Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. HLAVŇA, Matej, Zdeněk MÁČKA a Jakub ZÁTHURECKÝ. Numerical Modeling of Potential Large Wood Entrainment in Rivers: Application of Hybrid Modeling in the Inter-Dam Reach of the Dyje River, Czechia. Water Resources Research. American Geophysical Union, 2024, roč. 60, č. 4, s. 1-20. ISSN 0043-1397. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1029/2023WR035145.
  2. BABEJ, Ján, Rostislav ČERVENKA, Jan KUTA, Karel BRABEC a Zdeněk MÁČKA. Organic and inorganic carbon storage in riparian zones of Central European rivers – A comparison of methods for their determination. Quaternary International. Elsevier Ltd, 2024, roč. 681, January 2024, s. 44-51. ISSN 1040-6182. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2023.12.008.

  2023

  1. MÁČKA, Zdeněk, Tomáš GALIA, Václav ŠKARPICH, Monika ŠULC MICHALKOVÁ a Lukas KREJČÍ. A method for assessment of sediment supply and transport hazard and risk in headwater catchments for management purposes. Environmental Earth Sciences. New York: Springer, 2023, roč. 82, č. 1, s. 1-11. ISSN 1866-6280. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s12665-022-10707-z.
  2. MÁČKA, Zdeněk, Régis BRAUCHER, Piotr MIGOŃ, Oľga BELOVA, Jaromír LEICHMANN, G. AUMAÎTRE, D. BOURLÈS a K. KEDDADOUCHE. Gneissic tors in the central European upland: Complex Late Pleistocene forms? Geomorphology. Elsevier, 2023, roč. 436, September, s. 1-16. ISSN 0169-555X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.geomorph.2023.108764.
  3. GALIA, Tomáš a Zdeněk MÁČKA. Living woody vegetation as a storage element for large wood in the channel. Science of the Total Environment. Amsterdam: Elsevier, 2023, roč. 892, September, s. 1-12. ISSN 0048-9697. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.164717.

  2022

  1. RUSNÁK, Miloš, Tomáš GOGA, Lukáš MICHALEJE, Monika ŠULC MICHALKOVÁ, Zdeněk MÁČKA, László BERTALAN a Anna KIDOVÁ. Remote Sensing of Riparian Ecosystems. Remote Sensing. MDPI, 2022, roč. 14, č. 11, s. 1-32. ISSN 2072-4292. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3390/rs14112645.

  2020

  1. MÁČKA, Zdeněk, Ondřej KINC, Matej HLAVŇA, David HORTVÍK, Lukáš KREJČÍ, Jana MATULOVÁ, Pavel COUFAL a Pavel ZAHRADNÍČEK. Large wood load and transport in a flood-free period within an inter-dam reach: a decade of monitoring the Dyje River, Czech Republic. Earth Surface Processes and Landforms. Hoboken: Wiley, 2020, roč. 45, č. 14, s. 3540-3555. ISSN 0197-9337. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/esp.4985.
  2. JEŽKOVÁ, Jaroslava a Zdeněk MÁČKA. Vliv sedimentačního prostředí na magnetickou susceptibilitu přelivových sedimentů nivy Moravy ve Strážnickém Pomoraví. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. Brno: Masaryk University, Faculty of Science, Department of Geological Sciences, 2020, roč. 27, 1-2, s. 7-14. ISSN 1212-6209. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/GVMS2020-12323.

  2019

  1. ONDRÁČKOVÁ, Lenka a Zdeněk MÁČKA. Geomorphic (dis)connectivity in a middle-mountain context: Human interventions in the landscape modify catchment-scale sediment cascades. Area. Hoboken: Wiley, 2019, roč. 51, č. 1, s. 113-125. ISSN 0004-0894. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/area.12424.
  2. MATULOVÁ, Jana a Zdeněk MÁČKA. Říční dřevo v korytech vodních toků ve vybraných úsecích říční sítě povodí Moravy. In Rožnovský, J., Litschmann, T. Hospodaření s vodou v krajině. Praha: ČHMÚ, 2019, 19 s. ISBN 978-80-87577-88-2.
  3. ŠKARPICH, Václav, Tomáš GALIA, Stanislav RUMAN a Zdeněk MÁČKA. Variations in bar material grain-size and hydraulic conditions of managed and re-naturalized reaches of the gravel-bed Bečva River (Czech Republic). Science of the Total Environment. Amsterdam: Elsevier, 2019, roč. 649, February 2019, s. 672-685. ISSN 0048-9697. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.08.329.

  2018

  1. MÁČKA, Zdeněk, Jaroslava JEŽKOVÁ, Eva NOVÁKOVÁ a František KUDA. Geomorfologický sborník 16, Proceedings of the conference „State of geomorphological research in 2018“. 1. vyd. Ostrava, Brno: Ústav geoniky AV ČR v.v.i., Masarykova univerzita, 2018, 94 s. ISBN 978-80-86407-77-7.
  2. BABEJ, Ján, Zdeněk MÁČKA, Petr HALAS a Karel BRABEC. How the nutrient contents vary among habitats in gravel-bed rivers? In 18th Annual ČAG Conference - State of geomorphological research in 2018. 2018. ISBN 978-80-86407-77-7.
  3. MÁČKA, Zdeněk. Pohyb a bilance říčního dřeva ve vodních tocích. Životné prostredie : revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia. Slovenská akadémia vied, 2018, roč. 52, č. 2, s. 87-95. ISSN 0044-4863.
  4. ONDRUCH, Jakub, Zdeněk MÁČKA, Monika ŠULC MICHALKOVÁ, René PUTIŠKA, Martin KNOT, Petr HOLÍK, Jakub MIŘIJOVSKÝ a Marián JENČO. Response of channel dynamics to recent meander neck cut-off in a lowland meandering river with artificial training history: the Morava River, Czech Republic. Hydrological Sciences Journal. Taylor & Francis, 2018, roč. 63, č. 8, s. 1236-1254. ISSN 0262-6667. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/02626667.2018.1474218.
  5. MÁČKA, Zdeněk. Řeky na mapách. Památková péče na Moravě. Monumentorum Moraviae tutela. Brno: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, 2018, roč. 20, č. 2018, s. 72-80. ISSN 1214-5327.
  6. MÁČKA, Zdeněk. Stav geomorfologických výzkumů v roce 2018. 2018.

  2016

  1. MÁČKA, Zdeněk. Litovelské Pomoraví - Landscape around anastomosing river. In Pánek, T. - Hradecký, J. Landscapes and Landforms of the Czech Republic. Switzerland: Springer, 2016, s. 291-304. World Geomorphological Landscapes. ISBN 978-3-319-27536-9.
  2. ONDRÁČKOVÁ, Lenka a Zdeněk MÁČKA. Sediment flux conditions in the connective middle-mountain river basin – a case study of the Černá Opava River. Online. In Filip Hrbáček, Jakub Ondruch, Klára Ambrožová, Lenka Ondráčková, Daniel Nývlt. Students in Polar and Alpine Research Conference 2016. Brno: Muni Press, 2016, s. 35-36, 59 s. ISBN 978-80-210-8203-8. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.4703.8320.
  3. ONDRÁČKOVÁ, Lenka a Zdeněk MÁČKA. SEDIMENT FLUX CONDITIONS IN THE ČERNÁ OPAVA RIVER BASIN - AN ANALYSIS OF THE (DIS)CONECTIVITY OF THE FLUVIAL SYSTEM. In 16th Annual ČAG Conference - State of geomorphological research in 2016. 2016. ISBN 978-80-7464-825-0.
  4. MÁČKA, Zdeněk a Jaroslav KADLEC. Strážnické Pomoraví - Holocene evolution of a unique floodplain and aeolian landforms. In Pánek, T. - Hradecký, J. Landscapes and Landforms of the Czech Republic. Switzerland: Springer, 2016, s. 361-371. World Geomorphological Landscapes. ISBN 978-3-319-27536-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-27537-6.
  5. BABEJ, Ján, Zdeněk MÁČKA, Peter ONDREJKA a Pavla PETEROVÁ. Surface grain size variation within gravel bars – a case study of the River Opava, Czech Republic. Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria. 2016, roč. 39, č. 1, s. 3-12. ISSN 0391-9838. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4461/GFDQ.2016.39.1.

  2015

  1. BABEJ, Ján, Zdeněk MÁČKA, Karel BRABEC a Petr HALAS. Interactions between vegetation and fluvial forms in the Central European Rivers. In EUGEO conference. 2015. ISBN 978-615-80307-0-0.
  2. ONDRUCH, Jakub a Zdeněk MÁČKA. Response of lateral channel dynamics of a lowland meandering river to engineering-derived adjustments - an example of the Morava River (Czech Republic). Open Geosciences. 2015, roč. 7, č. 1, s. 588-605. ISSN 2391-5447. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1515/geo-2015-0047.
  3. MIŘIJOVSKÝ, Jakub, Monika ŠULC MICHALKOVÁ, Otmar PETYNIAK, Zdeněk MÁČKA a Milan TRIZNA. Spatiotemporal evolution of a unique preserved meandering system in Central Europe — The Morava River near Litovel. Catena. Elsevier Science, 2015, roč. 127, April, s. 300-311. ISSN 0341-8162. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.catena.2014.12.006.

  2013

  1. BABEJ, Ján a Zdeněk MÁČKA. Biogeomorphological mapping of naturally recovered reach of the Bečva River in the vicinity of Hustopeče nad Bečvou. In Stav geomorfologických výzkumů v roce 2013. 2013. ISBN 978-80-86407-37-1.
  2. MÁČKA, Zdeněk, Marek HAVLÍČEK, Jaromír DEMEK a Karel KIRCHNER. Geomorfologický sborník 11, Sborník abstraktů a exkurzní průvodce - Stav geomorfologických výzkumů v roce 2013. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 1-106. ISBN 978-80-86407-37-1.
  3. MÁČKA, Zdeněk, Ján BABEJ, Karel KIRCHNER, Jaromír DEMEK, Marek HAVLÍČEK, Peter MACKOVČÍN a Aleš BAJER. Stav geomorfologických výzkumů v roce 2013. 2013.

  2012

  1. KREJČÍ, Lukáš a Zdeněk MÁČKA. Anthropogenic controls on large wood input, removal and mobility: examples from rivers in the Czech Republic. Area. 2012, roč. 44, č. 2, s. 226-236. ISSN 0004-0894. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/j.1475-4762.2011.01071.x.
  2. BABEJ, Ján a Zdeněk MÁČKA. Biogeomorfologické mapovanie samovolne renaturalizovaného úseku Spojenej Bečvy u Hustopečí nad Bečvou. Praha: Koalice pro řeky, Univerzita Karlova, 2012, s. 5-10. ISBN 978-80-87651-02-5.
  3. MÁČKA, Zdeněk. Monitoring rizikových dřevin v říčním koridoru Dyje mezi vodními díly Vranov a Znojmo. Thayensia. Znojmo, 2012, roč. 9, jaro, s. 5-18. ISSN 1212-3560.
  4. MÁČKA, Zdeněk. Význam mrtvého dřeva ve vodních tocích. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012, s. 435-441. Ochrana přírody a krajiny v České republice: Vybrané aktuální problémy a možnosti jejich řešení, 2. díl. ISBN 978-80-244-3041-6.

  2011

  1. MÁČKA, Zdeněk, Lukáš KREJČÍ, Blanka LOUČKOVÁ a Lucie PETERKOVÁ. A critical review of field techniques employed in the survey of large woody debris in river corridors: a central European perspective. Environmental Monitoring and Assessment. 2011, roč. 181, 1-4, s. 291-316. ISSN 0167-6369. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s10661-010-1830-8.
  2. BRÁZDIL, Rudolf, Zdeněk MÁČKA, Ladislava ŘEZNÍČKOVÁ, Eva SOUKALOVÁ, Petr DOBROVOLNÝ a Tomáš GRYGAR. Floods and floodplain changes of the River Morava, the Strážnické Pomoraví region (Czech Republic) over the past 130 years. Hydrological Sciences Journal. 2011, roč. 56, č. 7, s. 1166-1185. ISSN 0262-6667.
  3. MÁČKA, Zdeněk, Jakub ONDRUCH a Monika ŠULC MICHALKOVÁ. Geomorfologické a vegetační změny opuštěného meandru Moravy v oblasti Osypaných břehů pět let po odškrcení. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. 2011, roč. 18, č. 2, s. 37-42. ISSN 1212-6209.
  4. KOŽENÝ, Pavel, Pavel BALVÍN, Martin SUCHARDA, Zdeněk MÁČKA a Ondřej SIMON. Možnosti a rizika nakládání s dřevní hmotou v tocích – návrh metodiky pro monitoring, management a využití dřevní hmoty v tocích. VTEI - Vodohospodářské technicko - ekonomické informace. Praha: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M., 2011, roč. 2011, č. 6, s. 8-11. ISSN 0322-8916.
  5. MÁČKA, Zdeněk, Lukáš KREJČÍ a B. LOUČKOVÁ. Prostorová distribuce a vlastnosti dřevních akumulací jako indikátory transportu a depozice hrubého říčního dřeva - případová studie z řeky Dyje na česko-rakouském pomezí. Thayensia. 2011, roč. 8, podzim, s. 27-56. ISSN 1212-3560.
  6. MÁČKA, Zdeněk, Lukáš KREJČÍ, Vladimír GRYC, Petr HALAS, Tomáš KOLÁŘ, Nicol KOLÁŘOVÁ, Eva KOŇASOVÁ, Jan LACINA, Blanka LOUČKOVÁ, Lucie PETERKOVÁ, Pavel ROŠTÍNSKÝ, Michal RYBNÍČEK, Mirek SMETANA, Jaroslav VAŠÁTKO a Hanuš VAVRČÍK. Říční dřevo ve vodních tocích ČR. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 107 s. ISBN 978-80-210-5624-4.
  7. KIRCHNER, Karel, Petr MÜNSTER a Zdeněk MÁČKA. Stržový systém v Bosonožském hájku - jedinečný geomorfologický fenomén západně od Brna. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. 2011, roč. 18, č. 2, s. 33-36. ISSN 1212-6209.
  8. GRYGAR MATYS, T., T. NOVÁKOVÁ, M. MIHALJEVIČ, L. STRNAD, I. SVĚTLÍK, L. KOPTÍKOVÁ, L. LISÁ, Rudolf BRÁZDIL, Zdeněk MÁČKA, Zdeněk STACHOŇ, H. SVITAVSKÁ-SVOBODOVÁ a D.S. WRAY. Surprisingly small increase of the sedimentation rate in the floodplain of Morava River in the Strážnice area, Czech Republic, in the last 1300 years. Catena. Elsevier, 2011, roč. 86, č. 3, s. 192-207. ISSN 0341-8162. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.catena.2011.04.003.

  2010

  1. KREJČÍ, L. a Z. MÁČKA. Antropogenní ovlivnění bilance říčního dřeva na vybraných tocích v ČR. In Herber, V. Fyzickogeografický sborník 8 - Fyzická geografie a kulturní krajina. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 16-21. ISBN 978-80-210-5369-4.
  2. MÁČKA, Zdeněk a Lukáš KREJČÍ. Morfologické a sedimentologické účinky říčního dřeva v korytě Černé Opavy. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. 2010, roč. 17, 1-2, s. 69-75. ISSN 1212-6209.
  3. ROŠTÍNSKÝ, P., Z. MÁČKA a L. KREJČÍ. Morfologické účinky dřevní hmoty v meandrujících řekách - příklady ze Svratky, Lužnice a Moravy. In Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31. srpna - 3. září 2010. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010, s. 89-96. ISBN 978-80-7368-903-2.
  4. BRÁZDIL, Rudolf, Hubert VALÁŠEK, Eva SOUKALOVÁ, Monika BĚLÍNOVÁ, Jarmila BURIANOVÁ, Jana ČERMÁKOVÁ, Petr DOBROVOLNÝ, Aleš DRÁB, Kateřina FÁROVÁ, Marek HAVLÍČEK, Zdeněk CHRUDINA, Lucie KAŠIČKOVÁ, Karel KOVÁŘ, Jiří KOZEL, Zdeněk MÁČKA, Ondřej MULÍČEK, Ladislava ŘEZNÍČKOVÁ, Hana SKOKANOVÁ a Petr ŠTĚPÁNEK. Povodně v Brně. Historie povodní, jejich příčiny a dopady. 1. vyd. Brno: Archiv města Brna, 2010, 468 s. Suplementum č. 12 sborníku Brno v minulosti a dnes. ISBN 978-80-86736-22-8.
  5. ENGEL, Zbyněk, Kamil LÁSKA, Tomáš FRANTA, Zdeněk MÁČKA a Ondřej MARVÁNEK. Recent Changes of Permafrost Active Layer on the James Ross Island, Maritime Antarctic. In Mertes, J.R., Christiansen, H.H., Etzelmüller, B. (eds.): Thermal State of Frozen Ground in a Changing Climate During the IPY. Proceedings of the Third European Conference on Permafrost. Longyearbyen, June 13-17, 2010. Svalbard, pp. 129-129. 2010. ISBN 978-82-481-0010-2.
  6. MÁČKA, Z. a L. KREJČÍ. Výskyt dřevní hmoty v korytech vodních toků České republiky. Vodní hospodářství. 2010, roč. 60, č. 2, s. 33-36. ISSN 1211-0760.

  2009

  1. KREJČÍ, L. a Z. MÁČKA. Environmentální význam mrtvého dřeva v říčních ekosystémech. In Geodny Liberec 2008 - Sborník příspěvků výroční mezinárodní konference ČGS. . Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2009, s. 42-49. ISBN 978-80-7372-443-6.
  2. GRYGAR, T., I. SVĚTLÍK, Lenka LISÁ, L. KOPTÍKOVÁ, Aleš BAJER, D.S. WRAY, V. ETTLER, M. MIHALJEVIČ, Tereza NOVÁKOVÁ, Magdaléna KOUBOVÁ, Jan NOVÁK, Zdeněk MÁČKA a Mirek SMETANA. Geochemical tools for the stratigraphic correlation of floodplain deposits of the Morava River in Strážnické Pomoraví, Czech Republic from the last millennium. Catena. 2009, roč. 80, č. 1, s. 106-121. ISSN 0341-8162.
  3. MÁČKA, Zdeněk. Geology, geomorphology and human impact over the fluvial system. In History, Biodiversity, and Management of Floodplain Forest (Case Study of National Nature Reserve Vrapac, Czech Republic). Olomouc: Univerzita Palackého, 2009, s. 27-40. ISBN 978-80-244-2356-2.
  4. MÁČKA, Zdeněk a Lukáš KREJČÍ. Interactions between river channel morphology and riparian vegetation - an example from the Lužnice River, South Bohemia, Czech Republic. In Stav geomorfologických výzkumů v roce 2009. 2009. ISBN 978-80-7399-746-5.
  5. MÁČKA, Zdeněk a Lukáš KREJČÍ. Interakce mezi morfologií říčního koryta a ripariální vegetací - případová studie z horní Lužnice. In Mezinárodní vědecká konference k 50. výročí geografie na PřF UP v Olomouci. 2009. ISBN 978-80-244-2290-9.
  6. PEREČKOVÁ, Nicol, Zdeněk MÁČKA a Lukáš KREJČÍ. Předběžné výsledky biogemorfologického výzkumu v NPR Ramena řeky Moravy (CHKO Litovelské Pomoraví). In Mezinárodní vědecká konference k 50. výročí geografie na PřF UP v Olomouci. 2009. ISBN 978-80-244-2290-9.
  7. MÁČKA, Zdeněk a Martin BRAUN. Risk analysis of riparian trees and large woody debris in the managed river ecosystems (case study from the National park Podyjí, Czech Republic). Geoscape. Ústí nad Labem: Jan Evangelista Purkyne University, 2009, roč. 4, č. 1, s. 86-92. ISSN 1802-1115.
  8. MÁČKA, Zdeněk a Lukáš KREJČÍ. Říční dřevo - přirozená součást říční krajiny. In Fyzickogeografický sborník 7 - Fyzická geografie a trvalá udržitelnost. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 7 s. ISBN 978-80-210-5077-8.
  9. ŠAŇKOVÁ, Blanka, Zdeněk MÁČKA a Lukáš KREJČÍ. Říční dřevo jako komponenta divočícího říčního systému Morávky. In Mezinárodní vědecká konference k 50. výročí geografie na PřF UP v Olomouci. 2009. ISBN 978-80-244-2290-9.
  10. KREJČÍ, Lukáš a Zdeněk MÁČKA. Vliv člověka na přísun, zánik a mobilitu říčního dřeva (LWD) na řekách v ČR. In Říční krajina 6 - Sborník příspěvků z konference. Olomouc: Univerzita Palackého, 2009, s. 69-75. ISBN 978-80-244-2358-6.

  2008

  1. MÁČKA, Zdeněk a Mirek SMETANA. Korytovo-nivní jednotky v diferenciaci geosystému údolních niv - metodické problémy vymezování, případová studie z povodí Svratky. Máčka, Z., Kallabová, E. (eds.). In Stav geomorfologických výzkumů v roce 2008. Geomorfologický sborník 7. 2008. ISBN 978-80-86407-39-5.
  2. KLÁNOVÁ, Jana, Nina MATYKIEWICZOVÁ, Zdeněk MÁČKA, Pavel PROŠEK, Kamil LÁSKA a Petr KLÁN. Persistent organic pollutants in soils and sediments from James Ross Island. Environmental Pollution. UK: Elsevier, 2008, roč. 152, č. 2, s. 416-423, 7 s. ISSN 0269-7491.
  3. MÁČKA, Zdeněk a Martin BRAUN. Riziková analýza břehových porostů a mrtvého dřeva ve vodohospodářsky využívaných říčních ekosystémech: případová studie z NP Podyjí. In Fyzickogeografický sborník 6, Fyzická geografie a trvalá udržitelnost. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 247-252. ISBN 978-80-210-4780-8.

  2007

  1. MÁČKA, Zdeněk. Geologické poměry. In Vybrané přírodní extrémy a jejich dopady na Moravě a ve Slezsku. Brno - Praha - Ostrava: Masarykova univerzita - Český hydrometeorologický ústav - Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., 2007, s. 24 - 29. publikační výstup projektu 205/03/0211. ISBN 978-80-210-4173-8.
  2. MÁČKA, Zdeněk. Reliéf. In Vybrané přírodní extrémy a jejich dopady na Moravě a ve Slezsku. Brno - Praha - Ostrava: Masarykova univerzita - Český hydrometeorologický ústav - Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., 2007, s. 29 - 44. publikační výstup projektu GA205/03/0211. ISBN 978-80-210-4173-8.
  3. MÁČKA, Zdeněk. Vodní a větrná eroze. In Vybrané přírodní extrémy a jejich dopady na Moravě a ve Slezsku. Brno - Praha - Ostrava: Masarykova univerzita - Český hydrometeorologický ústav - Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., 2007, s. 303 - 312. publikační výstup projektu 205/03/0211. ISBN 978-80-210-4173-8.
  4. BRÁZDIL, Rudolf, Ladislav BŘEZINA, Petr DOBROVOLNÝ, Martin DUBROVSKÝ, Olga HALÁSOVÁ, Jiří HOSTÝNEK, Kateřina CHROMÁ, Jana JANDERKOVÁ, Zdeněk KALÁB, Kateřina KEPRTOVÁ, Karel KIRCHNER, Oldřich KOTYZA, Oldřich KREJČÍ, Josef KUNC, Jan LACINA, Zdeněk LEPKA, Aleš LÉTAL, Jarmila MACKOVÁ, Zdeněk MÁČKA, Ondřej MULÍČEK, Pavel ROŠTÍNSKÝ, Tomáš ŘEHÁNEK, Daniel SEIDENGLANZ, Daniela SEMERÁDOVÁ, Zbyněk SOKOL, Eva SOUKALOVÁ, Josef ŠTEKL, Miroslav TRNKA, Hubert VALÁŠEK, Antonín VĚŽNÍK, Vít VOŽENÍLEK a Zdeněk ŽALUD. Vybrané přírodní extrémy a jejich dopady na Moravě a ve Slezsku. Brno, Praha, Ostrava: Masarykova universita, Český hydrometeorologický ústav, Ústav geoniky Akademie věd ČR, v.v.i., 2007, 432 s. ISBN 978-80-210-4173-8.

  2006

  1. KREJČÍ, Lukáš a Zdeněk MÁČKA. Dřevní hmota v říčních korytech - zdroje, objem, distribuce a interakce s fluviálními tvary (případová studie z NPR Ramena řeky Moravy, CHKO Litovelské Pomoraví). In Geomorfologické výzkumy v roce 2006. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc - Česká asociace geomorfologů, 2006, s. 117 - 122. ISBN 80-244-1542-9.
  2. MÁČKA, Zdeněk a Lukáš KREJČÍ. Interakce dřevinné vegetace a říčního koryta v lesních ekosystémech - současný stav poznání a implikace pro management vodních toků. In Sborník příspěvků z XXI. Sjezdu České geografické společnosti. v tisku. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Česká geografická společnost, 2006.
  3. MÁČKA, Z. a L. KREJČÍ. Plavená dřevní hmota (spláví) v korytech vodních toků - případová studie z CHKO Litovelské Pomoraví. In Říční krajina 4. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006, s. 172-182. ISBN 80-244-1495-3.

  2005

  1. MÁČKA, Z. Češi v Antarktidě. Geografické rozhledy. 2005, roč. 15, č. 2, s. 2-3. ISSN 1210-3004.
  2. GAJDOŠOVÁ, Dagmar, Marta FARKOVÁ, Josef HAVEL, Zdeněk MÁČKA, Ondřej KOMÁREK a Pavel PROŠEK. Characterization of humic substances from King George Island in Antarctica by fluorescence spectroscopy using Kohonen artificial neural networks. In Chemometrics VII - International chemometrics conference VII. 2005. ISBN 963-7067-12-4.
  3. MÁČKA, Z. Objevování Antarktidy. Geografické rozhledy. 2005, roč. 15, č. 2, s. 8-9. ISSN 1210-3004.

  2004

  1. MÁČKA, Z. a O. MARVÁNEK. Earth Surface Dynamics in the Antarctic Coastal Oasis Witnessing Recent Deglaciation - an Example from the Maritime Antarctica, King George Island, South Shetlands. TERRA NOSTRA – Schriften der GeoUnion Alfred-Wegener-Stiftung. 2004, roč. 2004, č. 4, s. 335-336. ISSN 0946-8978.

  2003

  1. MÁČKA, Z. Structural Control on Drainage Network Orientation - an Example from the Loučka Drainage Basin, SE Margin of the Bohemian Massif (S Moravia, Czech Rep.). Landform Analysis. 2003, roč. 4, s. 109-117. ISSN 1429-799X.

  2001

  1. MÁČKA, Z. Determination of Texture of Topography from Large Scale Contour Maps. Geografski vestnik. 2001, roč. 73, č. 2, s. 53-62. ISSN 0350-3895.
  2. KIRCHNER, K., O. KREJČÍ a Z. MÁČKA. Geomorfologické aspekty výrazných svahových deformací na východní Moravě. Geomorfologia Slovaka. 2001, roč. 1, č. 1, s. 78-83. ISSN 1335-9541.
  3. KIRCHNER, K., V. CÍLEK a Z. MÁČKA. Nové údaje o podmrzajících sutích v Českém Středohoří. In Současný stav geomorfologických výzkumů - sborník referátů z mezinárodního semináře konaného ve dnech 5. - 7. dubna 2001 v Kružberku. Ostrava: PřF Ostravské univerzity a Česká asociace geomorfologů, 2001, s. 34-40. ISBN 80-7042-801-5.
  4. MÁČKA, Z. a K. KIRCHNER. Recentní dynamika anastomózního říčního vzoru řeky Moravy v Hornomoravském úvalu (Česká republika). Geomorfologia Slovaca. 2001, roč. 1, č. 1, s. 69-73. ISSN 1335-9541.

  2000

  1. VAISHAR, A., P. HLAVINKOVÁ a Z. MÁČKA. Landscape, Settlement and Floods in the Hanušovice/Jindřichov Model Region (Northern Moravia). Moravian Geographical Reports. 2000, roč. 8, č. 2, s. 30-44. ISSN 1210-8812.
  2. MÁČKA, Z. Notes to the Definition of Relief Texture from Topographic Maps (an Example from SE Margin of Bohemian Massif). Moravian Geographical Reports. 2000, roč. 8, č. 1, s. 36-44. ISSN 1210-8812.

  1999

  1. MÁČKA, Z. Krasové jevy pruhu devonských vápenců mezi hradem Veveří a Malhostovicemi. Časopis moravského muzea - vědy geologické. 1999, roč. 84, s. 143-152. ISSN 1211-8796.
  2. BÍL, M. a Z. MÁČKA. The Influence of River Network Arrangement on Values of Geotectonic Indices (On the Example of the Oslava River Basin). Moravian Geographical Reports. 1999, roč. 7, č. 1, s. 13-17. ISSN 1210-8812.
  3. BÍL, M. a Z. MÁČKA. Využití spádových indexů řek jako indikátorů tektonických pohybů na zlomech. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. 1999, roč. 6, s. 2-5. ISSN 1212-6209.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 7. 2024 12:10