Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. POLÁNKOVÁ, Lenka. Divadlo Utlačovaných. In Letní škola kritické pedagogiky 2023. 2023.
  2. POLÁNKOVÁ, Lenka a Michaela DAŇKOVÁ. Participativní metody pro výuku konzultantů z praxe s vysokoškolskými studujícími. 2023.
  3. POLÁNKOVÁ, Lenka. Živá knihovna s Konzultanty z praxe FHS OU 2023. 2023.

  2022

  1. POLÁNKOVÁ, Lenka. Divadlo Utlačovaných. In Letní škola kritické pedagogiky 2022. 2022.
  2. POLÁNKOVÁ, Lenka, Tomáš STŘESKA, Marek SINGER, Martin ČECH, Barbora JELÍNKOVÁ, Lucie RÁDLOVÁ, Lucie ŽÁČKOVÁ, Anežka ODEHNALOVÁ, Lenka JIRKŮ, Monika GROSSOVÁ a Štěpán JATI. Sranda,ne! 2022.
  3. POLÁNKOVÁ, Lenka. Živá knihovna s Konzultanty z praxe FHS OU 2022. 2022.

  2021

  1. POLÁNKOVÁ, Lenka a Veronika NÝDRLOVÁ. Acting the elements; an acting-method of Helmert Woudenberg - Improvisation – method by Eric Vos (Dutch director). 2021.
  2. BALLIN, Ben, Stacy BROWN, Hana CISOVSKÁ, Gill BRIG, Gabriela DÓCZY-VÁMOS, Mathew HINKS, Eva JANEBOVÁ, Réka SÁFRÁNY, Szófia JOSÍFEK, Lilla LENDVAI a Lenka POLÁNKOVÁ. TO BE – RESEARCHING CONNECTIONS BETWEEN DRAMA, WELL-BEING AND EDUCATION. 1. vyd. TO BE CONSORTIUM, 2021, 274 s. ISBN 978-615-01-2518-3.
  3. POLÁNKOVÁ, Lenka, Hana CISOVSKÁ a Eva JANEBOVÁ. WELLBEING UČITELŮ A VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V KONTEXTU DRAMATICKÉ VÝCHOVY. 1. vyd. Brno: Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková organizace, 2021, 41 s. ISBN 978-80-85038-10-1.
  4. POLÁNKOVÁ, Lenka, Hana CISOVSKÁ a Eva JANEBOVÁ. Well-being učitelů a vedoucích pracovníků základních škol v kontextu dramatické výchovy. In Dittingerová Eva, Katja Ropret Perne. Žít školu naplno. Well-being učitelů a vedoucích pracovníků základních škol v kontextu dramatické výchovy. 1. vyd. Brno: Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková organizace, 2021, s. 46-82. ISBN 978-80-85038-11-8.
  5. DITTINGEROVÁ, Eva, Katja ROPRET PERNE, Veronika RODOVÁ, Tomáš MOHAPL DOLEŽAL, Lenka POLÁNKOVÁ, Hana CISOVSKÁ a Eva JANEBOVÁ. Žít školou naplno. Wellbeing učitelů a žáků základních škol v kontextu dramatické výchovy. první. Brno: Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková organizace, 2021, 86 s. ISBN 978-80-85038-11-8.

  2020

  1. POLÁNKOVÁ, Lenka a Hana CISOVSKÁ. Cesta k divadlu fórum. 2020.
  2. KRIŠOVÁ, Dagmar, Lenka POLÁNKOVÁ, Kateřina HODICKÁ, Claudia SCHNEIDER, Renate TANZBERGER, György MÉSZÁROS, Réka SÁFRÁNY, Borbála JUHÁSZ, Dorottya RÉDAI a Jakub KRIŠ. Cesta k genderově citlivému vzdělávání : Metodika pro ty, kdo pracují s budoucími nebo současnými učitelkami a učiteli. Online. Brno, Budapešť, Vídeň, 2020.
  3. CISOVSKÁ, Hana, Lenka POLÁNKOVÁ, Nikol BARDOŇOVÁ, Marie DEBABI, Radka FAJTOVÁ, Dorota KOLONDROVÁ, Alex NEDBAL, Denise POPKOVÁ, Michaela STOSZKOVÁ, Michaela SVOREŇOVÁ a Eva VANDEROVÁ. FANnY. Ostrava: Magistrát města Ostrava, 2020.
  4. CISOVSKÁ, Hana, Lenka POLÁNKOVÁ, Nikol BARDOŇOVÁ, Marie DEBABI, Radka FAJTOVÁ, Dorota KOLONDROVÁ, Alex NEDBAL, Denise POPKOVÁ, Michaela STOSZKOVÁ, Michaela SVOREŇOVÁ a Eva VANDEROVÁ. FANnY. Ostrava: Magistrát města Ostrava, 2020.
  5. KRIŠOVÁ, Dagmar, Lenka POLÁNKOVÁ, Dorrotya REDAI, György MÉSZÁROS, Reka SÁFRÁNY, Borbála JUHÁSZ, Renate TANZBERGER, Claudia SCHNEIDER, Kateřina HODICKÁ a Jakub KRIŠ. Nemek közötti egyenlőség pedagógiája a gyakorlatban : Képzői kézukönyv. Online. Brno, Budapešť, Vídeň, 2020.
  6. DITTINGEROVÁ, Eva, Katja ROPRET PERNE, Veronika RODOVÁ, Tomáš MOHAMPL DOLEŽAL a Lenka POLÁNKOVÁ. To be or not to be well? Semináře pro učitele a programy pro školy. 2020.
  7. KRIŠOVÁ, Dagmar, Lenka POLÁNKOVÁ, Renate TANZBERGER, Claudia SCHNEIDER, Dorottya RÉDAI, György MÉSZÁROS, Réka SÁFRÁNY, Borbála JUHÁSZ, Kateřina HODICKÁ a Jakub KRIŠ. Towards Gender-Sensitive Education : A handbook for teacher trainers. Brno, Budapest, Vienna, 2020.
  8. KRIŠOVÁ, Dagmar, Lenka POLÁNKOVÁ, Renate TANZBERGER, Claudia SCHNEIDER, Dorottya RÉDAI, György MÉSZÁROS, Réka SÁFRÁNY, Borbála JUHÁSZ, Kateřina HODICKÁ a Jakub KRIŠ. Wege zu einer geschlechtersensiblen Bildung : Ein Handbuch für die Aus- und Weiterbildung von Lehrer*innen. Online. Brno, Budapešť, Vídeň. 2020.

  2019

  1. KRIŠOVÁ, Dagmar, Lenka POLÁNKOVÁ, Kateřina HODICKÁ, Lilla LUKÁCZ, Lukáš SALVÍK, György MÉSZÁROS, Dorottya RÉDAI, Réka SÁFRÁNY, Claudia SCHNEIDER a Renate TANZBERGER. Comparative report: Gender in national education documents and teaching resources, and in teachers’ pedagogical approaches and everyday teaching practices in Austria, the Czech Republic and Hungary. 1. vyd. Brno, Budapest, Vienna: Towards Gender Sensitive Education, 2019, 137 s.
  2. ČERNÁ, Eliška a Lenka POLÁNKOVÁ. Empowering community: Theatre of the Oppressed as a Tool of Homeless People´s Emancipation. In Mariusz Granosik, Anita Gulczyńska, Malgorzata Kostrzynska, Brian Littlechild. Participatory social work: research, practice, education. 1. vyd. Lodz-Krakow: Lodz University Press and Jagiellonian University Press, 2019, s. 85-100. Sociální pedagogika 1. ISBN 978-83-233-4599-2.
  3. POLÁNKOVÁ, Lenka a Ladislav KOUBEK. Kubův sen - rozvoj finanční gramotnosti prostřednictvím příběhového dramatu. 2019.
  4. POLÁNKOVÁ, Lenka a Ladislav KOUBEK. Na hraně: Práce s tématem skrze osobní příběhy v divadle fórum. 2019.
  5. POLÁNKOVÁ, Lenka a Ladislav KOUBEK. Naplánuj: Zásoba her a tvorba dramatické lekce do Vaší praxe. 2019.
  6. POLÁNKOVÁ, Lenka a Ladislav KOUBEK. V postavě: Práce s tématem skrze modelový příběh postavy ve strukturované dramatické hře. 2019.

  2018

  1. GULOVÁ, Lenka, Marie PAVLOVSKÁ a Lenka REMSOVÁ. ВИБРАНІ МЕТОДИ ДРАМАТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНО ДІЯЛЬНОСТІ. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018, 139 s. ISBN 978-80-210-8987-7.
  2. ČERNÁ, Eliška a Lenka POLÁNKOVÁ. Mít domov znamená důstojně bydlet! Divadlo utlačovaných jako nástroj uplatňování kritické reflexivity. Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2018, roč. 18, č. 3, s. 22-39. ISSN 1213-6204.

  2017

  1. GULOVÁ, Lenka, Marie PAVLOVSKÁ a Lenka REMSOVÁ. ВИБРАНІ МЕТОДИ ДРАМАТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНО ДІЯЛЬНОСТІ. 1., elektronické vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2017, 139 s. ISBN 978-80-210-8910-5.
  2. GULOVÁ, Lenka, Marie PAVLOVSKÁ a Lenka REMSOVÁ. ВИБРАНІ МЕТОДИ ДРАМАТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНО ДІЯЛЬНОСТІ. 1., elektronické vydání. Brno, Česká republika: Masarykova univerzita, 2017, 139 s. ISBN 978-80-210-8910-5.

  2016

  1. REMSOVÁ, Lenka a Marie PAVLOVSKÁ. Драматичний освіту в галузі соціальної педагогіки. 2016.
  2. REMSOVÁ, Lenka. Čestné uznání. Děkan Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, 2016.
  3. NÝDRLOVÁ, Veronika a Lenka REMSOVÁ. Praxis of community work with Playback Theatre and Theatre of the Oppressed tools. 2016.
  4. JANEBOVÁ, Eva a Lenka REMSOVÁ. Teaching diverse students. 2016.
  5. REMSOVÁ, Lenka, Dagmar KRIŠOVÁ a Eliška ČERNÁ. Ženy na cestě. Ostrava: Aslido o.p.s., 2016.

  2015

  1. KLAPKO, Dušan a Lenka REMSOVÁ. Constructing the Education Path of Roma Children. In SGEM. 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Science and Arts SGEM 2015 - Conference Proceedings, Volume II, Education and Educational Research. 2015.
  2. KLAPKO, Dušan a Lenka REMSOVÁ. Constructing the Education Path of Roma Children. In SGEM. 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Science and Arts SGEM 2015 - Conference Proceedings, Volume II, Education and Educational Research. Sofia: STEF92 Technology Ltd.,51 "Alexander Malinov"Blvd., 2015, 2015, s. 235-244. ISBN 978-619-7105-45-2. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5593/SGEMSOCIAL2015/B12/S3.030.
  3. KLAPKO, Dušan a Lenka REMSOVÁ. Konstrukce vzdělávání romského žáka ze sociálně znevýhodněného prostředí v rámci prolínání a soupeření akademicky institucionálních, učitelských a rodičovských diskursů. In Etické a sociální aspekty v oblasti vzdělávání a pedagogickém výzkumu. Konference ČAPV. 2015.
  4. REMSOVÁ, Lenka. Kontroverzní témata ve výuce - občanské vzdělávání v praxi. 2015.
  5. REMSOVÁ, Lenka. Segregacja Romów (historyczna i współczesna) w społczeństwie czeskim a problematyka społecznej integracji. In Mikro i makro przestrzenie społeczne w perspektywie historycznej i edukacyjnej. 2015.

  2014

  1. REMSOVÁ, Lenka a Veronika NÝDRLOVÁ. Kritické uvědomění a jednání ve vzájemném soužití žen a mužů. 2014.
  2. REMSOVÁ, Lenka a Veronika NÝDRLOVÁ. Nové sociální role žen ve 21. století skrze estetiku utlačovaných. 2014.
  3. KLAPKO, Dušan, Lenka REMSOVÁ, Veronika KOLAŘÍKOVÁ, Markéta SEDLÁKOVÁ a Luděk ŽÁKOVSKÝ. Výzkumný exkurz do diskursů o Romech. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 330 s. Edice diskursy v sociální pedagogice. ISBN 978-80-210-7547-4.
  4. KLAPKO, Dušan, Lenka REMSOVÁ, Veronika KOLAŘÍKOVÁ, Markéta SEDLÁKOVÁ a Luděk ŽÁKOVSKÝ. Výzkumný exkurz do diskursů o Romech. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 330 s. Edice diskursy v sociální pedagogice. ISBN 978-80-210-7547-4.
  5. KLAPKO, Dušan a Lenka REMSOVÁ. Zmapování odborného školského diskursu utvářejícího podmínky edukace romských žáků. In ČAPV. Pedagogický výzkum: spojnice mezi teorií a praxí. 2014.

  2013

  1. REMSOVÁ, Lenka. Divadlo utlačovaných a jeho edukační potenciál pro sociálně znevýhodněné skupiny. In Remsová Lenka, Dušan Klapko et al. Výzkumný exkurz do dramatické výchovy. 1. vyd. Brno: PdF MU, 2013, s. 75-93. dramatická výchova. ISBN 978-80-210-6651-9.
  2. GULOVÁ, Lenka, Lenka REMSOVÁ a František TRAPL. Diverzita v prostředí školy, workshop pro učitele a další pedagogické pracovníky. 2013.
  3. REMSOVÁ, Lenka, Jan BUCHTA, Petr ČÁP, Matteo LOMBARDI, Veronika NÝDRLOVÁ, Dagmar WEISBAUEROVÁ a Michaela ZAPLETALOVÁ. DIVUFEST 2013 - Festival divadla utlačovaných. 2013.
  4. KLAPKO, Dušan a Lenka REMSOVÁ. Edukační praxe v prostředí sociálně znevýhodněných žáků. In Symposium sociální pedagogiky 2013. 2013.
  5. LOMBARDI, Matteo a Lenka REMSOVÁ. Hledání možností divadla utlačovaných pro znovuobjevení politiky. 2013.
  6. ZAPLETALOVÁ, Michaela, Veronika NÝDRLOVÁ a Lenka REMSOVÁ. Invaze do mozku - techniky vnitřního útlaku v kontextu evropské společnosti. 2013.
  7. VEJRYCHOVÁ, Radka, Barbora SVÁTKOVÁ, Lenka REMSOVÁ, Hana STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Marie PAVLOVSKÁ, Martina KUROWSKI a Jan BUCHTA. Multikulturní výchova cestou výtvarné a dramatické dílny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 113 s. ISBN 978-80-210-6653-3.
  8. VEJRYCHOVÁ, Radka, Lenka REMSOVÁ, Barbora SVÁTKOVÁ, Hana STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Veronika NÝDRLOVÁ a Tomáš RYBNÍČEK. Multikulturní výchova cestou výtvarné a dramatické dílny - výstava. 2013.
  9. PAVLOVSKÁ, Marie a Lenka REMSOVÁ. My, Ty, Oni. 2013.
  10. REMSOVÁ, Lenka. Novinové divadlo a kritická diskurzivní analýza. 2013.
  11. REMSOVÁ, Lenka. Odchod z ústavní péče v kontextu metody divadla utlačovaných a kritického participačního akčního výzkumu. In Remsová Lenka , Dušan Klapko et al. Výzkumný exkurz do dramatické výchovy. 1. vyd. Brno: PdF MU, 2013, s. 95-117. dramatická výchova. ISBN 978-80-210-6651-9.
  12. BUCHTA, Jan a Lenka REMSOVÁ. PRVNÍ KROK - HRY A CVIČENÍ JAKO ZÁKLADNÍ NÁSTROJE DIVADLA UTLAČOVANÝCH. 2013.
  13. ČÁP, Petr a Lenka REMSOVÁ. Role ženy ve společnosti - divadlo utlačovaných a pedagogika utlačovaných jako nástroj pro posílení občanské iniciativy. 2013.
  14. REMSOVÁ, Lenka. Výzkumná studie jako podklad pro tvorbu intervenčního nástroje legislativního divadla. In Remsová Lenka, Dušan Klapko et al. Výzkumný exkurz do dramatické výchovy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 119-141. dramatická výchova. ISBN 978-80-210-6651-9.
  15. KLAPKO, Dušan a Lenka REMSOVÁ. Výzkumný exkurz do dramatické výchovy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 258 s. ISBN 978-80-210-6651-9.
  16. GULOVÁ, Lenka, Lenka REMSOVÁ a František TRAPL. Workshop multikulturních lekcí v prostředí školy s využitím dramatické výchovy. 2013.
  17. REMSOVÁ, Lenka. ZOOM OUT aneb od osobní životní situace ke zkoumání ideologií a mocenských struktur ve společnosti skrze techniky divadla utlačovaných. 2013.

  2010

  1. REMSOVÁ, Lenka a PODPOŘME ZMĚNU! Divadelní představení legislativního divadla. Brno: SDV Labyrint, Švermova 19, 2010. Festival Jeden Svět.
  2. REMSOVÁ, Lenka. Drama a výzkum - možnosti výzkumu v dramatické výchově. 2010.
  3. STRAKOSOVA, Zuzana, Michal MARUŠKA, Lenka REMSOVÁ, Marta SVOBODOVÁ a Barbora SVÁTKOVÁ. DVD rom Interdisciplinární workshopy koncipované pro znevýhodněné skupiny. Nová média, divadlo, performance, hudba a výtvarné umění. 2010.
  4. PAVLOVSKÁ, Marie a Lenka REMSOVÁ. Interaktivní divadlo. 2010.
  5. PAVLOVSKÁ, Marie, Lenka REMSOVÁ a Dušan KLAPKO. Interaktivní divadlo jako primární prevence žáků. In Inkluzivní vzdělávání v primární škole. 2010.
  6. STRAKOŠOVÁ, Zuzana, Michal MARUŠKA, Marta SVOBODOVÁ a Lenka REMSOVÁ. Interdisciplinární workshop koncipovaný pro znevýhodněné skupiny. Nová média, divadlo, performance, hudba a výtvarné umění. Brno Husovice,21.11.2010. 2010.
  7. REMSOVÁ, Lenka, Zuzana STRAKOŠOVÁ a Michal MARUŠKA. Interdisciplinární workshop koncipovaný pro znevýhodněné skupiny. Nová média, divadlo, performance, hudba a výtvarné umění. Výchovný ústav Olešnice na Moravě, 19.10. 2010. 2010.
  8. REMSOVÁ, Lenka a neformální skupina PODPOŘME ZMĚNU! Legislative Theatre towards The Change. 2010.
  9. REMSOVÁ, Lenka. The Golden Cage - The Story of David. 2010.
  10. REMSOVÁ, Lenka. The Golden Cage - The Story of Magda. 2010.
  11. REMSOVÁ, Lenka. V různých rolích aneb výzkum zaměřený na oblast dramatické výchovy. In Výzkum zaměřený na...: Základní směry výzkumu Katedry sociální pedagogiky PdF MU. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 34-51. Sociálně pedagogický výzkum. ISBN 978-80-210-5391-5.
  12. REMSOVÁ, Lenka. Zlatá klec - příběh Davida. Brno: PdF MU, 2010.
  13. KLAPKO, Dušan, Marie PAVLOVSKÁ a Lenka REMSOVÁ. Zmapování účinků interaktivního divadla jako primární prevence žáků v oblasti sociálně patologických jevů. In Vítková, M.; Havel, J. (eds.) Inkluzivní vzdělávání v primární škole. MU: Paido, 2010, 11 s. ISBN 978-80-7315-199-7.

  2009

  1. VOJTOVÁ, Věra. Aktuální potřeba intervence u dětí v riziku poruch chování. In PAVLOVSKÁ, Marie a Lenka REMSOVÁ. Dramatická výchova pro děti se speciálními potřebami v kontextu RVP ZV. 2009. ISBN 978-80-210-4849-2.
  2. HRUBÁ, Veronika a Lenka REMSOVÁ. Divadlo fórum Volným pádem - filmový vzdělávací dokument. neformální skupina - Ateliér VIZAGE. 1. vydání. Brno: Dynama, o.s., 2009.
  3. REMSOVÁ, Lenka, neformální skupina VOLNÝM PÁDEM a Čáslava,P. ; Doležal, T. ATELIER VIZAGE. Divadlo fórum Volným pádem - filmový vzdělávací dokument. 1. vydání. Brno: Dynama, o.s., 2009.
  4. JANÍKOVÁ, Věra. Dramatická výchova a cizojazyčná výuka. In PAVLOVSKÁ, Marie a Lenka REMSOVÁ. Dramatická výchova pro děti se speciálními potřebami v kontextu RVP ZV. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 207-217. ISBN 978-80-210-4849-2.
  5. VOJTOVÁ, Věra. Dramatická výchova jako intervence u dětí v dětských domovech. 2009. ISBN 978-80-210-4849-2.
  6. PAVLOVSKÁ, Marie a Lenka REMSOVÁ. DV pro děti se speciálními potřebami v kontextu RVP ZV. 2009.
  7. KLAPKO, Dušan, Marie PAVLOVSKÁ a Lenka REMSOVÁ. Interaktivní divadlo v kontextu pedagogického výzkumu. In Dramatická výchova pro děti se speciálními potřebami v kontextu RVP ZV. 1. vydání. Brno: Masarykova Univerzita, 2009, s. 165-172, 233 s. ISBN 978-80-210-4849-2.
  8. JANÍKOVÁ, Věra. Metody a techniky dramatické výchovy při osvojování výslovnosti cizího jazyka. 2009. ISBN 978-80-210-4849-2.
  9. HRUBÁ, Veronika, Lenka REMSOVÁ a Irena WAGNEROVÁ. Možnosti využití divadla fórum při práci se žáky s poruchami chování. In Dramatická výchova pro děti se speciálními potřebami v kontextu RVP. MU. Brno: MU, 2009, 233 s. ISBN 978-80-210-4849-2.
  10. HAMADOVÁ, Petra. Sociální učení a dramatická výchova v posilování kompetencí osob s postižením zraku. In PAVLOVSKÁ, Marie a Lenka REMSOVÁ. Dramatická výchova pro děti se speciálními potřebami v kontextu RVP ZV. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 5 s. ISBN 978-80-210-4849-2.
  11. REMSOVÁ, Lenka. Využití interaktivního divadla v rámci předvýzkumného šetření metodou focus group. In VÍTKOVÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. 1. vyd. Brno: MU, 2009, s. 1-16, 157 s. ISBN 978-80-7315-188-1.

  2008

  1. REMSOVÁ, Lenka. Dramatická výchova a interaktivní divadlo, John Somers. In Sborník příspěvků Mezinárodní konference Tvořivost učitele v primárním vzdělávání. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008, s. 176 - 179. ISBN 978-80-7372-422-1.
  2. PAVLOVSKÁ, Marie a Lenka REMSOVÁ. Story Bridge between Generations. In School and Health 21. 1. vyd. Brno: PdF MU, 2008, s. 45-51, 6 s. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-043-2.

  2007

  1. PAVLOVSKÁ, Marie, Petra HAMADOVÁ a Lenka REMSOVÁ. Adaptace studentů se zrakovým postižením pomocí dramatické výchovy v období přechodu na střední školu. In Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávavacími potřebami I. 1. vyd. Brno: PdF MU, 2007, s. 313-324, 11 s. Paido. ISBN 978-80-7315-163-8.
  2. REMSOVÁ, Lenka. Duha touhy, terapie nebo divadlo? Gymnasion - časopis pro zážitkovou pedagogiku. Praha: Prázdninová škola Lipnice, 2007, roč. 2007, č. 8, s. 52-56. ISSN 1214-603X.
  3. PAVLOVSKÁ, Marie a Lenka REMSOVÁ. Festival dramatické výchovy Drápek. 2007.
  4. PAVLOVSKÁ, Marie a Lenka REMSOVÁ. How the Blind encounter the World trough Drama Education. In ŘEHULKA, Evžen. School and Health. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 891-896. ISBN 978-80-7315-138-6.
  5. PAVLOVSKÁ, Marie, Lenka REMSOVÁ a Petra HAMADOVÁ. Integrace nevidomých do běžné školní třídy. In Bartoňová, M., Vítková, M. Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na ZŠ. Brno: PdF MU v Brně, 2007, s. 84-96, 12 s. ISBN 978-80-7315-150-8.
  6. PAVLOVSKÁ, Marie a Lenka REMSOVÁ. Metody a techniky Dv při práci s nevidomými. In VII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007, s. 56-64, 8 s. ISBN 978-80-244-1652-6.
  7. PAVLOVSKÁ, Marie a Lenka REMSOVÁ. Násilí, sociálně patologické jevy ve škole. In Násilí z pohledu společenských věd. Praha: Policejní akademie ČR, 2007, s. 131-144. ISBN 978-80-7251-253-9.
  8. REMSOVÁ, Lenka a Marie PAVLOVSKÁ. Vlasta. 2007.
  9. PAVLOVSKÁ, Marie a Lenka REMSOVÁ. Využití DV ve volném čase. In Výchova a volný čas 2. 1. vyd. Brno: PdF MU, 2007, s. 68-71, 215 s. ISBN 978-80-86633-97-8.

  2006

  1. PAVLOVSKÁ, Marie a Lenka REMSOVÁ. Domácí násilí. 2006.
  2. PAVLOVSKÁ, Marie a Lenka REMSOVÁ. Identita. 2006.
  3. PAVLOVSKÁ, Marie a Lenka REMSOVÁ. Jak na divadlo fórum. 1. vyd. Brno: PdF MU, 2006, 120 s. pedagogika. ISBN 80-86633-56-X.
  4. PAVLOVSKÁ, Marie a Lenka REMSOVÁ. Jsem jiná? 2006.
  5. PAVLOVSKA, Marie a Lenka REMSOVÁ. Outsider. 2006.
  6. PAVLOVSKÁ, Marie a Lenka REMSOVÁ. Přátelství. 2006.
  7. PAVLOVSKÁ, Marie a Lenka REMSOVÁ. Rasismus. 2006.
  8. NĚMEC, Jiří a Lenka REMSOVÁ. Škola hrou. Komenský. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2006, roč. 131, č. 1, s. 3-6. ISSN 0323-0449.
  9. PAVLOVSKÁ, Marie a Lenka REMSOVÁ. THEATRE FORUM HELPS TO SOLVE PROBLEMS AT SCHOOLS AND SOCIAL CARE INSTITUTIONS. In ŘEHULKA, Evžen. SCHOOL AND HEALTH 21(1), VOLS 1 AND 2. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 753-764. ISBN 978-80-7315-119-5.
  10. PAVLOVSKÁ, Marie a Lenka REMSOVÁ. Využití dramaterapie v dramatické výchově. In VI. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a I. Dramaterapeutická konfeence. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006, s. 45-48, 162 s. ISBN 80-244-1264-0.
  11. PAVLOVSKA, Marie a Lenka REMSOVÁ. Zrada. 2006.
  12. PAVLOVSKÁ, Marie a Lenka REMSOVÁ. Ztráta smyslu života. 2006.

  2005

  1. REMSOVÁ, Lenka a Marie PAVLOVSKÁ. Anorexie. 2005.
  2. REMSOVÁ, Lenka a Marie PAVLOVSKÁ. Blondýna. 2005.
  3. REMSOVÁ, Lenka a Marie PAVLOVSKÁ. Divadlo ve výchově při řešení problémových situací ve škole. In Příprava učitelů primárního vzdělávání. 1. vyd. Brno: PdF MU, 2005, s. 167-175, 8 s. ISBN 80-86633-38-1.
  4. PAVLOVSKÁ, Marie a Lenka REMSOVÁ. Divadlo ve výchově při řešení problémových situací ve škole. In Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: PdF MU, 2005, s. 169-176. ISBN 80-86633-38-1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 24. 7. 2024 19:27