Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. NAVRÁTIL, Jiří, Radek LAKOMÝ, Alexandr POPRACH a Jiří VAŠINA. Kazuistika mladého pacienta s masivně diseminovaným maligním melanomem léčeného cílenou léčbou. Klinická onkologie. Ambit Media a.s., 2020, roč. 14 Suppl E, s. 119-121. ISSN 0862-495X.
 2. 2019

 3. NAVRÁTIL, Jiří, Alexandr POPRACH, Radek LAKOMÝ, Ivo KOCÁK, Jiří VAŠINA, Pavel KRUPA a Rostislav VYZULA. Oligometastatický karcinom prostaty. Klinická onkologie : casopis Ceské a Slovenské onkologické spolecnosti. C̆eská onkologická spolec̆nost Slovenská onkologicka spolecnost, 2019, roč. 32, č. 2, s. 97-100. ISSN 0862-495X.
 4. 2016

 5. NAVRÁTIL, Jiří a Marek SVOBODA. Terapie pacientek s triple negativním karcinomem prsu. In 20. Mamologické symposium. Praha. 2016.
 6. ŠIMKOVÁ, dana a Jiří NAVRÁTIL. The dual role of asporin in breast cancer progression. Oncotarget. 2016 Jul 7. doi: 10.18632/oncotarget.10471. 2016, 17 s.
 7. SVOBODA, Marek, Jiří NAVRÁTIL a Markéta PALÁCOVÁ. TRIPLE NEGATIVNÍ KAR CINOM PRSU V POPULACI ŽEN VE VĚKU 70 A VÍCE LET - ANALÝZA VLASTNÍCH DAT. In Klin Onkol 2016; 29 (Suppl 2), 2S73. 2016.
 8. NAVRÁTIL, Jiří a Marek SVOBODA. Triple negativní karcinom prsu - analýza souboru pacientek z Masarykova onkologického ústavu. Acta chemotherapeutica. Slovenská republika, 2016.
 9. 2015

 10. SVOBODA, Marek, Jiří NAVRÁTIL a Ondřej SLABÝ. Imunoterapie v prevenci a léčbě karcinomu prsu. Klinická onkologie. Praha: Ambit Media, a.s., 2015, roč. 28, č. 6, s. 416-425. ISSN 0862-495X.
 11. NAVRÁTILOVÁ, Pavla a Jiří NAVRÁTIL. (Ne)bojim se bolesti. 2015.
 12. RYCHLÍČKOVÁ, Jitka, Štěpán TUČEK, Roman GONĚC a Jiří NAVRÁTIL. Protokol alkalizace moči při podáni vysokodávkovaného metothrexátu z pohledu klinického farmaceuta a lékaře. Brno: Brněnskéonkologické dnyXXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2015., 2015.
 13. NAVRÁTIL, Jiří, Marek SVOBODA a Markéta PALÁCOVÁ. Triple negativní karcinom prsu: analyza souboru pacientek diagnostikovanych a/nebo lečenych v Masarykově onkologickem ustavu v letech 2004–2010. 2015.
 14. NAVRÁTIL, Jiří, Markéta PALÁCOVÁ a Marek SVOBODA. Triple-negative breast cancer: a single-centre retrospective cohort study of 408 patients (2004-2010). 2015.
 15. SVOBODA, Marek, Jiří NAVRÁTIL, Markéta PALÁCOVÁ a Pavel FABIAN. Triple-negative breast cancer: A single-centre retrospective cohort study of 408 TNBC cases with a focus on elderly patients. 2015.
 16. 2014

 17. PALÁCOVÁ, Markéta, Jiří NAVRÁTIL, Pavel FABIAN a Marek SVOBODA. EXPRESE ANDROGENOVÉHO RECEPTORU (AR) A ESTROGENOVÉHO RECEPTORU BETA (ER-BETA) U TRIPLE-NEGATIVNÍHO KARCINOMU A JEJICH KLINICKÝ. 2014. ISBN 978-80-86793-32-0.
 18. NAVRÁTIL, Jiří, Marek SVOBODA, Katarína PETRÁKOVÁ, Rudolf NENUTIL a Rostislav VYZULA. Kazuistika a přehled literatury: lobulární karcinom prsu u muže. Klinická onkologie. Ambit Media a.s., 2014. ISSN 0862-495X.
 19. SVOBODA, Marek, Markéta PALÁCOVÁ, Jiří NAVRÁTIL, Pavel FABIAN, Katarína PETRÁKOVÁ a Rostislav VYZULA. NEOADJUVANTNÍ TERAPIE TRIPLE-NEGATIVNÍHO KARCINOMU PRSU: VÝSLEDKY Z JEDNOHO PRACOVIŠTĚ A VÝHLED DO BUDOUCNA S MOŽNOSTMI MULTICENTRICKÉ SPOLUPRÁCE. 2014. ISBN 978-80-86793-32-0.
 20. NAVRÁTIL, Jiří a Ilona KOCÁKOVÁ. Pacient s kolorektálním karcinomem léčený kombinací irinotecan+cetuximab ve 3. linii paliativní léčby. 2014. ISBN 978-80-87339-14-5.
 21. NAVRÁTIL, Jiří, Marek SVOBODA a Marie NAVRÁTILOVÁ. PŘÍTOMNOST ZÁRODEČNÝCH MUTACÍ BRCA1 A BRCA2 GENU U PACIENTEK S TRIPLE NEGATIVNÍM KARCINOMEM PRSU. 2014. ISBN 978-80-260-6793-1.
 22. SVOBODA, Marek, Peter GRELL a Jiří NAVRÁTIL. The impact of Ras/MAPK/S6K signaling pathway on prediction of clinical outcome in metastatic Her-2 positive breast cancer patients treated with trastuzumab. Cancer Research 2014;74(19 Suppl):Abstract nr LB-181. 2014.
 23. VRÁBEL, Dávid, Marek SVOBODA, Jiří NAVRÁTIL a Jiří KOHOUTEK. Úloha CDK12 v iniciaci a rozvoji nádorů a její klinické konsekvence. Klinická onkologie. Ambit Media a.s., 2014, roč. 27, č. 5, s. 340-346. ISSN 0862-495X.
 24. NAVRÁTIL, Jiří, Marek SVOBODA, Marie NAVRÁTILOVÁ, Eva MACHÁČKOVÁ, Pavel FABIAN, Iveta SELINGEROVÁ, Lenka FORETOVÁ a Rostislav VYZULA. Výskyt zárodečných mutací BRCA1 a BRCA2 genu v konsekutivní kohortě pacientek s triple-negativním karcinomem prsu léčených v MOÚ. 2014. ISBN 978-80-86793-32-0.
 25. 2013

 26. KARÁSEK, Petr, Beatrix BENCSIKOVÁ a Jiří NAVRÁTIL. Erlotinib v léčbě pokročilého karcinomu pankreatu. Onkologie, Olomouc, Solen. Olomouc, 2013. ISSN 1802-4475.
 27. NAVRÁTIL, Jiří, Marek SVOBODA, Marie NAVRÁTILOVÁ, Pavel FABIAN a Rostislav VYZULA. Výskyt zárodečných mutací BRCA1 a BRCA2 genu u pacientek s triple negativním karcinomem prsu. In Sborník XXVII. Brněnských onkologických dnů 2013. 2013.
 28. 2012

 29. NAVRÁTIL, Jiří, Marek SVOBODA, Katarína PETRÁKOVÁ a Rudolf NENUTIL. Lobulární karcinom prsu u muže. Edukační sborník 36. BOD, 2012. s. 87-88.
 30. SVOBODA, Marek, Jiří ŠÁNA, Martina RÉDOVÁ, Jiří NAVRÁTIL, Markéta PALÁCOVÁ, Pavel FABIAN, Ondřej SLABÝ a Rostislav VYZULA. MiR-34b is associated with clinical outcome in triple-negative breast cancer patients. Diagnostic Pathology. 2012, roč. 7, March, s. 31-35. ISSN 1746-1596. doi:10.1186/1746-1596-7-31.
 31. OBERMANNOVÁ, Radka, Jiří NAVRÁTIL, Rostislav VYZULA a Michal ŠTÍCHA. Paliativní chemoterapie karcinomu žaludku - update vlastního souboru. Edukační sborník 36. BOD. Brno, 2012, s. 117-118, 1 s.
 32. SVOBODA, Marek, Jiří NAVRÁTIL, Pavel FABIAN, Markéta PALÁCOVÁ, Jana GOMBOŠOVÁ, L. SLÁMOVÁ, Denis PRINC, Blažena SYPTÁKOVÁ, Aleš KUDLÁČEK, Ondřej BÍLEK, P. POSPÍŠIL, Tomáš KAZDA, Peter GRELL, Alexandr POPRACH, Iveta SELINGEROVÁ, Rudolf NENUTIL, Jaroslav JURÁČEK, Renata HÉŽOVÁ, Ondřej SLABÝ a Rostislav VYZULA. Triple-negativní karcinom prsu: analýza souboru pacientek diagnostikovaných a/nebo léčených v Masarykově onkologickém ústavu v letech 2004 až 2009. Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, roč. 25, č. 3, s. 188-198. ISSN 0862-495X.
 33. 2011

 34. SVOBODA, Marek, Jiří NAVRÁTIL, Pavel FABIAN, Eva MACHÁČKOVÁ, Marie NAVRÁTILOVÁ, Ondřej SLABÝ, Peter GRELL, Ondrej ŠEDO, Lenka FORETOVÁ, Rudolf NENUTIL a Rostislav VYZULA. Epidemiological, genetic, histological and clinical aspects of triple-negative breast cancers in population of Czech women. In Proceedings of the 102nd Annual Meeting of the American Association for Cancer Research, Orlando, Florida. 2011.
 35. NAVRÁTIL, Jiří a Radka OBERMANNOVÁ. Paliativní chemoterapie a karcinom žalkudku - je dne místo pro II.linii? - retrospektivní analýza jednoho centra. 2011.
 36. 2010

 37. OBERMANNOVÁ, Radka, Tomáš BÜCHLER, M ŠTÍCHA, Jiří NAVRÁTIL, Lenka SLAMOVÁ, Jitka KAŇÁKOVÁ, J ABRAHÁMOVÁ a Rostislav VYZULA. Antiangiogenní léčba metastatického kolorektálního karcinomu - analýza dat z dvou center. Onkologie, Olomouc, Solen. Olomouc, 2010, vol. 4, no. 3, s. 135-138. ISSN 1802-4475.
 38. NAVRÁTIL, Jiří a Marek SVOBODA. Výskyt BRCA1 a BRCA2 mutací u žen s trojitě negativním typem karcinomu prsu (ER, PR a Her2). In Sborník BOD 2010. 2010.
 39. 2008

 40. SVOBODA, Marek, Jiří NAVRÁTIL, Miloš HOLÁNEK, Mária ZVÁRIKOVÁ, Dagmar MINAŘÍKOVÁ, Jana KLEINOVÁ a Rostislav VYZULA. Retrospektivní analýza pacientů hospitalizovaných pro febrilní neutropenii. Vyžadují pacienti se solidními tumory specifický přístup v profylaxi a v léčbě febrilní neutropenie? In 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty. 1. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2008. s. 144-145. ISBN 978-80-86793-11-5.
 41. 2007

 42. SVOBODA, Marek, Miloš HOLÁNEK, Eva KONEČNÁ, Mária ZVARÍKOVÁ, Miloš CHOBOLA, Jiří NAVRÁTIL, Lenka BEŇADIKOVÁ, Anna FIALOVÁ, Jana KLEINOVÁ a Rostislav VYZULA. Importance of Monitoring the Quality of Care of Patients with Febrile Neutropenia. In Supportive Care in Cancer : Abstracts of the 20th Anniversary International MASCC/ISOO Symposium. 2007. ISSN 0941-4355.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 2. 10. 2022 21:41