Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2017

  1. DOLEŽEL, Zdeněk, Tomáš JIMRAMOVSKÝ and Magdalena ROHANOVÁ. Nekróza podkožního tuku novorozence (Newborn´s necrosis of subcutaneous fat). Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2017, vol. 18, No 5, p. 306. ISSN 1213-0494.

  2015

  1. VOKURKOVÁ, Jitka, Lia ELSTNEROVÁ, Olga KOŠKOVÁ, Dan WECHSLER, Martin FIALA, Tomáš JIMRAMOVSKÝ, Jana BARTOŠKOVÁ, Magdalena ROHANOVÁ and Linda SKUTKOVÁ. Neonatální rekonstrukce rtu při rozštěpové vadě obličeje – 10 let zkušeností FN Brno. Neonatologické listy. 2015, vol. 21, No 1, p. 28-30. ISSN 1211-1600.
  2. DOLEŽEL, Zdeněk, Dana DOSTÁLKOVÁ, Lenka MIČÍNOVÁ SÁBLÍKOVÁ and Magdalena ROHANOVÁ. Novorozenec - nález fyziologický a nález abnormální (Newborn - normal and abnormal sign). Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, s.r.o., 2015, vol. 16, No 2, p. 113-113. ISSN 1213-0494.
  3. ELSTNEROVÁ, Lia, Linda SKUTKOVÁ, Magdalena ROHANOVÁ, Dan WECHSLER, Tomáš JIMRAMOVSKÝ, Jitka VOKURKOVÁ, Olga KOŠKOVÁ and Jana BARTOŠKOVÁ. Perioperační péče po neonatální rekonstrukci rozštěpu rtu. In XXIII. neonatologické setkání, XVII. Hanákovy dny. 2015. ISBN 978-80-7177-964-3.
  4. DOLEŽEL, Zdeněk, Tomáš JIMRAMOVSKÝ, Zdeňka RÁČILOVÁ, Tomáš KADLČÍK, Magdalena ROHANOVÁ and Linda SKUTKOVÁ. Skrotální hematom - neobvyklý příznak krvácení do nadledvin (Scrotal hematoma - an unusual sign of adrenal hemorrhage). Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2015, vol. 16, No 1, p. 42-44. ISSN 1213-0494.

  2014

  1. ROHANOVÁ, Magdalena, Aleš DVOŘÁK, Zuzana NOVÁKOVÁ, Hana HRSTKOVÁ and Nataša HONZÍKOVÁ. Effect of anthracycline therapy on the circadian rhythm of blood pressure studied by cosinor analysis. In 23rd Meeting European Society for Pediatric Clinical Research. 2014. ISBN 978-961-6909-33-4.
  2. ZÁVODNÁ, Eva, Zuzana NOVÁKOVÁ, Magdalena ROHANOVÁ, Jana ŠŤASTNÁ, Nataša HONZÍKOVÁ and Hana HRSTKOVÁ. Changes in Short-Term Blood Pressure Regulation in Adolescents with Type-I Diabetes Mellitus and Essential Hypertension. In Alan Murray. Computing in Cardiology Conference, 2014. New York: IEEE, 2014, p. 301-304. ISBN 978-1-4799-4346-3.
  3. DOLEŽEL, Zdeněk, Barbora ŠPIČÁKOVÁ, Linda SKUTKOVÁ and Magdalena ROHANOVÁ. Nepřehlédnutelné odchylky. Pediatrie pro praxi. 2014, vol. 15, No 1, p. 49. ISSN 1803-5892.
  4. ROHANOVÁ, Magdalena, Ludmila BRÁZDOVÁ, Marie PEJCHLOVÁ, Matej PEKAŘ, Anna PETROVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ and Hana HRSTKOVÁ. Změny v oběhové soustavě u dětí s diabetes mellitus 1. typu (Changes in circulation in children with diabetes mellitus type 1). In 11. Český pediatrický kongres s mezinárodní účastí. 2014. ISSN 0069-2328.
  5. TICHÁ, Petra, Hana ČERNÁ, Jan TRUBAČÍK, Magdalena ROHANOVÁ and Veronika FIAMOLI. Život ohrožující extrakraniální krvácení u novorozence (Life-threatening extracranial hemorrhage in the newborn). Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2014, vol. 15, No 6, p. 363-364. ISSN 1213-0494.

  2013

  1. DOLEŽEL, Zdeněk, Eva KOCÁNOVÁ, Magdalena ROHANOVÁ and Zuzana STRAŠÁKOVÁ. (Ne)známá vaskulitida. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2013, vol. 14, No 4, p. 261. ISSN 1213-0494.
  2. PEKAŘ, Matej, Anna PETROVÁ, Ludmila BRÁZDOVÁ, Marie PEJCHLOVÁ, Magdalena ROHANOVÁ, Hana HRSTKOVÁ and Zuzana NOVÁKOVÁ. Změny krátkodobé regulace krevního tlaku a parametrů hodnotících vlastnosti cévní stěny u mladých diabetiků 1. typu (Changes in short-time regulation of blood pressure and parameters of properties of blood-vessel wall in young diabetics type 1). In 41. konferencia Komisie experimentálnej kardiológie Slovenskej fyziologickej spoločnosti Českej fyziologickej spoločnosti; 16.-18.10.2013, Martin - Valčianska dolina. 2013.

  2012

  1. HRSTKOVÁ, Hana, Eva ZÁVODNÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Magdalena ROHANOVÁ, Pavla BOTHOVÁ, Ludmila BRÁZDOVÁ, Marie PEJCHLOVÁ, Anna PETROVÁ and Matej PEKAŘ. Vztah ejekční frakce levé komory a rychlosti pulzové vlny u mladých diabetiků 1. typu (The relationship between the left ventricule ejection fraction and pulse wave velocity in young 1 type-diabetic patients). In X. český pediatrický kongres s mezinárodní účastí. 2012. ISSN 0069-2328.
Display details
Displayed: 13/7/2024 08:42