832.
 21. HOLLÁ, Kateřina, Petr WEISS, Vít UNZEITIG a David CIBULA. Interrupční chování a postoje k umělému přerušení těhotenství u českých žen: Výsledky národního výzkumu. Česká gynekologie. Praha: česká lékařská společnost JEP, 2009, roč. 74, č. 2, s. 92-96. ISSN 1210-7832.
 22. HOLLÁ, Kateřina, Petr WEISS, Vít UNZEITIG a David CIBULA. Interrupční chování a postoje k umělému přerušení těhotenství u rumunských žen: Výsledky národního výzkumu. Sexuológia. Bratislava: Slovenská lekárska spoločnosť, 2009, roč. 9, č. 1, s. 32-37. ISSN 1335-8820.
 23. UNZEITIG, Vít. Léčiva používaná v porodnictví a k terapii některých gynekologických nemocí. In Remedia Compendium. čtvrté. Praha: Panax, 2009. s. 547-557. ISBN 978-80-902806-4-9.
 24. JANKŮ, Petr, Karel JANKŮ a Vít UNZEITIG. Preeklampsie z hlediska mezioborové spolupráce. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2009, roč. 55, č. 12, s. 1159-1166. ISSN 0042-773X.
 25. JANKŮ, Petr, Karel JANKŮ a Vít UNZEITIG. Preeklampsie z hlediska mezioborové spolupráce. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2009, roč. 55, č. 12, s. 1159-1166. ISSN 0042-773X.
 26. JANKŮ, Petr, Karel JANKŮ a Vít UNZEITIG. Preeklampsie z hlediska mezioborové spolupráce. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2009, roč. 55, č. 12, s. 1159-1166. ISSN 0042-773X.
 27. FRONTEIRA, Ines, Miguel OLIVEIRA DA SILVA, Vít UNZEITIG, Helle KARRO a Marleen TEMMERMAN. Sexual and reproductive health of adolescents in Belgium, the Czech Republic, Estonia and Portugal. The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care. London: Informa Healthcare, 2009, roč. 14, č. 3, s. 215-220. ISSN 1362-5187. doi:10.1080/13625180902894524.
 28. UNZEITIG, Vít. Vulvovaginální diskomfort. In Almanach ambulantní gynekologie. první. Praha: Maxdorf, 2009. s. 84-90. Jesenius. ISBN 978-80-7345-191-2.
 29. 2008

 30. JANKŮ, Petr, Lukáš HRUBAN, Michael DOUBEK, Radan DOUBEK a Vít UNZEITIG. Importance of some lymphocyte subpopulations and markers of thrombocyte activation in preeclampsia and gestational hypertension. In International Proceedinngs. XXI European congres of Perinatal Medicine, 10-13 September, 2008, Istanbul Turkey. Medimond, 2008. 4 s.
 31. JANKŮ, Petr, Lukáš HRUBAN, Michael DOUBEK, Radan DOUBEK a Vít UNZEITIG. Importance of some lymphocyte subpopulations and markers of thrombocyte activation in preeclampsia and gestational hypertension. The Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine. Taylor and Francis, 2008, roč. 21, Suppl.1, s. 271. ISSN 1476-7058.
 32. JANKŮ, Petr, Lukáš HRUBAN, Michael DOUBEK, Radan DOUBEK, Vít UNZEITIG a Petr KACHLÍK. Importance of Some Lymphocyte Subpopulations and Markers of Thrombocyte Activation in Preeclampsia and Gestational Hypertension. In Sen, C. PROCEEDINGS OF THE XXI EUROPEAN CONGRESS OF PERINATAL MEDICINE. 1. vyd. 40128 BOLOGNA: MEDIMOND S R L, 2008. s. 195-198. ISBN 978-88-7587-482-7.
 33. JUSTINOVÁ, Jana, Petr WEISS, David CIBULA a Vít UNZEITIG. Informovanost rumunských žen o sexuálně přenosných chorobách - výsledky reprezentativního výzkumu. Sexuológia. Bratislava: Slovenská lekárska spoločnosť, 2008, roč. 8, č. 2, s. 47-50. ISSN 1335-8820.
 34. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Zuzana DOSTÁLOVÁ, Kateřina KAŇKOVÁ, Petr BIENERT, Anna VAŠKŮ a Vít UNZEITIG. Is there any link between severe pre-eclampsia and defined polymorphisms in leptin and adiponectin genes? The Journal of Obstetrics and Gynaecology Research. Japonsko: IngentaConnect, 2008, roč. 2008, XX, s. XXX, 8 s. ISSN 1341-8076.
 35. UNZEITIG, Vít. Nuvaring - přehled studií. Moderní gynekologie a porodnictví. Praha: Levret s.r.o., 2008, roč. 17, č. 3, s. 371-381. ISSN 1211-1058.
 36. GISSLER, Mika, Katri HANNIKAINEN-INGMAN, Serena DONATI, Albrecht JAHN, Miguel OLIVEIRA DA SILVA a Vít UNZEITIG. The feasibility of European reproductive health indicators. The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care. London: Informa Healthcare, 2008, roč. 13/2008, č. 4, 11 s. ISSN 1362-5187.
 37. UNZEITIG, Vít. Vaginální ekosystém a poruchy jeho rovnováhy. Lékařské listy, příloha ZDN. Praha: Mladá fronta, 2008, č. 9, s. 10-15. ISSN 0044-1996.
 38. UNZEITIG, Vít. Záněty. In Gynekologie. 2. dop. přeprac. vyd. Praha: Galén, 2008. s. 130-141. ISBN 978-80-7262-501-7.
 39. 2007

 40. UNZEITIG, Vít. Bakteriologie pochvy u uživatelek menstruačních vložek a tamponů. Česká gynekologie. Praha, 2007, roč. 72, č. 6, s. 416-419. ISSN 1210-7832.
 41. UNZEITIG, Vít. Prevence vulvovaginální kandidózy u žen při systémovém podání antibiotik. Medicína po promoci. Praha, 2007, roč. 8, č. 6, s. 78-79. ISSN 1212-9445.
 42. 2006

 43. DOSTÁLOVÁ, Zuzana, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Anna VAŠKŮ, Romana GERYCHOVÁ a Vít UNZEITIG. Inzerčně deleční polymorfimus v genu pro angiotensin konvertující enzym ID ACE u těhotných žen s gestačním diabetem. Česká Gynekologie. Praha: Česká gynekologická společnost, 2006, roč. 71/2006, č. 05, s. 369-373, 4 s. ISSN 1210-7832.
 44. HUDEČEK, Robert, Pavel VENTRUBA, Vít UNZEITIG, Eva RAČANSKÁ a Jana ŠARMANOVÁ. Ovarian hyperstimulation syndrome development in assisted reproduction treatment – risk factors analysis using data mining. Scripta medica. Brno: LF MU, 2006, roč. 2006, č. 6, s. 329-340, 11 s. ISSN 1211-3395.
 45. 2005

 46. DOSTÁLOVÁ, Zuzana, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Anna VAŠKŮ, Romana GERYCHOVÁ a Vít UNZEITIG. Asociace inzerčně-delečního polymorfismu v genu pro angiotenzin-konvertující enzym (ID ACE) s gestačním diabetem. In Praktická Gynekologie. Brno: Sdružení soukromých gynekologů ČR, 2005. s. 15-16, 1 s.
 47. UNZEITIG, Vít. Contraception for the premenopausal women. In Contraception and Family Planning. London: Elsevier, 2005. s. 143-153, 206 s. European Practice in Gynaecology and Obstetrics.
 48. ČEPICKÝ, Pavel, Karel DVOŘÁK, Vladimír DVOŘÁK, Jaroslav FEYEREISL, M HALAŠKA, O HLAVÁČKOVÁ, Zdeněk HOLUB, Petr JANKŮ, David KUŽEL, Z LÍBALOVÁ, J MAŠATA, R PESCHOUT, L ROB, A STARÁ a Vít UNZEITIG. Doporučení k diagnostice a terapii vulvovaginitid. Aktualizace 2005. Česká gynekologie. Praha: ČLS JEP, 2005, roč. 70, č. 6, s. 465-468. ISSN 1210-7832.
 49. UNZEITIG, Vít. Konference Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP. 2005.
 50. DOSTÁLOVÁ, Zuzana, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Petr BIENERT, Anna VAŠKŮ a Vít UNZEITIG. Nepřítomnost sekvenčních změn v HIF-responzivním elementu promotoru leptinového genu u českých žen s hypotrofií plodu. Praktická Gynekologie. Brno: Sdružení soukromých gynekologů ČR, 2005, roč. 3/2005, č. 3, s. 6-9. ISSN 1211-6645.
 51. 2004

 52. UNZEITIG, Vít, Leopold POSPÍŠIL, Hana ŠTROBLOVÁ a Martin HUSER. Evidence of Antibodies against the Chlamydial Protein (cHSP60) in Women from in Vitro Fertilization Program. Česká gynekologie. Praha: ČLS JEP, 2004, roč. 69, č. 4, s. 253-257. ISSN 1210-7832.
 53. UNZEITIG, Vít, Zdeněk VĚŽNÍK, Leopold POSPÍŠIL a Drahomíra ŠVECOVÁ. Chlamydiae in the ejaculate: their influence on the quality and morphology of spem. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. Stokholm, 2004, roč. 83, č. 5, s. 656-660.
 54. UNZEITIG, Vít, Martin HUSER, Hana ŠTROBLOVÁ, Zdeněk VĚŽNÍK a Leopold POSPÍŠIL. Infekce Clamydophila pneumoniae jako příčina neplodnosti žen tubárního původu? Česká gynekologie. Praha: JLS JEP, 2004, roč. 69, č. 5, s. 347-351. ISSN 1210-7832.
 55. DOSTÁLOVÁ, Zuzana, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Petr BIENERT, Anna VAŠKŮ a Vít UNZEITIG. Nepřítomnost sekvenčních změn v HIF-responzivním elementu promotoru leptinového genu u českých žen s hypotrofií plodu. In Praktická Gynekologie. Brno: Sdružení soukromých gynekologů ČR, 2004. s. 21-21.
 56. ZWINGER, Antonín, Jiří JELÍNEK, Pavel VENTRUBA a Vít UNZEITIG. Porodnictví. Praha: Galén, 2004. 532 s. Galén, 2004. ISBN 80-7262-257-9.
 57. 2002

 58. ČEPICKÝ, Pavel, J BOUDA, Karel DVOŘÁK, Vladimír DVOŘÁK, O HLAVÁČKOVÁ, Z HOLUB, Z HOŘEJŠÍ, Petr JANKŮ, I MIŠINGER, D KUŽEL, Lukáš ROB, A STARÁ a Vít UNZEITIG. Doporučení k diagnostice a terapii vulvovaginitidy. Česká gynekologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2002, roč. 57, č. 2, s. 97-100. ISSN 1210-7832.
 59. ROZTOČIL, Aleš, Martin KUČERA, Petr ZAKOPAL, Petr JANKŮ, Vít UNZEITIG a Pavel VENTRUBA. The Impact of ST analysis on the Diagnosis of an Accute Intrapartum Fetal Hypoxia in Patients with Chronic Hypertension and Preeclampsia. A Pilot Study. Hypertension in pregnancy. Taylor and Francis, 2002, roč. 21, Suppl. 1. ISSN 1064-1955.
 60. JANKŮ, Petr, Vít UNZEITIG a Tomáš BURNOG. Velocimetry of uterine artery and levels of CAM 1, VCAM 1 as predictors of preeclampsia in the first and second trimester of pregnancy. In The proceedings of the 33. International Congress of pathofysiology of pregnancy. Cluj, Romania, 2002.
 61. JANKŮ, Petr, Vít UNZEITIG, Karel JANKŮ, Marie DRÁBKOVÁ, Jiří PASEKA, Hana VAJCÍKOVÁ a Tomáš BURNOG. Velocitometrie a. uterina a markery endoteliálního poškození v predikci preeklampsie v I. polovině gravidity. 2002. 76 s.
 62. 2001

 63. POSPÍŠIL, Leopold, Radek BUČEK, Ivana DIBLÍKOVÁ, Marie DRAŽĎÁKOVÁ, Zdena MEDKOVÁ, Miroslav PEJČOCH, Alena POSPÍŠILOVÁ, Zdeňka PROSKOVÁ, Vít UNZEITIG, Zdeněk VĚŽNÍK a Zdeněk ZRALÝ. Ergebnise nichinvasiver Tests zum Nachweis genitaler Chlamydiose bei Heranwachsenden in der Stadt Brno, Tschechische Republik. Journal für Fertilität und Reproduktion. Rakousko, Gablitz, 2001, č. 2, s. 23-26. ISSN 1019-066X.
 64. UNZEITIG, Vít a Petr JANKŮ. Hypertenze v těhotenství. Moderní gynekologie a porodnictví. Praha, 2001, roč. 10, č. 1, s. 17-27. ISSN 1211-1058.
 65. JURAJDA, Michal, Kateřina KAŇKOVÁ, Jan MUŽÍK, Vít UNZEITIG, Marie DRÁBKOVÁ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Jiří VÁCHA. Lack of an Association of a Single Nucleotide Polymorphism in the Promoter of the Matrix Metalloproteinase-1 Gene in Czech Women with Pregnancy-Induced Hypertension. Gynecologic and Obstetric Investigation. Basel: S. Karger AG, 2001, roč. 52, č. 2, s. 124-127. ISSN 0378-7346.
 66. HRAZDILOVÁ, Olga, Vít UNZEITIG, Vladimír ZNOJIL, Lydie IZAKOVIČOVÁ-HOLLÁ, Petr JANKŮ a Anna VAŠKŮ. Relationship of age and the body mass index to selected hypertensive complications in pregnancy. International Journal of Gynecology and Obstetrics. Amsterodam: Elsevier, 2001, roč. 75, č. 2, s. 165-169. ISSN 0020-7292.
 67. VOTAVA, Miroslav, Renata TEJKALOVÁ, Marie DRÁBKOVÁ, Vít UNZEITIG a Ilja BRAVENY. Use of GBS media for rapid detection of group B streptococci in vaginal and rectal swabs from women in labor. Europ. J. Clin. Microbiol. Infect. Dis. Heidelberg: Springer-Verlag, 2001, roč. 20, č. 2, s. 120-122. ISSN 0934-9723.
 68. ROZTOČIL, Aleš a Vít UNZEITIG. Vedení porodu u pacientek se dvěma císařskými řezy v anamnéze. Česká gynekologie. Praha: ČLS JEP, 2001, roč. 66, Suppl. 1, s. 29-31. ISSN 1210-7832.
 69. JANKŮ, Petr, Vít UNZEITIG, Tomáš BURNOG, Marie DRÁBKOVÁ, Karel JANKŮ a Martin KUČERA. Velocimetry of uterine artery and levels of CAM - 1, VCAM - 1 as predictors of preeclampsia in the first and second trimester of pregnancy. In The proceedings of the 33. International Congress of Pathofysiology of pregnancy. Romania, 2001. s. 57-59.
 70. 2000

 71. PASEKA, Jiří, Vít UNZEITIG, Alena BULIKOVÁ, Igor CRHA a M. MATYSKOVA. Cost-effectivness of factor V Leiden screening among oral contraceptive users. In Contraceptive Choices and Ralities. Londýn: European Society of Contraception, 2000. s. 79-82. ISBN 1-85070-067-2.
 72. MIKLICA, Jan, Vít UNZEITIG a Hana VAJCIKOVÁ. Deficit placentární steroidní sulfatázy. Slovenská Gynekologie a Porodnictví. Slovenská republika, 2000, roč. 2000, č. 7, s. 15-16. ISSN 1335-0862.
 73. BURNOG, Tomáš, Marie DRÁBKOVÁ, Petr JANKŮ a Vít UNZEITIG. Doppler flow in the uterine artery as a predictor of preterm delivery. Prenatal and Neonatal Medicine. 2000, roč. 5, s. 97.
 74. UNZEITIG, Vít, L. POSPIŠIL a M. PAJCOCH. Genital Chlamidia trachomatis infections in the Czech Republic. In Chlamidia trachomatis infections in Eastern Europe. Uppsala, Švédsko: Uppsala University, Institute of Medical Sciences, Unit of Clinical Bacteriology,, 2000. s. 28-31. ISBN 9986-9320-1-7.
 75. BURNOG, Tomáš, Petr JANKŮ, Marie DRÁBKOVÁ a Vít UNZEITIG. Je možné využití průtoku v a. uterina během I. UZ screeningu k predikci předčasného porodu? In Sborník abstrakt VII. mezinárodního sjezdu SGPS SLS Bratislava, Slovensko. Bratislava, Slovensko. 2000.
 76. BURNOG, Tomáš, Marie DRÁBKOVÁ, Petr JANKŮ a Vít UNZEITIG. Je možné využití průtoku v a. uterina během prvního ultrazvukového screeningu k predikci předčasného porodu ? Praktická gynekologie. Brno: Medica Publishing and Consulting, s.r.o., 2000, roč. 5, č. 1, s. 15. ISSN 1211-6645.
 77. KAŇKOVÁ, Kateřina, Petr BENEŠ, Vít UNZEITIG, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Vladimír ZNOJIL a Jiří VÁCHA. Lack of association between pregnancy-induced hypertension and familial thrombophilia in a Czech population. Prenat Neonat Med. United Kingdom: The Parthenon Publishing Group, 2000, roč. 5, č. 4, s. 223-229. ISSN 1359-8635.
 78. UNZEITIG, Vít. Poševní prostředí a jeho nejčastější poruchy. Causa subita. Praha: I.P.M. vydavatelství, 2000, roč. 3, č. 1, s. 21. ISSN 1212-0197.
 79. ROZTOČIL, Aleš, Jan MIKLICA, Vít UNZEITIG, Martin KUČERA a Pavel VENTRUBA. The impact of intrapartum foetal pulse oxymetri on lowering Caesarean section rate. Prenatal and Neonatal Medicine. 2000, roč. 2000, č. 5, s. 43.
 80. CHOVANEC, Josef. Toxicita chemoterapie karcinomu prsu ve spektru změn menstruačního cyklu. 2000. 5 s. Česká gynekologie, 65, 2000, s. 48 - 52.
 81. JANKŮ, Petr, Vít UNZEITIG, Tomáš BURNOG, Marie DRÁBKOVÁ, Karel JANKŮ a Jiří PASEKA. Velocimetry of a. uterina and markers of endothelial damage in prediction of preeclampsia in the first half of pregnancy. In Book of abstracts of XVI. FIGO congress. Washington, USA, 2000. s. 26.
 82. 1999

 83. BURNOG, Tomáš, Petr JANKŮ, Marie DRÁBKOVÁ a Vít UNZEITIG. Fetal redistribution of blood flow in renal and umbilical arteries with correlation to the brain flow in growth retarded fetuses. European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology. Elsevier, 1999, roč. 86, Suppl, s. 93. ISSN 0301-2115.
 84. UNZEITIG, Vít. Sexually Transmitted Diseases and Contraception. In Controversies In Obstetrics, Gynecology & Infertility. 1999. vyd. Bologna: Monduzzi, 1999. s. 149-151.
 85. ROZTOČIL, Aleš, Jan MIKLICA, Vít UNZEITIG a Pavel VENTRUBA. The impact of the O2 inpiration on foetal SpO2 values during 1st and 2nd stages of labour in non-risk deliveries. In In: Monduzzi (Edit.): 4th world congress of perinatal medicine. 1999. vyd. Bienos Aires: Monduzzi, 1999. s. 18-22.
 86. 1998

 87. PASEKA, Jiří a Vít UNZEITIG. Defekty inhibitorů koagulace areálné riziko tromboembolie u uživatelek hormonální antikoncepce. Praktická gynekologie. 1998, roč. 1998, č. 3, s. 6-10. ISSN 1211-6645.
 88. BELKOV, Atanas-Ivan, Pavel VENTRUBA a Vít UNZEITIG. Frekvence, indikace a výsledky císařských řezů na I. GPK v Brně v letech 1930 - 1996. Praktická gynekologie. Brno: Medica Publishing, 1998, roč. 1998, č. 3, s. 42-45. ISSN 1211-6645.
 89. BELKOV, Ivan A., Pavel VENTRUBA a Vít UNZEITIG. Frekvence, indikace a výsledky císařských řezů na I. gynek. - porod. klinice v Brně v letech 1930 - 1996. Praktická gynekologie. 1998, roč. 1998, č. 3, s. 42-45. ISSN 1211-6645.
 90. PASEKA, Jiří, Vít UNZEITIG a Igor CRHA. Hormonální antikoncepce a tromboembolická nemoc. II. Patofyziologický podklad. Česká gynekologie. 1998, roč. 63, č. 4, s. 330-334. ISSN 1210-7832.
 91. UNZEITIG, Vít a Jiří PASEKA. Chorioamnionitis and preterm delivery. In In: Cosmi, E. (Edit.): Labor and delivery. New York: Partheon Publishing, 1998. s. 135-139. ISBN 1- 85070-973-4.
 92. DRÁBKOVÁ, Marie a Vít UNZEITIG. Možnosti indukce zrání plic plodu u předčasného porodu. Praktická gynekologie. 1998, roč. 1998, č. 2, s. 55-57. ISSN 1211-6645.
 93. HUDEČEK, Robert, Pavel VENTRUBA, Vít UNZEITIG a Igor CRHA. Počítačový software v gynekologii a porodnictví. Praktická gynekologie. 1998, roč. 1998, č. 1, s. 66-69. ISSN 1211-6645.
 94. LINHART, Karel a Vít UNZEITIG. Rozhovor s MUDr. Oldřichem Šípkem, emeritním gynekologem Fakultní porodnice v Brně u příležitosti jeho 85. narozenin. Univerzitní noviny, List Masarykovy univerzity a Nadace Universitas Masarykiana. Brno: Nadace MU, 1998, roč. 5, č. 2, s. 49-50. ISSN 1211-6866.
 95. UNZEITIG, Vít a Karel JANKŮ. Suffering from Congenital Cardiopathies. Cor Vasa. 1998, roč. 1998, č. 40, s. 203-204. ISSN 0010-9650.
 96. ROZTOČIL, Aleš, Vladimíra SIEGLOVÁ a Vít UNZEITIG. The place of foetal pulse oximetry in lowering c section rate. Fetal Diagn. 1998, roč. 1998, č. 13, s. 122-123. ISSN 1015-3837.
 97. PASEKA, Jiří, Vít UNZEITIG a Igor CRHA. Vybrané poznatky z fyziologie a patofyziologie estrogen - gestagenní perorální kontracepce. Moderní gynekologie a porodnictví. 1998, roč. 1998, č. 7, s. 86-90. ISSN 1211-1058.
 98. UNZEITIG, Vít a Karel JANKŮ. Získané srdeční vady v těhotenství. Cor Vasa. 1998, roč. 1998, č. 40, s. 52. ISSN 0010-9650.
 99. 1997

 100. UNZEITIG, Vít. Bakteriálný profil predčasného porodu a jeho vývoj od roku 1989. In Predčasný porod. Bratislava: Slovak Academic Press, 1997. s. 41-44. ISBN 80-85665-71-9.
 101. BELKOV, Ivan, Vít UNZEITIG a Pavel VENTRUBA. Cesarean Section: frequency, indications and results covering the period 1930 - 1996. Acta Obstet. et Gynecol. Scand. 1997, roč. 76, č. 167, s. 99. ISSN 0300-8835.
 102. PASEKA, J. a Vít UNZEITIG. Hormonální antikoncepce a trombolitická nemoc. I. Epidemiologická data. Česká gynekologie. 1997, roč. 62, č. 2, s. 75-78. ISSN 1210-7832.
 103. UNZEITIG, Vít, Petr JANKŮ a Petr BUČEK. Intraamnial infection and Preterm Labor. In Recent Advances on the Pathophysiology of Pregnancy. Tokyo: Simul International, 1997. s. 305-308. 1. ISBN 4-88329-002-6.
 104. UNZEITIG, Vít. Moderní metody vedení porodu. In Výběrové přednášky z gynekologie a porodnictví. Brno: Masarykova univerzita, 1997. s. 84-85. 1997. ISBN 80-210-1690-6.
 105. BASSIRI, Mario, Petr Anders MARDH a Vít UNZEITIG. Multiplex AMPLICOR PCR Screening for Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae in Women Attending Non-Sexually Transmitted Disease Clinics. Journal of Clinical Microbiology. J. Clin. Microbiol., 1997, roč. 10, č. 10, s. 2556-2560. ISSN 0095-1137.
 106. PASEKA, J., Vít UNZEITIG a Z. SENEKLOVÁ. Problémy mladistvých na antikoncepční poradní lince. Česká gynekologie. 1997, roč. 62, suppl., s. 18-19. ISSN 1210-7832.
 107. UNZEITIG, Vít. Předčasný porod. In Výběrové přednášky z gynekologie a porodnictví. Brno: Masarykova univerzita, 1997. s. 86-88. 1997. ISBN 80-210-1690-6.
 108. UNZEITIG, Vít. Sexuálně přenosné infekce, gynekologické záněty. In výběrové přednášky z gynekologie a porodnictví. Brno: Masarykova univerzita, 1997. s. 89-96. 1997. ISBN 80-210-1690-6.
 109. PASEKA, Jiří a Vít UNZEITIG. The first year of contraceptive help line work - what did it bring? Acta Obstet. et Gynecol. Scand. 1997, roč. 76, č. 1, s. 21. ISSN 0300-8835.
 110. PASEKA, Jiří, Vít UNZEITIG a Z. ŠENEKLOVÁ. The first year of contraceptive help line work - what did it bring? Acta Obstet. et Gynecol. Scand. 1997, roč. 76, suppl.167, s. 72. ISSN 0300-8835.
 111. PASEKA, Jiří a Vít UNZEITIG. Trombogeneze a hormonální antikoncepce I: výsledky epidemiologických studií. Česká Gynekologie. 1997, roč. 62, č. 2, s. 75-78. ISSN 0374-6852.
 112. HUDEČEK, Robert, Jan NAGY a Vít UNZEITIG. Vliv spasmoanalgetik na dilataci děložní branky. Česká gynekologie. Praha, 1997, roč. 62, s. 11-14. ISSN 1210-7832.
 113. 1996

 114. CREATSAS, George a Vít UNZEITIG. A multicenter European survey of the attitudes to contraception in women at high risk or with established cardiovascular disease. Europ. J. of Contraception and Reprod. Health Care. 1996, roč. 1, č. 3, s. 267-273. ISSN 1362-5187.
 115. PASEKA, Jiří a Vít UNZEITIG. Antikoncepce v pozdějším reprodukčním věku. Česká gynekologie. 1996, roč. 61, č. 6, s. 360-364. ISSN 1210-7832.
 116. UNZEITIG, Vít. Confusing classifications of hypertension in pregnancy. In CIC Edizioni Internazionali. Roma, 1996. ISBN 88-7141-238-9.
 117. PASEKA, Jiří a Vít UNZEITIG. Early experience with the contraceptive help line. Europ. J. of Contraception and Reprod. Health Care. 1996, roč. 1, č. 2, s. 200. ISSN 1362-5187.
 118. UNZEITIG, Vít. Is chlamydia-screening possible at economically less privileged health care units? In Esculapio. Bologna, 1996. ISBN 88-86524-09-9.
 119. 1995

 120. JANKŮ, Karel, Vít UNZEITIG, K. JANKŮ a Aleš ROZTOČIL. Hypertenze v těhotenství - chaos v názvosloví ve světové literatuře. Česká gynekologie. 1995, roč. 60, č. 3, s. 149-153. ISSN 1210-7832.
 121. UNZEITIG, Vít a T. MARDEŠIC. K příspěvku J Zvěřiny: "Ke koncepci oboru gynekologie a porodnictví". Česká gynekologie. 1995, roč. 60, č. 1, s. 45. ISSN 1210-7832.
 122. PASEKA, Jiří a Vít UNZEITIG. Norplant - nová alternativa antikoncepce. Gynekolog. 1995, roč. 1995, č. 4, s. 175-179. ISSN 1210-1133.
 123. 1993

 124. SRP, B., Vít UNZEITIG a Karel JANKU. Doporučené závěry a opatření k snížení mateřské úmrtnosti v České republice. Česká gynekologie. 1993, roč. 58, č. 1, s. 69-75. ISSN 1210-7832.
 125. UNZEITIG, Vít a B. SRP. Infekce v gestaci v mateřské úmrtnosti České republiky. Česká Gynekologie. 1993, roč. 58, suppl., s. 28-30. ISSN 0374-6852.
 126. UNZEITIG, Vít. Macromiror complex (poli) v terapii kombinovaných vaginálních infekcí. Česká gynekologie. 1993, roč. 58, č. 1. ISSN 1210-7832.
 127. UNZEITIG, Vít, Vít UNZEITIG a R. BUČEK. Mikrobiální profil předčasného porodu. Česká gynekologie. 1993, roč. 58, č. 1. ISSN 1210-7832.
 128. UNZEITIG, Vít, R. BUČEK a J. NEZDAŘILOVÁ. Vaginální ekosystém v prevenci sexuálně přenosných nemocí. Česká gynekologie. 1993, roč. 58, č. 1. ISSN 1210-7832.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 26. 7. 2021 04:50