Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

  1. BEDNAŘÍK, Josef, Aneta RAJDOVÁ, Ivana KOVAĽOVÁ, Magda HORÁKOVÁ, Šárka DIVIŠOVÁ, Jana RAPUTOVÁ a Eva VLČKOVÁ. Corneal confocal microscopy and skin biopsy in the evaluation of diabetic small fibre neuropathy. In European Journal of Neurology. Abstracts of the 4th Congress of the European Academy of Neurology. 2018. ISSN 1351-5101.

  2017

  1. UCEYLER, N., S. BRAUNSDORF, E. KUNZE, N. RIEDIGER, S. SCHEYTT, Šárka DIVIŠOVÁ, C.E. BEKIRCAN-KURT, K.V. TOYKA a C. SOMMER. CELLULAR INFILTRATES IN SKIN AND SURAL NERVE OF PATIENTS WITH POLYNEUROPATHIES. MUSCLE & NERVE. HOBOKEN: WILEY, 2017, roč. 55, č. 6, s. 884-893. ISSN 0148-639X. doi:10.1002/mus.25240.

  2016

  1. DIVIŠOVÁ, Šárka, Eva VLČKOVÁ, Iva ŠROTOVÁ, Soňa KINCOVÁ, M. SKORNA, Ladislav DUŠEK, Petr DUBOVÝ a Josef BEDNAŘÍK. Intraepidermal nerve-fibre density as a biomarker of the course of neuropathy in patients with Type2 diabetes mellitus. Diabetic Medicine. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2016, roč. 33, č. 5, s. 650-654. ISSN 0742-3071. doi:10.1111/dme.12890.
  2. RAPUTOVÁ, Jana, Eva VLČKOVÁ, Šárka DIVIŠOVÁ, Ivana KOVAĽOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Validita kožní biopsie v odlišení bolestivé a nebolestivé diabetické neuropatie. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2016. ISSN 1210-7859.

  2012

  1. HNOJČÍKOVÁ, Mária, Eva VLČKOVÁ, Iva OKÁČOVÁ, Petra PRAKSOVÁ, Šárka DIVIŠOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Evaluation of sensory and pain perception and mechanisms of central modulation of pain peception in patients with multiple sclerosis (a pilot study). In Journal of Neurology. 2012. ISSN 0340-5354.
  2. DIVIŠOVÁ, Šárka, Petr DUBOVÝ, Eva VLČKOVÁ, Martin NĚMEC, Ilona KLUSÁKOVÁ, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Expression of growth-associated protein 43 in the skin nerve fibers of patients with type 2 diabetes mellitus. Journal of Neurological Sciences. Elsevier Science, 2012, roč. 315, 1-2, s. 60-63. ISSN 0022-510X. doi:10.1016/j.jns.2011.11.038.
  3. HNOJČÍKOVÁ, Mária, Eva VLČKOVÁ, Iva OKÁČOVÁ, Petra PRAKSOVÁ, Šárka DIVIŠOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Hodnocení algické percepce a její centrální modulace u roztroušené sklerózy. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2012. ISSN 1210-7859.
  4. BEDNAŘÍK, Josef, Šárka DIVIŠOVÁ, Eva VLČKOVÁ, Mária HNOJČÍKOVÁ, Martin NĚMEC a Ladislav DUŠEK. Polyneuropatie asociovaná s prediabetem/časným diabetem mellitem 2. typu. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2012. ISSN 1210-7859.
  5. DIVIŠOVÁ, Šárka, Eva VLČKOVÁ, Mária HNOJČÍKOVÁ, Miroslav ŠKORŇA, Martin NĚMEC, Petr DUBOVÝ, Ladislav DUŠEK, Jiří JARKOVSKÝ, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Prediabetes/early diabetes-associated neuropathy predominantly involves sensory small fibres. Journal of the Peripheral Nervous System. Hoboken, USA: WILEY-BLACKWELL, 2012, roč. 17, č. 3, s. 341-350. ISSN 1085-9489. doi:10.1111/j.1529-8027.2012.00420.x.
  6. DIVIŠOVÁ, Šárka, Josef BEDNAŘÍK, Eva VLČKOVÁ, Mária HNOJČÍKOVÁ, Martin NĚMEC, Petr DUBOVÝ, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Ladislav DUŠEK a Jiří JARKOVSKÝ. Prediabetes/early diabetes-associated polyneuropathy is predominantly preclinical and ilvolves sensory small fibres. In Journal of Neurology. 2012. ISSN 0340-5354.
  7. VLČKOVÁ, Eva, Mária HNOJČÍKOVÁ, Šárka DIVIŠOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Prognostic significance of A-waves as an isolated abnormity of nerve conduction studies. In Journal of Neurology. 2012. ISSN 0340-5354.
  8. DIVIŠOVÁ, Šárka, Eva VLČKOVÁ, Mária HNOJČÍKOVÁ, Martin NĚMEC, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Přístrojově asistované kvantitativní testování senzitivity - normativní data. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, roč. 75/108, č. 4, s. 444-453. ISSN 1210-7859.
  9. VLČKOVÁ, Eva, Šárka DIVIŠOVÁ, Mária HNOJČÍKOVÁ, Martin NĚMEC a Josef BEDNAŘÍK. Přístrojově asistované kvantitativní testování termického čití – normativní data, vliv fyziologických proměnných a algoritmů testování. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2012. ISSN 1210-7859.
  10. DIVIŠOVÁ, Šárka, Eva VLČKOVÁ, Mária HNOJČÍKOVÁ, Martin NĚMEC, Petr DUBOVÝ, Ladislav DUŠEK, Jiří JARKOVSKÝ, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Validita a prediktivní hodnota skríningových testů u prediabetické a časné diabetické polyneuropatie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, roč. 75, č. 5, s. 562-572. ISSN 1210-7859.
  11. DIVIŠOVÁ, Šárka, Eva VLČKOVÁ, Mária HNOJČÍKOVÁ, Martin NĚMEC, Petr DUBOVÝ, Ladislav DUŠEK, Jiří JARKOVSKÝ, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Validita a prediktivní hodnota skríningových testů u prediabetické a časné diabetické polyneuropatie. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2012. ISSN 1210-7859.
  12. DIVIŠOVÁ, Šárka, Eva VLČKOVÁ, Mária HNOJČÍKOVÁ, Martin NĚMEC, Petr DUBOVÝ a Josef BEDNAŘÍK. Vyšetření hustoty intraepidermálních nervových vláken z kožní biopsie - normativní data. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2012. ISSN 1210-7859.
  13. DIVIŠOVÁ, Šárka, Eva VLČKOVÁ, Mária HNOJČÍKOVÁ, Martin NĚMEC, Petr DUBOVÝ, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Vyšetření hustoty intraepidermálních nervových vláken z kožní biopsie – normativní data. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, roč. 75, č. 4, s. 455-459. ISSN 1210-7859.

  2011

  1. BURŠOVÁ, Šárka, Petr DUBOVÝ, Eva VLČKOVÁ, Martin NĚMEC, Ilona KLUSÁKOVÁ, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Exprese GAP-43 v kožní biopsii u pacientů s diabetem mellitem 2. typu. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2011. ISSN 1210-7859.
  2. HNOJČÍKOVÁ, Mária, Eva VLČKOVÁ, Šárka BURŠOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Hodnocení algické percepce a její centrální modulace u zdravých. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2011. ISSN 1210-7859.
  3. HNOJČÍKOVÁ, Mária, Eva VLČKOVÁ, Šárka BURŠOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Výskyt a lokalizace A-vln u nejčastějších diagnostických jednotekvyšetřovaných v elektrofyziologické laboratoři. In Neurológia pre prax. 2011. ISSN 1213-1814.
  4. VLČKOVÁ, Eva, Mária HNOJČÍKOVÁ, Šárka BURŠOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Význam A-vln v predikci rozvoje širších elektrofyziologických abnormit. In Neurológia pre prax. 2011. ISSN 1213-1814.

  2010

  1. VLČKOVÁ, Eva, Josef BEDNAŘÍK a Šárka BURŠOVÁ. A-vlna, klinický význam a reprodukovatelnost. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2010. ISSN 1210-7859.
  2. BURŠOVÁ, Šárka, Eva VLČKOVÁ, Martin NĚMEC, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Petr DUBOVÝ, Ilona KLUSÁKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Diabetic peripheral neuropathic pain in recent type 2 diabetes mellitus. In Acta myologica. 2010. ISSN 1128-2460.
  3. BURŠOVÁ, Šárka, Eva VLČKOVÁ, Mária HNOJČÍKOVÁ, Petr DUBOVÝ, Ilona KLUSÁKOVÁ, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Nové potencionální markery v diagnostice neuropatie tenkých vláken - kazuistika. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2010. ISSN 1210-7859.
  4. VLČKOVÁ, Eva, Josef BEDNAŘÍK, Šárka BURŠOVÁ, Kateřina ŠAJGALÍKOVÁ a Lenka MLČÁKOVÁ. Spektrální analýza variability srdeční frekvence - normativní data. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2010, roč. 73/106, č. 6, s. 663-672. ISSN 1210-7859.
  5. VLČKOVÁ, Eva, Josef BEDNAŘÍK, Šárka BURŠOVÁ, Kateřina ŠAJGALÍKOVÁ a Lenka MLČÁKOVÁ. Spektrální analýza variability srdeční frekvence - normativní data a variabilita metodiky. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2010. ISSN 1210-7859.
  6. BURŠOVÁ, Šárka, Eva VLČKOVÁ, Martin NĚMEC, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Petr DUBOVÝ, Ilona KLUSÁKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Výskyt bolestivé polyneuropatie u pacientů s recentním diabetes mellitus II. typu. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2010. ISSN 1210-7859.

  2009

  1. BEDNAŘÍK, Josef, Eva VLČKOVÁ, Šárka BURŠOVÁ, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ a Ladislav DUŠEK. Aetiology of sensory small-fibre neuropathy. In European Journal of Neurology. 16 (Suppl 3). USA: WILEY-BLACKWELL PUBLISHING, 2009. s. 209. ISSN 1351-5101.
  2. VLČKOVÁ, Eva, Šárka BURŠOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Bolestivá senzitivní neuropatie u pacientů vyššího věku. In Neurológia pre prax. 10. vyd. Bratislava: MEDUCA, 2009. s. 31-31. ISSN 1335-9592.
  3. BEDNAŘÍK, Josef, Eva VLČKOVÁ, Lenka MLČÁKOVÁ a Šárka BURŠOVÁ. Effect of age and sex on power spectral analysis of heart rate variability in healthy subjects and sources of variability. In Journal of the Peripheral Nervous System. 14 (Suppl.2). USA: Woodland Publications, 2009. s. 14-15. ISSN 1085-9489.
  4. BEDNAŘÍK, Josef, Eva VLČKOVÁ, Šárka BURŠOVÁ, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Ladislav DUŠEK a Claudia SOMMER. Etiologie neuropatie tenkých vláken. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 72/105 (Suppl 2). Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009. s. 29-30. ISSN 1210-7859.
  5. BEDNAŘÍK, Josef, Eva VLČKOVÁ, Šárka BURŠOVÁ, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Ladislav DUŠEK a Claudia SOMMER. Etiology of small-fiber neuropathy. Journal of the Peripheral Nervous System. USA: WILEY-BLACKWELL PUBLISHING, 2009, roč. 14, č. 3, s. 177-183. ISSN 1085-9489.
  6. BURŠOVÁ, Šárka, Eva VLČKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Painful sensory neuropathy in elderly patients. In Journal of the Peripheral Nervous System. 14 (Suppl.2). USA: Woodland Publications, 2009. s. 24-24. ISSN 1085-9489.
  7. VLČKOVÁ, Eva, Josef BEDNAŘÍK, Šárka BURŠOVÁ a Claudia SOMMER. Subepidermální nervový plexus a tloušťka epidermis - méně obvyklé parametry kožní biopsie. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 72/105 (Suppl 2). Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009. s. 31. ISSN 1210-7859.
  8. BURŠOVÁ, Šárka, Eva VLČKOVÁ, Josef BEDNAŘÍK, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Petr DUBOVÝ, Claudia SOMMER a Nurcan UECEYLER. Výskyt bolestivé polyneuropatie u pacientů s recentním diabetem mellitem II. typu. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 72/105 (Suppl 2). Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009. s. S124, 1 s. ISSN 1210-7859.

  2008

  1. VLČKOVÁ, Eva, Šárka BURŠOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Bolestivá senzitivní polyneuropatie u pacientů vyššího věku. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 71/104 (Suppl.3). Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008. s. 30. ISSN 1210-7859.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 6. 12. 2023 14:42